Results for 'Volodymyr Masliychuk'

152 found
Order:
 1.  2
  History and Philosophy of Science as a Field of Philosophical Researh. Stadler, F. . . Integrated History and Philosophy of Science: Problems, Perspectives, and Case Studies. . Vienna: Springer. [REVIEW]Volodymyr Ratnikov - 2019 - Sententiae 38 (2):98-107.
  Review of the book Stadler, F. (Ed.). (2017). Integrated History and Philosophy of Science: Problems, Perspectives, and Case Studies. (Vienna Circle Institute Yearbook, vol. 20). Vienna: Springer.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Prince Volodymyr and Islam.R. Djabarov - 2013 - Ukrainian Religious Studies 65:240-246.
  We know that Prince Volodymyr as Saint of Russia was eventually canonized and proclaimed the saintly saint of God. And in regard to its connection with the Muslim religion, then the domestic authorities from the historical science - such as Karamzin, Tatishchev, Kostomarov, Solovyov, Hrushevsky, Grekov, Tolochko, and even Rybakov and even Gumilev - did not have significant differences. None of them doubted the historical truthfulness of centuries of "trodden" theory of Vladimir's choice of the Great State religion.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Гносеологія православної теології доби постмодерну.Volodymyr Grytsyshyn - 2016 - Схід 3 (143):75-79.
  У статті виконано релігієзнавчий аналіз гносеології православної теології доби постмодерну. Аналіз гносеологічних учень представників православної теології початку XXI століття є особливо актуальним оскільки сьогодні саме теологічна гносеологія визначає характер антропології, онтології та систематичної теології. Автором показано, що православні мислителі доби постмодерну намагаються створити феноменологію спілкування з Богом як персональною реальністю. Ця феноменологія суттєво залежить від сучасної філософії і теології, особливо - від робіт французького теологічного мислителя Ж.-Л. Маріона. Гносеологія православної теології доби постмодерну знаходиться на стадії становлення, переживаючи трансформацію від містичного (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  7
  Теологічна герменевтика річарда хейза: Від наративної підструктури святого письма до християнської етики.Gorbenko Volodymyr - 2017 - Схід 4 (150):79-83.
  У статті розглянуто теоретичний доробок відомого сучасного богослова й дослідника Нового Заповіту Річарда Хейза. Показано, що вчений використовує Писання як підставу для етичного дискурсу і трансформації громади народу Божого в наші дні й пропонує проводити творчі аналогії між оповіддю текстів й оповіддю, яку проживає церква в зовсім інших історичних обставинах. Відзначено новаторський підхід Річарда Хейза до опису новозавітної етики на тлі змін у розумінні новозавітних листів, включаючи перехід від екзегетичних спроб витягти затвердження "істини" на підставі листів Павла до дослідження богослов'я (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  4
  The Valuev Circular and the End of Little Russian Literature.Volodymyr Dibrova - 2017 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 4:123-138.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  77
  Еволюція Філософських Поглядів І. Франка На Українську Ідею В Контексті Сучасних Проблем.Volodymyr Sabadukha - 2011 - Схід (2(109)):132-134.
  The author studies the I. Franko's views upon the national ideal of the Ukrainian state development and the role of intelligentsia in national idea realization.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Проблема Хронологічних Меж Національно-Визвольної Війни Українського Народу Середини Хviii Ст. У Вітчизняній Історіографії.Volodymyr Romantsov - 2011 - Схід 3 (110):122-125.
  У статті проаналізовано дискусійне питання щодо періодизації Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Розглянуто критерії визначення хронологічних меж цих доленосних подій української історії. Порівнюються погляди вітчизняних істориків на проблему періодизації Національно-визвольної війни.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  21
  Доля українських куркулів: Депортації, втрати, спроби повернення на батьківщину.Volodymyr Serhiichuk - 2016 - Схід 3 (143):58-62.
  The article refers to the Bolshevik genocide against prosperous Ukrainian peasantry, which the communist authorities, referring to the category of exploiters deported in the undeveloped eastern and northern regions of the USSR, to reduce resistance to forced collectivization of farmers. In particular archival documents highlighted the course of deportation, painful adaptation to survival in the new environment, heavy losses and attempts to return to their homes of survivors. In particular, on the basis of published and newly discovered archival documents the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  24
  Релігійність людської екзистенції за антонієм сурозьким.Volodymyr Grytsyshyn - 2015 - Схід 4 (136):75-79.
  У статті виконано філософсько-релігієзнавчий аналіз учення митрополита Антонія Сурозького - одного з найвидатніших і найвпливовіших православних теологів XX століття. Антоній доводить, що людська екзистенція зберігає власну ідентичність лише у випадку зв'язку з Богом, тобто у випадку власної релігійності. Цей зв'язок є багатовимірним і включає в себе віру як духовне знання "невидимого", релігійний досвід як подію зустрічі з Богом, пізнання себе та церковної спільноти у світлі знання Христа, розуміння власної особистої та загальної світської історії у світлі священної історії.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  21
  Модель управління фінансовими ресурсами для адаптації підприємства до умов ринкового середовища.Volodymyr Maliukov & Natalia Marynenko - 2016 - Схід 2 (142):11-15.
  У статті розроблено економіко-математичну модель управління фінансовими ресурсами для адаптації підприємства до динамічних умов ринкового середовища. Практична реалізація запропонованої моделі дозволить приймати конкретні управлінські фінансові рішення і встановлювати, яке значення фінансового ресурсу матимуть сторони в наступний часовий період діяльності підприємства.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  38
  Суспільно-Політичні Процеси В Грецьких Селах Маріупольського Повіту В Українській Народній Республіці Доби Центральної Ради.Volodymyr Romantsov - 2011 - Схід (2(109)):114-117.
  The article deals with the socio-political processes in Greek villages of Northern Azov region that happened in UNR at the period ofCentral Rada. The author identifies the problem of political struggle which took place among Greek-peasants at the boundary of 1917-1918. The questions of national cultural revival, the problems of agrarian relations in Greek villages community are highlighted.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Motivation Problems of Corrective Motor-Play Activity of Children with Psychomotor Disorders and Possible Ways of Their Solution.Volodymyr Biesieda - 2021 - EUREKA: Social and Humanities 3:65-71.
  The article analyzes one of the main problems of physical rehabilitation of children with psychomotor disorders – the problem of motivation in corrective motor activity. This determined the aim – to determine the main directions of the motivational sphere formation in the process of correctional play activity of children with psychomotor disorders. The following research methods were used: the method of analysis, which made it possible to identify the main characteristics and types of motivational support of children for various types (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Трансформація Ідей Іконографічного Образу В Україні.Volodymyr Buhrak - 2006 - Ukrainian Religious Studies 42:135-144.
  After the Christianization of Kievan Rus, folk elements began to penetrate into church painting. The culture that has been formed in the people for centuries, in accordance with the regularities of the mechanism of ethno-confessional syncretism, could not but interact with the new Christian culture for Ukraine. Christianity, though sometimes using various means to counteract it, still failed to eradicate the most persistent Christian motives from the minds of its people throughout the centuries of its existence. Ukrainian tolerance and creative (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Features of the Socio-Political and Theoretical Foundations of the Philosophical Understanding of Law From the Middle Ages to the Present.Volodymyr Ortynskyi, Stepan Slyvka, Nadiya Scotna, Oksana Levytska & Ivanna Shcherbai - 2021 - Wisdom 19 (3):204-216.
  The article aims to study the genesis of the philosophical understanding of the law, from the Middle Ages to modern times. The reason for choosing such a significant period of time is that the purpose of the article is to trace the dynamics of understanding the philosophy of law. The methodological basis of this scientific article was formed by the most important approaches, methods and principles of historical research. A study was carried out on the genesis of philosophical understanding of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Documentary Heritage of the ZUNR as a Means of Deepening Relations Between the Vatican and Ukraine.Volodymyr Velykochyy - 2013 - Ukrainian Religious Studies 66:273-278.
  The twentieth century in the history of the Ukrainian people was one of the most significant, ambiguous and contradictory. This concerns, first of all, the definition of the strategic vector of the national-state progress of Ukrainians, which at the beginning of the last century, for the first time in almost 350 years of its unsustainable existence, was threatened by the desire to be the master on their own land, the desire to unite in a single congregation's family.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Кон'юнктура Ринку Санаторно-Курортних Послуг У Системі Координат Державного Регулювання Економіки.Volodymyr Gumeniuk - 2014 - Схід 4 (130).
  Стаття присвячена макроекономічному аналізу діяльності суб'єктів ринку санаторно-курортних послуг, висвітленню політекономічних аспектів взаємодії попиту і пропозиції на послуги санаторно-курортного лікування й оздоровлення населення. На основі аналізу ринкового механізму господарювання розглядається релевантний діапазон формування сприятливої кон'юнктури ринку санаторно-курортних послуг. У дослідженні розкрито теоретичні аспекти взаємодії попиту і пропозиції на ринку санаторно-курортних послуг, розвитку термінологічного апарату ринкової взаємодії. Значна увага приділяється питанням, що мають практичне значення: формування ефективного попиту і пропозиції, пом'якшення наслідків нерівності в умовах ринку, встановлення економічної рівноваги під впливом різних (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Економічні Передумови Становлення Ринку Санаторно-Курортних Послуг В Україні.Volodymyr Gumeniuk - 2014 - Схід 3 (129):113-117.
  The article aims at studying the economic processes of developing national market of resort services in a historical perspective. The theoretical conceptualization of the market of resort services has been conducted, the basic economic backgrounds of its formation has been defined basing on a comprehensive assessment of researches of Ukrainian and foreign scientists. The article has analyzed the institutional framework of a resort services market in the realities of a mixed model of the national economy. The issues of financial security (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Розвиток гомілетики в київській духовній академії: Західні впливи та пошуки власного шляху.Volodymyr Bureha - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 2:57-64.
  The article is devoted to the review of history of homiletics as a science in the Kyiv theological tradition. On the basis of the analysis of the first domestic work on the theory of the sermon, made by Yoanykyi Haliatovskyi, process of influence of the Catholic baroque sermon on original homiletics in Kyiv in 17th century is shown. The article also analyzes homiletic views of an archbishop Theofan Prokopovych, who sought to reform the domestic church sermon, depriving it of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  10
  Viacheslav Briukhovetsky: “The Idea of the Rebirth of the Kyiv-Mohyla Academy Came to Me a Year Before the Breakup of the USSR...”.Volodymyr Panchenko - 2015 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 2:1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Postmodern Picture of Reality of Scientific Knowledge: Evolution by Epistemological Diversity.Volodymyr Bekh, Alla Yaroshenko, Tetiana Zhyzhko, Vatiliy Ignatyev & Roman Dobonov - 2020 - Postmodern Openings 11 (3):207-219.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  19
  Естетико-культурологічний аспект античного мистецтва в контексті діалогу людина - світ iншого.Volodymyr Fed & Angelina Koshel - 2016 - Схід 2 (142):88-92.
  Стаття присвячена осмисленню мистецької спадщини античності з точки зору розкриття діалогічного взаємозв'язку "людина - світ Іншого". Античне мистецтво вчить краси та гармонії, що може бути покладено в основу розвитку екологічної свідомості, яка виходить за рамки етичного ставлення в царину естетичного. На думку авторів, для мистецтва Постмодерну античність може стати відправним пунктом відродження духовності та діалогу зі світом Іншого на засадах Істини, Краси і Добра.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Розвиток нафтовидобутку в східних карпатах: Хронологія, значення, досягнення.Biletsky Volodymyr, Gayko Gennadiy & Saluga Piotr - 2017 - Схід 1 (147):38-42.
  We describe the historical process of establishment and development of the first industrial centers of oil production in the Eastern Carpathians. Oil in Europe starts only in the late Middle Ages based on deposits of the Eastern and Southern Carpathians. The first step, which formed a large-scale oil needs was the invention of kerosene and kerosene lamps for lighting fixtures homes and streets changed significantly for the better life of the people. Technology first distillation and chemical treatment of crude oil (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  10
  A Word of Welcome From the Editor-in-Chief.Volodymyr Morenets - 2017 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 4:v.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  5
  Христоф зіґварт (1830–1904) і його логіка в працях ісидора продана.Volodymyr O. Abashnik - 2020 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 63:80-88.
  In this article, a little-studied problem of the critical analysis of the philosophical and logical position of the representative of German philosophical tradition Christoph Sigwart in the university philosophy, especially in the work of a Kharkiv private-docent Isidor Prodan is presented. At first, the main periods of the scientific and creative career of Isidor Prodan, including his studying at the Czernowitz Gymnasium and the philosophical faculty at the University of Vienna are considered. His teacher in Vienna was a very famous (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Technology of Competitive Selection of Candidates for the Position of a Rector of a Higher Educational Instiution.Volodymyr Stepashko - 2017 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 23 (8):5-14.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  The Current State of the Project "Russkyi Mir" and the Consequences of its Implementation in Ukraine.Volodymyr Hurzhy - 2018 - Ukrainian Religious Studies 86:73-84.
  In the author's article Volodymyr Hurzhy "The current state of the project "Russkyi mir" and the consequences of its implementation in Ukraine" interprets the project "Russian measure" as a new form of the Russian national idea, which always had a relational-mythological core and was associated with ideas about choices Russian people. From the ideological point of view, the doctrine of the "Russkyi mir" is an option of a religiously motivated ideology appealing to the Orthodox values, specifically meaningful Russian history, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  The Phenomenon of the Sacred and the Problem of Understanding the Essence of Religion.Volodymyr V. Tokman - 2000 - Ukrainian Religious Studies 14:35-43.
  Historically there were and there are specific religions, but there was not and there is no "religion at all". In order to explore the diverse world of religious phenomena, an appropriate notion is being developed in science, and its definition is undoubtedly of great heuristic significance. This concept is a product of the long-term development of cognition; in its diverse interpretations, it helps to comprehend the religious processes of both modernity and the past.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Доктрина "Русского Міра" Як Відповідь Росії На Кризу 1990-Х.Gurzhi Volodymyr - 2017 - Схід 1 (147):93-96.
  У статті автор досліджує характер, цілі і засоби впливу феномену "рускій мір". Що це таке? Якими є наслідки цього проекту сьогодні й на що ми можемо очікувати завтра? У чому суть проекту й на чому засновано його мобілізаційний потенціал? Такими є основні питання дослідження. Показано, що проект виник у результаті пошуку Росією відповіді на виклики, пов'язані зі зміною власного становища у світі. У 1990-ті роки Росія будь-яким чином намагалася зберегти вплив на колишні радянські республіки, які стали на шлях незалежності. Це (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Nash Pervorozum: Hryhoriĭ Skovoroda Na Portreti I V Z͡hytti: Fotoknyha.Volodymyr Stadnychenko - 2004 - Spalakh.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Сатиричний альманах "діпініада" як візуальне історичне джерело в дослідженні повсякденного життя "переміщених осіб".Tarasov Volodymyr - 2016 - Схід 6 (146):76-81.
  The history of "displaced persons" is one of the major historical context of the postwar period. On the European continent, it lasts throughout the second half of the 1940s in the territory occupied by Germany, Austria and Italy. From our point of view, the study of the problem has a very strong historiographical focus, which is associated with a number of national studies. Therefore, this article is dedicated to one of the main problems, which are common to all national historiography: (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Sacred as a Category of Religious Studies.Volodymyr Tokman - 1999 - Ukrainian Religious Studies 9:49-54.
  The formation of the concepts and categories that human thinking and culture use is a process that is complex and long-lasting. This specificity of the logical framework of knowledge is due to its historical character, which focuses primarily on the development of consciousness in the stage of development. It is known that the original representations of man about the world had a mythological color. They noted direct intertwining in the practice of everyday relations, and therefore they did not raise the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Stanislaw Orychowski : From Unia Universalis to Repudium Romae.Volodymyr Lytvynov & Ruslana Mnojivska - 2013 - Ukrainian Religious Studies 66:124-134.
  Stanislaw Orichovsky's coat of arms Oksha is an outstanding Ukrainian-Polish speaker, historian, journalist, philosopher and lawyer of the pan-European level. He is considered to be the leading representative of Renaissance humanism in Ukraine.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Екологічне Вчення Бенедикта XVI В Контексті Сучасних Викликів Епохи.Volodymyr Sheremeta - 2013 - Ukrainian Religious Studies 66:429-434.
  Modernity confronts us with a variety of crises. Crises of spouses and families, political and economic crises are all just some of the long list of challenges of the modern era, where the ecological crisis, which manifests itself in destructive human activities in relation to nature, which leads to the destruction of the preconditions for the existence of the person itself, is a special place.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  11
  Теоретичні засади, стан і практика розвитку платіжних систем в україні.Chernomor Volodymyr - 2017 - Схід 1 (147):32-37.
  In modern conditions payment systems have an important role in the economy, as they must provide effective economic means of payments. Accordingly, the development of payment systems in Ukraine appears as a relevant theoretical and practical problem. In the article the theoretical basis and features of payment systems in Ukraine were researched. Preconditions of systemically important payment systems development been analyzed, which are performed by the key principles of their organization and functioning. Realization of principles of systemically important payment systems (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Внутрішні передумови формування цивілізаційного конфлікту в україні.Volodymyr Skvorets - 2015 - Схід 2 (134):102-107.
  Статтю присвячено дослідженню внутрішніх об'єктивних і суб'єктивних чинників, що зумовили формування та загострення конфліктної ситуації на Сході України. Серед об'єктивних чинників цього конфлікту виділено певні процеси, які суттєво послаблювали єдність і цілісність соціального організму України. Серед суб'єктивних чинників формування конф­лікту в Донбасі виділено роль інтересів еліти регіону, яка скористалася соціокультурними відмінностями населення Донбасу як важелем впливу на державну владу.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Otto Pfleiderer und die deutsche Theologie in der kritischen Darstellung von Timofej Butkevič.Volodymyr Abaschnik - 2021 - Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 28 (1):21-48.
  In the article, a little-studied question of the critical interpretation of the theological position of the representative of German protestant tradition Otto Pfleiderer in the eastern orthodox theology, especially in the work of Kharkiv Professor Timofej Butkevič, is presented. At first, the main periods of a clerical and creative career of Butkevič, including his studying at the Kharkiv Clerical Seminary and the Moscow Clerical Academy, are considered. Then the features of the theological publications and the teaching of Butkevič at Kharkiv (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Методи Оцінки Ефективності Інвестиційних Проектів, Що Реалізуються На Засадах Державно-Приватного Партнерства В Житлово-Комунальній Сфері.Volodymyr Poluyanov & Maryna Holovchanska - 2013 - Схід 5 (125).
  In the article the essence of the public- private partnership is defined; on the basis of the experience of European countries priority areas for the implementation of PPP projects are identified. They are transport and utilities infrastructure. Generalized approach to evaluating the effectiveness of investment projects help to highlight two areas: economic and social efficiency. The indexes of social efficiency of PPP projects and efficiency indicators for projects of public and private partners and services consumer are defined. The main stages (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Philosophical Aspect of the Lexeme "Fortune" in Anthony Radivilovsky’s Texts.Volodymyr Spivak - 2018 - Sententiae 37 (1):30-46.
  The article contains the historico-philosophical analysis of the lexical and conceptual aspects of the concept of “fortuna” in the texts of Antoniy Radyvylovs’kyj (further A.R.). This problem has not been studied by historians of philosophy yet. The analysis is carried out in the context of Ukrainian moral thought of the Baroque period (1610 - 1680-s). -/- The author proposes the historico-philosophical interpretation of A.R.’s use of the lexeme fortuna and its doublets on the basis of Vilen Gorsky’s methodology. For the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Філософія та психологія джеймса мілля (1773–1836) в інтерпретації федора зеленогорського.Volodymyr O. Abashnik - 2020 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 62:90-98.
  In the article, a little-studied question of the critical interpretation of the philosophical and psychological position of the representative of Scotland tradition James Mill in the university philosophy, especially in the work of Kharkiv Professor Fedor Zelenogorskii is presented. At first, the main periods of scientific and creative career of Fedor Zelenogorskii, including his studying at the Kazan Clerical Academy and the historical-philosophical faculty at the Kazan University are considered. Then his scientific internship from 1871 till 1873 in Germany and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  24
  The Circular Palace of Princess Olha in Kyiv (955-59): A Description of the Structure with an Analysis of Its Functions and Its Graphic Reconstruction. [REVIEW]Volodymyr I. Mezentsev - 1999 - Mediaeval Studies 61 (1):243-295.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  1
  Oriental Rite as a Religious Phenomenon.Volodymyr Buhrak - 2006 - Ukrainian Religious Studies 39:41-50.
  The phenomenon of Eastern Christian rite has become an object of religious studies in recent years. This phenomenon is of interest to the scientific community because it is the result of the development of theological concepts, which, being theoretically expressed in collections of Christian dogmas and canons, have found their practical reflection in cultic church and extracurricular activities. Some historical events have been found in it. Investigating the rite, we can trace the peculiarities of the development of society, the reflection (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Викривальне богослов’я у київській духовній академії: Завдання та змістовне наповнення лекційних курсів.Volodymyr Bureha - 2019 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 4:17-29.
  The article considers the history of implementation and evolution of Accusatory theology in the Kyiv Theological Academy. The author shows the place where the controversy with other religions and other Christian denominations took place in the curriculum of the Kyiv Theological Academy after the introduction of the Statute of the religious schools of 1808–1814 in Kyiv. The article deals with the content of the lecture courses of Archbishop Smaragd, Archimandrite Antonin, Bishop Sylvester, Philip Ternovsky, and Bishop Augustine. The author shows (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Modern Debates Over Correlation Between Ontology and Epistemology: The Religious Studies Context.Volodymyr Voloshyn - 2013 - Ukrainian Religious Studies 68:5-15.
  How do cognitive paradigms depend on the definition of the existential status of the objects being studied and what is the specificity of this problem when it comes to the philosophical analysis of religion? Substantiation and relevance of the topic has general and local levels. The question of the relation of knowledge to reality implies the answer to another question: what reality we can know something, therefore the interaction of the theory of knowledge and ontology is one of the heuristic (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Діючі Режими Інвестиційної Діяльності Як Інструмент Протидії Спаду Приватних Та Прямих Іноземних Інвестицій В Україну.Volodymyr Prykhodko - 2013 - Схід 5 (125).
  У статті досліджені діючі в Україні режими інвестиційної діяльності. Виконано огляд законодавства України щодо використання інвестиційного потенціалу з урахуванням особливостей галузей економіки країни та регіонів для забезпечення активізації соціально-економічного розвитку.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Innovative Approach to the Evaluation of Highly Competitive Football Players’ Competence.Lyzohub Volodymyr, Supronovych Viktoriia & Hrechukha Serhii - 2017 - Science and Education: Academic Journal of Ushynsky University 23 (8):15-22.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Normative Character of the Principles of Social Doctrine of Catholic Church: An Evolutional Way of Formation.Volodymyr Moroz - 2014 - Ukrainian Religious Studies 71:142-147.
  The article of Volodymyr Moroz ―Normative character of the principles of Social doctrine of Catholic Church: an evolutional way of formation - is devoted to the analysis of Catholic Church’s Teaching over the human dignity. Author explores also the process of settling of the principles of common good, subsidiarity and solidarity in the Teaching of Catholic Church. Mentioned principles are investigated in the case of orientation to provide a reverence to transcendent human dignity. Author sums up that all three (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  The Issue of Legal Subjectity of Management Bodies and Structural Units of a Legal Entity.Volodymyr Sichevliuk - 2019 - EUREKA: Social and Humanities 6:37-42.
  The author notes that the law nature of a legal entity presupposes the presence in the internal space of this legal actor a number of local legal relationships, in which the sole and collective elements of its organizational structure are involved. All of them are endowed with the status of a participant of this kind of legal relations and possess a certain individualized part of the legal subjectity, inherent for legal entity in general. Therefore, governing bodies and other internal structures (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Kants Ideen in der Ukraine Am Anfang des 19. Jahrhunderts.Volodymyr Olexijovyč Abaschnik - 2001 - In Ralph Schumacher, Rolf-Peter Horstmann & Volker Gerhardt (eds.), Kant Und Die Berliner Aufklärung: Akten des Ix. Internationalen Kant-Kongresses. Bd. I: Hauptvorträge. Bd. Ii: Sektionen I-V. Bd. Iii: Sektionen Vi-X: Bd. Iv: Sektionen Xi-Xiv. Bd. V: Sektionen Xv-Xviii. De Gruyter. pp. 405-414.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  On Insulting the Feelings of Believers.Volodymyr Pozner - 2013 - Ukrainian Religious Studies 67:212-213.
  On Tuesday, May 21, the State Duma passed a second reading of the law on the protection of the feelings of believers. While the matter has not reached the third, last reading, I consider it my duty to pay attention to both the respected deputies, and Patriarch Kirill and the heads of other confessions, to a number of points.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. The Phenomenon of Shamanism: The Need for a New Reading.Volodymyr F. Yatchenko - 2006 - Ukrainian Religious Studies 38:4-13.
  The explosive spread of mystical ideas and practices in the spiritual culture of modern societies, irrationalism in art and philosophy has long surprised no one. These phenomena have escaped beyond the limits of the local, semi-exotic phenomenon that lies at the periphery of the scientific, artistic and daily practical life of modern man. Figuratively speaking, they are no longer just a separate spot on the mosaic panel of historical ways of human self-comprehension.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 152