15 found
Order:
See also
Tatyana Pavlova
Oles Honchar Dnipro National University
 1. Стратегія біржової високочастотної торгівлі фінансовими активами: Ефективність та етика.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & А.Г Лемберг - 2016 - In Т.В Гринько (ed.), Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку. pp. 321-352.
  Обґрунтовано стратегію високочастотної біржової торгівлі (high-frequency trading) акціями. Для цього досліджено особливості та обмеження біржової високочастотної торгівлі, визначено верхню межу прибутку агресивного «шкідливого» високочастотного трейдера, обґрунтовано оптимальну частоту стратегії біржової високочастотної торгівлі акціями, розглянуто емпіричне підтвердження прогнозованості біржових курсів акцій на надкоротких горизонтах інвестування.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 2. Етична емоція як основа права і моралі: соціально-філософський аспект.Tatyana Pavlova - 2013 - Культура Народів Причорномор’Я 245:179-181.
  Розглядаються питання духовних основ права, до яких можна віднести етичні емоції. Аналізується внутрішня психологічна складова права і зовнішня соціальна складова та їх взаємодія і поєднання. Особлива увага приділяється природі етичної емоції, її ролі і значенні для права і моралі у концепції Л. Петражицького.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3. Феномен нормативної поведінки у філософії І. Канта.Tatyana Pavlova - 2018 - Гілея: Науковий Вісник 136:141-146.
  Сьогодні стан розвитку філософії часто характеризують як «криза раціональності». Пов’язане це перш за все з тим, що як вважають деякі дослідники раціональні методи пізнання не вирішують філософських проблем і направлені цілком на таку ж раціональну реальність якою не є сучасний світ. Постає питання про виправданість у класичній філософії та науці панування раціональних методів пізнання. Але питання не лише у цьому, важливо говорити про те, що сьогодні ми розуміємо під раціональністю. Чи йде мова про відхід від раціональності, чи про її нові (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Соціально-філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві.Tatyana Pavlova - 2017 - Гілея: Науковий Вісник 119:249-252.
  Стрімкий інформаційний розвиток суспільства потребує свого філософського осмислення. Право у суспільстві з одного боку, є активним фактором його змін, що відображає найважливіші соціальні процеси, а з іншого боку, у сенсі своєї глибинної онтології, як природне право залишається незмінним і несе у собі головні соціальні цінності. Актуальним для соціальної філософії і у той же час проблемним на сьогодні залишається не лише питання поняття права, а й визначення його позитивної і інтуїтивної складових, як вони співвідносяться між собою, як разом формують уявлення про (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Розвиток об’єктивного духу в роботі Г.В.Ф. Гегеля «Енциклопедія філософських наук».Tatyana Pavlova - 2009 - Гілея: Науковий Вісник 29 (222-229):222-229.
  Розглядається об’єктивний дух і основні його визначення, які зазначені у роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук». Особлива увага приділяється формам розвитку об’єктивного духу.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Influence of monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market.Roman Pavlov, Tatyana Grynko, Tatyana Pavlova, Levkovich Oksana & Pawliszczy Dariusz - 2020 - Investment Management and Financial Innovations 17 (4):327-340.
  The stronger the level of economic integration between countries, the greater the need to study the formation patterns of the stock market reaction to the financial information signals. This concerns the Ukrainian stock market, which is now in its infancy, and which reaction to financial information signals is sometimes ambiguous. The research aims to identify the formation patterns of return and volatility indicators of the Ukrainian stock market reaction to the US financial information signals. To assess the direct nature of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Поняття абстрактного права у філософії об’єктивного духу Г.В.Ф. Гегеля.Tatyana Pavlova - 2009 - Гілея (Науковий Вісник) 26:208-214.
  Досліджується філософсько-правова проблематика Г.В.Ф. Гегеля на початковому етапі розвитку об’єктивного духу – абстрактному праві, виникнення і розвиток правосвідомості, роль і статус власності.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Категорії «свобода» і «рівність» в роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук».Tatyana Pavlova - 2010 - Гілея (Науковий Вісник) 30:323-328.
  Досліджуються питання свободи і рівності у філософії Г.В.Ф.Гегеля. Особлива увага приділяється визначенню й аналізу цих категорій в генезисі філософських поглядів мислителя.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Загальне у моралі і права: психологічна інтерпретація Л. Петражицького.Tatyana Pavlova - 2013 - Ґілея (Науковий Вісник) 70:559-562.
  Розглядаються мораль і право як етичні емоції у їх загальності, спільних характеристиках. Аналізуються питання етичної свідомості, сутності моралі і права, їх природи у відповідності до психологічного підходу Л. Петражицького. Розкриваються особливості морального і правового емоційного життя людини і суспільства разом з йогоінтелектуальністю.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Логіка права у філософії Гегеля.Tatyana Pavlova - 2011 - Гілея (Науковий Вісник) 44:396-403.
  Розглядаються питання логічного у праві, проводиться аналогія між філософією права Гегеля і його логікою. Право підлягає комплексному науковому аналізу виходячи з загальних підстав гегелівської філософії.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі «Les economies de la grandeur» французського соціологічного неоінституціоналізму.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2017 - In Гринько Т.В (ed.), Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колект. моногр. pp. 417-435.
  Авторами розглянуто вплив провідних світових кредитних рейтингових агентств на фінансову безпеку емітентів цінних паперів. Обґрунтовано перформативний характер діяльності кредитних рейтингових агентств з позицій моделі «Les economies de la grandeur» нового соціологічного французького інституціоналізму, що дає змогу розв’язати протиріччя щодо сильної опозиції стосовно їх функціонування з одночасним збереженням діючої системи нормативного використання кредитних рейтингів.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Філософські витоки формування психологічного підходу до права як індивідуальної і соціальної дійсності.Tatyana Pavlova - 2013 - Гілея (Науковий Вісник) 69:391-395.
  Розглядаються питання виникнення і розвитку психологічного підходу до права. Особлива увага приділяється специфічним теоретико–методологічним принципам засновника цього некласичного підходу Петражицького Л.Й. Показаний емоційний аспект таких важливих елементів соціального і індивідуального життя як право і мораль.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Мета людської діяльності як елемент соціального буття.Tatyana Pavlova - 2017 - Вісник Черкаського Університету. Серія Філософія 2:87-92.
  В діяльності людини мета має велике значення, оскільки вона задає вектор руху людського життя на тому чи іншому його етапі. Життя взагалі можна розглядати як процес реалізації мети, яка має актуальність, є ієрархічною і задає сенс. Дослідження проблеми мети людської діяльності є важливим як аспект діяльності соціальної, що впливає на соціальне буття, соціальні відносини. А в умовах все більшого ускладнення суспільства питання про мету виходить на перший план, оскільки взаємодія загальної і індивідуальної мети теж ускладнюється, особливо в плані мотивації щодо (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Заборонне право у поглядах Гегеля.Tatyana Pavlova - 2011 - Гілея (Науковий Вісник) 43:423-428.
  Розкриваються питання початку розвитку права, того етапу, коли воно по суті носило скоріше заборонний характер, тільки розпочинало складний рух до свого поняття у філософії Гегеля.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The phenomenon of negative emotions in the social existence of human.Tatyana Pavlova & V. V. Bobyl - 2018 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 14:94-93.
  Purpose. The research is aimed at determining the influence of negative ethical emotions on social life and the activity of the individual, which involves solving the following problems: a) to find out approaches to the typology of ethical emotions, b) to highlight individual negative ethical emotions and to determine their ability to influence human behaviour. Theoretical basis. The theoretical and methodological basis of the research is the recognition of the significant influence of negative emotions on human activity in society. In (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations