11 found
Order:
 1. Problem egoizma u Rusoovoj praktičkoj filozofiji.Slobodan Sadžakov - 2012 - Filozofija I Društvo 23 (3):148-162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  25
  The Problem of Egoism in Rousseau’s Practical Philosophy.Slobodan Sadzakov - 2012 - Filozofija I Društvo 23 (3):148-162.
  This paper discusses the aspects of Rousseau?s understandimg of egoism, primarily those related to his highlighting of historical dimension of the problem, including the economical reasons for establishing this practical principle as an important part of the civil reproduction of life. Among other things, it analyses the contextual connection of egoism with relevant definitions in Rousseau?s work such as human nature, natural law, general will etc. and the difference of Rousseau?s overview of this problem from other important philosophers, for example (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Hobbes and the Problem of Egoism.Slobodan Sadžakov - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):63-77.
 4.  8
  Sekularizacija I Moral.Mihael Antolović & Slobodan Sadžakov - 2015 - Metodicki Ogledi 22 (2):61-78.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Marx's Heritage and Southeast Europe.Slobodan Sadžakov - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (2):211-217.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Labirinti Etike. Od Kangrge Do Bioetike.Slobodan Sadžakov - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):589-600.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Hobbes I Problem Egoizma.Slobodan Sadžakov - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):63-77.
  U radu se razmatra Hobbesovo shvaćanje egoizma, posebno u kontekstu njegove koncepcije individualnosti te koncepcije prirodnog stanja i države. Hobbesovo učenje sagledano je kao istinski početak novovjekovnog razmatranja egoizma i prekid s kršćansko-srednjovjekovnim načinom ocjenjivanja egoizma koje podrazumijeva striktnu osudu egoističkog djelanja.Text examines Hobbes’ understanding of egoism, especially in the context of his concept of individuality and the concept of the state of nature and civil government. Hobbes’ views are considered to be the true beginning of the modern discussion on (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Marcuseovo shvaćanje kulture.Slobodan Sadžakov - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):117-124.
  Autor u svom radu razmatra aspekte Marcuseova shvaćanja kulture prije svega, njegove analize odnosa kulture i civilizacije. Taj je odnos, po Marcuseu, presudan za razumijevanje pozicije kulture u okviru moderne društvenosti. Marcuse pokazuje, prateći dijalektiku kulture i civilizacije, kako određeni imperativi imanentni sferi kulture bivaju amortizirani od strane »mehanizama civilizacije«, stječući status uzvišenih, ali i neobvezujućih ciljeva u odnosu na generalni kontekst reprodukcije građanskog svijeta.The author in this paper considers the aspects of Marcuse’s undrestanding of culture, in the first place (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Labyrinths of Ethics. From Kangrga to Bioethics.Slobodan Sadžakov - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):589-600.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Marxovo nasljeđe i jugoistočna Europa.Slobodan Sadžakov - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (2):211-217.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Marcuse's Understanding of Culture.Slobodan Sadžakov - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):117-124.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark