Order:
 1.  36
  Altered baseline brain activity in experts measured by amplitude of low frequency fluctuations (ALFF): a resting state fMRI study using expertise model of acupuncturists.Minghao Dong, Jun Li, Xinfa Shi, Shudan Gao, Shijun Fu, Zongquan Liu, Fanrong Liang, Qiyong Gong, Guangming Shi & Jie Tian - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 2.  26
  Aberrant Topological Patterns of Structural Cortical Networks in Psychogenic Erectile Dysfunction.Lu Zhao, Min Guan, Xiaobo Zhu, Sherif Karama, Budhachandra Khundrakpam, Meiyun Wang, Minghao Dong, Wei Qin, Jie Tian, Alan C. Evans & Dapeng Shi - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3.  27
  Altered Functional Connectivity of Fusiform Gyrus in Subjects with Amnestic Mild Cognitive Impairment: A Resting-State fMRI Study.Suping Cai, Tao Chong, Yun Zhang, Jun Li, Karen M. von Deneen, Junchan Ren, Minghao Dong & Liyu Huang - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 4.  3
  Aberrant Insula-Centered Functional Connectivity in Psychogenic Erectile Dysfunction Patients: A Resting-State fMRI Study.Yue Wang, Minghao Dong, Min Guan, Jia Wu, Zhen He, Zhi Zou, Xin Chen, Dapeng Shi, Jimin Liang & Xiangsheng Zhang - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.