Results for 'Kapusta Andrzej'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Psychiatria oparta na wartościach – teoria czy praktyka?Andrzej Kapusta - 2017 - Etyka 54:29-40.
  Celem artykułu jest omówienie koncepcji praktyki i psychiatrii opartej na wartościach Billa Fulforda. Autor przedstawia założenia VBP w świetle koncepcji bioetycznych, kodeksów medycznych oraz medycyny opartej na dowodach. Koncepcja VBP ukazana jest jako rodzaj praktyki mającej przyczynić się do poprawy decyzji terapeutycznych skoncentrowanych na osobie pacjenta. W tekście pojawiają się pytania o teoretyczne założenia VBP oraz jej rzeczywistą efektywność w podejmowaniu decyzji klinicznych. Autor wyjaśnia również dlaczego Fulford nie widzi w swojej koncepcji potrzeby budowania własnej teorii metafizycznej czy antropologicznej, lecz (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Antropologia – aksjologia – współczesność.Andrzej Kapusta - 2000 - Sztuka I Filozofia 18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Bachtin jako filozof.Andrzej Kapusta - 2004 - Nowa Krytyka 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  84
  Comments on „Hermeneutics and the Cognitive Sciences”.Andrzej Kapusta & Marek Pokropski - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (2):85-88.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  33
  Epistemology and the Human Sciences.Andrzej Kapusta - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (7-8):127-136.
  In this paper I make a distinction between some characteristic features of human activity which not only challenge the possibility of being explained (reduced) in terms of cause and effect relationship, or by universal regularities, but which assign an element of interpretation and understanding to every human activity. My aim is to demonstrate that it is not the understanding that is submitted to scientific explanation but that every scientific explanation contains the component of interpretation and is evaluated from the viewpoint (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Estetyzacja siebie – projekt fi lozofi i jako sztuki życia.Andrzej Kapusta - 2007 - Colloquia Communia 82 (1-2):120-127.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Interpersonal Experience and Psychopathology.Andrzej Kapusta - 2020 - Eidos. A Journal for Philosophy of Culture 4 (3):48-64.
  The article deals with relational aspects of mental disorders. The author takes into account the influence of mental illness on intersubjectivity and interpersonal relations in three aspects: “attitude to the illness,” that is, changes in the functioning of the subject and difficulties in dealing with the experience of mental illness; “dialogical relationship” in the form of difficulties in maintaining social cognition and entering into relationships with others; “social consensus,” that is, difficulties in adapting to the social world and a common (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  38
  Komentarze do tekstu: „Hermeneutyka i nauki kognitywne”.Andrzej Kapusta - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (2).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Karla Jaspersa projekt psychopatologii.Andrzej Kapusta - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2):105-128.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kreatywność, szaleństwo i modernizm.Andrzej Kapusta - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Michela Foucoulta władza bez tożsamości.Andrzej Kapusta - 1999 - Colloquia Communia 69 (2):182-192.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  23
  O roli myślenia technologicznego w psychiatrii współczesnej.Andrzej Kapusta - 2015 - Diametros 44:45-55.
  The emergence of new technologies has had a significant impact on the development of modern psychiatry. Brain scanning, biochemical analysis, the search for genetic markers, and the development of psychopharmacology have had a great influence on the way we understand the nature of mental disorders and the role and place of mental health specialists. The article aims at presenting the consequences of a technical approach in psychiatry, giving examples of such an approach and proposing a critical attitude to this approach (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Problem intersubiektywności W świetle wspolczesnej neurokognitywistyki: Od neuronów lustrzanych po narrację.Andrzej Kapusta - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (2):127-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Problem „rozumienia” w filozofii psychiatrii.Andrzej Kapusta - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):447-460.
  Artykuł porusza problem rozumienia w filozofii psychiatrii. Autor koncentruje się na klasycznym już podziale w naukach humanistycznych – na rozumienie/wyjaśnianie oraz nomotetyczne/idiograficzne - i próbuje nakreślić jego konsekwencje dla psychiatrii i problematyki zaburzeń psychicznych. Przegląd wybranych zagadnie metodologicznych filozofii psychiatrii ujawnia antropologiczne aspekty nowożytnej psychiatrii oraz ograniczenia modelu biomedycznego. Ostatnia część artykułu omawia wybrany przypadek kliniczny, aby wskazać na praktyczne konsekwencje indywidualnego i idiograficznego podejścia do psychiatrii.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  Srzednicki in Phenomenological Perspective.Andrzej Kapusta - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):133-138.
  In the article the author tries to find some similarities and differences between phenomenological tradition and Srzednicki’s project of the new epistemology. He mostly refers to the thought of a French philosopher, Merleau-Ponty. Especially representative to the arguments is his late turn to metaphysical perspective presented in the work, Visible and Invisible, where he made an attempt to express a kind of logic which may reveal the world and ourselves in its mutual interconnections.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Karl Jaspers'project of Psychopathology (Karla Jaspersa Projekt Psychopatologii).Kapusta Andrzej - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2):105-128.
 17.  79
  Misgendering and Its Moral Contestability.Stephanie Julia Kapusta - 2016 - Hypatia 31 (3):502-519.
  In this article, I consider the harms inflicted upon transgender persons through “misgendering,” that is, such deployments of gender terms that diminish transgender persons' self-respect, limit the discursive resources at their disposal to define their own gender, and cause them microaggressive psychological harms. Such deployments are morally contestable, that is, they can be challenged on ethical or political grounds. Two characterizations of “woman” proposed in the feminist literature are critiqued from this perspective. When we consider what would happen to transgender (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 18. Misgendering and its Moral Contestability.Kapusta Stephanie - 2016 - Hypatia 31 (3):512-519.
  In this article, I consider the harms inflicted upon transgender persons through “misgendering,” that is, such deployments of gender terms that diminish transgender persons’ selfrespect, limit the discursive resources at their disposal to define their own gender, and cause them microaggressive psychological harms. Such deployments are morally contestable, that is, they can be challenged on ethical or political grounds. Two characterizations of “woman” proposed in the feminist literature are critiqued from this perspective. When we consider what would happen to transgender (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19. Andrzej Wajda's Speech at the Oscar Award Ceremony.Andrzej--Awards Wajda - 2000 - Dialogue and Universalism 10 (9-10):14-15.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  61
  An Interview with Andrzej Wajda.Aleksandra Ziółkowska-Boehm & Andrzej Wajda - 2007 - The Chesterton Review 33 (1-2):294-301.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Economic Foundations for Creative Ageing Policy: Volume I Context and Considerations.Andrzej Klimczuk - 2015 - Palgrave-Macmillan.
  Ageing populations are a major consideration for socio-economic development in the early twenty first century. This demographic change is mainly seen as a threat rather than as an opportunity to improve the quality of human life, especially in Europe, where ageing has resulted in a reduction in economic competitiveness. Economic Foundations for Creative Ageing Policy mixes the silver economy, the creative economy, and the social economy to construct positive solutions for an ageing population. Klimczuk covers theoretical analyses and case study (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 22.  17
  Adam Grobler, Metodologia Nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec.Andrzej Bronk & Pawel Kawałec - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):147-149.
 23.  98
  Foundations and Current Problems of General Relativity (Notes by Graham Dixon, Petros Florides and Gerald Lemmer).Andrzej Trautman - 1965 - In A. Trautman (ed.), Lectures on General Relativity. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. pp. 1--1.
 24.  53
  Why Do We Believe Theorems?Andrzej Pelc - 2009 - Philosophia Mathematica 17 (1):84-94.
  The formalist point of view maintains that formal derivations underlying proofs, although usually not carried out in practice, contribute to the confidence in mathematical theorems. Opposing this opinion, the main claim of the present paper is that such a gain of confidence obtained from any link between proofs and formal derivations is, even in principle, impossible in the present state of knowledge. Our argument is based on considerations concerning length of formal derivations. Thanks to Jody Azzouni for enlightening discussions concerning (...)
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 25.  22
  The Proposal of Philosophical Basis of the Health Care System.Andrzej Bielecki & Sylwia Nieszporska - 2017 - Medicine, Health Care and Philosophy 20 (1):23-35.
  The studies of health care systems are conducted intensively on various levels. They are important because the systems suffer from numerous pathologies. The health care is analyzed, first of all, in economic aspects but their functionality in the framework of systems theory is studied, as well. There are also attempts to work out some general values on which health care systems should be based. Nevertheless, the aforementioned studies, however, are fragmentary ones. In this paper holistic approach to the philosophical basis (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  42
  On Academic Achievements and Services of Professor Andrzej Walicki.Andrzej de Lazari - 2006 - Dialogue and Universalism 16 (3/4):98-100.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Fregean Description Theory in Proof-Theoretical Setting.Andrzej Indrzejczak - forthcoming - Logic and Logical Philosophy:1.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 29.  3
  Systems of Logic Based on Ordinals.Andrzej Mostowski - 1939 - Journal of Symbolic Logic 4 (3):128-129.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 30. Bibliografia Andrzeja Walickiego/na podstawie materiałów dostarczonych przez autora oprac. Andrzej Przymusiała.Andrzej Przymusiała - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44:249-273.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Bibliografia zawartości" Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" T. l: 1957-T. 50-51: 2005-2006/oprac. Andrzej Przymusiała. [REVIEW]Andrzej Przymusiała - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  51
  Nelson Algebras Through Heyting Ones: I.Andrzej Sendlewski - 1990 - Studia Logica 49 (1):105-126.
  The main aim of the present paper is to explain a nature of relationships exist between Nelson and Heyting algebras. In the realization, a topological duality theory of Heyting and Nelson algebras based on the topological duality theory of Priestley for bounded distributive lattices are applied. The general method of construction of spaces dual to Nelson algebras from a given dual space to Heyting algebra is described. The algebraic counterpart of this construction being a generalization of the Fidel-Vakarelov construction is (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 33.  9
  A Novel Approach to Equality.Andrzej Indrzejczak - 2021 - Synthese 199 (1-2):4749-4774.
  A new type of formalization of classical first-order logic with equality is introduced on the basis of the sequent calculus. It serves to justify the claim that equality is a logical constant characterised by well-behaved rules satisfying properties usually regarded as essential. The main feature of this approach is the application of sequents built not only from formulae but also from terms. Two variants of sequent calculus are examined, a structural and a logical one. The former is defined in accordance (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  6
  The Critical Theory of Jurgen Habermas.Andrzej Rapaczynski - 1981 - Noûs 15 (3):423-428.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 35.  22
  Linear Time in Hypersequent Framework.Andrzej Indrzejczak - 2016 - Bulletin of Symbolic Logic 22 (1):121-144.
  Hypersequent calculus, developed by A. Avron, is one of the most interesting proof systems suitable for nonclassical logics. Although HC has rather simple form, it increases significantly the expressive power of standard sequent calculi. In particular, HC proved to be very useful in the field of proof theory of various nonclassical logics. It may seem surprising that it was not applied to temporal logics so far. In what follows, we discuss different approaches to formalization of logics of linear frames and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 36.  28
  We Must Interpret: The Hermeneutic Retrieval of the Philosophical Tradition. Andrzej Wiercinski in Conversation with Boyd Blundell.Andrzej Wierciński & Boyd Blundell - 2011 - Analecta Hermeneutica 3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  Rule-Generation Theorem and its Applications.Andrzej Indrzejczak - 2018 - Bulletin of the Section of Logic 47 (4):265-281.
  In several applications of sequent calculi going beyond pure logic, an introduction of suitably defined rules seems to be more profitable than addition of extra axiomatic sequents. A program of formalization of mathematical theories via rules of special sort was developed successfully by Negri and von Plato. In this paper a general theorem on possible ways of transforming axiomatic sequents into rules in sequent calculi is proved. We discuss its possible applications and provide some case studies for illustration.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38.  2
  Free Logics are Cut-Free.Andrzej Indrzejczak - 2021 - Studia Logica 109 (4):859-886.
  The paper presents a uniform proof-theoretic treatment of several kinds of free logic, including the logics of existence and definedness applied in constructive mathematics and computer science, and called here quasi-free logics. All free and quasi-free logics considered are formalised in the framework of sequent calculus, the latter for the first time. It is shown that in all cases remarkable simplifications of the starting systems are possible due to the special rule dealing with identity and existence predicate. Cut elimination is (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. Generalised Sequent Calculus for Propositional Modal Logics.Andrzej Indrzejczak - 1997 - Logica Trianguli 1:15-31.
  The paper contains an exposition of some non standard approach to gentzenization of modal logics. The first section is devoted to short discussion of desirable properties of Gentzen systems and the short review of various sequential systems for modal logics. Two non standard, cut-free sequent systems are then presented, both based on the idea of using special modal sequents, in addition to usual ones. First of them, GSC I is well suited for nonsymmetric modal logics The second one, GSC II (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 40. Natural Deduction.Andrzej Indrzejczak - 2015
  Natural Deduction Natural Deduction is a common name for the class of proof systems composed of simple and self-evident inference rules based upon methods of proof and traditional ways of reasoning that have been applied since antiquity in deductive practice. The first formal ND systems were independently constructed in the 1930s by G. Gentzen and S. Jaśkowski and … Continue reading Natural Deduction →.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41.  27
  Measuring the Capacity to Love: Development of the CTL-Inventory.Nestor D. Kapusta, Konrad S. Jankowski, Viktoria Wolf, Magalie Chéron-Le Guludec, Madlen Lopatka, Christopher Hammerer, Alina Schnieder, David Kealy, John S. Ogrodniczuk & Victor Blüml - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  82
  Intersex Diagnostics and Prognostics: Imposing Sex-Predicate Determinacy.Stephanie Julia Kapusta - 2017 - Topoi 36 (3):539-548.
  I offer a reconstruction of contemporary medical procedures of sex assignment for infants with intersex conditions. In the perspective adopted, sex assignment to intersexed newborns can be understood as a procedure that imposes determinate sex predicates. The account describes two stages of sex assignment. At the first stage of the process, the sex predicates ‘female’, ‘male’, or ‘intersexed’ are taken to denote genital morphology. Initial genital assessment of newborns imposes clear boundaries upon the extensions of these predicates through diagnostic schemes (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  7
  Nature and Politics: Liberalism in the Philosophies of Hobbes, Locke, and Rousseau.Andrzej Rapaczynski - 1987 - Cornell University Press.
 44.  40
  Discussion Following the Lecture by Jan Małecki and Andrzej Tomczak.Jan Małecki & Andrzej Tomczak - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):162-166.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Cut Elimination Theorem for Non-Commutative Hypersequent Calculus.Andrzej Indrzejczak - 2017 - Bulletin of the Section of Logic 46 (1/2).
  Hypersequent calculi can formalize various non-classical logics. In [9] we presented a non-commutative variant of HC for the weakest temporal logic of linear frames Kt4.3 and some its extensions for dense and serial flow of time. The system was proved to be cut-free HC formalization of respective temporal logics by means of Schütte/Hintikka-style semantical argument using models built from saturated hypersequents. In this paper we present a variant of this calculus for Kt4.3 with a constructive syntactical proof of cut elimination.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  28
  Some Investigations of Varieties of N -Lattices-Lattices.Andrzej Sendlewski - 1984 - Studia Logica 43 (3):257-280.
  We examine some extensions of the constructive propositional logic with strong negation in the setting of varieties of $\mathcal{N}$ -lattices. The main aim of the paper is to give a description of all pretabular, primitive and preprimitive varieties of $\mathcal{N}$ -lattices.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 47.  21
  Sequent Calculi for Monotonic Modal Logics.Andrzej Indrzejczak - 2005 - Bulletin of the Section of Logic 34 (3):151-164.
 48.  92
  Undecidability Without Arithmetization.Andrzej Grzegorczyk - 2005 - Studia Logica 79 (2):163-230.
  In the present paper the well-known Gödels – Churchs argument concerning the undecidability of logic (of the first order functional calculus) is exhibited in a way which seems to be philosophically interestingfi The natural numbers are not used. (Neither Chinese Theorem nor other specifically mathematical tricks are applied.) Only elementary logic and very simple set-theoretical constructions are put into the proof. Instead of the arithmetization I use the theory of concatenation (formalized by Alfred Tarski). This theory proves to be an (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 49.  24
  A Survey of Nonstandard Sequent Calculi.Andrzej Indrzejczak - 2014 - Studia Logica 102 (6):1295-1322.
  The paper is a brief survey of some sequent calculi which do not follow strictly the shape of sequent calculus introduced by Gentzen. We propose the following rough classification of all SC: Systems which are based on some deviations from the ordinary notion of a sequent are called generalised; remaining ones are called ordinary. Among the latter we distinguish three types according to the proportion between the number of primitive sequents and rules. In particular, in one of these types, called (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  18
  Contesting Gender Concepts, Language and Norms: Three Critical Articles on Ethical and Political Aspects of Gender Non-Conformity.Stephanie Julia Kapusta - unknown
  In chapter one I firstly critique some contemporary family-resemblance approaches to the category woman, and claim that they do not take sufficient account of dis-semblance, that is, resemblances that people have in common with members of the contrast category man. Second, I analyze how the concept of woman is semantically contestable: resemblance/dissemblance structures give rise to vagueness and to borderline cases. Borderline cases can either be included in the category or excluded from it. The factors which incline parties in a (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000