21 found
Order:
 1. Czas i historia w fenomenologii Edmunda Husserla.Marek Maciejczak - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 42 (2):159-177.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Czasowość i jedność świadomości. Kant, Husserl, Merleau-Ponty.Marek Maciejczak - 2007 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Dwie teorie jezyka. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) i Martin Heidegger (1889-1976).Marek Maciejczak - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (1):5-12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Edmunda Husserla próba nadania filozofii naukowego charakteru.Marek Maciejczak - 2003 - Studia Philosophiae Christianae 39 (2):121-146.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Franza brentana prôba nadania filozofii charakteru naukowego.Marek Maciejczak - 2002 - Studia Philosophiae Christianae 38 (2):7-30.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Gottlob Frege — język jako idealna notacja.Marek Maciejczak - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:63-78.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Husserla teoria świadomości jako intencjonalnego systemu.Marek Maciejczak - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):229-248.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Intencjonalność I Znaczenie Językowe.Marek Maciejczak - 2010 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kontekst habitualności w husserlowskiej teorii ś wiadomości.Marek Maciejczak - 2021 - Filozofia i Nauka 1 (9):277-290.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Myslenie i jezyk.Marek Maciejczak - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (2):65-86.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Odniesienie świadomości do rzeczy według Husserla.Marek Maciejczak - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):103-117.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Pojęcie modelu świata.Marek Maciejczak - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (2):51-54.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Percepcyjne normowanie i efekt prototypowy.Marek Maciejczak - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):185-195.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Relacja świadomość - przedmiot realny w ujęciu Edmunda Husserla.Marek Maciejczak - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 35 (3):125-133.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Spostrzeżenie i jego przedmiot w Krytyce czystego rozumu Immanuela Kanta.Marek Maciejczak - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 6 (2):89-113.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Świadomość I Sens: Kant, Brentano, Husserl, Marleau-Ponty.Marek Maciejczak - 2007 - Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 17. Świadomość intencjonalna w Badaniach logicznych E. Husserla.Marek Maciejczak - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 32 (4):71-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Znaczenie językowe jako fragment pojęciowego modelu świata.Marek Maciejczak - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (1):39-55.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  24
  Ideas and Principles in Immanuel Kant’s Critique of Pure Reason.Marek Maciejczak - 2013 - Dialogue and Universalism 23 (2):161-181.
  In his response to the question about the conditions of the possibility of dependable cognition Kant first points to the faculties of the cognitive powers and subsequently lists the criteria and normative foundations of knowledge—a system of forms, concepts and principles. Kant primarily seeks the possibilities of experience-independent cognition, the logical criteria governing the possibility of cognition as such. The paper outlines the creation of the systemic union of the primal concepts and principles of pure reason, which is necessary for (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Tolerancja I Prawa Człowieka (The Notion of Tolernace and Human Rights. Essays in Honeur of Raymond Kilibansky).Marek Maciejczak - 1993 - Etyka 26:245-249.
 21. Tożsamość a rozumienie siebie.Marek Maciejczak - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (1):97-132.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark