6 found
Order:
 1.  87
  The Interpretation of Tradition and the Tradition of Interpretation: The Trajectory of the Evolution of Thought in the Confucian Classics and the Direction of Its Interpretations.Jiang Guanghui - 2005 - Contemporary Chinese Thought 36 (4):11-35.
 2.  67
  A Modern Translation of Confucius's Comments on the Poetry.Jiang Guanghui - 2008 - Contemporary Chinese Thought 39 (4):49-60.
 3.  22
  Problems Concerning the Rearrangement, Interpretation, and Orientation of the Ancient Preface to the Poetry.Jiang Guanghui - 2008 - Contemporary Chinese Thought 39 (4):30-48.
 4.  1
  Yi Li Yu Kao Ju: Si Xiang Shi Yan Jiu Zhong de Jia Zhi Guan Huai Yu Shi Zheng Fang Fa.Jiang Guanghui - 2010 - Zhonghua Shu Ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  The Guodian Chu Slips and Early Confucianism.Jiang Guanghui - 2000 - Contemporary Chinese Thought 32 (2):6-38.
 6.  7
  Reconsidering the Confucian Classics: The Intrinsic Grounds for the Creation of the Confucian Classics.Jiang Guanghui - 2005 - Contemporary Chinese Thought 36 (4):82-93.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark