Results for 'Zhi Zou'

1000+ found
Order:
 1. Zou xiang fa zhi de fa li si kao =.Yuwei Sun - 2013 - Beijing: Zhongguo fa zhi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zheng Zhi Yu Mei Xue de Bian Zou: Xi Fang Makesi Zhu Yi Wen Yi Ji Ben Wen Ti Yan Jiu = Variation of Politics and Aesthetics: A Study on Basic Issues Concerning Western Marxist Literary Theory.Chengtao Sun - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书考察西方马克思主义理论有关政治与美学关联问题的思想成果,对于重视政治伦理、在文艺与政治关系上走过弯路的中国美学来说,西方马克思主义提供了非常重要的参照系。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zou xiang zhi shi hua de fa xue li lun: yi ge bu men fa xue zhe de fa li zhi si = Juristal theory towards knowledgeable: the jurisprudential thinking from a jurists of department.Tao Jiang - 2017 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhi Shi Zheng Zhi Lun =.Jizhong Zou - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zou xiang jian gou xing zheng zhi: li shi wei wu zhu yi shi ye zhong de hou xian dai zheng zhi zhe xue yan jiu.Qian Luo - 2014 - Shanghai Shi: Hua dong shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mian Yan Zhi Wei Zou Xiang Yi Shu Shi Zhe Xue.Ning Ding - 1997
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Pu shi jia zhi lun bian yuan qi yu zou xiang =.Rongguang Tang - 2014 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Liu Bian Zhi Mei: Mei Xue Li Lun de Tan Suo Yu Chong Gou.Hua Zou - 2004 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  本书以现实人生为立足点,通过一系列美学范畴的辩证运动,论证审美关系的生成、审美意识的结构与功能及人性结构的主体化等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Zou Xiang Xin Yang Jian de He Xie: Dui Yuan Lun Zhe Xue Zhi Xin Yang He Xie Lun Bi Jiao Yan Jiu.Leqiang Yang - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hua jie fa lü yu dao de zhi zheng: yi xian fa xing quan li wei yuan ze = Resolving the Dispute Between Law and Morality: Constitutional Rights as Principles.Liqin Zou - 2013 - Beijng Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhongguo Zhe Xue He 21 Shi Ji Wen Ming Zou Xiang: Di 12 Jie Guo Ji Zhongguo Zhe Xue Da Hui Lun Wen Ji Zhi Si = Chinese Philosophy and the Trends of the 21st Century Civilization. [REVIEW]Keli Fang (ed.) - 2003 - Shang Wu Yin Shu Guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dun yu shi xing: Zou Dongkuo de jiang xue, jiao hua yu liang zhi xue si xiang = Dedicated to practice: Dongguo Zou's lecturing, cultivating and the theory of conscience.Weihong Zhang - 2020 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Aberrant Insula-Centered Functional Connectivity in Psychogenic Erectile Dysfunction Patients: A Resting-State fMRI Study.Yue Wang, Minghao Dong, Min Guan, Jia Wu, Zhen He, Zhi Zou, Xin Chen, Dapeng Shi, Jimin Liang & Xiangsheng Zhang - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 14.  1
  Po Yu Li de Shuang Chong Bian Zou: Xin Zhongguo Cheng Li Chu Qi Xiang Cun She Hui Dao de Zhi Xu de Gai Zao Yu Jian She.Dibin Xie - 2009 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hui tong Zhong xi: jin dai Zhongguo zhi shi zhuan xing de ji diao ji qi bian zou.Qing Zhang - 2019 - Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Zhuangzi’s Ethics: A Reading of “In the Human World”.Zou Yun - 2017 - Diogenes 64 (1-2):70-72.
  This brief essay aims to interpret the fourth chapter “In the Human World” of Zhuangzi by analyzing the seven fables in philosophical terms. The seven fables can be divided into two groups: the first three are concerned with how to be useful ( youyong zhi yong 有用之用); the following four with “the use of the useless” ( wuyong zhi yong 无用之用). From those two groups of fables, two different ways of life are identified in relation to the world. Zhuangzi’s choice (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Yangming da zhuan: 「xin」de jiu shu zhi lu.Jingnan Shu - 2020 - Shanghai Shi: Fu dan da xue chu ban she.
  volume 1. Zou xiang xin xue de jue wu zhi lu -- volume 2. Wen tao wu lüe de xin xue zong shi -- volume 3. Liang zhi xin xue de ren wen qing huai.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti sheng cun zhi (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen ru tang ao. Feng (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zou Shouyi Ji.Shouyi Zou - 2007 - Feng Huang Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  76
  The Revolutionary Army.Zou Rong - 1999 - Contemporary Chinese Thought 31 (1):32-38.
  Zou Rong received a classical education but, uninterested in an official career and frustrated by the irrelevance of his schooling to the day's issues, traveled to Japan in 1901 to further his studies. There he wrote The Revolutionary Army, which was published in Shanghai after his return to China in 1903. The Revolutionary Army, which was scathingly critical of the Manchu rulers of China, enraged government authorities who sought his immediate arrest. Zou was protected by authorities of the International Settlement (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zou Xiang Hou Xian Dai de Huan Jing Lun Li.Yonghe Cui (ed.) - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
 23.  23
  Zhi 志 in Mencius: a Chinese notion of moral agency.Rina Marie Camus - 2019 - Asian Philosophy 29 (1):20-33.
  ABSTRACTZhi is an important Chinese notion that conveys among other things human capacity to set aims, to determine a course of action, or to persist in a resolve. The term naturally turns up in Chinese contributions to Western Free Will debate. In this paper, I explain zhi by working out a comparison that goes from East to West. I do a three-fold textual analysis of zhi focusing on the Mencius. I outline different usages found in the text, examine a nuanced, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Laozi zhi zhen.Lun An - 2016 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zhi Xu Yu Zi You: Ru Dao Hu Bu Chu Lun = Order and F[R]Eedom: Preliminary Discussion on the Complementarity of Confucianism and Taoism.Jimin An - 2010 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书的目的是揭示以儒道互补为主的中国文化形态和哲学理念在社会结构平衡和历史动态平衡中生效的内在理路和机制.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Srid zhiʼi gtsug rgyan skyabs mgon rdo rje ʼchang Lcang-skya Rol-paʼi-rdo-rje zhal snga nas kyi gsung ʼbum. Rol-paʼi-rdo-rje - 2015 - Lha-sa: Bod-ljongs mi dmangs dpe skrun khang.
  Collected works of Rol-paʼi-rdo-rje on the doctrines of Dge-lugs-pa (Sect) and Buddhist philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zou xiang Makesi zhu yi de ren dao zhu yi: guan yu dang dai zuo pai de wen ji = Toward a Maxist Humanism: Essays on the Left Today.Leszek Kołakowski - 2013 - Haerbin Shi: Heilongjiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zou jin da zi ran de Song dai da ru: Zhu Xi de zi ran yan jiu.Aiguo Le - 2014 - Shenzhen: Hai tian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Het zou zomaar een zootje kunnen worden.Jante Schmidt & Margo Trappenburg - 2017 - Res Publica 59 (1):35-59.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Lta baʹi nyams mgur A ma ngos ʼdzin gyi bkaʼ khrid.Gong-Sa-Mchog- Sku-Phreng Bcu-Zhi-Pa - 2018 - In Rol-paʼi-rdo-rje (ed.), Lta baʼi gsung mgur zab mo dgong ʼgrel dang bcas pa bzhugs so. Bod kyi dpe-mdzod-khang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Qufu, Zou Cheng Shi Ke Kong Meng Sheng Ji Tu.Yunbo Sun (ed.) - 2005 - Xian Zhuang Shu Ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Zou Jin Zhongguo Zhe Xue Dian Tang.Qi Gao (ed.) - 2005 - Shandong Sheng Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zou Jin "Xi Yang" He "Dong Yang": Zhong Ri Shi Jie Yi Shi Xing Cheng de Bi Jiao Yan Jiu.Guohong Qian - 2009 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Zou Xiang Xin Shi De: Shi de Xian Zhuang Yu Jiao Shi Zhuan Ye Dao de Jian She Yan Jiu = Explorations of Professional Ethics of Teacher.Chuanbao Tan (ed.) - 2009 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 35.  14
  Stakeholder Transformation Process: The Journey of an Indigenous Community.Zhi Tang, Norma Juma, Eileen Kwesiga & Joy Olabisi - 2019 - Journal of Business Ethics 159 (1):1-21.
  The vast majority of indigenous communities are among the world’s poorest and are unlikely to be engaged in a thriving, mutually beneficial partnership with an MNC. While there are increasing studies on CSR initiatives in base of the pyramid communities, few—if any—feature the self-initiated stakeholder transition of an impoverished community. This paper examines the factors that motivated the stakeholder transformation process of an indigenous community, from its position as a non-stakeholder, one lacking in power and legitimacy, to the status of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. Waarom zou het iemands zorg zijn?Katherine Gardiner - 2008 - Filosofie En Praktijk 29 (1):19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Wu Zhi Mao Dun Yun Dong Gai Lun: Jian Tan Yu Zhou Li Shi Zhong de Ruo Gan Wen Ti.Dongen Ma - 2004 - Xin Shi Dai Chu Ban She.
  本书共有两篇,第一篇物质矛盾运动概论分为八章,包括矛盾形态和类型、运动形式及类别等。第二篇介绍了关于暗物质等宇宙历史中的若干问题。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  The Existential Turn and Marx's Practical Philosophy [J].Zou Shipeng - 2002 - Modern Philosophy 1:003.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ti Zhi Ru Xue: Ru Jia Dang Dai Jia Zhi de Jiu Ci Dui Hua = Embodied Knowing: Conversations on the Modern Value of Confucianism.Weiming Tu - 2012 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  二○○八年秋,杜维明教授从哈佛大学来到杭州,与浙江大学精英学子对话“儒家传统的现代转化与创新”。《体知儒学(儒家当代价值的九次对话)》收入了九次对话记录,内容涵盖文化中国、儒家三期、新轴心文明、启蒙反 思、文明对话、全球伦理、印度启示等前沿性论域。“体知”作为儒家的一种独特的认知途径贯穿全书,隐含杜维明先生对当代中国青年的殷切期盼。《体知儒学(儒家当代价值的九次对话)》由浙江大学出版社发行。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  12
  Apriori Algorithm for the Data Mining of Global Cyberspace Security Issues for Human Participatory Based on Association Rules.Zhi Li, Xuyu Li, Runhua Tang & Lin Zhang - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  This study explored the global cyberspace security issues, with the purpose of breaking the stereotype of people’s cognition of cyberspace problems, which reflects the relationship between interdependence and association. Based on the Apriori algorithm in association rules, a total of 181 strong rules were mined from 40 target websites and 56,096 web pages were associated with global cyberspace security. Moreover, this study analyzed support, confidence, promotion, leverage, and reliability to achieve comprehensive coverage of data. A total of 15,661 sites mentioned (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Zhi xing he yi Wang Yangming (1472-1529).Yinshan Du - 2019 - Nanjing Shi: Jiangsu feng huang wen yi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Li Zhi's Strategic Self-Fashioning: Sketch of a Filial Self.Maram Epstein - 2021 - In Rebecca Handler-Spitz, Pauline C. Lee & Haun Saussy (eds.), The objectionable Li Zhi: fiction, criticism, and dissent in late Ming China. University of Washington Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  45
  Increasing Need for Uniqueness in Contemporary China: Empirical Evidence.Huajian Cai, Xi Zou, Yi Feng, Yunzhi Liu & Yiming Jing - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 44. Zou Jin Fen Xi Zhe Xue.Lu Wang - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. What Cèyǐn zhī xīn (Compassion/Familial Affection) Really Is.Myeong-Seok Kim - 2010 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 9 (4):407-425.
  This essay aims to delineate Mengzi’s view of emotion by analyzing his first ethical sprout, often referred to by the Chinese term cèyǐn zhī xīn 惻隱之心.Previous scholars usually translate this term as “compassion,” “sympathy,” or “commiseration,” in the sense of the painful feeling one feels at the misfortune of others. My goal in this article is to clarify the nature of this painful feeling, and specifically I argue that (1) cèyǐn zhī xīn is primarily construing another being’s misfortune with sympathetic (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 46.  1
  Zhi Shi Yu Jie Tuo: Cu Cheng Zong Jiao Zhuan Hua Zhi Ti Yan de Zang Chuan Fo Jiao Zhi Shi Lun = Knowledge and Liberation: Tibetan Buddhist Epistemology in Support of Transformative Religious Experience.Anne C. Klein - 2012 - Fa Gu Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Kongzi Zhi.Xianglin Kong - 2009 - Shandong Ren Min Chu Ban She.
  本书共分七编, 内容包括: 生平、思想、遗迹与纪念物、孔氏家族、历代尊崇、孔子研究、海外影响.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Wu Zhi Yu Yuan Rong: Fang Yizhi San Jiao Hui Tong Guan Yan Jiu.Zhanguo Peng - 2012 - Min Zu Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhi zhe de xian shi guan huai: Mou Zongsan de zheng zhi yu she hui si xiang.Guoxiang Peng - 2016 - Taibei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zheng Zhi Lun Li de Xian Dai Jian Gou.Dingguang Peng - 2007 - Shandong Ren Min Chu Ban She.
  本书内容有:政治的道德本性、政治道德理念的结构、政治目的道德定位、政治手段的道德制约、政府行为的道德限制、公民行为的道德约束等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000