Order:
 1. Cong Kong Fuzi dao Sun Zhongshan: Zhongguo zhe xue xiao shi.Keli Fang (ed.) - 1984 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
 2.  1
  Er shi shi ji Zhongguo zhe xue.Keli Fang & Qishui Wang (eds.) - 1995 - Beijing: Huaxia chu ban she.
 3. Er shi shi ji Zhongguo zhe xue.Keli Fang & Qishui Wang (eds.) - 1995 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Fang Keli wen ji =.Keli Fang - 2005 - Shanghai: Shanghai ci shu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Fang Keli xu ba ji.Keli Fang - 2016 - Beijing Shi: Dang dai Zhongguo chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. 21 shi ji Zhongguo zhe xue zou xiang: di 12 jie Guo ji Zhongguo zhe xue da hui lun wen ji zhi yi.Keli Fang (ed.) - 2003 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Xian dai xin ru xue yu Zhongguo xian dai hua.Keli Fang - 2008 - Changchun Shi: Changchun chu ban she.
  本书作者从总体上对现代新儒学研究的对象、范围以及现代新儒学的产生背景、阶段划分、理论特征、历史评价等方面的问题,作了系统深入的分析,对现代新儒学研究中存在的一些错误倾向作了中肯的评论。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Xian dai xin ru xue yan jiu lun ji.Keli Fang & Jinquan Li (eds.) - 1989 - [Peking]: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Xian dai xin ru jia ren wu yu zhu zuo.Keli Fang & Jiadong Zheng (eds.) - 1995 - Tianjin: Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Xian dai xin ru jia xue an.Keli Fang & Jinquan Li (eds.) - 1995 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhongguo chuan tong zhe xue de xian dai quan shi: di 12 jie Guo ji Zhongguo zhe xue da hui lun wen ji zhi er.Keli Fang (ed.) - 2003 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Zhongguo zhe xue shi lun wen suo yin.Keli Fang, Shouyi Yang & Wende Xiao - 1986 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Shouyi Yang & Wende Xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Zhongguo zhe xue da ci dian.Keli Fang (ed.) - 1994 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zhongguo zhe xue shi shang di zhi xing guan.Keli Fang - 1982 - Xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Zhe ren pian.Lanzhi Li & Keli Fang - 1993 - Taibei Shi: Shu quan chu ban she. Edited by Keli Fang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Zhongguo zhe xue he 21 shi ji wen ming zou xiang: di 12 jie Guo ji Zhongguo zhe xue da hui lun wen ji zhi si = Chinese philosophy and the trends of the 21st Century civilization.Keli Fang (ed.) - 2003 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zhongguo zhe xue he 21 shi ji wen ming zou xiang: di 12 jie Guo ji Zhongguo zhe xue da hui lun wen ji zhi si = Chinese philosophy and the trends of the 21st Century civilization.Keli Fang (ed.) - 2003 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark