Related

Contents
24 found
Order:
 1. Tương lai bất định của các cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn & Lã Việt Phương - 2024 - Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
  Trong một thế giới đang phải vật lộn với nhu cầu cấp thiết chống lại biến đổi khí hậu, các quốc gia đã đưa ra những cam kết quan trọng nhằm giảm khí thải và tác động đến môi trường. Những cam kết này rất cần thiết để đạt được các mục tiêu do Thỏa thuận Paris đặt ra, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2°C. Mặc dù các cam kết được đưa ra, nhưng tình (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Loài “chim” phát thải gớm nhất.Observateur Concerné - 2023 - Biobb.
  Ritchie ước tính nếu một người di chuyển giữa London và Madrid bằng “chim sắt”, thì chỉ một mình người này đã để lại đóng góp phát thải 0,5 tấn CO2.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. L’abolition des passeports : une revendication de gauche ou de droite ?Speranta Dumitru - 2023 - Hommes and Migrations 2 (1341):168-176.
  This paper analyses the demands for abolishing passports after WWI. The international regime of obligatory passports, as it exists today, is a legacy of the Great War. After the Armistice, two Passport Conferences organized by the League of Nations considered its abolition. Before the second conference, a resolution of the Sixth Assembly of the League of Nations stated that "public opinion is certainly waiting for at least one step towards the most generalized abolition of the passport system ". Was this (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Mức phát thải gây hiệu ứng nhà kính đáng ngại của máy bay.Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Ở quy mô toàn cầu, giao thông vận tải là hoạt động tạo ra lượng khí thải nhà kính lớn thứ nhì trong tất cả các lĩnh vực, chiếm 16,52% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu vào năm 2019, chỉ sau các hoạt động sản xuất điện và nhiệt, chiếm khoảng 31%.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Môi trường ở đâu trong lời giải được cho là để bảo vệ môi trường: tình huống Nickel.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Lã Việt Phương - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (16 Oct 2023).
  Trong bài viết này chúng tôi trình bày thông tin đại cương về vai trò của nickel trong công nghiệp chế tạo giữa bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi sinh trong đại nghị sự mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc ngày một cấp bách, đối diện với nguy cơ không thể hoàn thành. Các thông tin tóm lược ở đây được dẫn chiếu tới một số nhỏ các tài liệu tham khảo chính và không (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6. Các thách thức trong quá trình chuyển đổi từ xe nhiên liệu hóa thạch sang xe điện cho mục tiêu phát triển bền vững.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Quá trình chuyển đổi từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang phương tiện chạy bằng điện (EV) đại diện cho một thời kỳ mới, rất quan trọng trong lịch sử vận tải. Vào lúc này, khi thế giới vật lộn với những thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, việc chuyển đổi sang xe điện được coi là một bước quan (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Devising a systematic approach to the implementation of innovative technologies to provide the stability of transportation enterprises.S. Smerichevskyi, O. Mykhalchenko, Z. Poberezhna & Igor Kryvovyazyuk - 2023 - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (13(123)):6-18.
  This paper reports a study of the main key components of influence on the stability of transportation enterprises in the market. A model for evaluating the effectiveness of innovation activity in the transport industry, which takes into account indicators of expenditures on innovations, has been built. It makes it possible to determine the effectiveness of introduced innovations, which indicates the appropriate level of innovation potential and the ways that the enterprise must take to increase it. The main directions of innovative (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. “Mở đường” cho giao thông Tây Nguyên.Uông Thái Biểu - 2023 - Báo Nhân Dân Online.
  “Mở đường” cho giao thông Tây Nguyên: Trong cuốn sách “Kinh tế Việt Nam-thăng trầm và đột phá” xuất bản gần 20 năm trước, các tác giả đã đưa ra mệnh đề rất quan trọng: “Muốn làm giàu thì phải làm đường”. (Nhân Dân; Thứ hai, ngày 05/12/2022).
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Effects of Psychological Benefits of Greenness on Airlines’ Customer Experiential Satisfaction, Service Fairness, Alternative Attractiveness, and Switching Intention.Suk Ha Grace Chan, Xiaocheng Vicky Zhang, Yifan Betty Wang & Zhaofeng Mason Li - 2022 - Frontiers in Psychology 13:834351.
  In the context of climate change, this study uncovers the role of green airlines’ social responsibility in conjunction with the consumers’ switching behavior while considering the effects of latent variables, including green psychology, airline corporate image, green experimental behavior, green service fairness, green alternative attractiveness and switching intention, were examined in the study.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Specific characteristics of seaports development in the context of digitalization: international experience and conclusions.Elena Chuprina, Yuliia Zahorodnia, Olha Petrenko, Igor Britchenko & Oleksii Goretskyi - 2022 - International Journal of Agricultural Extension 10 (1):105-117.
  The article focuses on the study of specific characteristics of seaports development under conditions of digitalization. The article aims to study features of the development of the international seaport under digitalization to implement the best achievements in Ukraine. The main research method was a systemic-structural approach used to examine seaport digitalization as a part of a logistics chain, including horizontal and vertical links between its elements. To achieve an effective digital transformation, we also used the above method. It helped to (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. A Sustainability Improvement Strategy of Interconnected Data Centers Based on Dispatching Potential of Electric Vehicle Charging Stations.Xihao Wang, Xiaojun Wang, Yuqing Liu, Chun Xiao, Rongsheng Zhao, Ye Yang & Zhao Liu - 2022 - Sustainability 14 (11):6814.
  With the rapid development of information technology, the electricity consumption of Internet Data Centers (IDCs) increases drastically, resulting in considerable carbon emissions that need to be reduced urgently. In addition to the introduction of Renewable Energy Sources (RES), the joint use of the spatial migration capacity of IDC workload and the temporal flexibility of the demand of Electric Vehicle Charging Stations (EVCSs) provides an important means to change the carbon footprint of the IDC. In this paper, a sustainability improvement strategy (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Autonomous Driving and Public Reason: a Rawlsian Approach.Claudia Brändle & Michael W. Schmidt - 2021 - Philosophy and Technology 34 (4):1475-1499.
  In this paper, we argue that solutions to normative challenges associated with autonomous driving, such as real-world trolley cases or distributions of risk in mundane driving situations, face the problem of reasonable pluralism: Reasonable pluralism refers to the fact that there exists a plurality of reasonable yet incompatible comprehensive moral doctrines within liberal democracies. The corresponding problem is that a politically acceptable solution cannot refer to only one of these comprehensive doctrines. Yet a politically adequate solution to the normative challenges (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13. Methodology of using mobile apps with augmented reality in students' vocational preparation process for transport industry.Olena O. Lavrentieva, Ihor O. Arkhypov, Oleksandr P. Krupskyi, Denys O. Velykodnyi & Sergiy V. Filatov - 2020 - 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, AREdu 2020.
  In the paper, the current state and trends of the use of AR technologies in the transport industry and in future specialists' vocational training processes have been reviewed and analyzed. The essence and content of the AR technologies relevant to the transport industry have been clarified. The main directions of the AR introduction for the various spheres of the transport industry including design and tuning, mechanical and automotive engineering, marketing and advertising, maintenance and operation, diagnostics and repair of cars have (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Development of historical and cultural tourist destinations.Sergii Sardak, Oleksandr P. Krupskyi, V. Dzhyndzhoian, M. Sardak & Y. Naboka - 2020 - Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (2):406-414.
  The aim of the study is to develop theoretic and methodological recommendations and practical activities for the positive social, managerial, organizational and economic development of historical and cultural tourist destinations. In theoretical terms: the role of historical and cultural tourist destination in the development of the region has been established; the historical and cultural tourist destinations have been identified; the author’s classification of historical and cultural tourist destinations has been developed basing tourist visiting activeness; the author’s methodological approach to the (...)
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Международные конфликты и туризм: характеристика, взаимосвязь, развитие.Sergii Sardak & В. И. Турко С. Э. Сардак, А. О. Реукова - 2019 - Інфраструктура Ринку 38:53-60.
  В статье определено содержание и особенности развития конфликтов на различных управленческих уровнях (личностном, микро-, мезо-, макро- и глобальном). Освещено, что возникновение международных конфликтов имеет различные причины, охватывает различные сферы и субъектов, а также многосторонние последствия (формирование проблем, вызовов, угроз, тенденций и рисков), идентификация которых может быть осуществлена по шести группам факторов: природные, биологические, технические, экономические, социальные, управленческие. Рассмотрена взаимосвязь международных конфликтов и развития туризма в странах. Предложена классификация групп стран по степени влияния международных конфликтов на туристическую активность в государстве: первая (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Инновационные аспекты формирования историко-культурных центров притяжения туристов.Sergii Sardak & И. С. Сардак С. Э. Сардак - 2019 - In Кукурудза Іван Іванович (ed.), Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції : збірник матеріалів III Міжнародної наукової конференції (Черкаси, 2-4 жовтня 2019 р.). Черкассы, Черкасская область, Украина, 18000: pp. 18-20.
  Предложены инновационные аспекты формирования историко-культурных центров притяжения туристов.
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Current trends in global demographic processes.Sergii Sardak & O. Tryfonova S. Sardak, M. Korneyev, V. Dzhyndzhoian, T. Fedotova - 2018 - Problems and Perspectives in Management 16 (1):48-57.
  Current local and national demographic trends have deepened the existing and formed new global demographic processes that have received a new historical reasoning that requires deep scientific research taking into account the influence of the multifactorial global dimension of the modern society development. The purpose of the article is to study the development of global demographic processes and to define the causes of their occurrence, manifestations, implications and prospects for implementation in the first half of the 21st century. The authors (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Еconomic consequences of financial stability violation of world automotive corporations.Sergyi Smerichevskyi, Igor Kryvovyazyuk & Larysa Raicheva - 2018 - Baltic Journal of Economic Studies 4 (2):229-234.
  The purpose of the paper is to determine the state of automotive corporations financial stability and to generalize the consequences of its violation for their activity and the global economy as a whole. Methods. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works in the field of corporate finance management and strategic development that studied analyzing and evaluating the financial stability of corporate companies, maintaining their financial stability in the medium and long term, official statistics data of (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Centers, Peripheries and Technical Progress.Basil Evangelidis - 2015 - Global Humanities. Studies in Histories, Cultures, and Societies 1:78-88.
  A notorious controversy among historians refers to the issue of ‘technological determinism’ and the categories related to theoretical aspects of modernization. The ambivalence between instrumental, contextual and social approaches is obvious in these disputes. A justified answer to these problems may be that the mediators of technology are not simply channeling technology, but neither are the users passive consumers. Societies resist and eventually incorporate the new into the old, and their citizens selectively modify and use technologies to create new cultures (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Man and Van Greenwich.Herry Martin - 2004 - Man and Van Greenwich Removals:10.
  Man and Van Greenwich team use many forms of packing items and all these items can easily manage against the difficult features of moving. You can book the removals services and get no cost offer.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Science along the Railroad: Expanding Field Work in the US Central West.Jeremy Vetter - 2004 - Annals of Science 61 (2):187-211.
  The building of the transcontinental railroad in the US Central West in the late 1860s greatly improved access to this region and led to the expansion of scientific field work. The relationships between science and the railroad spanned a diverse spectrum, ranging from its practical advantages to more complex interactions such as the transformation of nature along railway corridors and the reciprocal exchange of favours between scientists and railway companies. The dominance of science along the railroad in the second half (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 22. Cleveland Transit Vehicles: Equipment and Technology by James A. Toman; Blaine S. Hays. [REVIEW]George Hilton - 1998 - Isis 89:581-581.
 23. Political Control of Independent Administrative Agencies.Lucinda Vandervort - 1979 - Ottawa, ON, Canada: Law Reform Commission of Canada, 190 pages.
  This work examines the development and performance of federal independent regulatory bodies in Canada in the period up to 1979, with particular attention to the operation of legislative schemes that include executive review and appeal powers. The author assesses the impact of the exercise of these powers on the administrative law process, and proposes new models for the generation, interpretation, implementation, review, and enforcement of regulatory policy. The study includes a series of representative case studies based on documentation and extensive (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Home Feild advantage.Matthew Hagnauer - manuscript
  It’s a Sunday morning and a sports analyst is doing a pre-game show highlighting how hard the stadium is to play in. The home-field fans continue to get more outrageous as they prepare for the start of the event. Meanwhile, the visiting team’s fans continue to disrupt the mood of the crowd in efforts to even the momentum. After some words are exchanged a fight breaks out. Home-field advantage has become more than just an idea. Today, it can often be (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark