Order:
See also
Jakub Jinek
Charles University, Prague
Jakub Jinek
Charles University, Prague
 1. Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie.Jakub Jinek - 2011 - Studia Neoaristotelica 8 (1):72-94.
  Aristotle’s subtle distinction between the forms of friendship and his concept of loving friend as one’s other self propose a solution to the fundamental objection to any eudaimonian theory of slavery, namely that friendship – as basically non-moral phenomenon – is but an egoistic device of one’s happy life. Aristotelian theorems are based on his concept of analogy and on a philosophically specific notion of “self”. Since both of these are rooted in Platonism, Aristotle has toevolve them dialectically in a (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Nous, polis, nomos: Festschrift Francisco L. Lisi.Aleš Havlíček, Christoph Horn, Jakub Jinek & Francisco L. Lisi (eds.) - 2016 - Sankt Augustin: Academia Verlag.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Platón a problém filosofické vlády: politické myšlení v dialogu Zákony = Plato and the problem of the rule of philosophy: the political thought of Plato's Laws.Jakub Jinek - 2021 - Praha: OIKOYMENH.
 4. The rule of the people and the rule of law in classical Greek thought.Jakub Jinek (ed.) - 2021 - Prague: Filosofia, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie.Jakub Jinek - 2011 - Studia Neoaristotelica 8 (1):72-94.
  Aristotle’s subtle distinction between the forms of friendship and his concept of loving friend as one’s other self propose a solution to the fundamental objection to any eudaimonian theory of friendship, namely that friendship – as basically non-moral phenomenon – is but an egoistic device of one’s happy life. Aristotelian theorems are based on his concept of analogy and on a philosophically specific notion of “self”. Since both of these are rooted in Platonism, Aristotle has to evolve them dialectically in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Analogie dobra u Platóna a Aristotela.J. Jinek & Jakub Jinek - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 35:51–75.
  Platónovy pokusy o určení dobra lze nalézt v celém jeho díle. Zahrnují jak relativně „univoční“ koncepci dobra ve smyslu sókratovského intelektualismu, tak pluralističtější koncepci obsaženou v politickém projektu Zákonů. Podle vývojové interpretace Platónových dialogů to naznačuje posun v autorově myšlení způsobený poznáním obtížnosti problému. Byl to přitom údajně teprve Aristotelés, kdo vyřešil Platónův problém dobra pomocí pojmu analogie. Proti této interpretaci článek zdůrazňuje, že aristotelské pojetí analogie je hluboce zakořeněno v Platónově vlastním potýkání se s rozdílem mezi morálním a politickým (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Aristotelés o panství: mezi Heideggerem a Gagarinem.Jakub Jinek - 2006 - Reflexe: Filosoficky Casopis 31:19-44.
  Je otrok podle Aristotela vykořisťovaným nástrojem výroby stojícím na úrovni zvířete, nebo méně nadaným jedincem, jenž může svoje omezené možnosti naplnit pouze jako podřízený člen domácnosti? Aristotelští badatelé zdůrazňují jednu z možností podle toho, nakolik jsou sami liberálně, či komunitaristicky orientováni: buď je Aristotelova teorie panství vykládána jako nelidská a ideologická, nebo jako realistická a solidární. Spor se však netýká pouze „liberalismu“ a „komunitarismu“ v Aristotelovi, nýbrž – jelikož je otrok v obou výkladech chápán jako nástroj pána – také dvou (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Platón v Tokiu. [REVIEW]Jakub Jinek - 2010 - Reflexe: Filosoficky Casopis 39:155-157.
   
  Export citation  
   
  Bookmark