Order:
 1. Geng gao de jing shen zhui qiu: Zhongguo wen hua yu Zhongguo mei xue de chuan cheng = Higher spiritual pursuit: heritance of Chinese culture and Chinese aesthetics.Lang Ye - 2016 - Beijing Shi: Zhongguo wen lian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Guan Wu: Zhe xue yu yi shu zhong de shi jue wen ti.Lang Ye (ed.) - 2019 - Beijing: Bei jing da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Yu Ba Bu Neng.Lang Ye - 2004 - Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yi Xiang Zhao Liang Ren Sheng: Ye Lang Zi Xuan Ji.Lang Ye - 2011 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhongguo mei xue tong shi =.Lang Ye & Liangzhi Zhu (eds.) - 2014 - Nanjing Shi: Jiangsu ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark