Results for 'Tonglou Guo'

1000+ found
Order:
 1. Guo shih yuan jing.Pu Guo - 1979 - [Tai]bei: Xin wen tu shu gong s. Edited by Tsai[From Old Catalog] Chao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Guo xue ju yao.Wenheng Yang, Meidong Chen & Shuchun Guo - 2002 - Wuhan Shi: Hubei jiao yu chu ban she. Edited by Meidong Chen & Shuchun Guo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Guo Guichun wen ji.Guichun Guo - 2017 - Beijing: Ke xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Guo Qiyong xin ru xue lun wen jing xuan ji.Qiyong Guo - 2020 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Zhan guo ce pai.Na Guo & Yinglong Cao (eds.) - 2013 - Changchun Shi: Changchun chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Guo Qiyong zi xuan ji.Qiyong Guo - 1999 - Guilin Shi: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Wo shi Guo Zhengyi.Zhengyi Guo - 2002 - Beijing: Zhongguo shi dai jing ji chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Guodian Bamboo Texts and Pre-Qin Intellectual Thoughts (Guo Dian Zhu Jian Yu Xian Qin Xue Shu Si Xiang).a By Guo Yi. b.Guo Yi & Martin Lu - 2004 - Journal of Chinese Philosophy 31 (2):297-301.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dao jiao jiao yi yu xian dai she hui: guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji.Wu Guo & Xianggang Dao Jiao Xue Yuan (eds.) - 2003 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhongguo gu dai de zhi guo li nian.Feng Guo - 2006 - Taiyuan Shi: Shanxi ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  53
  Guodian Bamboo Texts and Pre-Qin Intellectual Thoughts (Guo Dian Zhu Jian Yu Xian Qin Xue Shu Si Xiang).a By Guo Yi. b.By Guo Yi & Martin Lu - 2004 - Journal of Chinese Philosophy 31 (2):297–301.
 12. Guo Xiang.J. Scot Brackenridge - 2007 - Internet Encyclopedia of Philosophy.
 13.  16
  Guo Xiang’s account of ideal personhood: Self-fulfillment without the admiration of sages.Wai Wai Chiu - 2023 - Asian Philosophy 33 (4):377-393.
  1. It is common knowledge among scholars who are familiar with the Zhuangzi that Guo Xiang’s 郭象Commentary (henceforth the Commentary)1 written in the Xuanxue 玄學 era exerts tremendous influence on e...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Guo xue ju yao.Peiyuan Meng & Wenli Ren - 2002 - Wuhan Shi: Hubei jiao yu chu ban she. Edited by Wenli Ren.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  73
  Special topic: Filial Piety: The root of morality or the source of corruption?Guo Qiyong - 2007 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 6 (1):21-37.
  Qingping åŠ‰æ¸ å¹³ has published a series of articles criticizing Confucian ethics in its modern context (see various articles by Liu), which has drawn the attention of many scholars. My friends and I have debated with him and his allies on this issue (See Guo 2002, Yang Haiwen 2002, Yang Zebo 2003, 2004a, 2004b, Ding 2003, 2005a, 2005b, Gong 2004, Guo and Gong 2004, and Wen 2005). Most of the important articles in the debate are now collected in a volume (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 16.  23
  Special Topic: Filial Piety: The Root of Morality or the Source of Corruption?: Is Confucian Ethics a “Consanguinism”?Guo Qiyong - 2007 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 6 (1):21-37.
  In recent years, Liu Qingping 劉清平 has published a series of articles criticizing Confucian ethics in its modern context (see various articles by Liu), which has drawn the attention of many scholars. My friends and I have debated with him and his allies on this issue (See Guo 2002, Yang Haiwen 2002, Yang Zebo 2003, 2004a, 2004b, Ding 2003, 2005a, 2005b, Gong 2004, Guo and Gong 2004, and Wen 2005). Most of the important articles in the debate are now collected (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 17.  57
  Guo Xiang on Self-so Knowledge.Paul J. D’Ambrosio - 2016 - Asian Philosophy 26 (2):119-132.
  ABSTRACTThe perspective on zhi 知 is often identified as a key distinction between the Zhuangzi 莊子 and its most famous commentator, Guo Xiang 郭象. Many scholars who recognize this distinction observe that zhi almost always has negative connotations in Guo Xiang’s writing, whereas certain types of knowledge can be positive in the Zhuangzi In this way, Guo Xiang’s comments on zhi seem to stray from the ‘original meaning’ of the Zhuangzi, and are often dismissed as inaccurate mis-readings, imbued with mysticism (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  3
  Wo guo dang dai zhu liu yi shi xing tai ren tong yan jiu.Liqing Nie - 2010 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Continuity–Guo Xiang, Chan, Cheng-Zhu Lixue, New Realism, Marxism–Feng Youlan’s Discernment of the Way. [REVIEW]Diane B. Obenchain - 1994 - Journal of Chinese Philosophy 21 (3-4):481-519.
 20.  4
  Editorial: The effect of fitness on cognitive function and development in adolescents and old adults from lifespan neuroscience perspective.Guo-Xin Ni, Gao-Xia Wei, Xiang-Ping Chu & Anke Ninjia Karabanov - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16:1033828.
  This research topic (RT) focused on the impact of fitness on cognitive function and development in adolescents and elderly adults from the standpoint of lifespan neuroscience. Adolescent brain development is characterized by multimodal integration of brain anatomical features and function, according to accumulating evidence. The elderly, on the other hand, suffer from age-related cognitive deterioration. Fitness may be a major factor influencing brain growth and cognitive performance throughout these two critical times for neurological development. It is a multidimensional notion that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Guo xue san yi. Laozhuangsunzi - 2016 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Tong guo ji shu si kao: Gong cheng yu zhe xue zhi jian de dao lu = Thinking through technology: the path between engineering and philosophy.Carl Mitcham - 2008 - Shenyang Shi: Liaoning ren min chu ban she. Edited by Fan Chen & Chunyan Zhu.
  本书阐述了技术哲学的两大传统,即工程传统和人文传统中主要人物的基本思想,提出了两大传统融合的可能性,对作为物体、知识、活动和意志的四种技术类型作了系统的哲学分析.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Guo fu min sheng shi guan su yi.Tieh-chün Chang - 1965
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dao guo Yuan gong Lianxi Zhou fu zi zhi.Qing) Wu Darong - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
 25.  6
  "Zhan guo zi jia" yu "Shi ji" jiang yi.Sinian Fu - 2007 - Tianjin Shi: Tianjin gu ji chu ban she.
  本书内容包括:哲学乃语言之副产品、战国诸子除墨子外皆出于职业、止有儒墨为有组织之宗派、春秋战国之际为什么诸家并兴等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Chūgoku kodai no shisōkatachi.Moruo Guo - 1953
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Filosofy drevnego Kitai︠a︡.Moruo Guo - 1961
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Shih pʻi pʻan shu.Moruo Guo - 1954
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Guo xue gai lun.Mu Qian - 1956 - [Taibei]: Taiwan shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Guo Xiang yu Wei Jin xuan xue.Yijie Tang - 1983 - [Wuhan shi]: Hubei sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 31.  67
  Guo, Xiaodong 郭曉東, Comprehending Benevolence and Controlling Human Proclivity: A Study of Cheng Mingdao’s Philosophy from the Perspective of Moral Cultivation 識仁與定性 : 功夫論視域下的程明道哲學研究: Shanghai 上海: Fudan Daxue Chubenshe 復旦大學出版社, 2006, vii, 220 pages.Tze-ki Hon - 2010 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 9 (1):113-114.
  Guo, Xiaodong 郭曉東, Comprehending Benevolence and Controlling Human Proclivity : A Study of Cheng Mingdao’s Philosophy from the Perspective of Moral Cultivation 識仁與定性 : 功夫論視域下的程明道哲學研究 Content Type Journal Article DOI 10.1007/s11712-009-9143-8 Authors Tze-ki Hon, State University of New York, SUNY-Geneseo History Department 1 College Circle Geneseo NY 14454 USA Journal Dao Online ISSN 1569-7274 Print ISSN 1540-3009 Journal Volume Volume 9 Journal Issue Volume 9, Number 1.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Guo ji Zhuzi xue yan jiu de xin kai duan: Xiamen Zhuzi xue guo ji xue shu hui yi lun ji.Lingyin Gao & Pengzhi Xue (eds.) - 2015 - Xiamen Shi: Xiamen da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Contemporary new Confucianism.Qiyong Guo - 2023 - New York, NY: Routledge. Edited by Qiyong Guo.
  This two-volume set is a seminal work on contemporary New Confucianism in China, focusing on ten leading thinkers of this intellectual movement in the 20th century, discussing their divergences in thought and contemporary relevance. Contemporary New Confucianism refers to the Confucianism or Confucian thought that has emerged in China since the 1920s, which aims to revive the spirituality of Confucianism in a changing society. The first volume reviews the development of this intellectual trend and analyzes the cultural context, logical approach, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Ru xue he yi fan ben kai xin =.Yi Guo - 2021 - Jinan Shi: Shandong you yi chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Research on the Application of Traditional Chinese Philosophical Thinking in Film and Television Music Composition.Guo Xiao Duo - 2023 - European Journal for Philosophy of Religion 15 (2):220-237.
  The essential purpose of this research study is to measure the impact of the applications of traditional Chinese philosophical thinking in film and television music composition; for measuring, the research study used open-ended and closed-ended questions related to the variables. This research study depends upon primary data analysis for collecting data associated with traditional Chinese philosophical thinking and music composition. These data were collected from film industries, directors, and actors in musical department research conducted in China. For measuring, the research (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  7
  A Critical Biography of Xiao Jiefu.Guo Qiyong 郭齐勇 - 2022 - Contemporary Chinese Thought 52 (4):201-217.
  Xiao Jiefu (1924–2008) was born in Chengdu. His ancestral place is Jingyan (井研) in Sichuan province. Due to his efforts, traditional Chinese philosophy became established as an academic discipline...
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Guo jia, shen ti, she hui: Song dai shen ti shi yan jiu.Zhicheng Qiu - 2018 - Beijing: Ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. On Confucian Political Philosophy and Its Theory of Justice.Guo Qiyong - 2013 - Frontiers of Philosophy in China 8 (1):53-75.
 39. The Values of Confucian Benevolence and the Universality of the Confucian Way of Extending Love.Guo Qiyong & Cui Tao - 2012 - Frontiers of Philosophy in China 7 (1):20-54.
 40.  5
  The Historical Dynamics of Chinese Thought and the Thesis of Early Enlightenment: An Introduction to the Philosophy of Xiao Jiefu.Guo Qiyong & Dennis Schilling - 2022 - Contemporary Chinese Thought 52 (4):194-200.
  After the founding of the People’s Republic of China in 1949, the formation of academic philosophy depended much on the engagement and research of scholars like Xiao Jiefu 萧萐父 (1924–2008). Xiao Jie...
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Gong guo ge: Ming Qing she hui de dao de zhi xu = Ledgers of merit and demerit: social change and moral order in late imperial China.Cynthia Joanne Brokaw - 1999 - Hangzhou: Zhejiang ren min chu ban she. Edited by Zhengzhen Du & Lin Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Guo ji guan xi li lun.Scott Burchill (ed.) - 2010 - Taibei Shi: Shi ying chu ban she.
 43.  3
  Guo jia yu dao de.Datong Ding - 2007 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  本书运用本体分割的道德方法,对人进行本体论的析分,从历史生成的角度对伦理的政治过程提出了全新的解释。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Du bu Zhuang nei: dui "Zhuangzi" nei pian cheng shu nian dai de yi zhong yan jiu.Zhiyong Guo - 2018 - Haerbin Shi: Heilongjiang ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. On Contemporary Chinese Legal System On Contemporary Chinese Legal System, by Xiaobo Dong, Yafang Zhang, Singapore, Springer, 2023, 345 pp., $ 121.87 (hbk), ISBN 978-981-99-2504-9. [REVIEW]Jie Guo - 2023 - Ethics and Global Politics 16 (4):15-17.
  The book On Contemporary Chinese Legal System written by Xiaobo Dong and Yafang Zhang takes the socialist legal system with Chinese characteristics as its central research subject. Through meticulo...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zhuangzi zhe xue xin jie.Yongjian Guo - 2018 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  本書是對《莊子》內七篇的哲學解讀。使用現象學的一些觀點對莊子思想加以重構,使之獲得現代化,納入當代學術的語境中,為建構中國現代哲學與美學提供本土的資源。主要取向是,促使莊子思想中的身體哲學之因素,從潛 在狀態過渡到顯在狀態,改變對莊子的傳統認識和固定認識(「心學」)。因此,本書是莊子詮釋的身學範式的一種開拓。按照本書的觀點,現代美學就是一種身體哲學,在身體哲學的意義上,莊子的哲學與美學便合而為一了。 郭勇健,男,1973年10月生,福建福清人。2003年畢業於東南大學藝術學系,獲博士學位。現為廈門大學人文學院中文系副教授。主要講授文學原理(本科)、藝術原理(碩士)等課程。研究方向為現象學美學、藝術 原理等。已發表主要論文有:《從「禮」與「仁」看孔子的藝術精神》、《雕塑作品的運動表現》、《「空中之鳥」與雕塑的語言》、《論雕塑藝術的空間問題》、《繪畫的「物質性」與「精神性」》、《對「舞蹈是流動的雕塑 」的質疑》、《論台灣舞蹈家林懷民舞蹈藝術的美學特色》、《如何言說音樂——兼論羅曼·羅蘭對音樂的現象學言說》、《論藝術創造過程的心物關係》、《藝術學的學科性質與發展前景》、《對 的質疑》、《藝術學改造芻議——兼論藝術學的哲學基礎》、《重審藝術學與美學的關係問題》、《重建文化教學——奧爾特加論大學教育改革》、《「新實踐論美學」經典重溫》等;已出版專著有《永恆的偶像——關於雕塑》 、《作為藝術的舞蹈——舞蹈美學引論》、《創造的奧秘——李維祀雕塑藝術研究》、《藝術原理新論——大眾傳媒時代的藝術原理》等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Guo ji fa zhe xue dao lun =.Zhipeng He - 2013 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Wo guo bo shi yang cheng jiao yu, fu wu zhuang kuang yu fu dao ce lue zhi diao cha yan jiu.Futian He, Chongxin Ye, Jincai He & Yuqing Huang (eds.) - 1984 - Taibei Shi: Xing zheng yuan qing nian fu dao wei yuan hui.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Wai guo xue zhe zheng zhi jia tan lian zheng =.Stephen K. Ma (ed.) - 2019 - Guangzhou: Hua nan li gong da xue chu ban she.
  本书介绍的外国政界,学界的观点和看法涉及反腐倡廉的各个方面,如廉政,相互制衡,反腐,内外制约,制约机制,道德规范,道德教育等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  Li guo si xiang jia yu zhi ti dai xing =.Feng Ren - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000