29 found
Order:
See also
Zbigniew Wolak
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II W Krakowie
 1.  1
  Neotomizm a szkoła lwowsko-warszawska.Zbigniew Wolak - 1993 - Kraków: Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych.
 2.  20
  Naukowa filozofia Koła Krakowskiego.Zbigniew Wolak - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 36.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  47
  Analogia w filozofii i nauce.Zbigniew Wolak - 2002 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 30:89-111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  39
  Dwa wprowadzenia do filozofii nauki [recenzja] A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki, 1993. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, 1992. [REVIEW]Zbigniew Wolak - 1995 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  33
  Inteligencja komputerów [recenzja] K. Devlin, Goodbye, Descartes. The End of Logic and the Search for a New Cosmology of the Mind, 1997.Zbigniew Wolak - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 25.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  35
  Rola dyskusji w rozwoju nauki [recenzja] L. Koj, Wątpliwości metodologiczne, 1993.Zbigniew Wolak - 1994 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 16.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  34
  Kosmologiczne programy badawcze [recenzja] Tadeusz M. Sierotowicz SJ, Między ewolucyjnym a stacjonarnym obrazem wszechświata. Refleksje z pogranicza historii i filozofii nauki, 1989. [REVIEW]Zbigniew Wolak - 1992 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 14.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  33
  Sztuka prowadzenia sporów [recenzja] A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, 1993.Zbigniew Wolak - 1995 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 17.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  28
  Filozoficzne problemy powstania życia [recenzja] B.O. Küppers, Geneza informacji biologicznej, filozoficzne problemy powstania życia, 1991. [REVIEW]Zbigniew Wolak - 1993 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 15.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  26
  Ukryte teorie [recenzja] O. Sacks, J. Miller, S.J. Gould, D. J. Kevles, R. C. Lewontin, Ukryte teorie nauki, 1996.Zbigniew Wolak - 1997 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 20.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  24
  Logika w praktycznym działaniu [recenzja] A. Fisher, The Logic of Real Arguments, 1996.Zbigniew Wolak - 1998 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 22.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  23
  Regiony błędu [recenzja] Między prawdą i normą a błędem, red. E. Żarnecka--Biały, 1997.Zbigniew Wolak - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  22
  Interdyscyplinarność w teorii i w praktyce [recenzja] Nauka i Wiara, ,,Znak'' 428 (1991, 1).Zbigniew Wolak - 1992 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 14.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  23
  Esej o zabobonach [esej].Zbigniew Wolak - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  22
  Porządkowanie chaosu [recenzja] I. Prigogine, I. Stengers, Z chaosu ku porządkowi, 1990.Zbigniew Wolak - 1991 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 13.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  22
  Racjonalizm jest przygodą [recenzja] J. Mączka, Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda Northa Whiteheada, 1998.Zbigniew Wolak - 1998 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 23.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  26
  Czym jest znaczenie? [recenzja] Ryszard Wójcicki, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, 1999.Zbigniew Wolak - 2000 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 26.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  23
  Logika wokół nas [recenzja].Zbigniew Wolak - 2001 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 29.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  20
  Od pewności do prawdopodobieństwa [recenzja] E. Nekrašas, Wiedza prawdopodobne. Powstanie i rozwój w emiryzmie logicznym programu probabilistycznej oceny wiedzy naukowej, 1992. [REVIEW]Zbigniew Wolak - 1994 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 16.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  22
  Rewolucja kwantowa [recenzja] D. Danin, Rewolucja kwantowa, 1990.Zbigniew Wolak - 1993 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 15.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  22
  Krajobraz nauki [recenzja] E. Chmielewska-Gorczyca, B. Sosińska-Kaleta, Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, 1991. [REVIEW]Zbigniew Wolak - 1995 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  20
  Logiczna reforma filozofii [recenzja].Zbigniew Wolak - 2000 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  20
  Panorama filozofii współczesnej [recenzja] S. Opara, Nurty filozofii współczesnej, 1994.Zbigniew Wolak - 1995 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  21
  Eseje logiczno - filozoficzne [recenzja].Zbigniew Wolak - 2000 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  19
  Eseje z historii nauki [recenzja].Zbigniew Wolak - 2000 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  18
  Universalism of Christianity, Logic, Philosophy and Science.Zbigniew Wolak - 2007 - Dialogue and Universalism 17 (3-4):121-130.
  In this article I present a special contribution to universalism by the Cracow Circle (Bocheński, Drewnowski, Salamucha). Presented thinkers were scientists, philosophers and theologians, and tried to combine these disciplines in their works. They took standards of rationality from logic and other sciences, and applied them to Christian philosophy and theology. This kind of rationality can be considered universal and when we use this rationality in dialogue between religion and other worldviews, the dialogue has a chance to be really universal.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  19
  Wielkie eseje [recenzja] Wielkie eseje w nauce, red. M. Gardner, 1998.Zbigniew Wolak - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  16
  Nowa historia filozofii [recenzja].Zbigniew Wolak - 2001 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 29.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  18
  Filozofia przyrody Maritaina a szczególna teoria względności.Zbigniew Wolak - 1991 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 13:33–42.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation