Order:
 1. Xiong Shili ben ti lun zhe xue yan jiu.Meihua Guo - 2004 - Chengdu Shi: Ba Shu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  与朱熹王阳明对话.Meihua Guo - 2002 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Yu Zhu Xi Wang Yangming dui hua.Meihua Guo - 2002 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.