14 found
Order:
 1. Changing higher education and welfare states in postcommunist Central Europe: New contexts leading to new typologies?Marek Kwiek - 2014 - Human Affairs 24 (1):48-67.
  The paper links higher education reforms and welfare states reforms in postcommunist Central European countries. It links current higher education debates (and reform pressures) and public sector debates (and reform pressures), stressing the importance of communist-era legacies in both areas. It refers to existing typologies of both higher education governance and welfare state regimes and concludes that the lack of the inclusion of Central Europe in any of them is a serious theoretical drawback in comparative social research. The region should (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Agents, Spectators, and Social Hope.Marek Kwiek - 2003 - Theoria 50 (101):25-48.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  8
  Intellectuals, Power, and Knowledge: Studies in the Philosophy of Culture and Education.Marek Kwiek - 2004 - Peter Lang.
  Two modern achievements, the modern figure of the intellectual and the modern institution of the university, have been undergoing a radical crisis of identity. The decline of the philosophical project of modernity is turning out to be a painful process for modern culture: once again it has to reformulate the aims of its social institutions (the university) and the tasks of its cultural heroes (the intellectual). The traditional modern figure of the intellectual seems untenable in our increasingly postmodern cultural surrounding. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4. The Nation-State, Globalisation and the Modern Institution of the University.Marek Kwiek - 2000 - Theoria 47 (96):74-98.
 5. The future of the welfare state and democracy: the effects of globalization from a European perspective.Marek Kwiek - 2007 - In Ewa Czerwińska-Schupp (ed.), Values and Norms in the Age of Globalization. Peter Lang. pp. 1--30.
 6. After Philosophy.Marek Kwiek - 1998 - Theoria 45 (92):77-96.
 7. Revisiting The Classical German Idea of the University.Marek Kwiek - 2008 - Polish Journal of Philosophy 2 (1):55-78.
  The aim of the paper is to provide a philosophical and historical background to current discussions about the changing relationships between the university and the state through revisiting the classical “Humboldtian” model of the university as discussed in classical German philosophy. This historical detour is intended to highlight the cultural rootedness of the modern idea of the university, and its close links to the idea of the modern national state. The paper discusses the idea of the university as it emerges (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Introductory.Marek Kwiek & Emil Višňovský - 2014 - Human Affairs 24 (1):3-6.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Deane-Peter Baker lectures in philosophy at the University of Natal, and is an editor of Theoria. He is currently pursuing PhD studies through Macquarie University. Recent publications include 'Morality, Structure, Transcendence and Theism: A response to Melissa Lane's reading of Charles Taylor's Sources of the Self', forthcoming in Inter.Jacek Brzozowski, Matthew Festenstein, Marek Kwiek, Patrick Lenta & Christian Miller - forthcoming - Theoria.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Constructing universities as organisations : university reforms in Poland in the light of institutional theory.Marek Kwiek - 2016 - In Eugénie Angèle Samier (ed.), Ideologies in Educational Administration and Leadership. New York: Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Dylematy tożsamoʹsci: wokʹoł autowizerunku filozofa w powojennej myʹsli francuskiej.Marek Kwiek - 1999 - Poznań: Wydawn. Nauk. Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Prezentowana tu książka jest poświęcona relacjom między filozofią a polityką, politycznemu zaangażowaniu filozofii bądź jej ucieczce przed owym zaangażowaniem. W moim ujęciu pytania o autowizerunek filozofa w XX wieku są pytaniami o jego uwikłania, i uwikłania jego filozofii, w politykę. Nigdy wcześniej filozofowie nie żywili takich nadziei na przemodelowanie społeczeństwa z pomocą polityki (i tym się różnili od licznych wcześniejszych utopistów) zgodnie ze swoją filozoficzną wizją jak właśnie w XX wieku. Jest to zarazem książka o tradycyjnych antynomiach i opozycjach filozoficznych: (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Filozofia a nauka i literatura w ponowoczesności. Kilka uwag.Marek Kwiek - 1998 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  "Nie pytajcie mnie, kim jestem --" Michel Foucault dzisiaj.Marek Kwiek (ed.) - 1998 - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawn. Nauk. Instytutu Filozofii.
  Przedmowa........................................................................................... . 9 I. Głosy amerykańskie Michael Walzer, Samotna polityka Michela Foucaulta (przeł. Marek Kw iek )................................................................................ 13 Richard Rorty, Moralna tożsamość a prywatna autonomia: przypadek Foucaulta (przeł. Marek K w iek )............................... 29 Martin Jay, Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault (przeł. Marek K w iek )................................................ 37 David Couzens Hoy, Foucault a teoria krytyczna (przeł. Marek Kwiek)............................................................................................ 61 Charles Taylor, Foucault o wolności i prawdzie (przeł. Marek Kwiek)............................................................................................ 81 II. Głosy polskie Jerzy Kmita, Jacy moglibyśmy b y ć?................................................ 109 (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Narodziny uniwersytetu z ducha nowoczesności.Marek Kwiek - 2004 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark