7 found
Order:
See also
Maciej Tarnowski
University of Warsaw
 1.  61
  Western Skeptic Vs Indian Realist. Cross-Cultural Differences in Zebra Case Intuitions.Krzysztof Sękowski, Adrian Ziółkowski & Maciej Tarnowski - forthcoming - Review of Philosophy and Psychology:1-23.
  The cross-cultural differences in epistemic intuitions reported by Weinberg, Nichols and Stich (2001; hereafter: WNS) laid the ground for the negative program of experimental philosophy. However, most of WNS’s findings were not corroborated in further studies. The exception here is the study concerning purported differences between Westerners and Indians in knowledge ascriptions concerning the Zebra Case, which was never properly replicated. Our study replicates the above-mentioned experiment on a considerably larger sample of Westerners (n = 211) and Indians (n = (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  5
  Is Having Contradictory Beliefs Possible? Discussion and Critique of Arguments for the Psychological Principle of Non-Contradiction.Maciej Tarnowski - 2020 - Studia Semiotyczne—English Supplement 31:91-126.
  The aim of this paper is to present and analyze arguments provided for the Psychological Principle of Non-Contradiction which states that one cannot have, or cannot be described as having, contradictory beliefs. By differentiating two possible interpretations of PNC, descriptive and normative, and examining arguments provided for each of them separately I point out the flaws in reasoning in these arguments and difficulties with aligning PNC with the empirical data provided by research done in cognitive and clinical psychology. I claim (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  7
  Czy posiadanie sprzecznych przekonań jest możliwe? Omówienie i krytyka argumentów za psychologiczną zasadą niesprzeczności.Maciej Tarnowski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):323-353.
  Celem tego tekstu jest rekonstrukcja i analiza argumentów przedstawianych za Psychologiczną Zasadą Niesprzeczności, stwierdzającą, że żaden podmiot nie może mieć sprzecznych przekonań lub być opisany jako posiadający sprzeczne przekonania. Poprzez rozróżnienie dwóch możliwych interpretacji PZN, deskryptywnej i normatywnej, oraz dokładne zbadanie argumentacji przedstawionej dla każdej z nich z osobna, wskazuję zawarte w nich błędy oraz problemy związane z uzgodnieniem ich z wynikami badań prowadzonych w psychologii poznawczej i klinicznej. Uzasadniam, dlaczego PZN nie może być wyprowadzona z żadnego ze stanowisk metafizycznych (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  9
  Words on Kripke’s Puzzle.Maciej Tarnowski & Maciej Głowacki - 2022 - Synthese 200 (4):1-21.
  In this paper we present a solution to Saul Kripke’s Puzzle About Belief Meaning and use, Dordrecht, 1979) based on Kaplan’s metaphysical picture of words. Although it is widely accepted that providing such a solution was one of the main incentives for the development of Kaplan’s theory, it was never presented by Kaplan in a systematic manner and was regarded by many as unsatisfactory. We agree with these critiques, and develop an extension of Kaplan’s theory by introducing the notion of (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tradycja – intelektualne muzeum czy struktura komunikacji?Maciej Tarnowski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 22:324-331.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Jaka teoria działania? O Mechanice działań Michała Barcza.Maciej Tarnowski - 2020 - Filozofia Nauki 28 (4):83-102.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Wskazywanie w myślach. Myśli zależne od przedmiotu a semantyka złożonych wyrażeń wskazujących.Maciej Tarnowski - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):85-110.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark