Results for 'Nihat Aktas'

47 found
Order:
 1. Do Firms Adjust Corporate Social Responsibility Engagement After a Focal Change in Credit Ratings?Alexander Witkowski, Nihat Aktas & Nikolaos Karampatsas - 2022 - Business and Society 61 (6):1684-1722.
  This study revisits the relation between corporate performance and corporate social responsibility in the context of a major shift in firms’ credit risk status. Relying on corporate credit rating as a performance indicator, we examine whether firms under the scrutiny of rating agencies trade-off CSR engagement for credit quality improvement. To explore whether firms adjust their CSR engagement after a focal rating change, we focus on the investment–speculative grade threshold because of its importance in accessing the public debt market. We (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Di̇ji̇tal Geli̇şmeler Kapsaminda Sosyo-Ekonomi̇k Yaşam Ve Di̇n: Kri̇pto Para Örneği̇.Nihat Oyman - forthcoming - Atebe.
  Sosyo-ekonomik yaşam, kültürler ve inançlar açısında farklılık gösterebilmektedir. Sosyo-ekonomik yaşamın günümüzde hızlı bir şekilde gelişen dijitalleşmeden etkilenmemesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Dijitalleşme, sosyal hayatın çoğu alanında hükümranlığını ilan ederken özelikle de ekonomik alanda etkisinin daha farklı olduğu düşünülmektedir. Buna sebep olarak da dijital gelişimin temelinde ekonomik gelişmenin olmasıdır. Enformasyonel, küresel ve ağ örgütlemesine dayalı olan dijital ekonomik modellerden kaynaklı olarak insanlar, geleneksel topluma nazaran daha fazla insanla etkileşime geçmektedir. Böylece insanlar daha kapsamlı ve eşitlikçi bir zeminde iktisadi süreçlere katılarak reel bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Cihan Aktaş'ın Hik'yelerinde Uluslararası Göç.Alpay Doğan Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):633-633.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Kur’an’in tefsi̇r ve tercümesi̇nde bağlamin rolü.Nihat Uzun - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Max Weber'de Etik-Siyaset İlişkisi.Nihat Yilmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):881-893.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  A Research on Aspect of Poems in Turkish Course Books in Terms of Poetics.Nihat Bayat - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:325-344.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  21
  Gauging the Ethicality of Students in Turkish Institutions of Higher Education.Rafik I. Beekun, Nihat Alayoğlu, Ali Osman Öztürk, Mehmet Babacan & James W. Westerman - 2017 - Journal of Business Ethics 142 (1):185-197.
  We investigated the ethical behavior of Turkish university students to compare the difference in ethical behavior between business students and non-business students, examine the impact of key contingency variables on how they make decisions when confronted with an ethical dilemma, and investigate the process underlying the ethical behavior of Turkish students. Data were collected from business students at a major private university in Western Turkey. The results indicate that a Turkish student’s peers, marital status, and education level exert a significant (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8.  30
  Mustafa Nihat Özönün Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi Adlı Eserinin İncelenmesi.Funda Amanvermez - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1277-1277.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Les Akta dia Kalapodion. Le contexte religieux et politique.Patricia Karlin-Hayter - 1973 - Byzantion 43:84-107.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  F.C.S. Schiller Ve Necati Öner'in Seçme Özgürlüğüne Dair Görüşlerinin Karşılaştırılması.Nihat Durmaz - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):1139-1154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  21
  Social Scientists Under Threat: Resistance and Self-Censorship in Turkish Academia.Vezir Aktas, Marco Nilsson & Klas Borell - 2019 - British Journal of Educational Studies 67 (2):169-186.
 12.  2
  Kierkegaard Felsefesinde Hakikatin (Doğruluğun) Görünümü.Nihat Durmaz - 2019 - Trabzon İlahiyat Dergisi 6 (2):53-74.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  İstanbul'un Kadim Süryanileri.Nihat Durak - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):427-427.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Theaitetos Diyalogunda Platon ve Progatoras Arasındaki İlişkiye Dair Bir Değerlendirme.Nihat Durmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:56-69.
  Epistemoloji alanında bilginin iki temel düşünce üzerinden günümüze kadar geldiği bilinen bir husustur. Bu düşüncelerden ilkini ve en önemlisini oluşturan Platon felsefesi, mutlakçı kanadı temsil edenken Protagoras felsefesi rölativist bir yapıyı dillendirir. Her iki yapı arasındaki karşılaştırmanın birbirinden bağımsız kaynaklardan hareketle yapılamaması, Protagoras felsefesinin açık bir şekilde anlaşılmasını engellemektedir. Çünkü bu felsefenin anlaşılması, muhalif kanatta yer alan Platon’un eserlerinden hareketle gerçekleştirilmektedir. Bu durum, Platon’un hangi Protagoras’ı eserlerinde işlediği sorusunu gündeme getirir. Bu sorunun yanlış anlama veya yanlış aktarma şeklinde iki temel (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  17
  Yezi̇di̇lerde di̇ni̇ teşki̇latlanmanin sosyal hayata yansimalari.Necati sümer & Ahmet aktaş - 2017 - Dini Araştırmalar 20 (51):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. A Critical Assesment of Spinoza’s Theory of Affect: Affects, Beliefs, and Human Freedom.Ahmet Aktaş - 2018 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (1):251-272.
  Affects are intentional structures of beliefs and desires. Many philosophers have plausibly argued that Spinoza’s theory of ideas is a kind of theory of belief by this time yet this claim has rarely been taken into account when it comes to Spinoza’s theory of affects, which is actually a part of his theory of ideas. This paper shows that if this point is taken seriously when regarding Spinoza’s theory of affects we reach significant results about the fifth part of Ethics. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  The Model of Universals in Kalam Atomism: On Al-Juwaynī’s Theory of Al-Aḥwal.Mehmet Aktaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):55-90.
  The theory of ahwāl, which can be evaluated as the understanding of universals of Imām al-Haremeyn Ebü’l-Maālī al-Juwaynī and its earlier Ash‘arī theological system, is also considered as the common truths of this system. However, in this period, two different conceptions of truth stand out: those who adopt the theory of ahwāl and those who do not. While those who reject ahwāl evaluate the truths in a nominal framework, those who defend this theory talk about the common state and truth (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Müsameretname Ve Yazarı Emin Nihat Bey'e Dair Yeni Bilgiler.Ahmet KOÇAK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):771-771.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Kel'm Atomculuğunun Tümel Modeli: Cüveynî Örneğinde H'ller Teorisi.Mehmet Aktaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):53-82.
  İmâmü’l-Haremeyn Ebü’l-Meâlî el-Cüveynî ve öncesi Eş‘arî kelâm sisteminde yer alan hâller teorisi, bu sistemin tümeller anlayışı şeklinde değerlendirilebileceği gibi ortak hakikatler şeklinde de değerlendirilebilir. Ancak bu dönemde söz konusu teoriyi savunanlar ve savunmayanlar olmak üzere iki farklı hakikat anlayışı göze çarpar. Hâlleri reddedenler hakikatleri nominal çerçevede değerlendirirken, bu teoriyi savunanlar ise realist bir tavırla mevcutlar için ortak hâl ve hakikatten bahseder. Bu doğrultuda onlar her ne kadar hâller teorisi üzerinden realist bir yöntem takınarak Aristotelesçi tümel anlayışına yaklaşmış olsalar da aralarında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  37
  Modern Poetry That Could/Couldn’T Exhaust Thr Classical Poetica And Sufism Doctrine From A Mystic Channel.Hasan Aktaş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:7-28.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Eleştirel Hukuk Çalışmaları.Sururi Aktaş - 2011 - Xii Levha.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  33
  Nature and Morality in Adam Smith's Theory of Moral Sentiments.Abdullah Onur Aktaş - 2015 - Philosophical Inquiry 39 (2):105-109.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  24
  "Yavrularımıza Din Dersleri" Kitabında Ahmet Hamdi Akseki'nin Uyguladığı Din Öğr.Hamza Aktaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):43-43.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  22
  Deyimlerde Yalancı Eş Değerlik: Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği.Tuğba Aktaş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  22
  İtalyanca Öğretiminde Kültürün Önemi.Meltem Aktaş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):29-29.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  İslam'da Çevre Bilinci Ve Eğitimi.Hamza Aktaş - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):153-153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  26
  A Type of Fuzzy Ring.Hacı Aktaş & Naim Çağman - 2007 - Archive for Mathematical Logic 46 (3-4):165-177.
  In this study, by the use of Yuan and Lee’s definition of the fuzzy group based on fuzzy binary operation we give a new kind of fuzzy ring. The concept of fuzzy subring, fuzzy ideal and fuzzy ring homomorphism are introduced, and we make a theoretical study their basic properties analogous to those of ordinary rings.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  Türkçe Eğitimi Alanındaki Makale Özetlerine Yönelik Bir İçerik Analizi.Elif Aktaş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):73-73.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  13
  Avrupa Dil Gelişim Dosyası Ölçütlerine göre Nuovo Progetto Italiano 1-A ve 1-B Kitaplarının Değerlen.Meltem Aktaş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):57-57.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Taking to the Streets: A Study of the Street Academy in Ankara.Vezir Aktas, Marco Nilsson, Klas Borell & Roland S. Persson - 2020 - British Journal of Educational Studies 68 (3):365-388.
 31.  8
  Ortaöğretim Öğrencilerinin Savaş Ve Barış Kavramı İle İlgili Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenler Açıs.Özgür Aktaş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1587-1587.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Öğrencilerin Çizimlerinde Savaş ve Barış.Aktaş Özgür - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):97-97.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Our Ramazan and I.Aktaş Şerif - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1-3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Wem gehört das globale Volkstheater?: Eine Antwort aus der Perspektive postkolonialer Pädagogik.Ulaş Aktaş - 2019 - Paragrana: Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 28 (2):151-160.
  Im Feld der Künste und der Kulturellen Bildung ist die Auseinandersetzung mit Migration und globaler Ungleichheit heute allgegenwärtig. Dies gilt auch für das globale Volkstheater von Milo Rau und seine Inszenierung Lam Gods. Postkoloniale Theorien kritisieren seit geraumer Zeit die unkritische Reproduktion von Prozessen des Otherings in Kunst und Pädagogik. Im Rahmen der response wird die Kritik postkolonialer Pädagogik an Formen der Repräsentation von Differenz innerhalb des Kunstfelds und der Kulturellen Bildung skizziert und auf der Basis einiger Videoausschnitte und des (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  17
  The Immediate Impacts of Preschool Attendance on Turkish Children’s Mathematics Achievement.Durmuş Aslan & Yaşare Aktaş Arnas - 2015 - Educational Studies 41 (3):231-243.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  Modern Poetry That Could/Couldn’T Exhaust Thr Classical Poetica And Sufism Doctrine From A Mystic Channel.Hasan Aktaş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:442-462.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Mürteza Bedir. Ebû Hanîfe Entelektüel Biyografi.Ayşe Aktaş - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:307-312.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  The Effect of Empathy Training Given to Midwives on the Empathic Communication Skills of Midwives and the Birth Satisfaction of Mothers Giving Birth with the Help of These Midwives: A Quasi‐Experimental Study.Songul Aktas & Türkan Pasinlioğlu - 2021 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 27 (4):858-867.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  58
  The Perceived Role of Islam in Immigrant Muslim Medical Practice Within the USA: An Exploratory Qualitative Study.A. I. Padela, H. Shanawani, J. Greenlaw, H. Hamid, M. Aktas & N. Chin - 2008 - Journal of Medical Ethics 34 (5):365-369.
  Background: Islam and Muslims are underrepresented in the medical literature and the influence of physician’s cultural beliefs and religious values upon the clinical encounter has been understudied. Objective: To elicit the perceived influence of Islam upon the practice patterns of immigrant Muslim physicians in the USA. Design: Ten face-to-face, in-depth, semistructured interviews with Muslim physicians from various backgrounds and specialties trained outside the USA and practising within the the country. Data were analysed according to the conventions of qualitative research using (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 40.  6
  Azerbaijan and Azerbaijanis in the Short Story Book of Cihan Aktaş Titled.Abdullah Harmanci - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:851-874.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Towards a Theory of Posthuman Care: Real Humans and Caring Robots.Amelia DeFalco - 2020 - Body and Society 26 (3):31-60.
  This essay interrogates the common assumption that good care is necessarily human care. It looks to disruptive fictional representations of robot care to assist its development of a theory of posthuman care that jettisons the implied anthropocentrism of ethics of care philosophy but retains care’s foregrounding of entanglement, embodiment and obligation. The essay reads speculative representations of robot care, particularly the Swedish television programme Äkta människor, alongside ethics of care philosophy and critical posthumanism to highlight their synergetic critiques of neoliberal (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Hur för man samtal?Camilla Kronqvist, Birgit Schaffar & Marina Lundkvist - 2020 - Studier i Pædagogisk Filosofi 9 (1).
  Interaktioner och samtal med barn, vårdnadshavare och andra pedagoger intar en central roll i småbarnspedagogers arbete. I den här artikeln undersöker vi blivande småbarnspedagogers förhållningssätt till samtal och sitt eget deltagande i praktiska samtalsövningar hämtade från Filosofi för barn. Vi diskuterar dessa förhållningssätt i ljuset av triaden tilltal-gensvar-ansvar som inom dialogisk etik betraktas som centrala element för äkta samtal. Studerande uttrycker inledningsvis en viss obekvämhet med att behöva samtala på ett för dem nytt sätt, men uppfattar sedan att samtalsformen hjälper (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  16
  Razlika Aristotelovih i Akvinčevih metafizičkih počela.Hrvoje Relja - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):5-15.
  U članku pod gornjim naslovom su sličnosti i razlike metafizičkih počela Aristotela i Tome Akvinskog iskazane analizom argumentacije koja je sržna za obje ove metafizike: o postojanju Nepokretnog pokretača, Čistog akta. Tom analizom je pokazano da, iako im argumentacija ima istu logičku strukturu i isto polazište – promjenu bića – ipak ih je razlika u shvaćanju metafizičkih počela samog bića dovela do različitih zaključaka. Tako je ovdje pokazano da je za Aristotelovu metafiziku supstancije zadnja zbiljnost bića supstancijalna forma, koje svoje (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  13
  ‘Usi’ e ‘abusi’ nel diritto: Una riflessione critica sulla normativa in materia di analisi genetiche.Silvia Salardi - 2013 - Filozofija I Društvo 24 (2):239-254.
  Al centro di questo contributo vi? l?analisi eticogiuridica degli atti normativi disciplinanti le analisi genetiche in vari contesti, ad esempio, ricerca medica, terapia, medicina legale e cos? dicendo. Lo scopo? di mettere in evidenza i valori ai quali sono state improntate alcune risposte normative. Pertanto, dopo una ricognizione delle varie tipologie di analisi genetiche e dei loro possibili impieghi, il presente lavoro confronta i testi normativi internazionali, europei e nazionali, al fine di individuare la strada percorsa e da percorrere per (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Gopinath Kaviraj's Synthetic Understanding of Kundalini Yoga in Relation to the Nondualistic Hindu Tantric Traditions.Arlene Mazak - 1994 - Dissertation, The University of Chicago
  Pandit Gopinath Kaviraj of Varanasi, India was a well-known interpreter of the Hindu Tantric traditions, who also practiced kundalini yoga according to his own understanding of four sequential paths. This study attempts to reconstruct the stages of Kaviraj's system of Tantric yoga by analyzing and integrating innumerable partial discussions scattered throughout his writings, in an effort to reveal the hidden structure of transformations. Primary research materials include collections of Kaviraj's essays on the Hindu Tantric traditions written in Bengali and Hindi, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  19
  Asylum Legal Framework and Policy of the Slovak Republic.Lucia Hurná - 2012 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 19 (4):1383-1405.
  After the establishment of the independent Slovak Republic, legal and institutional ground rules were set for providing asylum to foreigners present on the territory of the Slovak Republic. The national legislation of the last twenty years was adopted in compliance with international treaties and the European Union instruments covering asylum matters. In the field of asylum policy, the Slovak Republic complies with its traditional pillars and supports new forms of protection following the new challenges faced by the international community. The (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  35
  Responsibility of Transnational Corporations for Human Rights Violations: Deficiencies of International Legal Background and Solutions Offered by National and Regional Legal Tools.Saulius Katuoka & Monika Dailidaitė - 2012 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 19 (4):1301-1316.
  The article deals with the question how transnational corporations can bear direct responsibility for human rights abuses they commit by analysing the deficiencies of the current international legal background with respect to human rights and transnational corporations, and the solutions offered by national and regional legal tools. By establishing that current international law is incapable of reducing or compensating for governance gaps, the case law analysis shows that the litigation system under the Alien Tort Claims Act in the United States (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark