Results for 'Serkan Zorba'

41 found
Order:
See also
Serkan Zorba
Whittier College
 1.  25
  Zorba, Socrates, and the Good Life.Filip Kovacevic - 2011 - Filozofija I Društvo 22 (1):193-206.
  How should one live in order to live well? What are the defining characteristics of the good life? These questions - the perennial concern of classical scholars - have in the last 25 years become the subject of debates in contemporary social and political theory as well. Foucault, Taylor, Kekes, Cottingham and Nehamas have all stressed the importance of the?art of living? or?caring for the self? in light of contemporary political and economic developments. This article, as my contribution to the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  How Religions Affect Attitudes Toward Ethics of Tax Evasion? A Comparative and Demographic Analysis.Serkan Benk, Robert W. McGee & Bahadir Yüzbaşi - 2015 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 14 (41):202-223.
  This paper focuses specifically on how religions shape attitudes towards ethics of tax evasion. Firstly, the paper begins with an overview of the four views on the ethics of tax evasion that have emerged over the centuries, then goes on to review some of the theoretical and empirical literature on the subject. The empirical part of the study examines attitudes toward tax evasion in 57 countries from the perspectives of six religions using the data from Wave 6 of the World (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  8
  Turkish Modernization and Global Populism In Labour-Capital Contradiction.Serkan Güzel - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1207-1223.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  “Mythic Space” And “Mythic Time” Perception In The Tradition of Ashik Style Poetry.KÖSE Serkan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  22
  Zorba: Justifying Ethical Egoism. [REVIEW]Kim-Chong Chong - 1996 - Journal of Value Inquiry 30 (1-2):325-328.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  12
  Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim -İş Eğitimi Ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarınd.Sadullah Serkan Şeker - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1219-1219.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  II. Pehlevi Dönemi İran Dış Siyaseti Üzerine Bir Deneme.M. Serkan Taflioğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):631-631.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Iğdır Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları.Serkan Furtun - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):769-769.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  "Var" Ve "Yok" Sözcüklerinin Morfolojik.Serkan Çakmak - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):463-471.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  ŞEN, Serkan , Eski Uygur Türkçesi Dersleri, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 240 s., ISBN 978-605.Hanife Alkan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1225-1225.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimine İlişkin Tutumlarını Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Ça.Sadullah Serkan Şeker - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1237-1237.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  32
  İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Problemleri İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi.Serkan Aslan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):115-115.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  26
  The mediator role of robot anxiety on the relationship between social anxiety and the attitude toward interaction with robots.Serkan Erebak & Tülay Turgut - 2020 - AI and Society 35 (4):1047-1053.
  Robots that can communicate with people are one of the goals reached by the technology developed for automation in work life. Experts aim to improve the communication skills of these robots further in the near future. Besides, various studies emphasize that people may interact with robots in a similar way as they interact with other people. In line of this idea, this study examines the possible causal chain in which the social anxiety affects the robot anxiety which in turn affects (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Öğreti̇ci̇ görüşleri̇ne göre 4-6 yaş kur’an kursu bi̇nalarinin fi̇zi̇ki̇ i̇mkânlar açisindan eği̇ti̇me elveri̇şli̇li̇k durumu.Serkan Türkmen & Nazım Bayrakdar - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Mehmed Fevzî Efendi Ve Kudisyyü's-Sir'c Fî Nazmi'l-Mi'r'c Adlı Eseri.Serkan Türkoğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1617-1617.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Yarım Kalan Bir Hüsn ü Aşk Naziresi: Mîr Mehmed D'niş'in Gülşen-i D'niş Mesnevis.Serkan Türkoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):445-445.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin.Serkan Aslan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):209-209.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  19
  The Addressing Towards Women In The Book Of Dede Korkut.Serkan ŞEN - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:627-641.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğ.Serkan Aslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):43-59.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yönteminin Uygulanmasında Yaşa.Serkan Aslan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):251-251.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Place Names Which Were Given By Using The Fruits In Turkey.Serkan ŞEN - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:401-419.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Is It Read Agışın Or Agısın In The Southwest Side Of Köl Tigin Inscrıptıon?Serkan ŞEN - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:603.609.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  On The Root Word Of ‘Sık’.Serkan ŞEN - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:513-517.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. 11 Ethical Leadership in Employee Development.Ashly Pinnington & Serkan Bayraktaroglu - 2007 - In Ashly Pinnington, Rob Macklin & Tom Campbell (eds.), Human Resource Management: Ethics and Employment. Oxford University Press. pp. 190.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  15
  Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Del'letiyle İlgili Tartışmalar.Hüseyin Kahraman & Serkan Başaran - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1217-1251.
  Namaz birçok âyet ve hadisin önemine vurgu yaptığı ibadetlerdendir. Hatta Kur’an’da namazla birlikte anılmak, diğer ibadetler için bir değer ölçüsü olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in sözlerinde namaz, kalbî bir eylem olan imanın görünür ve yaşanır ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Namazın terk edilmesi farklı yorumlar olmakla birlikte “küfür” kelimesiyle de ifade edilmiştir. Bu öneminden dolayı namazın kasten terkedilmesi, namaz vaktinin farkında olmadan kaçırılması veya gaflete düşüp namaz içerisinde birtakım yanlışlar yapılması gibi konuları içeren hadisler titizlikle ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Üzerinde farklı yorumların (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  The Understanding of Human Figure Paintings Signed Levni.Serkan İlden - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1303-1315.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Nikos kazantzakis’ Alexis zorbas und Friedrich Nietzsche.Diether Roderich Reinsch - 1984 - Nietzsche Studien Gesamtregister Bände 1-20 13:600-616.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Nikos kazantzakis' Alexis zorbas und Friedrich Nietzsche.Diether Roderich Reinsch - 1984 - Nietzsche-Studien 13 (1):600.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  Nikos kazantzakis’ Alexis zorbas und Friedrich Nietzsche.Diether Roderich Reinsch - 1984 - Nietzsche Studien 13:600-616.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  22
  Berk, Özlem . Kuramlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi. 218 s.Serkan Demi̇ral - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):711-711.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  14
  Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri: Fransızca Öğretimi Çerçevesinde Bir İnceleme.Serkan Demi̇ral - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):331-331.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Analyse Comparée des Prépositions en Français et des Postpositions en Turc.Serkan Demi̇ral - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):203-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Siir Çevirilerinde Karşilaşilan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.Serkan Demi̇ral - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):251-251.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Göktürk Kitabelerinde Türk Dini İnancının İzleri.Serkan Deri̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):465-465.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Mans Response to a Functional World Echoed in Waste Land and Zorba Greek.C. Mckeever - 1971 - Humanitas 6 (3):325-350.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Gaussian-Based Soft Computing Approach to Alternative Banking System for Sustainable Financial Sector.Fan Yang, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel & Serkan Eti - 2021 - Complexity 2021:1-27.
  This study aims to identify the necessary strategies for the development of a sustainable financial system. For this purpose, a novel approach could be provided for soft computing with Gaussian-based fuzzy DEMATEL approach to understand the significant levels and impact-relation degrees of these criteria. For robustness check, this evaluation has also been performed for triangular and trapezoidal fuzzy sets. There are many novelties of this study. Firstly, computer science has a significant role in the decision-making process. Another specificity is that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  The Turkish Soma Coal Mining Disaster.Erhan Atay, Habibe Ilhan & Serkan Bayraktaroglu - 2019 - Journal of Business Ethics Education 16:231-246.
  On May 13, 2014, a fire due to the combustion of accumulated methane gas in the Soma Eynez Mine in Turkey killed 301 miners. This case chronicles the events on the day of the accident and investigates the factors leading up to it. It depicts the chaos and confusion resulting from missing emergency protocol, inadequate responses of major stakeholders such as safety experts in the mine, company executives, and the political leadership at the ministry and prime ministry levels. It shows (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ethical Egoism and the Moral Point of View.Chong Kim Chong - 1992 - Journal of Value Inquiry 26 (1):23-36.
  Interpretations of ethical egoism as advocating the unconstrained harming of others, or as an absurd meta-ethical definition of morality, are unwarranted. The social definition of morality provided by, e.g., William Frankena, fails to rule out egoism. Instead, it forms the background against which egoism develops as a possible, normative position. Examples from "The Immoralist" and "Zorba the Greek" illustrate this possibility.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  1
  Facts Are Subversive: Political Writing From a Decade Without a Name.Timothy Garton Ash - 2010 - Yale University Press.
  Velvet revolutions, continued-. The strange toppling of Slobadan Milošević ; "The country summoned me" ; Orange Revolution in Ukraine ; The revolution that wasn't ; 1968 and 1989 ; 1989! ; Velvet Revolution in past and future -- Europe and other headaches. Ghosts in the machine ; Are there moral foundations of European power? ; The twins' new Poland ; Exchange of empires ; Why Britain is in Europe ; Europe's new story ; National anthems ; "O chink, where is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Kazantzakis’ Philosophical and Theological Thought : Reach What You Cannot.Jerry H. Gill - 2018 - Springer Verlag.
  This book explores the philosophical and theological thought of Nikos Kazantzakis. Kazantzakis is a well-known and highly influential Greek writer, having authored such works as Zorba the Greek and The Last Temptation of Christ, among many others. This volume focuses on the over-arching themes of Kazantzakis’ work, namely the importance of the natural world, the nature of humanity, and the nature of God, by means of an analysis of his major novels and other writings. Along the way attention is (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark