Results for 'Zhou Ailian'

1000+ found
Order:
 1.  28
  The Project of Organizing the Qing Archives.Zhou Ailian & Hu Zhongliang - 2009 - Chinese Studies in History 43 (2):73-84.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zhou Dunyi zhu zuo shi yi =.Liangying Zhou - 2017 - Guangzhou: Hua nan li gong da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Zhou Enlai's Speech in Shanghai When Receiving Participants of the Workers' Three Armed Uprisings and a Number of Model Workers. [REVIEW]Zhou Enlai - 1993 - Chinese Studies in History 27 (1-2):113-118.
 4. Zhou Yuan Gong Shi Xi Yi Fang Ji.Ming) Zhou Shenke & Zhou Zhihan - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
 5.  3
  Zhou Fucheng Wen Ji.Fucheng Zhou - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  本书收集了著名哲学家、伦理学家周辅成先生的重要文章,分两卷编辑,包括了《歌德对于哲学的见解》、《论莎士比亚的人格》、《亚里士多德的伦理学》、《论当前农村社会的道德风气》等文章。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhou Lisheng Wen Ji.Lisheng Zhou - 2011 - Shandong da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Si Bian de Yu Zhou: Huojin Liang Zi Yu Zhou Xue Si Xiang de Zhe Xue Fen Xi.Zhuhong Zhou - 2006 - Ke Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zhou Dunyi yu Song Ming li xue.Jiangang Zhou - 2018 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  52
  The Impact of Public Scrutiny on Corporate Philanthropy.Ailian Gan - 2006 - Journal of Business Ethics 69 (3):217-236.
  This paper proposes that a corporation’s vulnerability to public scrutiny drives its corporate giving. The hypothesis that companies donate for strategic motives is tested against the alternative that they do so for altruistic reasons. Court cases and news articles were selected as proxies for public scrutiny. Macroeconomic variables were used to gauge the level of public charitable need and test for altruism. Through examining the philanthropic behavior of 40 Fortune 500 companies over 7 years, this paper finds that companies are (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 10.  3
  Yong Bu Bi Ye de Shi Ji Xue Ren Cai Shangsi: Cai Shangsi Xian Sheng Dan Chen Yi Bai Ling Wu Zhou Nian Shi Shi Yi Zhou Nian Si Mo Ji.Guifa Zhou, Xuanyuan Shi & Dehua Fu (eds.) - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
 11. Dunyi, Zhou.John Thompson - 2015
  Zhou Dunyi Zhou Dunyi has long been highly esteemed by Chinese thinkers. He is considered one of the first “Neo-Confucians,” a group of thinkers who draw heavily on Buddhist and Daoist metaphysics to articulate a comprehensive, Confucian religious … Continue reading Dunyi, Zhou →.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. "Wu" de zhi hui: ji yu dao jia zhe xue de yan jiu.Chunlan Zhou - 2022 - Changchun Shi: Jilin da xue chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Huang, Yushun 黃玉順, The Formation of Chinese Theory of Justice: A Tradition of Ethics of Institution From the Duke of Zhou to Confucius, Mencius, and Xunzi 中國正義論的形成 : 周孔孟荀的制度倫理學傳統: Beijing 北京: Dongfang Chubanshe 東方出版社, 2015, 456 pages.Yiling Zhou - 2022 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 21 (2):321-324.
 14.  17
  Global Civil Society: Theory Modes and Study Frames [J].Zhou Jun - 2006 - Modern Philosophy 2:005.
  The rise of global civil society as a new discourse in the last century, in the new century has been of concern. Western academic circles around the concept of global civil society, global civil society and the emergence and development of global civil society influence on the political realities and trends and other issues had extensive discussions and the formation of a different theoretical framework and research camp. While the Western world made ​​a series of civil society, research results, but (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Li shi xu wu zhu yi pi pan wen xuan.Bing Zhou (ed.) - 2018 - Beijing: Hong qi chu ban she.
  Ben shu fen wu ge zhuan ji,Xuan lu le wang wei guang,Zhang quan jing,Tian xin ming,Liang zhu,Li shen ming,Liu run wei,Zhou xin cheng deng fa biao zai deng qi kan shang de pi pan li shi xu wu zhu yi de wen zhang,Zhi zai yin dao guang da dang yuan gan bu shen ke ren shi li shi xu wu zhu yi de wei hai,Shi zhong jian chi wei wu shi guan,Jian jue fan dui li shi xu wu zhu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Yu Zhou Zhi Mi.Ernst Haeckel - 2005 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
  本书作者简要勾勒出了一种“一元论的宗教”,试图把整个科学领域中进化思想的基本概念阐发出来,试图对人类探讨和思维的各个方面的内在联系加以论证。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zhou Qin Zhu Zi Jiao Zhu Shi Zhong.Dian Qian, Taigong Liu, Yixing Hao, Xiangfeng Song, Guang Zhong, Shixue Su, Yusheng Liang, Yun Cai, Changqi Chen, Jingshun Yin & Dachun Ren (eds.) - unknown - Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  The Combination of Animation and Peking Opera.M. A. Ning-Zhou - 2012 - Journal of Aesthetic Education (Misc) 1:017.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  "Zhou Yi" de Zhe Xue Jing Shen: Lü Shaogang Yi Xue Wen Xuan.Shaogang Lü - 2005 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  本书分为“我与《周易》”、“《周易》之义理”、“历代易学研究”、“韩国二李易学研究”、“《周易》与史学”五编,基本概括了吕绍纲先生易学研究的各个方面,浓缩了吕绍纲先生易学研究的精华。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Hou zhou lu shi dai de tian xia zhi xu: "Xun zi" he "Lü shi chun qiu" zheng zhi zhe xue zhi bi jiao yan jiu = The world order after Zhou-Lu regime in early China: a comparative study of political philosophies of the Xunzi and Mr. Lu's spring and autumn annals.Masayuki Sato - 2021 - Taibei Shi: Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin chu ban.
  西元前256年,周赧王被秦昭襄王所征服。由此,戰國時代最後階段的華夏世界進入三十五年的「後周魯時代」。 本書提出:在此時期周天子不在的政治權威空白時期,實為《荀子》和《呂氏春秋》兩書之出現的主要契機。以這樣歷史背景為主要契機誕生的兩書,其政治哲學的目標便應該在於構想能治理全天下人民之國家的建立──《荀子 》探求未來以禮義治理天下的君王;《呂氏春秋》則向已成為「de facto天子」的秦王,為提升至名正言順的天子,提供政策綱要和實踐細則。 作者根據較為嚴謹的「觀念史/概念史」分析,闡述《荀》、《呂》兩書在思維上、概念上、論述內容上等多層次的思想特質及其歷史角色。期盼本書在戰國秦漢時代的歷史和思想相關議題之探討能夠提供較新的切入點,並擴大 研究視野。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Chang shi fa li xue =.Anping Zhou - 2021 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  本书除导论外分为上中下三篇.上篇是法规范论,主要内容有法律的概念,法律的功能和作用,法律关系,法律责任,法律规范,法律渊源和法律分类,法律效力等,是关于静态的法;中篇为法运行论,主要内容有法律程序,立 法,守法,执法,司法,法律方法,法治和法律价值等,是关于动态的法;下篇为法社会论,主要内容有法律与人性,法律与经济,法律与科学,法律与宗教,法律与道德,法律与国家等,是关于法律与其他社会现象的关系.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Wan Zhou Li de Wen Zhi Lun.Zhensheng Mei - 2004 - Hubei Ren Min Chu Ban She.
  本书包括:祭祀仪式与礼意、礼器与礼意、恭敬撙节退让的礼学意义、孔子礼学的文质相合观、老子礼学的重质轻文观、孟子礼学的本质观等8章。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Mou Zongsan de zheng zhi zhe xue si xiang yu zhi li zhi hui =.Enrong Zhou - 2018 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Wang luo mei xue yan jiu.Weiye Zhou - 2018 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zhou Enlai Yu Mao Zedong Si Xiang.Yan Liu & Shizhao Yang - 1993
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Proof: A Source of Truth in Mathematics.Fei Ding-Zhou - 2004 - Modern Philosophy 2:015.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Reaching the Goal: Superior Navigators in Late Adulthood Provide a Novel Perspective Into Successful Cognitive Aging.Ruojing Zhou, Tuğçe Belge & Thomas Wolbers - forthcoming - Cognitive Science.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  11
  "A Probe Into the Historical Fate of" the Theory on Continuing the Revolution Under the Dictatorship of Proletarians.Zhou Bing - 2008 - Modern Philosophy 2:013.
  Generally believed that "theory of continuing revolution under the dictatorship of the proletariat" is a "Cultural Revolution" guiding ideology, which in ten years the "Cultural Revolution" period has been widely publicized, has written to the Chinese Communists "nine", "Top Ten", "Eleventh large "by the political report and constitution, but also to write the fourth and fifth National People's Congress meeting adopted constitutional changes, the impact is huge. When it was proposed that "the history of Marxism has set a third great (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  ZHOU Dunyi's Philosophy of the Supreme Polarity.Tze-ki Hon - 2010 - In John Makeham (ed.), Dao Companion to Neo-Confucian Philosophy. Springer. pp. 1--16.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30.  2
  The Basis and Particulars of the Principle of People's Rights (1928).Zhou Fohai - 2001 - In Stephen C. Angle & Marina Svensson (eds.), Chinese Human Rights Reader. M. E. Sharpe. pp. 127.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Xin Zhou Xin Shi Dai Yu Zhongguo Wen Hua de Jian Gou.Yijie Tang - 2007 - Jiangxi Ren Min Chu Ban She.
  儒道佛诸家关于哲学范畴、真善美、超越性与内在性、正义、和谐、和而不同等思想观念的阐发,博大精深,对新“轴心时代”的中华文化和中华民族的伟大复兴,将提供非常有价值的思想资源。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xi Zhou lun li si xiang yan jiu: duo wei shi ye xia de Zhongguo gu dai lun li si xiang su yuan = A study of the ethical criticism of the Western Zhou dynasty: tracing the origin of ancient Chinese ethical criticism from a multi-dimensional perspective.Nanyu Xu - 2020 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zhou Dunyi yu Hunan: Lianxi li xue yan jiu lun ji.Jinghua Zhang - 2020 - Changsha Shi: Yuelu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Fa li zhi yan: fa zhe xue shi ye zhong de fa huo fa lü = Essays on jurisprudence in a nutshell: from the perspective of the philosophy of ius or lex.Jing Zhou - 2021 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Zhou History Unearthed: The Bamboo Manuscript Xinian and Early Chinese Historiography. By Yuri Pines.Christopher J. Foster - 2022 - Journal of the American Oriental Society 142 (1).
  Zhou History Unearthed: The Bamboo Manuscript Xinian and Early Chinese Historiography. By Yuri Pines. New York: Columbia UniversitY Press, 2020. Pp. 352. $120 ; $30.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  12
  Zhou, Zhang-Yue: Developing Successful Agriculture: An Australian Case Study: CAB International, Wallingford, UK, 2013, 240 Pp, AUD$115.92 , ISBN: 9781845939458.Brad W. Gilmour - 2015 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 28 (1):197-201.
  If you are interested in accountability and transparency in public decision-making, this book is for you. If you are interested in ways and means of avoiding capture by vested interests when making public policy, this book is for you. If you are interested in a sustainable and efficient agri-food system which meets the needs of consumers, producers and society, this book is for you.Agriculture remains an important industry in many economies. It is also a key sector with an important role (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  15
  The Basis and Particulars of the Principle of Democracy.Zhou Fohai - 1999 - Contemporary Chinese Thought 31 (1):74-77.
  Zhou Fohai helped found the Chinese Communist Party but left the party in 1924 and aligned himself with the Guomindang . He then became one of the GMD's leading theoretical writers and was the editor of the monthly Xin shengming. Zhou had earlier contributed to Xin qingnian, and, in an article published in 1922, voiced the opinion that freedom of speech and association should not be given to the bourgeoisie since they then could use these freedoms to thwart (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zhou Dunyi's Diagram of the Supreme Ultimate Explained (Taijitu Shuo) : A Construction of the Confucian Metaphysics.Robin Wang - 2005 - Journal of the History of Ideas 66 (3):307-323.
 39.  1
  Reconstructing the Confucian Dao: Zhu Xi's Appropriation of Zhou Dunyi.Joseph A. Adler - 2014 - Albany, NY, USA: State University of New York Press.
  Discusses how Zhou Dunyi’s thought became a cornerstone of neo-Confucianism. Zhu Xi, the twelfth-century architect of the neo-Confucian canon, declared Zhou Dunyi to be the first true sage since Mencius. This was controversial, as many of Zhu Xi’s contemporaries were critical of Zhou Dunyi’s Daoist leanings, and other figures had clearly been more significant to the Song dynasty Confucian resurgence. Why was Zhou Dunyi accorded such importance? Joseph A. Adler finds that the earlier thinker provided an (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 40. Su qiu zheng tong: Zhou Rudeng yu Wanli Wang xue.Ge Wang - 2022 - Shanghai Shi: Shanghai ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Structure scientifique et planification dans la science.Z. Hong-Zhou & C. Cuo-hua - 1987 - Zagadnienia Naukoznawstwa 23 (90):139-146.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhou Dunyi Tong Shu Zhe Xue Chan Xi.Biling Wu - 2010 - Bai Xiang Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Zhou Yi Ren Sheng Guan.Pu'an Hu - 2012 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The Visualization of Wang Zhaojun in the Vicissitude of Time.Zhou Jinghong - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (3):470-478.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  10
  Hu Hong, Zhang Jiucheng and Yu Yunwen Counterattacked the Trends of Thought in That Criticized Mencius in The Song Dynasty.Zhou Shuping - 2007 - Modern Philosophy 5:013.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  Zhou Dunyi's Explanations of Tai Ji Diagram, the Image-Numbers of the Changes, and the Related Doctrines in the West.Zhang Xianglong - 2005 - Modern Philosophy 1:013.
 47. Yu Zhou Fa Ze.John Chang & 海之濤 - 2004 - Aodaliya Yu Zhou Fa Ze Yan Jiu Hui.
  本書已再版多次,越來越受到世人的關注,大概人們對這個宇宙確實有很多疑問,他們對當今世界的宗教、哲學和科學理論對自然的解釋越來越不滿意,他們期待著一個更重大的發現和突破,而本書正好在這個時候出現,回答了 現行宗教、哲學和科學無法回答的問題,給出了可能的答案。 遵循宇宙法則,全球宗教(“.”)將被統一,人們再不會為這些宗教戰爭所痛苦,世界將變得和平和美好。 遵循宇宙法則,全部社會哲學理論(“o”)將被統一,統治階級將更關心民眾疾苦,虛心接受人民的監督,社會再不會有腐敗和貪官,國家將變的更進步和富強。 遵循宇宙法則,全部自然科學理論(“1”)將被統一,科學家將花更多精力在創造和對宇宙的探索上,而不是專為統治階級研製殺人武器來危害社會。 相信將來,會有越來越多的人們接受這部書、喜歡它、支持它,並不斷完善它。人們也會從這部書中,不斷感受到它的力量,發現社會的弊病,改革它、摒棄它,這樣我們的社會就會前進,知識就會進步,更不會有戰爭。到那時 ,我們地球人就會自豪地對全宇宙智人說,我們也理解了宇宙法則,現在就加入你們的行列。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. "Zhou yi" zhi "shi" yu "si": Huang Yushun Yi xue lun wen ji.Yushun Huang - 2020 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhou xin shi dai de Zhongguo si xiang: xian Qin zhu zi yan jiu.Mei Li (ed.) - 2019 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Ya Zhou ren shi: Zhongguo yu Riben jin xian dai si xiang shi xue yan jiu.Banghe Sheng - 2019 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000