Results for 'Ali Douai'

1000+ found
Order:
 1.  24
  Hz. Ali'nin Menkıbevî Hayatına Dair Bir.Ali Kozan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):465-490.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Abū ʻAlī Miskavayh.ʻAlī Akbar Vilāyatī - 2011 - Tihrān: Shirkat-i Sahāmī-i Kitābʹhā-yi Jībī.
 3.  24
  Islam, Modernity, and the Human Sciences. By Ali Zaidi. [REVIEW]Ali Paya - 2012 - Journal of Islamic Studies 23 (3):403-406.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  32
  [Book review] an islamic utopian, a political biography of Ali shariati. [REVIEW]Ali Rahnema - 2000 - Science and Society 64 (2):261-264.
 5.  2
  Majmūʻah-i muṣannafāt-i Ḥakīm Muʼassis Āqā ʻAlī Mudarris Ṭihrānī.ʻAlī ibn ʻAbd Allāh Zunūzī - 1999 - Tihrān: Intishārāt-i Iṭṭilāʻāt. Edited by Muḥsin Kadīvar.
  v. 1. Taʻlīqāt-i asfār -- v. 2. Rasāʼil va taʻlīqāt -- v. 3. Rasāʼil-i Fārsī, taqrīẓāt, qiṭaʻāt, taʻlīqāt-i naqlīyah, taqrīrāt va munāẓarāt.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  27
  Hegel und Ali Shariati: Geschichtsphilosophische Betrachtungen im Geiste der islamischen Revolution im Iran.Ahmad Ali Heydari - 2014 - Hegel-Jahrbuch 2014 (1).
 7.  18
  Maulana Ashraf Ali Thanvi: his views on religious and moral philosophy, and tasawwuf.Ahmad Ali Khawaja - 1989 - Islamabad, Pakistan: Pakistan Hijra Council.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Min Aflaṭūn ilá ibn Sīnā: Muḥāḍarāt fī al-falsafah al-ʻArabīyah / lil-Duktūr Jamīl Ṣalībā.Jamīl Ṣalībā - 1937 - Dimashq: Maṭbaʻat al-Nashr al-ʻArabī. Edited by Maḥmūd al-Imām Manṣūrī.
 9. al-Mishkāh, majmūʻat maqālāt fī al-falsafah wa-al-ʻulūm al-insānīyah muhdāh ilá ism al-marḥūm al-Duktūr ʻAlī Sāmī al-Nashshār.ʻAlī Sāmī Nashshār (ed.) - 1985 - [Alexandria, Egypt]: Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah.
 10.  87
  Analogical Arguments in the Kalām Tradition: Abū l-Ma ‘ālī al-Juwaynī and Beyond.Abdurrahman Ali Mihirig - 2022 - Methodos. Savoirs Et Textes 22.
  This article examines the development and critique of analogical arguments in the kalām tradition. There are two basic positions on analogical arguments: one holds that if analogical arguments yield certainty, then they are analyzable as deductive inferences, rendering the analogy itself redundant. Proponents of this view thus hold that if the analogy is useful at all, it will never yield the certainty demanded in the rational sciences; another holds that the analogy remains useful even when the argument is deductively sound, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Miskaviyah: Bū ʻAlī Aḥmad bin Muḥammad Yaʻqūb Miskaviyah al-Rāzī: t̤ib, falsafī, sāʼinsʹdān, shāʻir adīb, māhir-i ak̲h̲lāqiyāt aur muʼarrik̲h̲.K̲h̲ādim ʻAlī Hāshmī - 2013 - Islāmʹābād: Naishnal Buk Fāʼunḍeshan.
 12. Chahārdah risālah-ʼi Fārsī az ṣāyin al-Dīn ʻAlī ibn Muḥammad Turkah-ʼi Iṣfahānī.Turkah Iṣfahānī & ʻAlī ibn Muḥammad - 1972 - Tihrān: Chāpkhanah-i Firdawsī. Edited by Ibrāhīm Dībājī & ʻAlī Mudarris Mūsavī Bihbahānī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  21
  ʿAlī et le Coran.Mohammad Ali Amir-Moezzi - 2014 - Revue des Sciences Philosophiques Et Théologiques 98 (4):669.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Hādhā Taʻrīb al-Sayyid Muḥammad al-Sharīf al-mutawaffá bi-baladat Shīrāz yawm al-ithnayn al-rābiʻ wa-al-ʻishrīn min Dhī al-Ḥijjah sanat 838 lil-risālah al-Fārisīyah fī al-manṭiq li-wālidihi ʻAlī ibn Muḥammad ibn ʻAlī al-maʻrūf bi-al-Sayyid al-Sharīf al-Sayyid al-Jurjānī al-mawlūd fī Jurjān li-thamān baqīn min Shaʻbān sanat 740 wa-al-mutawaffá fī Shīrāz.ʻAlī ibn Muḥammad Jurjānī - unknown - Edited by Ibn al-Sharīf al-Jurjānī, Muḥammad ibn ʻAlī, Muṣṭafá ibn ʻUthmān ibn Aḥmad ibn Zayn al-Ṣayyād Marṣafī & Maḥmūd al-Imām Manṣūrī.
  Arabic translation Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī'l letter on logic translated by the recipient, his son, Ibn al-Sharīf al-Jurjānī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  Les arguments analogiques dans la tradition du kalām : Abū l-Maꜥālī al-Juwaynī et au-delà.Abdurrahman Ali Mihirig - 2022 - Methodos 22.
  This article examines the development and critique of analogical arguments in the kalām tradition. There are two basic positions on analogical arguments: (i) one holds that if analogical arguments yield certainty, then they are analyzable as deductive inferences, rendering the analogy itself redundant. Proponents of this view thus hold that if the analogy is useful at all, it will never yield the certainty demanded in the rational sciences; (ii) another holds that the analogy remains useful even when the argument is (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Taḥtawī Hadhihi al-Majmūʻah ʻAlī arbaʻ kutub: al-Manṭiq al-Islāmī, Sharḥ al-qaṣīdah al-muzdawajah fī al-manṭiq lil-raʼīs Ibn Sīnā, al-Ilḥād fī mīzān al-fiṭrah wa-al-ʻaql, Iḥāʼāt min Kitāb Maṣraʻ al-ilḥād.ʻAlī ibn Sālim ibn Ḥammūd Rawāḥī - 2022 - [Muscat?]: [Publishr Not Identified].
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Per un¿ introduzione alla letteratura postcoloniale italiana, con brani di Garane Garane, Gabriella Ghermandi, Ubax Cristina Ali-Farah, Stefano Rizzo, Igiaba Scego.Ali Munin Ahad - 2005 - Filosofia Oggi 10 (3):193.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Nabī al-insān: istrātījīyāt zarʻ al-azminah fī fikr al-Imām ʻAlī.ʻAlī Saʻdī - 2019 - Dimashq: Tammūz Dīmūzī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  13
  Islamic thought and movement in the subcontinent: a study of Sayyid Abu A'la Mawdudi and Sayyid Abul Hasan Ali Nadwi.Sheikh Jameil Ali - 2010 - New Delhi: D.K. Printworld.
  Syed Abul Aʻla Maudoodi, 1903-1979, founder of Jamaat-e Islami, religio-political party of Pakistan and Abulḥasan 'Alī, Nadvī, b. 1913-1999, Islamic scholar.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  51
  Muḥammad the Paraclete and ʿAlī the Messiah: New Remarks on the Origins of Islam and of Shiʿite Imamology.Mohammad-Ali Amir-Moezzi - 2018 - Der Islam: Journal of the History and Culture of the Middle East 95 (1):30-64.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Qāf-i bīʹnishānʹhā: bīst nāmah-i ʻirfānī bih dastkhaṭṭ-i marḥūm Ḥāj shaykh ʻAlī Miqdādī Iṣfahānī farzand-i munḥaṣir bih fard-i Ḥājj Shaykh Ḥasan ʻAlī (maʻrūf bih Nukhūdakī) bih yak ī az shāgirdān, hamrāh bā ṣadʹhā ḥikāyāt-i akhlāqī va ʻirfānī.ʻAlī Turābiyānʹpūr - 2013 - Tihrān: Nashr-i Jumhūrī.
  Miqdādī Iṣfahānī, ʻAlī - Correspondence ; Islamic ethics ; Sufi poetry, Persian.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  ʻIrfān-i istidlālī dar sharḥ-i Tamhīd al-qavāʻid-i Ṣāʼin al-Dīn ʻAlī Muḥammad al-Turkah =.Turkah Iṣfahānī & ʻAlī ibn Muḥammad - 2014 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān. Edited by Ḥasan Muʻallimī, Muḥammad ibn Ḥabīb Allāh Turkah, Turkah Iṣfahānī & ʻAlī ibn Muḥammad.
  Turkah, Muḥammad ibn Ḥabīb Allāh, active 14th century. Qawāʻid al-tawḥīd. - Criticism and interpretation ; Turkah Iṣfahānī, ʻAlī ibn Muḥammad, 1368 or 1369-1431 or 143; Tamhīd al-qawāʻid - Criticism and interpretation ; Sufism - Early works to.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Kalemi sayesinde yaşamak: Profesör Mehmed Ali Aynî -hayatı ve eserleri-.Ali Kemalı̂ Aksüt - 2021 - İstanbul: Büyüyenay Yayınları. Edited by Ahmet Yasin Çomoğlu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Az Hamadān tā ṣalīb: rivāyat-i taḥlīlī-i zindagī va andīshah-yi ʻAyn al-Quz̤āt Hamadānī.Muṣṭafá ʻAlīʹpūr - 2001 - Tihrān: Tīrgān.
 25.  39
  Mirat-I-Ahmadi; A Persian History of Gujerat (English Translation) Translated from the Persian Original of Ali Muhammad Khan.Burton Stein, M. F. Lokhandwala & Ali Muhammad Khan - 1967 - Journal of the American Oriental Society 87 (1):76.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Majmūʻah mushtamilah ʻalá al-ātī bayānuh (al-awwal-- al-Badr al-ʻillāh fī kashf ghawāmiḍ al-Maqūlāt) wa-huwa sharḥ al-Shaykh ʻUmar al-mashhūr bi-Ibn al-QarahʹDāghī ʻalá risālat al-Maqūlāt li-Mullā ʻAlī al-Qiziljī ; wa-talīhi manhuwwātuh mafṣūlah bi-jadwal wa-al-matn fī ṣadr al-ṣaḥīfah ; wa-baʻda itmām mā dhukira talīhā risālat Ismāʻīl al-Kalanbawī fī ādāb al-baḥth maʻa ḥāshiyatayhā-- aḥaduhumā lil-ʻAllāmah al-Shaykh ʻUmar al-madhkūr ; wa-al-thāniyah li-Mullā ʻAbd al-Raḥmān al-Banjawīnī mafṣūlah ayḍan bi-jadwal.Maḥmūd al-Imām Manṣūrī, ʻAlī Qiziljī, ʻUmar Ibn al-Qarahʹdāghī, Gelenbevî İsmail Efendi & ʻAbd al-Raḥmān Pinjwīnī (eds.) - 1935 - [Cairo]: Maṭbaʻat al-Saʻādah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Naqsh va ḥuqūq-i kārkunān dar sāzmānʹhā az dīdgāh-i Imām ʻAlī.ʻAṭṭārān Ṭūsī & ʻAlī Aṣghar - 2005 - Qum: Būstān-i Kitāb-i Qum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Taʻlīqah-ʼi Āqā Sayyid ʻAlī Kāzarūnī bar al-Asfār al-arbaʻah-i Ṣadr al-Mutiʼallihīn.Kāzarūnī Shīrāzī & Sayyid ʻAlī ibn ʻAbbās - 2021 - Tihrān: Intishārāt-i Mawlá. Edited by Raz̤ī Shīrāzī & Manūchihr Ṣadūqī.
  Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad ibn Ibrāhīm, -1641. Asfār al-arbaʻah fī al-ḥikmah. ; Islamic philosophy -- Iran.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  40
  Teacher Agency Following the Ecological Model: How It is Achieved and How It Could Be Strengthened by Different Types of Reflection.Äli Leijen, Margus Pedaste & Liina Lepp - 2020 - British Journal of Educational Studies 68 (3):295-310.
  This article draws on the ecological model of teacher agency and elaborates on how teacher agency is achieved, its components and how it could be strengthened. This model highlights professional competence, structural and cultural context, and professional purpose as the main elements of achieving agency. In this paper, we specify some elements of the ecological model and elaborate on how three types of reflection could be used to strengthen conditions for achieving teacher agency. These include, first, procedures aimed at articulating (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 30. Avicenna's Allegory on the soul: an Ismaili interpretation: an Arabic edition and English translation of ʻAlī b. Muḥammad b. al-Walīd's al-Risāla al-mufīda.ʻAlī ibn Muḥammad ibn al-Walīd - 2015 - London: I. B. Tauris Publishers, in association with The Institute of Ismaili Studies. Edited by Wilferd Madelung, Toby Mayer & ʻAlī ibn Muḥammad ibn al-Walīd.
  The Persian philosopher Ibn Sina (d. 1037), known in Europe as Avicenna, was arguably the greatest master of Aristotelian thought in the Muslim world. The symbolical 'Poem on the Soul' (Qasidat al-nafs), which portrays all earthly human souls as in temporary exile from heaven, is traditionally attributed to Avicenna, and was received with enthusiasm by its commentators. A highly significant commentary on the Qasida was written by?Ali b. Muhammad b. al-Walid (d. 1215 CE), a major early representative of the Tayyibi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Book Review: Domestic Violence and the Islamic Tradition: Ethics, Law and the Muslim Discourse on Gender. [REVIEW]Zahra Ali - 2016 - Feminist Review 112 (1):e1-e3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 32.  16
  Il ms. Douai, bibliothèque municipale 434/ II e la questio N. 480 De raptu.Barbara Faes de Mottoni - 2006 - Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge 73 (1):165-201.
  L’auteur étudie la questio n. 480 De raptu, tout en donnant un aperçu des doctrines théologiques et psychologiques autour du raptus de Saint Paul et des différentes visions de Dieu, en circulation dans les années 1230. La questio est comparée aux écrits d’auteurs contemporains et du XIIe siècle. La questio est ensuite comparée à plusieurs ouvrages attribués à Hugues de Saint-Cher; ce qui permet de conclure que Hugues lui-même en est l’auteur. Suit une transcription du texte.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Has Ali dissolved the gamer’s dilemma?Morgan Luck - 2018 - Ethics and Information Technology 20 (3):157-162.
  In this paper I will evaluate Ali’s dissolution of the gamer’s dilemma. To this end the dilemma will be summarized and Ali’s dissolution formulated. I conclude that Ali has not dissolved the dilemma (at least not fully).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 34.  65
  Impact of Transformational and Servant Leadership on Organizational Performance: A Comparative Analysis. [REVIEW]Ali Iftikhar Choudhary, Syed Azeem Akhtar & Arshad Zaheer - 2013 - Journal of Business Ethics 116 (2):433-440.
  The purpose of this study is to examine the impact of two comparative leadership styles on organizational performance outcomes. The leadership styles undertaken is transformational and servant leadership. A sample of 155 participants is taken from profit-oriented service sector of Pakistan. Data through survey gathered on a five point likert scale from organizations. AMOS and SPSS are used for statistical analysis. The result shows that, transformational leadership has more impact on organizational learning than servant leadership. Furthermore organizational learning enhances organizational (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 35. On the transmission of Greek philosophy to medieval Muslim philosophers.Ishraq Ali - 2022 - HTS Theological Studies 78 (4):8.
  There are two dominant approaches towards understanding medieval Muslim philosophy: Greek ancestry approach and religiopolitical context approach. In the Greek ancestry approach, medieval Muslim philosophy is interpreted in terms of its relation to classical Greek philosophy, particularly to the philosophy of Plato and Aristotle. The religiopolitical context approach, however, views a thorough understanding of the religious and political situation of that time as the key to the proper understanding of medieval Muslim philosophy. Notwithstanding the immense significance of the two approaches (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36.  20
  Factors affecting professional ethics in nursing practice in Iran: a qualitative study.Ali Dehghani, Leili Mosalanejad & Nahid Dehghan-Nayeri - 2015 - BMC Medical Ethics 16 (1):1-7.
  BackgroundProfessional ethics refers to the use of logical and consistent communication, knowledge, clinical skills, emotions and values in nursing practice. This study aimed to explore and describe factors that affect professional ethics in nursing practice in Iran.MethodsThis qualitative study was conducted using conventional content analysis approach. Thirty nurses with at least 5 years of experience participated in the study; they were selected using purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis.ResultsAfter encoding and classifying the data, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 37. An intelligent tutoring system for teaching advanced topics in information security.Ali O. Mahdi, Mohammed I. Alhabbash & Samy S. Abu Naser - 2016 - World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development 2 (12):1-9.
  Recently there is an increasing technological development in intelligent tutoring systems. This field has become interesting to many researchers. In this paper, we present an intelligent tutoring system for teaching information security. This intelligent tutoring systems target the students enrolled in Advanced Topics in Information Security in the faculty of Engineering and Information Technology at Al-Azhar University in Gaza. Through which the student will be able to study the course and solve related problems. An evaluation of the intelligent tutoring systems (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 38.  14
  The Potential for Plurality and Prevalence of the Religious Institutional Logic.Ali A. Gümüsay - 2020 - Business and Society 59 (5):855-880.
  Religion is a significant social force on organizational practice yet has been relatively underexamined in organization theory. In this article, I assert that the institutional logics perspective is especially conducive to examine the macrolevel role of religion for organizations. The notion of the religious logic offers conceptual means to explain the significance of religion, its interrelationship with other institutional orders, and embeddedness into and impact across interinstitutional systems. I argue for intrainstitutional logic plurality and show that specifically the intrareligious logic (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 39.  15
  Politicizing the Pandemic: A Schemata Analysis of COVID-19 News in Two Selected Newspapers.Ali Haif Abbas - 2022 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 35 (3):883-902.
  This article critically studies coronavirus pandemic news in the press. The article attempts to study the way the news of COVID-19 is used for political and ideological purposes. In order to achieve the aim, two newspapers namely, The New York Times from the United States of America and Global Times from China are selected. Van Dijk’s news schemata framework is used for the analysis of the reports selected from the two newspapers. Van Dijk’s news schemata is crucial for the analysis (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 40. Phenomenal conservatism, classical foundationalism, and internalist justification.Ali Hasan - 2013 - Philosophical Studies 162 (2):119-141.
  In “Compassionate Phenomenal Conservatism” (2007), “Phenomenal Conservatism and the Internalist Intuition” (2006), and Skepticism and the Veil of Perception (2001), Michael Huemer endorses the principle of phenomenal conservatism, according to which appearances or seemings constitute a fundamental source of (defeasible) justification for belief. He claims that those who deny phenomenal conservatism, including classical foundationalists, are in a self-defeating position, for their views cannot be both true and justified; that classical foundationalists have difficulty accommodating false introspective beliefs; and that phenomenal conservatism (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 41. Philosophical Foundations Of Habermas’ Critique Of Particularistic Liberalism.Ali Rizvi - 2010 - Minerva - An Internet Journal of Philosophy 14:12-35.
  Jürgen Habermas has emerged as a sharp, and occasionally harsh, critic of the Bush administration’s policies since the Iraq war. Habermas has developed this critique in several of his short pieces and interviews, some of which are available in fine collections in both English and other languages. However, the occasional and journalistic character of Habermas’ political interventions often hide the theoretical basis of his critique. In this paper, I argue that Habermas’ critique of the Bush administration’s foreign policy emanates from, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  22
  Politicizing COVID-19 Vaccines in the Press: A Critical Discourse Analysis.Ali Haif Abbas - 2022 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 35 (3):1167-1185.
  Undoubtedly and unfortunately, COVID-19 pandemic has been politicized in media see Abbas, Rui Zhang. Although vaccines play a crucial role in eliminating the pandemic, they have been politicized by media. This article aims to show how COVID-19 vaccines are politicized in the press. The article collects some selected reports on vaccines taken from American and Chinese media. The reports are analyzed according to an analytical framework suggested by the researcher. The framework and data collection and description are clearly presented in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. Biopower, governmentality, and capitalism through the lenses of freedom: A conceptual enquiry.Ali M. Rizvi - 2012 - Pakistan Business Review 14 (3):490-517.
  In this paper I propose a framework to understand the transition in Foucault’s work from the disciplinary model to the governmentality model. Foucault’s work on power emerges within the general context of an expression of capitalist rationality and the nature of freedom and power within it. I argue that, thus understood, Foucault’s transition to the governmentality model can be seen simultaneously as a deepening recognition of what capitalism is and how it works, but also as a recognition of the changing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  43
  Entrepreneurship from an Islamic Perspective.Ali Aslan Gümüsay - 2015 - Journal of Business Ethics 130 (1):199-208.
  Research about the role of religion in entrepreneurship and more broadly management is sparse. In this conceptual article, we complement existing entrepreneurship theory by examining entrepreneurship from an Islamic perspective. EIP is based on three interconnected pillars: the entrepreneurial, socio-economic/ethical, and religio-spiritual. We outline how Islam shapes entrepreneurship at the micro-, meso-, and macro-level, indicate how Islam may be considered an entrepreneurial religion in the sense that it enables and encourages entrepreneurial activity, review research streams interlinking Islam with entrepreneurship and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 45. The Semantic Rewiev of the Root “Shb” In Quran.Ali Kaya - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):33-71.
  As in all languages, Arabic and accordingly Quran which was revealed in a clear, fluent form of Arabic language, have words and concepts that are used in various meanings. The root “SHB” is one of these words which express different meanings depending on its context. This word is used ninety seven times in name and verb form in Quran to express “the togetherness/conversation which is constituted in different places and times, by people who have different ideas and beliefs, among themselves (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Knowledge by Acquaintance vs. Description.Ali Hasan & Richard Fumerton - 2019 - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 47. Die Gestalt der kommenden globalen Zivilgesellschaft: Vorschläge für eine mögliche islamische Perspektive.Ali Paya - 2007 - Polylog.
  Für Ali Paya verspricht die Zivilgesellschaft im Kontext muslimischer Gesellschaften an sich schon die Aussicht auf Distanzierung und Relativierung fundamentalistischer religiöser Standpunkte. Der Beitrag, der durch eine solche inner-islamische Wende weltweit geleistet werden könnte, liegt auf der Hand: muslimische Zivilgesellschaften könnten, wenn sie entstehen, genau in jenem Gespräch mit anderen Gesellschaften, auch säkularen, in der Lage sein, den Boden für eine volle und konstruktive Partizipation in der Gestaltung einer wünschenswerten künftigen globalen Zivilgesellschaft zu bereiten.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. FOUCAULT AND CAPITALIST RATIONALITY: A RECONSTRUCTION.Ali Rizvi - 2006 - Market Forces 1 (4):23-33.
  The relation between the regimes of the accumulation of men and the accumulation of capital is problematised in the works of Michel Foucault. The paper challenges the prevailing wisdom that the relation between these regimes is contingent. The fundamental question of the conditions of the possibility of relation between the two regimes is raised. It is argued that both regimes are primordially related. Focusing on the Foucauldian analysis of the regime of the accumulation of men and its constituent elements an (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Islamic Environmental Ethics and the Challenge of Anthropocentrism.Ali Rizvi - 2010 - American Journal of Islamic Social Sciences 27 (3):53-78.
  Lynn White’s seminal article on the historical roots of the ecological crisis, which inspired radical environmentalism, has cast suspicion upon religion as the source of modern anthropocentrism. To pave the way for a viable Islamic environmental ethics, charges of anthropocentrism need to be faced and rebutted. Therefore, the bulk of this paper will seek to establish the non- anthropocentric credentials of Islamic thought. Islam rejects all forms of anthropocentrism by insisting upon a transcendent God who is utterly unlike His creation. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  Freireian and Ubuntu philosophies of education: Onto-epistemological characteristics and pedagogical intersections.Ali A. Abdi - 2022 - Educational Philosophy and Theory 54 (13):2286-2296.
  Paulo Freire’s philosophy of education, popularized via his magnum opus, The Pedagogy of the oppressed (2000 [1970]) ‘shocked’ the world, sort of constructively, with its trenchant, au courant and futuristic meditations on the onto-epistemological lives of the marginalized in Latin America, and by elliptical extension, across the world. The central tenets of Freire’s thought as reflectively (and reflexively) acting upon the world to transform it, are as current today as these were in the late 1960s, majorly because of the subjectively (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000