12 found
Order:
See also
Boris Vezjak
Faculty Of Arts, Maribor (Doctorate)
 1.  27
  Philosophy of education in a new key: On radicalization and violent extremism.Mitja Sardoč, C. A. J. Coady, Vittorio Bufacchi, Fathali M. Moghaddam, Quassim Cassam, Derek Silva, Nenad Miščević, Gorazd Andrejč, Zdenko Kodelja, Boris Vezjak, Michael A. Peters & Marek Tesar - 2022 - Educational Philosophy and Theory 54 (8):1162-1177.
  This collective paper on radicalization and violent extremism part of the ‘Philosophy of education in a new key’ initiative by Educational Philosophy and Theory brings together some of the leading contemporary scholars writing on the most pressing epistemological, ethical, political and educational issues facing post-9/11 scholarship on radicalization and violent extremism. Its overall aim is to move beyond the ‘conventional wisdom’ associated with this area of scholarly research best represented by its many slogans, metaphors and other thought-terminating clichés. By providing (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Bog, duša in sebstvo v Alkibiadu Prvem God, Soul and Self in Alcibiades I.Boris Vezjak - 2003 - Phainomena 45.
  V domnevno Platonovem dialogu Alkibiadu I je postavljena trditev, da je del duše, ki skriva naše pravo sebstvo, naš jaz, podoben Bogu: nekdo, ki ga uvidi in je spoznal božansko – boga in razumnost, bo tako najbolje dojemal tudi samega sebe. Vprašanje sebstva v dialogu nastopi kot smiselno nadaljevanje poprejšnjih izpeljav, po katerih se določa, da mi nismo ne telo, ne naše lastne stvari, temveč duša. S tem, ko sebstvo poistovetimo z Bogom, nekako uidemo problemu samonanašanja in postavimo vprašanje samovédenja (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Fourfold Typology of Scientific Questioning in the Posterior Analytics.Boris Vezjak - 2011 - Filozofski Vestnik 32 (1):119 - +.
 4. Hegelianism in Slovenia: A Short Introduction.Boris Vezjak - 1996 - Hegel Bulletin 17 (2):1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Izvlečki• abstracts.Boris Vezjak - forthcoming - Filozofski Vestnik.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. P. Gregorić and F. Grgić (eds.), Aristotle's Metaphysics.Boris Vezjak - 2004 - Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 2:127-130.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Philosophical imagination: thought experiments and arguments in antiquity.Boris Vezjak (ed.) - 2021 - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press.
  Thought experiments by ancient philosophers are often open to debate: in what sense did their reasoning really concern thought experimentation? For instance, in Plato's Republic, Glaucon uses the myth of Gyges to demonstrate why people who practice justice do so unwillingly. A challenge, posed to Socrates and provided through some sort of thought experiment by imagining the effects of using the ring of invisibility, was intended to answer the question of human nature and our basis for the inclination towards justice (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Paranoja, manipulacija in racionalnost: o psihopolitiki zarot, sovraštva in poniževanja razuma.Boris Vezjak - 2010 - Ljubljana: Liberalna akademija.
 9. Sport and Nationalism: The Shifting Meanings of Soccer in Slovenia.Peter Rak, Ales Debeljak, Matjaz Hanzek, Boris Vezjak, Emil Brix, Peter Stankovic, Sandra Hrvatin, Marko Milosavljevic & Ales Steger - forthcoming - Res Publica.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. God, Soul and Self in Alcibiades I (in Slovenian).Boris Vezjak - 2003 - Phainomena 12 (45-46):209-228.
  In Alcibiades I, for many interpreters still a spurious dialogue, Plato claims that our true self (the part of the soul) resembles the divine. Someone who looked at it and grasped everything divine, God and intelligence, would have the best grasp of himself as well. The question of the self comes as the natural consequence of previous claims showing we are neither our possessions nor our bodies, but our souls. By making the self similar to God, we can tackle the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Četverna tipologija znanstvenih spraševanj v Drugi analitiki.Boris Vezjak - 2011 - Filozofski Vestnik 32 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Aristotel proti Platonu: variacije dokaza tretjega človeka in samopripis idej.Boris Vezjak - 2017 - Filozofski Vestnik 38 (1).
  Gregory Vlastos je v svoji znani rekonstrukciji argumenta »tritos anthropos« menil, da je regres tretjega človeka usodna napaka platonske teorije idej, saj vpeljuje najmanj dve protislovni logični značilnosti tega nauka: predpostavlja namreč dve načeli, samopripis in neistovetnost. Argument tretjega človeka zato obravnavam na podlagi upoštevanja omenjenih načel in njune veljavnosti v dveh inačicah, ki ju je podal Aleksander Afrodizijski. V prvi, ki je tradicionalno pripisana Aristotelu pod imenom O idejah in jo najdemo v Aleksandrovem komentarju k Metafiziki, in nato še (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark