Results for 'Salih Karakaya'

100 found
Order:
 1.  30
  The effect of nurses’ ethical leadership and ethical climate perceptions on job satisfaction.Dilek Özden, Gülşah Gürol Arslan, Büşra Ertuğrul & Salih Karakaya - 2019 - Nursing Ethics 26 (4):1211-1225.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2. The Judith Butler Reader.Sara Salih & Judith Butler - 2004 - Wiley-Blackwell.
  The Judith Butler Reader is a collection of writings that span her impressive career and trace her intellectual history. Judith Butler, author of influential books such as Gender Trouble, has built her international reputation as a theorist of power, gender, sexuality and identity Organized in active collaboration between Judith Butler and Sara Salih Collects together writings that span Butler’s impressive career as a critical philosopher, including selections from both well-known and lesser-known works Includes an introduction and editorial material to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 3.  3
  Filozofski pisac Salih Kazazović.Salih Kazazović - 2000 - Sarajevo: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Edited by Esad Zgodić.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  34
  From body to flesh: Lefort, Merleau-Ponty, and democratic indeterminacy.Salih Emre Gerçek - 2017 - European Journal of Political Theory 19 (4):571-592.
  Claude Lefort’s theory of democratic indeterminacy has been an influential source among democratic theorists to demonstrate that democratic times lack absolute and determinate grounds on which to b...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  17
  Bir Vezir ile Bir Alimin Siyasetle İlgili Tavsiyelerinin Karşılaştırılması: Asafname ve Usulü’l-Hikem’de Kullanılan Ahlaki Gerekçeler.Salih Bayram - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:37-45.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Aehesıs Tematik Ağ Projesi Kapsamında Spor Eğitimi Alanlarının Türkiye'de Spor Eğitimi Kurumlarına U.Yunus Emre Karakaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1229-1229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  Küreselleşme Çağı Ve Yükseköğretimde Spor Bilimleri Üzerine.Yunus Emre Karakaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):321-321.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Bir Genç Kız Masalının Psikanalitik Yöntemle İncelenmesi.Salih Gülener - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):935-935.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Pul Para Oldu Osmanlı Devleti Hazinesine Kaynak Arayışında Antika Posta Pulları.Salih KIŞ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 9):321-321.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  The Evaluation of Current Sharecropping Practices on Hazelnut Orchards within the Framework of the Musaqat Agreement in Hanafi School.Salih Ülev, Mervan Selçuk & Nazan Li̇la - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:1-27.
  Tarımsal üretim pek çok ekonomide olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir paya sahiptir. Özellikle fındık, çay ve yaş meyvelerin üretimi yakın tarihe kadar bilinçsizce gerçekleştirilse de günümüzde üretim imkânlarının gelişmesi sayesinde az maliyetle yüksek verim alınabilmektedir. Fakat başta miras yoluyla arazilerin bölünmesi, köyden şehre göç olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı ya tarım arazileri sahipleri tarafından terk edilmekte ya da yarıcılığa verilmek suretiyle işlenmeye devam edilmektedir. Halk arasında yarıcılık olarak bilinen bu ortaklıkların temeli, fıkıhtaki müzâraa ve müsâkāt ortaklıklarına dayanmaktadır. Bu çalışmanın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Kayserinin Gesi Beldesi, Küçük Bürüngüz Köyü İle Ağırnas Vadisi'ndeki Bizans Dönemine Ait S.Nilay Çorağan Karakaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):335-335.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Plotinusun Siyaset Teorisi.Mehmet Murat Karakaya - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):157-178.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  6
  Rasprava o etici i moralu.Salih Fočo - 2011 - Sarajevo: Sarajevo Publishing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Süreli Yayınlar ve Kurumsal Yapılar Üzerinden Ortodoks Teoloji Literatürüne Dair Bir Deneme.Salih İNCİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):993-1013.
  Ortodoksluk mezhebi Hıristiyanlığın en kadim geleneklerinden birisi olmasına rağmen günümüzde diğerlerine göre daha az tanınmaktadır. Mezhebin en önemli Kiliselerinden birisi de İstanbul Kilisesi’dir. Bu makalenin amacı Hıristiyan Ortodoks teoloji çalışmalarına dair İstanbul’daki Kilise çevresinde oluşan XIX. ve XX. Yüzyıldaki Yunanca literatür hakkında kısa bilgi vermektir. Bu literatür, süreli yayınlar ve Patrikhanenin kurumsal yapıları olarak iki açıdan ele alınacaktır. Literatür bağlamında bir dönem doğrudan ya da dolaylı olarak Patrikhane tarafından yayınlanan dergiler şunlardır: Ekklisiastiki Alithia, Ortodoksia, The Greek Orthodox Theological Review. Bunlara (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Judith Butler.Sara Salih - 2002 - New York: Routledge.
  A welcome addition to the Routledge Critical Thinkers series, Judith Butler is the first guidebook on this renowned feminist and queer theory scholar, which will help not only students of literary criticism but also students of law, sociology, philosophy, film and cultural studies. Examining Butler's work through a variety of contexts, including the formation of gender performativity, identity and subjecthood, Sarah Salih address Butler's crucial ideas on the gender agenda, the body, pornography, race, gay self-expression and power and psychoanalysis. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 16.  6
  Çımağıl Mağarası ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli.Salih BİRİNCİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):241-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Karşi reform hareketi̇ ve domi̇ni̇kenler.Salihe Esen - 2017 - Dini Araştırmalar 20 (52):1-1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  İbn Rüşd Felsefesinde Kötülük.Mehmet Murat Karakaya - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):493-514.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Metafizik'te İlke ve Neden Kavramları Bağlamında İlk Muharrik(ler)in Tekliği ve Çokluğu Sorunu.Mehmet Murat Karakaya - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):909-934.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Sentezin Felsefi Açıdan Betimi ve Platon ile Aristoteles Felsefelerinin Uzlaştırılması.Mehmet Murat Karakaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1097-1123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Gazetelerde Kültür, Sanat Ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine.Salih Seyhan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1277-1277.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Humor Press of the II. Constitutional Era and Selected Samples.Salih Seyhan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:494-516.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  The Metaphor of "Heart" in Mevlana's Rubais.Salih UÇAK - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2481-2490.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Dini Metinlerdeki Dilin Anlaşılmasına Yönelik Bazı Mülahazalar.Salih Özer - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):419-448.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  21
  Karakterin Değişmesinde Din Eğitiminin Rolü.Salih Aybey - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):201-201.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  7
  9. Sınıf Öğrencilerinin İstiklal Marşındaki Kelimelerin Anlamlarını Bilme Durumlarının İncelenmesi Ü.Salih Orhan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1259-1259.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Six Thinking Hats Technique Supported Visuals Effects of Students' Speaking Skills Develop.Salih Orhan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1893-1909.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  A Research on the Opinions of Pre-School Teachers about Religious Education in Pre-School Period.Salih Aybey - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (2):915-958.
  The preschool period is a period when the character of the child is formed, all their qualities and abilities begin to be formed, and can be used. Education is for human, and its main purpose is to develop all the abilities of a human by revealing them and to contribute to the healthy saturation of their emotions. It is also the duty of the educator to reveal and educate the child's innate sense of belief in a supreme being. In this (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına Gelen Sorular Işığında Boşanma Nedenleri (Ege Bölgesi.Salih Aybey - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):147-147.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  20
  6-14 Yaş Arası Çocuğun Dini Gelişim Dönemi Özelliklerinin Bilinmesinin Din Eğiti.Salih Aybey - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):69-69.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  11
  Yaz Kur'an Kurslarının Din Eğitimi Açısından Fonksiyonelliği Üzerine Bir Araştırma.Salih Aybey - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):85-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  14
  Religious solidarity, historical mission and moral superiority: construction of external and internal ‘others’ in AKP’s discourses on Syrian refugees in Turkey.Rabia Karakaya Polat - 2018 - Critical Discourse Studies 15 (5):500-516.
  ABSTRACTTurkey hosts the world’s largest community of displaced Syrians. According to UNHCR, there are more than 3 million registered Syrians in Turkey as of 2018. Since the beginning of the conflict in Syria in 2011, Turkey’s ruling Justice and Development Party has followed an open-door policy, which was accompanied by a discourse emphasizing religious solidarity and humanitarian values. However, the arrival of Syrian refugees has become entangled with the existing identity debates and conflicts in Turkish politics. The AKP’s discourse on (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Kant, Bergson ve İkbal’de Zaman Kavramı ve Bunun İkbal’de Özgür İradenin Yeniden İnşasına Etkisi.Baki Karakaya & Asiye Şefika Sümeyye Kapusuz - 2021 - Kader 19 (3):914-937.
  Felsefe, kümülatif yapısı ile ele alınmalıdır. Bu yüzden, bir filozofun düşünceleri anlaşılmak istendiğinde, o kendi çağındaki mevcut ve geçmiş teorilerden soyutlanmamalı ve bu kümülatif ve devamlılık arz eden yapı dikkate alınarak incelenmelidir. Bu bağlamda, Kant, Bergson ve İkbal’in zaman anlayışları, bazı uyumsuz noktalara sahip gibi anlaşılabilseler de, dikkatle incelendiğinde birbirleri arasında bir devamlılığın bulunduğu göze çarpar. Kant’ın zaman anlayışı, Kritik öncesi ve Kritik dönemi olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Kritik öncesi döneminde Kant, zamanın insan zihninin dışında kendinde bir gerçekliğe ve (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Poetry and the Making of Modern Egypt.Salih J. Altoma & Mounah A. Khouri - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):107.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  11
  Approaches of linear operators in the intuitionistic fuzzy 2-Banach spaces.Vatan Karakaya & Müzeyyen Ertürk - 2018 - Logic Journal of the IGPL 26 (5):453-463.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Aristoteles ve Kant'ta Zaman Kavramının Benlik ile İlişkisi Üzerine Bir Deneme.Baki Karakaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1445-1460.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Cisimsel Sûret ve Metafizik Arasında Matematiksel Bilginin Yeri Üzerine Bir Değerlendirme.Vatan Karakaya - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  74
  Le concept de l'existence chez Jean-Paul Sartre et Martin Heidegger.Talip Karakaya - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 11:63-68.
  Ce que nous voulons faire dans ce travail, est de presenter des concepts differents de terme de l'existence chez Martin Heidegger et Jean-Paul Sartre. Parce que cette analyse nous donnera la possibility de bien comprendre les principales idees de ces penseurs dans la Philosophie contemporaine.D'abord, nous devons remarquer que le terme d'existence retient une place centrale chez eux. Comme nous l'avons expose dans notre travail, la filiation entre ces penseurs est construite particulierement sur cette idee. Dans ce travail, nous avons (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Matematik Felsefesi Bakımından Matematik Nesnelerin Modellenmesi Üzerine.Vatan Karakaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1143-1155.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  13
  Suicide in Plotinus’ Philosophy on the Axis of Ancient Greek and Roman Philosophy.Mehmet Murat Karakaya - 2018 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (1):339-355.
  Suicide, which is defined as the attempt of the human being against his life using his will, has been a subject of deep discussions of the philosophical field as an equivalent of the search for the meaning in the existential sense beyond just a sociological fact. In this sense, suicide has been debated in the philosophical field from antiquity to nowadays and different approaches to this phenomenon have been made. While Greek philosophy opposes suicide in a holistic sense, in the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  Some Works On Chılderen’s Phılosophy In Modern Childeren’s Literature.Karakaya Zeki - 2006 - Journal of Turkish Studies 1:14-36.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Translation Acquisition, Translation Comperison And Ist Usage In Foreign Language Courses.Zeki Karakaya - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:42-59.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Shifting Boundaries of Self and Other: Moroccan Migrant Women in Italy.Ruba Salih - 2000 - European Journal of Women's Studies 7 (3):321-335.
  This article suggests that both the multicultural perception of ‘ community’ as a bounded and internally homogeneous body and the celebration of migrants as hybrids and anti-essentialist actors fail to acknowledge the complexity of processes of identity construction. The first reifies and essentializes migrants’ cultural identities, denying subjective contestations over notions of cultural and religious authenticity. The celebration of migrants as progressive and counterhegemonic ‘hybrids’, however, reinforces essentialist understandings of ‘migrants’, producing a hierarchy between experiences of displacement. The article suggests (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44.  5
  Kommentar II zum Fall: „Problematik einer Patientenverfügung in der Psychiatrie“.Dirk Olzen & Juliane Lilius-Karakaya - 2014 - Ethik in der Medizin 26 (3):241-242.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  6
  Patrik I. Bartholomeos, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s. [REVIEW]Salih İNCİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1419-1426.
  Bu çalışmada PATRİK I. BARTHOLOMEOS'un, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, adlı kitabı tanıtılmıştır. İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Varieties of grapheme-colour synaesthesia: A new theory of phenomenological and behavioural differences.Jamie Ward, Ryan Li, Shireen Salih & Noam Sagiv - 2006 - Consciousness and Cognition 16 (4):913-931.
  Recent research has suggested that not all grapheme-colour synaesthetes are alike. One suggestion is that they can be divided, phenomenologically, in terms of whether the colours are experienced in external or internal space. Another suggestion is that they can be divided according to whether it is the perceptual or conceptual attributes of a stimulus that is critical. This study compares the behavioural performance of 7 projector and 7 associator synaesthetes. We demonstrate that this distinction does not map on to behavioural (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 47.  32
  Safety Priorities and Underestimations in Recreational Scuba Diving Operations: A European Study Supporting the Implementation of New Risk Management Programmes.Serena Lucrezi, Salih Murat Egi, Massimo Pieri, Francois Burman, Tamer Ozyigit, Danilo Cialoni, Guy Thomas, Alessandro Marroni & Melville Saayman - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  15
  Reduction in electron irradiation damage to organic compounds by conducting coatings.S. M. Salih & V. E. Cosslett - 1974 - Philosophical Magazine 30 (1):225-228.
 49.  12
  Reflections on Kurdistan, Iraq, and ISIS.S. Salih - 2015 - Télos 2015 (171):6-26.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  The Translation Process of Bible to Turkish and the Importance of Wojciech Bobowski’s Translation.Salih Çi̇npolat - 2020 - Dini Araştırmalar 23 (59):425-446.
  The translation of the Bible into Turkish as a whole was made in Istanbul in 1665-1666 by Wojciech Bobowski (Ali Ufki Bey), who was of Polish origin, spoke 17 different languages, later became a Muslim, served in the Ottoman palace for many years. Among the languages he could speak were mainly Latin, Greek, Hebrew, Polish, English, French, Italian, Arabic, Turkish. He is also known as Albert Bobowski and Albertus Bobovius in European sources. The translation was planned by a group of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 100