72 found
Order:
 1.  36
  Filozofia Jezuitów Na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej W XIX Wieku [The Philosophy of the Jesuits in the Territories Ofthe Former Commonwealth: Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine in the 19th Century] by Roman Darowski.Roman Darowski - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (2):283-296.
 2. Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) jako filozof.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):203-221.
  Adrian Miaskowski należy do wybitniejszych jezuitów polskich na przełomie XVII i XVIII w. Był pedagogiem, autorem Dialektyki, płodnym pisarzem w dziedzinie teologii, rektorem kilku kolegiów i prowincjałem jezuitów. W dotychczasowej literaturze istnieje na jego temat sporo dłuższych lub krótszych tekstów i wzmianek, a jego nazwisko figuruje w wielu encyklopediach i słownikach, na czele z Polskim Słownikiem Biograficznym. Jednakże jego poglądy filozoficzne nie były dotąd przedmiotem zainteresowania. Niniejsze krótkie opracowanie ma za cel wypełnić tę lukę. Zawiera biografię Miaskowskiego, przegląd treści Dialektyki (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Foreword.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):5-6.
  In order to „open us fuller and better to Europe", we are starting with a new review FORUM PHILOSOPHICUM. FORUM will be published once a year in English, French, German, Italian, Spanish, Latin and Polish. The articles in Polish will be followed by extensive summaries in foreign languages. Since we do not renounce Polish speaking readers, the articles in foreign languages are also followed by extensive summaries in Polish.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Pró­ba syntezy.Roman Darowski - 1996 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 41.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku, Próba syntezy.Roman Darowski - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:243-243.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):21-53.
  Poniższe opracowanie obejmuje zasadniczo wiek XX. Nawiązuje jednak do pewnych dokumentów i faktów z XIX w., które miały znaczny wpływ na kształt filozofii jezuitów w XX w. Chodzi zwłaszcza o nową wersję dawnej Ratio studiorum z 1832 r. oraz o encyklikę Aeterni Patris z 1879 r. Badając dzieje filozofii jezuitów w Polsce, można wyróżnić: 1) filozofia związana z nauczaniem, głównie w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, oraz 2) filozofia pozaszkolna, a więc nie związana ścisłej z nauczaniem.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskiego SJ.Roman Darowski - 1993 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego SJ «Philosophia curiosa».Roman Darowski - 1980 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ignacy Dec. Dwie Antropologie. Tomaszowa I Marcelowa Teoria Człowieka [Deux Anthropologies. La Théorie de Thomme de Thomas d'Aquin Et de Marcel]. [REVIEW]Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):268-272.
  L'auteur se propose de comparer la theorie de I'homme de saint Thomas d'Aquin et de Gabriel Marcel. II est interessant de faire une comparaison entre ces deux penseurs, car la philosophie de Gabriel Marcel est souvent pergue comme un nouveau type de philosophie chretienne. On dit parfois que la philosophie de ce dernier est beaucoup plus proche de I'homme contemporain que ne l'est celle de Thomas d'Aquin.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ignacy Dec. Transcendencja Człowieka W Przyrodzie [Transcendance de I'homme Dans le Monde].Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):263-265.
  Le livre presente le probleme de la transcendance de Thomme d'apres les createurs de l'Ecole de Philosophie de Lublin. Cette ecole est nee a Lublin dans le milieu de l'Universite Catholique apres la deuxieme guerre mondiale. Elle est representee par des penseurs comme M. A. Krąpiec OP et le Cardinal K. Wojtyła. Ces deux philosophes ont aborde, dans leurs recherches, des problemes anthropologiques et ils ont presente une theorie interessante de l'homme. Dans leur theorie, la transcendance de l'homme est mise (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):257-267.
  Pierwsza grupa jezuitów przybyła do Polski w jesieni 1564 r. Na początku następnego roku otwarli oni w Braniewie na Warmii kolegium z pięcioklasową szkołą średnią oraz Internat, zwany Konwiktem Szlacheckim. Już w r. 1566 wprowadzili wykłady dialektyki w klasie wymowy i kontynuowali je przez następne dwa lata. Wykłady te były początkowo przeznaczone dla konwiktorów oraz towarzyszących im zwykle wychowawców, a także dla eksternów. Pierwszym wykładowcą dialektyki w Braniewie był jezuita czeski Baltazar Hostounsky. W lecie 1565 r. został on wiceprowincjałem w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Jakub Gorczyca. Zarys Etyki Fundamentalnej.Roman Darowski - 2016 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 20 (1):99-102.
  Father Jakub Gorczyca, a Polish Jesuit, is a professor of philosophy at the Gregorian University in Rome. The subject of his particular concern is the set of problems encountered in philosophical anthropology, fundamental ethics and the philosophy of religion. Gorczyca draws philosophical inspiration from the intellectual tradition of Christianity, from phenomenology, and from the philosophy of dialogue.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego.Roman Darowski - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. La Philosophie des jésuites en Pologne du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):211-243.
  Ces dernieres annees, plusieurs travaux sur la philosophie des jesuites en Pologne au XVIᵉ XVIᵉ et XVIIᵉ siecle ont ete publies. Ceux qui sent ecrits en langues plus connues, sont enumeres dans la bibliographie a la fin de cet article. Malgre cela, on ne pent pas dire que cette philosophie soit suffisamment explicite. Mais actuellement, il existe deja des fondements plus solides pour essayer de creer une synthese de cette philosophie. Cet essai est d'autant plus fonde que d'apres l'opinion de (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Mateusz Bembus S. J. , profesor filozofii w Poznaniu.Roman Darowski - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Nowe zródla do dzialalnosci filozoficznej Jakuba Ortisa, SJ (1564-1625).Román Darowski - 1986 - Studia Philosophiae Christianae 2:15-24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Professor Jan Sieg SJ (1919-2001) - In Memoriam.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):252-254.
  Jan Sieg, Sohn von Marceli und Teresa, geb. Rhunke, wurde am 20. Oktober 1919 in Płocicz, im Kreis Sępólno Krajeńskie in Pommern geboren. In den Jahren 1930 bis 1938 besuchte er die Oberschule in Chojnice und legte dort die Reifeprüfung ab. Am 28. September 1940 ist er dem Jesuitenorden beigetreten, woraufhin er in Stara Wieś bei Krosno ein zweijähriges Noviziat absolvierte. Er studierte Philosophie in Nowy Sącz und Theologie in Stara Wieś und in Krakau. Ordiniert wurde er am 29. Juni (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Paul Siwek SJ (1893-1986), Philosophe Et Psychologue.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):279-284.
  Le Pere Paul Siwek SJ est un des plus eminents philosophes et psychologues polonais. II a travaille dans differents pays et s'est acquis une estime et une celebrite internationales. Pour familiariser le lecteur avec la personne de Siwek, on presente ici, de facon succincte, sa biographie, la liste de ses livres principaux publies en plusieurs langues, la caracteristique de son activite et la bibliographie des publications principales qui contiennent des donnees sur lui.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Pedro Viana SJ (1549-1609) Et Son Activité de Philosophe En Lituanie.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3 (1):199-217.
  En 1570, les jesuites fonderent un college à Vilna, en Lituanie, qui a ete transforme en Academie en 1579. Un cours special de Philosophie qui durait trois ans y a ete introduit en 1572. Le present article est consacre au jesuite espagnol Pedro Viana, professeur de Philosophie à Vilna de 1575 à 1578. Des sources inconnues jusqu'à maintenant nous permettront d'eclairer d'un nouveau jour la personnalite de cet Espagnol qui sur ses soixante annees de vie en passa cinq dans la (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Stan obecny i perspektywy badań nad filozofii w szkołach jezuickich w Polsce.Roman Darowski - 1978 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Tadeusz Ślipko SJ.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):28-49.
  Powyższy artykuł jest znacznie skróconą i nieznacznie zmienioną wersją niemieckiego opracowania, które się ukazało w książce: Roman Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum - Wydawnictwo WAM, s. 306-329. Zamieszczona tam wersja polska zawiera m.in. pełną bibliografię prac T. Slipki.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Tezy Z Całej Filozofii Z Krakowskiego Kolegium Jezuitów (1894).Roman Darowski (ed.) - 2007 - Wydawn. Wam.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Vincentius Buczyński, S.J. (1789-1853), on the Way to a Revival of Thomism.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):181-189.
  Vincent Buczyński was one of the most outstanding 19th-century Jesuit philosophers from Poland. He worked in several countries as a philosopher and theologian. The chronology of his work is as follows: Połock, Tarnopol, Nowy Sącz, Graz, Linz, Namur and Louvain. He published a three-part work entitled Institutiones Philosophicae, and a book Institutiones Doctrinae Religionis.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Philosophiae & Musicae: Księga Pamiątkowa Z Okazji Jubileuszu 75-Lecia Urodzin Księdza Profesora Stanisława Ziemiańskiego Sj.Stanisław Ziemiański & Roman Darowski (eds.) - 2006 - Wam.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  23
  In Memoriam Piotr Lenartowicz SJ.Roman Darowski, Zbigniew Wróblewski & Jolanta Koszteyn - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (1):117-126.
  The article presents an obituary for Polish philosopher Piotr Lenartowicz.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  Jakub Gorczyca: Zarys Etyki Fundamentalnej; Być Dla Drugiego.Roman Darowski - 2015 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 20 (1):99-102.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  On the Occasion of His Seventy Fifth Birthday.Stanisław Ziemiański & Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:275-278.
 28.  15
  Działalność filozoficzna Jakuba Ortiza SJ (1564-1625) w Polsce i na Litwie.Roman Darowski - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:234-234.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  15
  Roman Darowski. Philosophical Anthropology: Outline of Fundamental Problems. Translated From Polish by Łukasz Darowski SDS.Roman Darowski - 2014 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 19 (1):154-157.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  16
  Review:" Adam Adamantly Kochanski (1631-1700). Studium z dziejow filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku," by Bogdan Lisiak. [REVIEW]Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:292-296.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  14
  Przedmowa.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:7-8.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  14
  Piotr Viana SJ (1549-1609) i jego działalność filozoficzna na Litwie.Roman Darowski - 1998 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3:217-217.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  18
  The Polish Contribution to World Philosophy.Roman Darowski - 2009 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2):217-245.
  The state of philosophy on Polish soil in different periods was significantly influenced by the prevailing political and social conditions. The defense and preservation of the national identity for long demanding years of determination and resistance became a specific socio-cultural priority. Despite of the adverse circumstances the influence of Poles on world philosophy has been significant, particularly during the period when the language of publication was Latin. The later and contem­porary heritage, written in Polish and not made available for translation (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  12
  Foreword.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:5-6.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  12
  On the Occasion of His Seventieth Year.Roman Darowski - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:253-255.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  12
  Prof. Jan Popiel SJ.Roman Darowski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:267-272.
 37.  12
  Paweł Siwek SJ , filozof i psycholog.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:284-284.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  11
  Józef Alojzy Dmowski SJ , prekursor odnowy tomizmu.Roman Darowski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:258-258.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  Vincentius Buczyński, S.J. , on the Way to a Revival of Thomism.Roman Darowski - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:181-189.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  11
  Wincenty Buczyński SJ (1789-1853) Ku Odnowie Tomizmu.Roman Darowski - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:189-189.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  Paul Siwek SJ , philosophe et psychologue.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:279-283.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  10
  Pedro Viana SJ (1549-1609) et son activité de philosophe en Lituanie.Roman Darowski - 1998 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3:199-217.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  On the Occasion of His Seventieth Year.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):253-255.
  Roman Darowski was born on August 12, 1935, in Szczepanowice, near Tarnow. He entered the Jesuit Order on July 31, 1951, and underwent a two year novitiate in Stara Wieś, near Krosno. He was ordained priest on July 31, 1961, in Warsaw. He studied philosophy at the Jesuit College in Cracow. He obtained a Master's Degree after presenting his thesis, Basic Foundations of Marxist Ethics [Podstawowe założenia etyki marksistowkiej], written under the direction of Tadeusz Ślipko, S. J. He studied theology (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Bogdan Lisiak SJ: Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium Z Dziejów Filozofii I Nauki W Polsce W XVII Wieku.Roman Darowski & Stanisław Ziemiański - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):292-296.
  The article reviews the book Adam Adamandy Kochański. Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku, by Bogdan Lisiak.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  L'activité philosophique de Diego Ortiz (1564-1625) en Pologne et en Lituanie.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):219-234.
  Jusqu'a nos jours, il n'existait dans la litterature qu'un nombre restreint de mentions et de brefs articles sur Ortiz. Dans cette etude, mon propos est de presenter d'abord les etapes de la vie d'Ortiz, en me basant avant tout sur les sources manuscrites de son epoque, puisees dans les Archives Centrales des Jesuites a Rome. Je donnerai ensuite une description de son oeuvre philosophique et j'exposerai ses conceptions philosophiques principales. Ortiz fut egalement un theologien; son activite dans ce domaine depasse (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  Roman Darowski. Philosophical Anthropology.Roman Darowski - 2015 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 19 (1):154-157.
  Roman Darowski. Philosophical Anthropology: Outline of Fundamental Problems. Translated from Polish by Łukasz Darowski SDS. Wydawnictwo Ignatianum [Editions of Ignatianum, The Jesuit University of Cracow, Wydawnictwo WAM: Cracow, 2014.—Author’s summary The translation of this book into English we are dealing with here is a somewhat changed and revised version of the 4th edition of Filozofia człowieka in Polish. The last section has been expanded, while the “History of Philosophical Anthropology” chapter and the Anthology of Texts section have both been omitted.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  9
  Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) En Tant Que Philosophe.Roman Darowski - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:219-221.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  9
  Giuseppe Angiolini SJ , profesor filozofii w Akademii Połockiej.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:223-229.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  La Philosophie des Jésuites En Pologne au XXᵉ Siècle.Roman Darowski - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:43-53.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  L'activité philosophique de Diego Ortiz (1564-1625) en Pologne et en Lituanie.Roman Darowski - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:219-234.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 72