Results for 'Liqin Wu'

1000+ found
Order:
 1.  13
  AQM scheme design for TCP network via Takagi-Sugeno fuzzy method.Sheng Xu, Minrui Fei, Xinhao Yang & Liqin Wu - 2016 - Complexity 21 (S2):606-612.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Wu Kang xian sheng quan ji. Xu bian.Kang Wu - 1980 - Taibei: Zheng zhong shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Pien chêng wei wu chu i chʻang shih tu pên.chʻêng Wu - 1956
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Wei wu shi guan.Liping Wu - 1983 - Beijing: Xin hua shu dian fa xing. Edited by Siqi Ai.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Bibliography of Wu Kuang-Ming's writings, 1982-2007.Wu Kuang-Ming & Jay Goulding - 2008 - In Jay Goulding (ed.), China-West Interculture: Toward the Philosophy of World Integration: Essays on Wu Kuang-Ming's Thinking. Global Scholarly Publications.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  The Journal of Wu Yubi: The Path to Sagehood.Wu Yubi - 2013 - Hackett Publishing Company.
  In this rare firsthand account of an individual's pursuit of sagehood, the early Ming dynasty scholar and teacher Wu Yubi chronicles his progress and his setbacks, as he strives to integrate the Neo-Confucian practices of self-examination and self-cultivation into everyday life. In more than three hundred entries, spanning much of his adult life, Wu paints a vivid picture, not only of the life of the mind, but also of the life of a teacher of modest means, struggling to make ends (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Li shi bian zheng fa lun ji / Wu Jiang.Jiang Wu - 1978 - Beijing: Xin Hua Shu Dian Fa Xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zhongguo zhe xue de ren wu.Yi Wu - 1975 - [Taibei]: Gai si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Our future into the open past : a step into world-family intercultural (Wu's grateful responses).Wu Kuang-Ming - 2008 - In Jay Goulding (ed.), China-West Interculture: Toward the Philosophy of World Integration: Essays on Wu Kuang-Ming's Thinking. Global Scholarly Publications.
 10.  53
  Singing of the Source: Nature and God in the Poetry of the Chinese Painter Wu Li.Stuart Sargent, Wu Li & Jonathan Chaves - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (3):517.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Wang Chʻung--ku tai ti chan tou wei wu lun che.Chʻang-wu Tʻien - 1973
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. John Wu Holmes a precious friendship.John Wu & Kuang Li - 1999 - Philosophy and Culture 26 (3):277-292.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Wu Baihui ji.Baihui Wu - 2010 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Wu Cheng li xue si xiang yan jiu.Liqun Wu - 2011 - Shanghai: Shanghai da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Wu Congxin shu xue huo dong san shi nian: 1951-1980.Congxin Wu - 2010 - Ha'erbin: Ha'erbin gong ye da xue chu ban she.
 16. Wu dayou ge xue zhe xue wen ji.Ta-you Wu & "Wu Dayou Ke Xue Zhe Xue Wen Ji" Bian Ji Zu - 1996 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Wu Guanzhong tan mei: xin zuo ben.Guanzhong Wu - 2000 - [Guangzhou]: Guangdong ren min chu ban she.
  本书收《祖坟——叛逆与创作》、《绍兴闲话》、《寰宇觅知音》、《油画的联想》、《漓江》等百余篇文章。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  Wu Jingxiong fa xue wen xuan =.Jingxiong Wu - 2012 - Beijing: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she. Edited by Wei Sun & Dongsong Li.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wu Jianguo wen ji =.Jianguo Wu - 2013 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wu Kang xian sheng quan ji.Kang Wu - 1987 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Wu si qian hou de xin wen hua pai yu wen hua bao shou pai: Jia zhi guan bi jiao.Jiqing Wu - 2012 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Wu Tinghan ji.Tinghan Wu - 1984 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Zhaozu Rong.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wu Wei after zhuangzi.Kuang-ming Wu - 2008 - In Zhongying Cheng & On Cho Ng (eds.), The Imperative of Understanding: Chinese Philosophy, Comparative Philosophy, and Onto-Hermeneutics: A Tribute Volume Dedicated to Professor Chung-Ying Cheng. Global Scholarly Publications.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Wei wu shi guan yu li shi ping jia: zhe xue yu shi xue de dui hua.Xiaoming Wu & Hui Sun (eds.) - 2009 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
 25. Wu Yuzeng xuan ji: shu li luo ji yu ji suan ji ke xue = Selections from Professor Wu Yunzeng: mathematical logic and computer science.Yunzeng Wu - 1991 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Wu Zhiying ru xue lun ji.Zhiying Wu - 2010 - Chengdu: Sichuan da xue chu ban she. Edited by Bin Pan.
  该书收入其论著6种, 主要包括《仪礼奭固》, 《礼器图》, 《周政三图》, 《天文图考》, 《经脉分图》等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  20
  Comments on Comrade Wu Han's Theory of Ethics.Kuan Feng & Wu Ch'uan-ch'I. - 1969 - Chinese Studies in History 3 (2):145-168.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Wei wu shi guan yu xin Zhongguo shi xue fa zhan: Zhongguo she hui ke xue yuan Makesi zhu yi shi xue li lun lun tan shou jie xue shu yan tao hui lun wen ji.Jiamu Zhu, Haipeng Zhang, Pei Yu & Li Wu (eds.) - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Wei wu shi guan jing yi.Enyu Wu - 1948 - Shanghai: Guan cha she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  12
  Wu Wei in Chuang Tzu as Life-Systematic.Kuang-Ming Wu - 2002 - International Journal of Transpersonal Studies 21 (1):71-78.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Zhang bing lin, ou yang jing wu, liang qi chao, ma yi fu.Shuangqing Li, Yongzhen Jiang & Jiping Wu (eds.) - 1999 - Taibei Shi:
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Symposium on W. Wu, "Against Division".Wayne Wu, David M. Kaplan, Pete Mandik & Thomas Schenk - 2014 - Mind and Language Symposia at the Brains Blog.
 33.  9
  Jue dui wu quan shi xue: Jingdu xue pai de pi pan xing yan jiu.Rujun Wu - 2012 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  Zhonghua jun ren wu de.Fan Wu - 2011 - Beijing Shi: Jie fang jun chu ban she. Edited by Maofa Xie & Xijiang Li.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Mozi jing shen yan jiu.Liqin Liu - 2019 - Haerbin Shi: Heilongjiang ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Hua jie fa lü yu dao de zhi zheng: yi xian fa xing quan li wei yuan ze = Resolving the Dispute Between Law and Morality: Constitutional Rights as Principles.Liqin Zou - 2013 - Beijng Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
 37.  46
  Long-Term Therapy With Wu-Ling-San, a Popular Antilithic Chinese Herbal Formula, Did Not Prevent Subsequent Stone Surgery.San-Yuan Wu, Huey-Yi Chen, Kao-Sung Tsai, Jen-Huai Chiang, Chih-Hsin Muo, Fung-Chang Sung, Yung-Hsiang Chen & Wen-Chi Chen - 2016 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 53:004695801668114.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  Signic knowledge: its niche in semiotics and its various aspects.Liqin Cao & Yiqiang Jin - 2021 - Semiotica 2021 (239):225-242.
  Signic knowledge is a crucial link without which the sign as a phenomenon tumbles to the ground. This topic, however, can hardly be incorporated by any existing theory of semiotics. Under the framework of “the theory of intentional sign,” signic knowledge can find its proper niche as an element of the “context” of a sign process. This niche furnishes a good basis on which to investigate the various aspects of signic knowledge, like its role, nature, origin, and life. Signic knowledge (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  Wu xian de huang miu: Engesi fa zhan guan yan jiu.Weijie Rong - 2020 - Taibei Shi: Du li zuo jia.
  本書以「全新」的方式探討了一個「古老」並曾一度被「埋沒」且慣於「視而不見」的問題。 本書是「歷史」與「當代」衝擊和交匯的產物。無論「馬克思主義」這一「非哲學理論」曾以何種緣故歸入「哲學研究」,從實際的結果看,它很少被以「純粹哲學」的形式進行探討。從蘇東到東亞,從英美到歐陸,對其觀點的 研究、理解、評價與反思無不時常受到上至「國際政治」下到「經濟生活」等方方面面實踐的影響。在此意義,關於「馬克思主義」的「實踐效用」,不論是「積極的」或是「消極的」,不論是「已有定論」還是「一筆爛賬」, 人們已經說了太多,其中唯獨缺少純粹獨立的「理論反思」。 同時,「馬克思主義」在「中國」的命運,也隨時代的變遷經歷了數次「脫胎換骨」的改變。「馬克思主義哲學化」這一共產意識形態的「陳舊規制」撞見改革開放後(至少曾經一度)日益「學術化」的中國學界,會擦出怎樣的 火花?對此,具有真正「知識分子」品格的幾代中國學人已經交出了自己的答卷。本書代表了與此一脈相承的創新研究,從中可見「九零世代」的年輕學子如何以「純粹哲學」的方式,以「馬克思主義的基本命題」為對象,展開 無愧於「良心」與「真理」的獨立思考。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  Lu xue wei ti Zhu xue wei yong: cong "gong fu" lun Wu Cheng.Zhirong Wu - 2011 - Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she.
 41.  8
  Laozi xin yi: qing jing wu wei de ren sheng zhe xue.Hongyi Wu - 2017 - Taibei Shi: Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhu Lu xue shu kao bian wu zhong.Changgeng Wu (ed.) - 2000 - Jiangxi Sheng Nanchang Shi: Jiangxi gao xiao chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Zhongguo she hui de zong jiao chuan tong: wu shu yu lun li de dui li he gong cun.Chun Wu - 2009 - Shanghai Shi: Shanghai san lian shu dian.
  本书内容包括:宗教理论与历史一般;中国宗教的起源;中国宗教的成型;道教、佛教、儒教及民间宗教;中国宗教之基本类型与本质特征;中国宗教与巫术的关系;中国宗教与伦理的关系;作为参照的亚伯拉罕宗教系统.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Zhe xue xin yi jing de qiu suo: ping "Wu zhi, yi shi, chang" = Zhexue xinyijing de qiusuo.Bingkui Wu, Ji Zhou & Chenggeng Dong (eds.) - 1998 - Shanghai Shi: Xue lin chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  The Birfli of a Chinese Cultural Movement Letters Between Babbitt and Wu Mi.Wu Xuezhao - 2004 - Humanitas: Interdisciplinary journal (National Humanities Institute) 17 (1-2):6-25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  59
  Some Humanistic Characteristics of Chinese Religious Thought: JOSEPH S. WU.Joseph S. Wu - 1969 - Religious Studies 5 (1):99-103.
  The main purpose of this paper is to bring out some significant humanistic characteristics of Chinese religious thought. My account is limited to what is originally and typically Chinese. That is to say, it will exclude what has been influenced by Buddhism from India or Christianity from the Western world. Some of the theses of this paper are based on scholarly works, while others are drawn from the author's primary experience.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Die Würde des Gewissens und der Anspruch der Gemeinschaft.Stephan H. Pfürtner - 1982 - In Reinhold Mokrosch & Gerhard Beetz (eds.), Gewissen. Vandenhoeck & Ruprecht.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Effortless Action: Wu-Wei as Conceptual Metaphor and Spiritual Ideal in Early China.Edward Gilman Slingerland - 2003 - Oxford University Press.
  This book presents a systematic account of the role of the personal spiritual ideal of wu-wei--literally "no doing," but better rendered as "effortless action"--in early Chinese thought. Edward Slingerland's analysis shows that wu-wei represents the most general of a set of conceptual metaphors having to do with a state of effortless ease and unself-consciousness. This concept of effortlessness, he contends, serves as a common ideal for both Daoist and Confucian thinkers. He also argues that this concept contains within itself a (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   82 citations  
 49. Wu Ming and the new historical epic of capitalism.David I. Cunningham - forthcoming - Radical Philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Wu-wei, the background, and intentionality.Chris Fraser - 2008 - In Bo Mou (ed.), Searle's Philosophy and Chinese Philosophy: Constructive Engagement. Brill. pp. 27--63.
  John Searle’s “thesis of the Background” is an attempt to articulate the role of nonintentional capacities---know-how, skills, and abilities---in constituting intentional phenomena. This essay applies Searle’s notion of the Background to shed light on the Daoist notion of w’u-w’ei---“non-action” or non-intentional action---and to help clarify the sort of activity that might originally have inspired the w’u-w’ei ideal. I draw on Searle’s work and the original Chinese sources to develop a defensible conception of a w’u-w’ei-like state that may play an intrinsically (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
1 — 50 / 1000