21 found
Order:
 1.  23
  Patočka and Foucault: Taking Care of the Soul and Taking Care of the Self.Vladislav Suvák - 2018 - Journal of the British Society for Phenomenology 50 (1):19-36.
  ABSTRACTThe paper deals with Jan Patočka’s and Michel Foucault’s influential interpretations of the ancient Greek approach to care. At first sight, it might seem that Foucault’s care of the self is opposed to Patočka’s care of the soul. On closer reading, however, it becomes clear that the two interpretations lead to similar conclusions, as exemplified by the way the two authors interpret Plato’s Laches: both of them see it in relation to the issue of how to live one’s life. Further (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  13
  Care of the self: An Interview with Alexander Nehamas.Vladislav Suvák - 2015 - Journal of Ancient Philosophy 9 (1):141.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  7
  Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1).Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš & Vladislav Suvák - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):6-27.
  Cieľom článku je nanovo reflektovať činnosť jednej z najslávnejších ženských filozofiek, Hip­parchie z Maróneie. Naším zámerom je ukázať, prečo sa stala v porovnaní s inými ženami antiky taká významná a v mnohom signifikantná pre ďalší vývoj procesu ženskej eman­cipácie. Hlavným svedectvom je pre nás fragment SSR V I 1 od Diogena Laertského, ktorý kladieme do súvislosti s ďalšími antickými správami o Antisthenovi a raných kynikoch. Dve hlavné témy Diogenovho svedectva sú Kratétova svadba s Hipparchiou a spor Hipparchie s Theodórom. Vo (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Care of the self in the Global Era.Ľubomír Dunaj & Vladislav Suvák - 2017 - Human Affairs 27 (4):369-373.
  This paper deals with Care of the Self under globalization. The first part refers to Johann P. Arnason’s interpretation of Jan Patočka’s work on super-civilization and shows the contradictions facing people in the Modern Era. It suggests that the concept of moderateness is an adequate point of departure for handling the various contradictions of the current epoch. The second part looks at selected aspects of Confucian philosophy in which moderateness, that is, the permanent search for a “middle position” is an (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Agonistika a sokratovský dialóg: Euripides verzus Platón.Vladislav Suvák - 2023 - Filozofia 78 (5):353-365.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Aristippos a zrodenie sokratovského hedonizmu.Vladislav Suvák - 2022 - Filozofia 77 (3):151-164.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Antisthenes between Socrates and Diogenes.Vladislav Suvak - 2011 - Filozofia 66 (6):545-557.
  The paper deals with the Socratic ethics as developed by Antisthenes and conceived by the doxografical tradition as the basis of Diogenes’ Cynicism. The author tries to show that Antisthenes’ thought as a whole is connected with paideia . Thus Antisthenes’ interpretations of Homer as well as his logical paradoxes have ethical aiming. There is a close connection between Antisthenes’ logic and his ethics of the care of the self. Socratic thought in Antisthenes’ fragments is neither skeptical nor dialectical. Contrary (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Antisthenés medzi sókratom a diogenom.Vladislav Suvak - 2011 - Filozofia 66 (6).
 9.  6
  Aristotelés o Sókratovi a "logoi Sókratikoi".Vladislav Suvák - 2022 - Filosoficky Casopis 70 (1):115-137.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Antisthenés: Praktický charakter sókratovskej etiky.Vladislav Suvák - 2010 - Filozofia 65 (3).
 11. Antisthenes: Practical Socratic Ethics.Vladislav Suvak - 2010 - Filozofia 65 (3):239-248.
  The paper gives an outline of Antisthenes’ ethics. The first part questions the accounts of modern historians, who try to include Antisthenes in one or another philosophical schools of that time . In the second part it shows the affiliations between Antisthenes´ thinking and socratic tradition: It comes out, that the interconnection between the former and sophistics and kynicism might have come into existence as late as in the later doxographic accounts of his doctrine. The third part deals in more (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Aischinés zo Sféttu: sokratovec alebo podvodník, autor alebo plagiátor.Vladislav Suvák - 2019 - Filozofia 74 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Diogenovo evanjelium podľa Dióna.Vladislav Suvák - 2022 - Pro-Fil 23 (1):16-27.
  Abstrakt: Článok sa zaoberá tým, ako Dión z Prúsy pracuje s figúrou Diogena, respektíve ako prispôsobuje diogenovský kynizmus sociálnej a politickej realite svojej doby. Prvá časť načrtáva okolnosti, ktoré doviedli Dióna k rozhodnutiu, aby si obliekol kynický plášť. Ďalšia časť sa zaoberá tým, ako Dión vytvoril z Diogena príklad filosofického konania. Diónovo chápanie kynizmu sa prejavuje v jeho reinterpretácii príbehu o Diogenovi a Alexandrovi. Nakoniec sa článok zamýšľa nad otázkou, aké črty zdôrazňuje Dión vo svojom portréte Diogena a akú úlohu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Fractions.Vladislav Suvak - 2010 - Filozofia 65 (3):257-268.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Foucault: Od mikrofyziky moci ku guvernmentalite.Vladislav Suvák - 2021 - Filozofia 76 (3):195-208.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Foucault O parrhésii: Sokrates verzus Diogenes.Vladislav Suvák - 2020 - Filozofia 75 (3).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  14
  Good life and good death in the Socratic literature of the fourth century BCE.Vladislav Suvák - 2021 - Ethics and Bioethics (in Central Europe) 11 (1-2):1-13.
  The paper outlines several forms of ethical attitude to good life and good death in the Socratic literature of the fourth century BCE. A model for the Socratic discussions could be found in Herodotus’ story about the meeting between Croesus and Solon. Within their conversation, Solon shows the king of Lydia that death is a place from which the life of each man can be seen as the completed whole. In his Phaedo, Plato depicts Socrates’ last day before his death (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  Diogenovo evanjelium podľa Dióna.Vladislav Suvák - 2022 - Pro-Fil 23 (1):16-27.
  Abstrakt: Článok sa zaoberá tým, ako Dión z Prúsy pracuje s figúrou Diogena, respektíve ako prispôsobuje diogenovský kynizmus sociálnej a politickej realite svojej doby. Prvá časť načrtáva okolnosti, ktoré doviedli Dióna k rozhodnutiu, aby si obliekol kynický plášť. Ďalšia časť sa zaoberá tým, ako Dión vytvoril z Diogena príklad filosofického konania. Diónovo chápanie kynizmu sa prejavuje v jeho reinterpretácii príbehu o Diogenovi a Alexandrovi. Nakoniec sa článok zamýšľa nad otázkou, aké črty zdôrazňuje Dión vo svojom portréte Diogena a akú úlohu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. On the dialectical character of Antisthenes'" Ajax" and" Odysseus".Vladislav Suvak - 2013 - Filosoficky Casopis 61 (1):33-50.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Study of Language and Logical Paradoxes.Vladislav Suvak - 2009 - Filozofia 64 (6):520-526.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  Antisthenes and the beginning of the socratic movement. S. Prince antisthenes of athens. Texts, translations, and commentary. Pp. X + 774. Ann Arbor: University of michigan press, 2015. Cased, us$130. Isbn: 978-0-472-11934-9. [REVIEW]Vladislav Suvák - 2017 - The Classical Review 67 (1):20-22.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark