Results for 'Talal Al-Hayale'

1000+ found
Order:
 1.  20
  The Role of Intent on Accounting Students’ Ethical Attitudes Towards Earnings Management.George Lan, Maureen Gowing & Talal Al-Hayale - 2015 - Journal of Academic Ethics 13 (4):345-362.
  The purpose of this study was to investigate whether intent, an attribute of earnings management, affected the evaluation of the level of ethical acceptability of other EM attributes reported by senior Canadian undergraduate accounting students. Extending work in the U.S. begun by Merchant and Rockness and Bruns and Merchant, 22–25, 1990), our results indicate that there were statistically significant differences in the assessments of ethical acceptability attributable to intent. There were also significant differences attributable to gender.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  6
  An investigation of multicultural personality traits of EFL learners in English as a medium of instruction setting: The case of Saudi Arabia.Talal Musaed Alghizzi & Tahani Munahi Alshahrani - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Many studies have investigated the effect of multilingualism on improving personality traits, namely cultural empathy, open-mindedness, flexibility, emotional stability, and social initiative of international students, or students in an international degree program. However, few studies have examined such an issue for EFL learners as they further their academic levels in English as a medium of instruction setting. The main tool used in this exploratory descriptive study was the short version of the multicultural personality questionnaire that was developed by Van der (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  15
  Secularism, Liberal Democracy and Islam in Europe: A Habermasian Critique of Talal Asad.Jonas Jakobsen - 2017 - Contrastes: Revista Internacional de Filosofía 20 (3).
  Este artículo elabora la crítica habermasiana del trabajo del antropólogo Talal Asad. Basándome flexiblemente en Habermas, defiendo que la crítica de Asad al secularismo y a la democracia liberal adolece de «esencialismo» (de un binarismo reduccionista entre los «musulmanes» y los «occidentales») y de «autorreferencia» (una dependencia implícita de las ideas noramtivas que se rechazan explícitamente). Finalmente, defiendo el enfoque habermasiano sobre el caso del Islam en Europa frente al enfoque asadiano.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  13
  A Critical Analysis of Cognitive Explanations of Afterlife Belief.Mahdi Bi̇abanaki̇ - 2020 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (2):749-764.
  Bilişsel Din Bilimi (CSR), dini inanç ve uygulamaların nedensel açıklamalarını sağlamayı amaçlayan din araştırmalarına bilimsel bir yaklaşımdır. CSR savunucuları, insan zihninin doğal özelliklerini ve nasıl işlediğini açıklayarak dini inançların oluşumu, kabulü, aktarımı ve yaygınlığı sürecini açıklamaya çalışırlar. Tüm insan kültürlerinde var olan ve son on yılda birçok CSR akademisyeninin dikkatini çeken dini inançlardan biri de öbür dünyaya olan inançtır. CSR araştırmacılarına göre, bu inanç, insan zihninin doğal yapılarına dayanmaktadır. Ölümden sonraki hayata olan inancı, zihinsel araçların işleyişinden kaynaklanan, yansıtıcı olmayan veya (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Herkesin Dilinde Olan Zayıf Söylem: Temsilcilik ve Kavramcılık Karşısında Fahreddin er-R'zî.Francesco Omar Zamboni - forthcoming - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences.
  Bu araştırma, İbn Sînâcı ve İbn Sînâ-sonrası temsilciliğe ve kavramcılığa yönelik Fahreddin er-Râzî’nin tutumunun g mini, onu bu gibi öğretilere karşı giderek daha çok şüpheye düşüren nedenleri irdelemeyi amaçlamaktadır. İbn Sînâ’nın temsilciliğine göre bilgiye, zorunlu olarak, bilgi nesnelerinin mahiyetleriyle özdeş olan zihnî suretler aracılık eder. İbn Sînâ-sonrası bazı düşünürler, zihnî suretleri mahiyetleri açısından nesnelerden farklı olarak, onların yalnızca birer imgeleri olarak dikkate alıp bu açıklamayı yeniden biçimlendirirler. Râzî her iki yaklaşımı da eleştirir. Varlığın eş sesli olmayışına dayanarak İbn Sînâcı temsilciliğin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  18
  Deleuze’ın Felsefesi Bağlamında İrade Kavramı: Müslüman Kadına Dair Sorular.Hesna Serra Aksel - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (2):1009-1025.
  Müslüman kadınların İslami gelenekler tarafından bastırılmış mı özgürlüğe kavuşturulmuş mu olduğuna dair pek çok çalışma bulunmakta. Bu çalışmalardan bazıları başörtüsü gibi İslami geleneklerin bir baskı unsuru olarak görürken, bazıları da Müslüman kadınların bu gelenekleri uygularken kendi iradelerini ortaya koyduğunu, dolayısıyla bu geleneklerin bir baskı emaresi olarak görülemeyeceğini savunur. Bu çalışmada, Müslüman kadınların hayatlarının çok yönlü, ilişkisel ve mekân bağlamında şekillendiğini incelememizi sağlayacak, Deleuze felsefisi bağlamında ele alınan irade ve özgürlük kavramlarını kullanmak amaçlanmıştır. Diğer bir ifade ile Fransız filozof Gilles Deleuze (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  38
  Consanguineous marriages in the United Arab Emirates.L. I. Al-Gazali, A. Bener, Y. M. Abdulrazzaq, R. Micallef, A. I. Al-Khayat & T. Gaber - 1997 - Journal of Biosocial Science 29 (4):491-497.
  This study examines the frequency of consanguineous marriage and the coefficient of inbreeding in the United Arab Emirates. The study was conducted in Al Ain and Dubai cities between October 1994 and March 1995. A sample of 2033 married UAE females aged 15 years and over participated. The degree of consanguinity between each female and her spouse, and the degree of consanguinity between their parents were recorded. The rate of consanguinity in the present generation was high with a coefficient of (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 10. The Reality of the Application of e-DMS in Governmental Institutions - an Empirical Study on the PPA.Mazen J. Al-Shobaki, Samy S. Abu-Naser & Mohammed Khair I. Kassab - 2017 - International Journal of Engineering and Information Systems 1 (2):1-14.
  The research aims to identify the status of the application of electronic document management system in governmental institutions – the study was applied on the Palestinian Pension Agency. The population of this study is composed of all employees in the Palestinian Pension Agency. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive and analytical approach, through which try to describe the phenomenon of the subject of the study, analyze the data and the relationship between the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  17
  Are size illusions in simple line drawings affected by shading?Johannes M. Zanker & Abd-al-Jalil Kane Abdullah - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  73
  The Degree of Administrative Transparency in the Palestinian HEI.Mazen J. Al-Shobaki, Samy S. Abu-Naser & Tarek M. Ammar - 2017 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 1 (2):35-52.
  Abstract - The aim of the study is to identify the degree of administrative transparency in the Palestinian higher educational institutions in the Gaza Strip. In the study, the researchers adopted a descriptive and analytical method. The research population consisted of administrative staff, whether academic or administrative, except for those in senior management or the university council. The study population reached 392 employees. A random sample was selected (197). The number of questionnaires recovered was (160) with a recovery rate of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  32
  The Adaptation of Men to Their Time: An Historical Essay by Al-ya'QūbīThe Adaptation of Men to Their Time: An Historical Essay by Al-ya'Qubi.William G. Millward, Al-ya'Qūbī & Al-ya'Qubi - 1964 - Journal of the American Oriental Society 84 (4):329.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Philosophy of Plato and Aristotle. Al-Fârâbî - 1952 - Free Press of Glencoe.
 15.  10
  Nūʹmīnālīsm va falsafah-yi Ṣadrāyī.ʻAlam al-Hudá & Sayyid ʻAlī - 2020 - Tihrān: Nashr-i Nigāh-i Muʻāṣir. Edited by Bāsim Al-Rassām.
  Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad ibn Ibrāhīm, -1641 -- Criticism and interpretation. ; Islamic philosophy -- Iran.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  ʻArsh al-īqān fī sharḥ Taqwīm al-īmān =.ʻAlavī ʻĀmilī & Muḥammad ʻAbd al-Ḥasīb ibn Aḥmad - 2011 - Tihrān: Kitābkhānah, Mūzih va Markaz-i Asnād-i Majlis-i Shūrā-yi Islāmī. Edited by Akbar S̲aqafiyān, ʻAlī Awjabī & Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Dāmād.
  Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Dāmād, 1631?. Taqwim al- īmān - Criticism and interpretation; Islamic philosophy - Early works to 1800.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The Book of the Philosophic Life.Abü Bakr Muhammad Ibn Zakariyya Al-Razi & Charles Butterworth - 1993 - Interpretation 20 (3):227-236.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 18. Attività commerciali E prassi etico-politica.Nel Pensiero di Al-Gazàl - 1997 - Rivista di Storia Della Filosofia 52:153.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Problemy metodologii nauki.Al'bert Nikolaevič Kočergin & Vladimir Pavlovič Fofanov (eds.) - 1985 - Novosibirsk: Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Mennonites, Politics, and Peoplehood: Europe—Russia—Canada, 1525 to 1980.Al Koop - 2007 - Utopian Studies 18 (1):95-98.
 21.  1
  Vozmozhnyĭ putʹ nashego stanovlenii︠a︡.Alʹbin Kozeruk - 2011 - Minsk: "Kovcheg".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Za vse v otvete.Alʹbert Aleksandrovich Kubarev - 1962
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  al-Masʼūlīyah al-ṭibbīyah al-madanīyah.Muḥammad ʻAbd al-Ḥakīm Kurshīd - 2011 - [Sfax?]: [Publisher Not Identified].
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Agenda yang masih tersisa dari kebebasan beragama.Al Andang L. Binawan - 2018 - In F. Wawan Setyadi & A. Sudiarja (eds.), Meluhurkan kemanusiaan: kumpulan esai untuk A. Sudiarja. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Filosofskai︠a︡ i obshchestvennai︠a︡ myslʹ v Belorussii i Litve.Alʹbert Afanasʹevich Biralo - 1971
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Dow, sterling+ in-memoriam.Al Boegehold & M. Chambers - 1995 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 88 (6):473-473.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Edebiyat bilimi ve modern Türk edebiyatında edebiyat felsefesi.Adem Çalışkan - 2018 - Kızılay, Ankara: Kurgan Edebiyat.
 28.  3
  Felsefenin neresindeyiz.Aziz Çalışlar - 1989 - [Istanbul, Turkey]: Cem Yayınevi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Kur'an ve pozitif bilim.M. Turan Çalışkan (ed.) - 2020 - İstanbul: KURAMER Yayınları.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Sustainability and Social Responsibility of Accountability Reporting Systems: A Global Approach.Kıymet Tunca Çalıyurt & Roshima Said (eds.) - 2018 - Singapore: Imprint: Springer.
  This book explores sustainability and social responsibility from the point of view of accountability reporting systems. The contributions to this volume open up discussions about the theory and application of sustainability and social responsibility across various corporate sectors and assists the reader in applying sustainable corporate social responsibility reporting across those sectors. As a central theme, the book addresses how the theory and application in sustainability and social responsibility has different dimensions and aspects which are impossible to apply across different (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. People's Power (Book Review).Al Campbell - 2001 - Science and Society 65 (2):259.
 32. Mabāḥith fī manhajīyat al-fikr al-Islāmī.ʻAbd al-Majīd Najjār - 1992 - Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.
 33. Muqārabāt fī qirāʼat al-turāth.ʻAbd al-Majīd Najjār - 2001 - Bayrūt: Dār al-Badāʼil.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  23
  The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices (Kit'b fî maʿrifat al-ḥiyal al-handasiyya)The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices.Franz Rosenthal, Ibnal-Razzâz al-Jazarî, Donald R. Hill & Ibnal-Razzaz al-Jazari - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (2):309.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Dzhordano Bruno.Alʹfred Ėngelʹbertovich Shtekli - 1964
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kampanella.Alʹfred Ėngelʹbertovich Shtekli - 1959 - Moskva: Izd-vo T︠S︡K VLKSM "Molodai︠a︡ gvardii︠a︡".
 37.  20
  Cynicism, Denialism, and Fatalism: The Triple Pandemism of Covid-19 Conspiracy Theories.Al Chukwuma Okoli & Peter Sule - 2022 - Filosofia Theoretica: Journal of African Philosophy, Culture and Religions 11 (2):43-60.
  Humanity is under siege with Covid-19. Whilst the crisis aggravates, the world is also grappling with yet another challenge - a global misinformation conundrum. This arises from the spread of contagious conspiracy theories that obfuscate understanding the pandemic at best. Incidentally, the conspiracy theories have gone as viral as Covid-19 itself, spreading just as swiftly digitally as the virus does physically. The outcome has been a spectrum of attitudinal patterns, ranging from cynicism and skepticism to outright denialism and fatalism. Using (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. al-Ākhdh bi-al-aḥsan wa-al-afḍal min mabādiʼ al-Islām.ʻAbd Allāh ʻAbd al-Raḥīm ʻAbbādī - 2012 - al-Dawḥah: Nashr wa-Tawzīʻ Dār al-Thaqāfah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. al-Masʼūlīyah fī al-Islām.ʻAbd Allāh ʻAbd al-Raḥīm ʻAbbādī - 2001 - al-Dawḥah: Dār al-Thaqāfah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zakī Najīb Maḥmūd.Muṣṭafá ʻAbd al-Ghanī - 2011 - Madīnat Naṣr, al-Qāhirah: Dār al-ʻĀlam al-ʻArabī.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Hāydigir dar Īrān: nigāhī bih zindagī, ās̲ār va andīshahʹhā-yi Sayyid Aḥmad Fardīd.Bīzhan ʻAbd al-Karīmī - 2013 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
  Heidegger, Martin, 1889-1976- Criticism and interpretation ; Corbin, Henry, 1903-1978- Criticism and interpretation ; Fardīd, Aḥmad, 1912-1994- Criticism and interpretation.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Ibn Khaldūn et ses lecteurs.Aḥmad ʻAbd al-Salām - 1983 - Paris: Presses universitaires de France.
 43. Marāyā wa-mudhakkirāt murāhiq sābiq.Badr ʻAbd al-ʻAzīz - 2000 - [Kuwait]: B. ʻAbd al-ʻAzīz.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. al-Dīn wa-al-aydiyūlūjiyā fī mashrūʻ al-Fārābī al-siyāsī.ʻAzmī Ṭāhā al-Sayyid Aḥmad - 2002 - al-Mafraq: Dār al-Masār lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 45. Fī al-difāʻ ʻan al-ijtihād wa-al-taḥdīth fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī: abḥāth muhdāh lil-Ustādh Saʻīd Binsaʻīd al-ʻUlwī.Saʻīd Binsaʻīd ʻAlawī & Kamāl ʻAbd al-Laṭīf (eds.) - 2013 - al-Rabāṭ: Jāmiʻat Muḥammad al-Khāmis Akadāl, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-al-Rabāṭ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Falāsifah wujūdīyūn.ʻAbd al-ʻAzīz & FuʼāD KāMil[From Old Catalog] - 1962
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Māddah va maʻná.Abū al-Wafāʼ al-Afghānī - 1988 - [Kabul]: Ittiḥādīyah-i Nivīsandagān-i Afghānistān-i Āzād.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  Fi Ilm Ma Bad at-Tabia.Muwaffaq Al-Din Abd Al-Latif Al-Baghdadi, Angelika Aristotle & Neuwirth - 1976 - Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag. Edited by Aristotle & Angelika Neuwirth.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Commentary on the treatise of Zeno. Al-Farabi - unknown
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  17
  Violations of Basic Rights of Prisoners In Conventional and Islamic Law: Theory and Practice.Mohammed Farid Ali al-Fijawi, Maulana Akbar Shah @ U. Tun Aung & Muneer Kuttiyani Muhammad - 2019 - Intellectual Discourse 27 (2):455-474.
  In jails, the prisoners are often maltreated by the jail authorities.They are abused, and, their fundamental rights as human beings are frequentlyviolated. Although laws upholding the rights of prisoners are plenty,unfortunately, these seem ineffective in preventing the abuse of prisonersin jails. This paper examines the problems of jailed prisoners in general andhighlights their violations of human rights. In particular, this paper discussessexual abuse of prisoners, their mental and physical tortures, and enforcement ofprison labour laws. The paper also focuses on overcrowding (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000