Results for 'Xiao-Yan Yan'

1000+ found
Order:
 1. Xiao Yan Huangdi Nei Jing Yu Sheng Ming Ke Xue.Huaijin Nan - 2008 - Lao Gu Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  40
  Energy for Two-electron Quantum Dots: The Quantization Rule Approach. [REVIEW]Xiao-Yan Gu - 2006 - Foundations of Physics 36 (12):1884-1892.
  The energy spectra for two electrons in a parabolic quantum dot are calculated by the quantization rule approach. The numerical results are in excellent agreement with the results by the method of integrating directly the Schrödinger equation, and better than those by the WKB method and the WKB-DP method.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Improving the Accuracy for Analyzing Heart Diseases Prediction Based on the Ensemble Method.Xiao-Yan Gao, Abdelmegeid Amin Ali, Hassan Shaban Hassan & Eman M. Anwar - 2021 - Complexity 2021:1-10.
  Heart disease is the deadliest disease and one of leading causes of death worldwide. Machine learning is playing an essential role in the medical side. In this paper, ensemble learning methods are used to enhance the performance of predicting heart disease. Two features of extraction methods: linear discriminant analysis and principal component analysis, are used to select essential features from the dataset. The comparison between machine learning algorithms and ensemble learning methods is applied to selected features. The different methods are (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Exploiting Sharing Join Opportunities in Big Data Multiquery Optimization with Flink.Xiao-Yan Gao, Radhya Sahal, Gui-Xiu Chen, Mohammed H. Khafagy & Fatma A. Omara - 2020 - Complexity 2020:1-25.
  Multiway join queries incur high-cost I/Os operations over large-scale data. Exploiting sharing join opportunities among multiple multiway joins could be beneficial to reduce query execution time and shuffled intermediate data. Although multiway join optimization has been carried out in MapReduce, different design principles are not considered. To bridge the gap of not considering the optimization of Big Data platforms, an end-to-end multiway join over Flink, which is called Join-MOTH system, is proposed to exploit sharing data granularity, sharing join granularity, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  The Impact of Parent–Child Attachment on Self-Injury Behavior: Negative Emotion and Emotional Coping Style as Serial Mediators.Yun Tao, Xiao-Yan Bi & Min Deng - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. A new video image edge detection approach.Shi-yin Li Xiao-yan Jiang & Xiao-Long Feng Yuan Yang - 2009 - In L. Magnani (ed.), Computational Intelligence.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  C-Gait for Detecting Freezing of Gait in the Early to Middle Stages of Parkinson’s Disease: A Model Prediction Study.Zi-Yan Chen, Hong-Jiao Yan, Lin Qi, Qiao-Xia Zhen, Cui Liu, Ping Wang, Yong-Hong Liu, Rui-Dan Wang, Yan-Jun Liu, Jin-Ping Fang, Yuan Su, Xiao-Yan Yan, Ai-Xian Liu, Jianing Xi & Boyan Fang - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  GraphicalPatients with early- to middle-stage PD were enrolled for C-Gait assessment and traditional walking ability assessments. The correlation of C-Gait assessment and traditional walking tests were studied. Two models were established based on C-Gait assessment and traditional walking tests to explore the value of C-Gait assessment in predicting freezing of gait.ObjectiveEfficient methods for assessing walking adaptability in individuals with Parkinson’s disease are urgently needed. Therefore, this study aimed to assess C-Gait for detecting freezing of gait in patients with early- to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zi ran yu yan ceng ci de lun li zheng zhi xiao ying: Xunzi "Zheng ming" lun li xue de yuan yu yan yan jiu.Kun Wang - 2018 - Beijing Shi: Zhongguo wen lian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Xian Qin Ru Jia Xiao Dao Yan Jiu.Changkun Wang - 2007 - Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  本书以“先秦儒家孝道研究”为题,分析了先秦时期的社会变迁与儒家孝道思想的形成、发展,并对其性质进行恰如其分的评析;着重探讨了孝道的源起及其宗教伦理化、伦理政治化发展;先秦儒家孝道思想的确立——孔子对西 周传统孝道观念的重构;孔门后学对孔子孝道思想的丰富与发展;先秦儒家孝道思想的系统化、理论化——《孝经》等内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  9
  On Adapting Foreign Musical Instruments: The Nationalization of Clarinet from the Perspective of Chinese Traditional Music Aesthetics.D. I. Xiao-yan - 2011 - Journal of Aesthetic Education (Misc) 3:020.
 11.  2
  Xi Xia Wen "Xin Ji Ci Xiao Zhuan" Yan Jiu.Hongyin Nie - 2009 - Ningxia Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  26
  Morphological and Functional Differences between Athletes and Novices in Cortical Neuronal Networks.Xiao-Ying Tan, Yan-Ling Pi, Jue Wang, Xue-Pei Li, Lan-Lan Zhang, Wen Dai, Hua Zhu, Zhen Ni, Jian Zhang & Yin Wu - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 13. Xiao Gongbi zhu shu zheng li ji qi mei xue si xiang yan jiu.Yulong Tan - 2020 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  39
  Multiple Neural Networks Malfunction in Primary Blepharospasm: An Independent Components Analysis.Xiao-Feng Huang, Meng-Ru Zhu, Ping Shan, Chen-Hui Pei, Zhan-Hua Liang, Hui-Ling Zhou, Ming-Fei Ni, Yan-Wei Miao, Guo-Qing Xu, Bing-Wei Zhang & Ya-Yin Luo - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 15.  34
  The Dynamic Features of Lip Corners in Genuine and Posed Smiles.Hui Guo, Xiao-Hui Zhang, Jun Liang & Wen-Jing Yan - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 16.  5
  Differences in Working Memory With Emotional Distraction Between Proficient and Non-proficient Bilinguals.Xie Ma, Xiao Ma, Peng Li & Yan Liu - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  The impact of bilingual education and bilingual experience on working memory has been an important and controversial issue in the field of psycholinguistics. Taking Chinese-English bilinguals as an example, this study aims to investigate the differences in emotional working memory between proficient and non-proficient bilinguals by using delayed matching-to-sample task paradigm and more complex n-back task in the context of emotion. The results show that proficient bilinguals have better performance on both of the two working memory tasks than non-proficient bilinguals, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  The Depression Anxiety Stress Scale-21 in Chinese Hospital Workers: Reliability, Latent Structure, and Measurement Invariance Across Genders.Li-Chen Jiang, Ya-jun Yan, Zhi-Shuai Jin, Mu-Li Hu, Ling Wang, Yu Song, Na-Ni Li, Jun Su, Da-Xing Wu & Tao Xiao - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  The Depression Anxiety Stress Scale-21 is an instrument in the assessment of mental health status. The current study recruited 1,532 Chinese hospital workers [74.4% female; mean age = 31.97 years] to examine the reliability, latent structure, and measurement invariance of the DASS-21 between genders. The Cronbach’s α values were greater than 0.90 for total score. This study examined four possible models of the DASS-21 using the confirmatory factor analysis in Chinese hospital workers. The results from CFA revealed that the latent (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  1
  Gong Ping Yu Xiao Lu.Yan Chen - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  本书分四章:公平与效率的概念及其基本理论;公平效率与资本主义;公平效率与社会主义;伦理制度:公平和效率的维护机制等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  21
  Differentiation of Transformed Bipolar Disorder From Unipolar Depression by Resting-State Functional Connectivity Within Reward Circuit.Jiabo Shi, Jiting Geng, Rui Yan, Xiaoxue Liu, Yu Chen, Rongxin Zhu, Xinyi Wang, Junneng Shao, Kun Bi, Ming Xiao, Zhijian Yao & Qing Lu - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Exploring the Relationship Between Value Modularity, Knowledge Transfer, and Firm Innovation Performance: Evidence From China.Jianhua Wang, Yan Zhao, Xiao Han, Luying Li & Samma Faiz Rasool - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  This study aimed to explore the influence the value modularity and a firm’s innovation performance, directly and indirectly, using knowledge management as mediating variable. Moreover, in this study, we used the resource integration ability as a moderator between the relationship value modularity and firm innovation performance. We collected data from the Chinese state-owned and state-controlled high-tech firms from 2011 to 2018. In this study, we used the gray comprehensive evaluation method to test the degree of value modularity, and hierarchical regression (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  6
  Corrigendum: The Depression Anxiety Stress Scale-21 in Chinese Hospital Workers: Reliability, Latent Structure, and Measurement Invariance Across Genders.Li-Chen Jiang, Ya-jun Yan, Zhi-Shuai Jin, Mu-Li Hu, Ling Wang, Yu Song, Na-Ni Li, Jun Su, Da-Xing Wu & Tao Xiao - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Corrigendum: The Depression Anxiety Stress Scale-21 in Chinese Hospital Workers: Reliability, Latent Structure, and Measurement Invariance Across Genders.Li-Chen Jiang, Ya-jun Yan, Zhi-Shuai Jin, Mu-Li Hu, Ling Wang, Yu Song, Na-Ni Li, Jun Su, Da-Xing Wu & Tao Xiao - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  37
  Own-Group Face Recognition Bias: The Effects of Location and Reputation.Linlin Yan, Zhe Wang, Jianling Huang, Yu-Hao P. Sun, Rebecca A. Judges, Naiqi G. Xiao & Kang Lee - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Knowledge Big Graph Fusing Ontology with Property Graph: A Case Study of Financial Ownership Network.Yan Liu, Wei-Gang Fu & Xiao-Bo Tang - 2021 - Knowledge Organization 48 (1):55-71.
  The scale of know­ledge is growing rapidly in the big data environment, and traditional know­ledge organization and services have faced the dilemma of semantic inaccuracy and untimeliness. From a know­ledge fusion perspective-combining the precise semantic superiority of traditional ontology with the large-scale graph processing power and the predicate attribute expression ability of property graph-this paper presents an ontology and property graph fusion framework (OPGFF). The fusion process is divided into content layer fusion and constraint layer fusion. The result of the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Mechanisms of How Random Input Controls Bursting Gene Expression.Sijia Xiao, Yan Wang, Zhigang Wang & Haohua Wang - 2022 - Complexity 2022:1-17.
  The process of gene expression is affected by many extracellular stimulus signals, and the stochasticity of these signals reshapes gene expression. To adapt the fluctuation of the extracellular environment, genes have many strategies for augmenting their survival probability, frequency modulation, and amplitude modulation. However, it is unclear how genes utilize the stochasticity of signals to regulate gene expression and which strategy will be chosen to maximize cellular function. Here, we analyze a simple mechanistic model to clarify the effect of extracellular (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Common and Specific Alterations of Amygdala Subregions in Major Depressive Disorder With and Without Anxiety: A Combined Structural and Resting-State Functional MRI Study.Yao Yao Li, Xiao Kang Ni, Ya Feng You, Yan hua Qing, Pei Rong Wang, Jia shu Yao, Ke Ming Ren, Lei Zhang, Zhi wei Liu, Tie jun Song, Jinhui Wang, Yu-Feng Zang, Yue di Shen & Wei Chen - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Anxious major depressive disorder is a common subtype of major depressive disorder; however, its unique neural mechanism is not well-understood currently. Using multimodal MRI data, this study examined common and specific alterations of amygdala subregions between patients with and without anxiety. No alterations were observed in the gray matter volume or intra-region functional integration in either patient group. Compared with the controls, both patient groups showed decreased functional connectivity between the left superficial amygdala and the left putamen, and between the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  2
  A COVID-19 Rumor Dataset.Mingxi Cheng, Songli Wang, Xiaofeng Yan, Tianqi Yang, Wenshuo Wang, Zehao Huang, Xiongye Xiao, Shahin Nazarian & Paul Bogdan - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Negative Problems Orientation Questionnaire for Chinese Adolescents: Bifactor Model and Measurement Invariance.Huiwen Xiao, Rongmao Lin, Qiaoling Wu, Saili Shen & Youwei Yan - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  The Negative Problem Orientation Questionnaire is a widely used tool for assessing negative problem orientation. However, its construct and measurement invariance has not been adequately tested in adolescents. The present study explored the possible construct of the NPOQ and its measurement invariance in a sample of 754 Chinese adolescents. The results supported a bifactor model of the NPOQ that consists of a general factor NPO and three domain-specific factors including perceived threat, self-inefficacy, and negative outcome expectancy. A multiple-group CFA indicated (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Research on the Influencing Factors of Problem-Driven Children’s Deep Learning.Xiao-Hong Zhang & Chun-Yan Li - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Deep learning is widely used in the fields of information technology and education innovation but there are few studies for young children in the preschool stage. Therefore, we aimed to explore factors that affect children’s learning ability through collecting relevant information from teachers in the kindergarten. Literature review, interview, and questionnaire survey methods were used to determine the influencing factors of deep learning. There were five dimensions for these factors: the level of difficulty of academic, communication skills, level of active (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  42
  The identification of risk factors for infectious patients with acute fever and formulation of activation criteria to alert outpatient clinic doctors.Hongli Xiao, Haiyu Qi, Xingwang Li, Jing Wang, Xiaoli Li, Suxia Ma, Zongli Diao, Yan Wang, Fangfang Sun & Chenghong Yin - 2010 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (6):1248-1253.
 31.  25
  The identification of risk factors for critically ill patients with acute fever and formulation of activation criteria to alert outpatient clinic doctors.Hongli Xiao, Haiyu Qi, Jing Wang, Xiaoli Li, Suxia Ma, Zongli Diao, Yan Wang, Fangfang Sun & Chenghong Yin - 2012 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 18 (4):721-726.
 32.  14
  Diffusion Tensor Imaging Detects Microstructural Differences of Visual Pathway in Patients With Primary Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension.Xiang-Yuan Song, Zhen Puyang, Ai-hua Chen, Jin Zhao, Xiao-Jiao Li, Ya-Ying Chen, Wei-jun Tang & Yu-yan Zhang - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 33.  8
  Psychometric Properties of a Simplified Chinese Version of the Secondary Trauma Questionnaire in a Potentially Traumatized Study Sample.Ya-jun Yan, Lichen Jiang, Mu-li Hu, Ling Wang, Xin Xu, Zhi-Shuai Jin, Yu Song, Zhang-xiu Lu, You-Qiao Chen, Na-ni Li, Jun Su, da-Xing Wu & Tao Xiao - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  16
  Dysfunctional putamen modulation during bimanual finger-to-thumb movement in patients with Parkinson's disease.Li-Rong Yan, Yi-bo Wu, Xiao-hua Zeng & Li-Chen Gao - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 35.  1
  The Effect of Alternative vs. Focal Identity Accessibility on the Intent to Purchase Products: An Exploratory Study Based on Chinese Culture.Fei Chen, Cheng Cheng Yan, Lin Wang & Xiao Jing Lou - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Much of early western research has focused on identity. A primed identity can inhibit the priming of other alternative identities, and also negatively affect the intention to purchase products related to those alternative identities. In western culture, individuals operate within a cultural framework that makes them more likely to prioritize their own goals and less likely to rely on environmental factors when evaluating others. Individuals are more likely to choose products that fit their primed identity. In this study, we suggest (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Influence of Crowdsourcing Innovation Community Reference on Creative Territory Behavior.Wei Xiao, Xiao-Ling Wang & Yan-Ning Cao - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Crowdsourcing innovation community has become an important platform for enterprises to gather group wisdom. However, how the crowdsourcing innovation community plays a reference role in creative crowdsourcing participation is unclear. Based on the reference group theory, taking online impression management as the explanatory framework, this study explores the impact of crowdsourcing innovation community reference on the creative territory behavior, and the differences in the crowdsourcing innovation community reference effect among members of different community age groups. A total 524 valid two-stage (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  A Novel Routing Control Technique for the Energy Hole in the Underwater Acoustic Distributed Network.Dong Xiao, Min Zhao, Ning Jia, Tong-Rui Peng, Yan Chen & Li Ma - 2021 - Complexity 2021:1-10.
  The energy hole is a severe problem for underwater acoustic distributed networks in that it affects the normal operations of the network and shortens the network’s life span. To deal with this problem, a loop-free routing control technique is proposed in this paper. The classical shortest-path routing control method is used to generate multiple disjointed routing tables. The residual energy of the nodes and the changing information of the uplink/downlink matrix are added to the data frames for distribution. The source (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Reviews: Zheng fa yan zang. [REVIEW]Paul L. Swanson, Paul Loren Swanson, Xiao-Hong Liang & 梁曉虹 - 2005 - Japanese Journal of Religious Studies 32:175-177.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Luling Wang xue yan jiu.Hui Xiao - 2018 - Nanchang: Jiangxi ren min chu ban she.
  Ben shu dui Luling Wang xue de yan jiu, zhu yao cong yi xia liang fang mian zhan kai: shou xian, zhong dian jie shao le ti chu Luling Wang xue de li lun yi ju he Luling Wang xue fa zhan de ge ge jie duan de jie ding, te dian ji qi zhu yao de dai biao ren wu. Qi ci, ju ti lun shu le Luling Wang xue fa zhan de ge ge jie duan de zui zhu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  5
  Min Zu Yuan Xiao Zhe Xue She Hui Ke Xue Chuang Xin Fa Zhan Yan Jiu.Zhaohai Lei (ed.) - 2010 - Min Zu Chu Ban She.
 41. Cong wu dao xiao yao: Wei Jin xuan xue yan jiu = Cong wu dao xiaoyao: WeiJin xuanxue yanjiu.Yaonan Li - 2021 - Beijing: Ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  26
  Is filial piety a virtue? A reading of the Xiao Jing (Classic of Filial Piety) from the perspective of ideology critique.Hektor K. T. Yan - 2017 - Educational Philosophy and Theory 49 (12):1184-1194.
  The recent revival of Confucianism in the PRC raises questions regarding the legitimacy of cultivating Confucian virtues such as ren, li and xiao in an educational context. This article is based on the assumptions that education is an ideologically laden practice and that moral virtues have the potential of functioning to sustain hegemony and other forms of social control. By focusing on the Xiao Jing, a lesser known Confucian classic, it offers the Confucian account of filial piety a (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43.  10
  Emerging High‐Level Tigecycline Resistance: Novel Tetracycline Destructases Spread via the Mobile Tet.Liang-Xing Fang, Chong Chen, Chao-Yue Cui, Xing-Ping Li, Yan Zhang, Xiao-Ping Liao, Jian Sun & Ya-Hong Liu - 2020 - Bioessays 42 (8):2000014.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  The Influence of Teacher–Student Interaction on the Effects of Online Learning: Based on a Serial Mediating Model.Hai-Long Sun, Ting Sun, Feng-Yi Sha, Xiao-Yu Gu, Xin-Ru Hou, Fei-Yan Zhu & Pei-Tao Fang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  During the COVID-19 pandemic, online education has become an important approach to learning in the information era and an important research topic in the field of educational technology as well as that of education in general. Teacher–student interaction in online education is an important factor affecting students’ learning performance. This study employed a questionnaire survey to explore the influence of teacher–student interaction on learning effects in online education as well as the mediating role of psychological atmosphere and learning engagement. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Associations of muscle-strengthening exercise with overweight, obesity, and depressive symptoms in adolescents: Findings from 2019 Youth Risk Behavior Surveillance system.Jizu Shi, Mingjun Gao, Xiao Xu, Xuyang Zhang & Jin Yan - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundPrevious studies have focused on the opposite relation between muscle strength, obesity, and depression in adults. Moreover, the evidence has indicated that obesity and depression in adults might be significantly decreased with Muscle Strength Exercise albeit it might be insufficient. Therefore, the current study aimed to investigate the association between MSE, adiposity, and depression among United States adolescents.Materials and methodsThis cross-sectional study used the Youth Risk Behavioral Survey data. In YRBS, a cluster sample was used, and the investigation was divided (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  3
  The Effects of Psychological Interventions on Symptoms and Psychology of Functional Dyspepsia: A Systematic Review and Meta-Analysis.Zhongcao Wei, Xin Xing, Xinxing Tantai, Cailan Xiao, Qian Yang, Xiaosa Jiang, Yujie Hao, Na Liu, Yan Wang & Jinhai Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundThe effects of psychological interventions on symptoms and psychology of functional dyspepsia remain unclear. We aimed to comprehensively evaluate the effects of psychological interventions on symptoms and psychology of FD.MethodsWe searched the PubMed, Cochrane Library, and Embase electronic databases for randomized controlled trials evaluating the role of psychological interventions in FD patients published before July 2021. Standardized mean differences, risk ratios and 95% confidence intervals were calculated by a random effects model. Subgroup analyses and sensitivity analyses were also performed.ResultsFourteen RCTs (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  The Neural Correlates of Effortful Cognitive Processing Deficits in Schizophrenia: An ERP Study.Chen-Guang Jiang, Jun Wang, Xiao-Hong Liu, Yan-Ling Xue & Zhen-He Zhou - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Background: Individuals’ information processing includes automatic and effortful processes and the latter require sustained concentration or attention and larger amounts of cognitive “capacity.” Event-related potentials reflect all neural activities that are related to a certain stimulus. Investigating ERP characteristics of effortful cognitive processing in people with schizophrenia would be helpful in further understanding the neural mechanism of schizophrenia.Methods: Both schizophrenia patients and health controls completed ERP measurements during the performance of the basic facial emotion identification test and the face-vignette task. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Min shi su song zheng ming quan yan jiu.Han Xiao - 2013 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Min Shi Zheng Ju Shou Ji Zhi du Yan Jiu =.Han Xiao - 2010 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Review of: He Yansheng, trans., Zheng fa yan zang [Shōbōgenzō]. [REVIEW]Liang Xiao-Hong & Paul Swanson - 2005 - Japanese Journal of Religious Studies 32 (1):175-177.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000