21 found
Order:
See also
Jan Hartman
Jagiellonian University
 1. Arbitralność rozumu vs. arbitralność widzimisię. (Trzecia wojna niemiecko-amerykańska).Jan Hartman - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 34 (2):224-233.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Czym jest dzisiaj bioetyka?Jan Hartman - 2002 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 3:5-15.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Fenomenologia i kryzys.Jan Hartman - 2007 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Heurystyka filozoficzna =.Jan Hartman - 2011 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Homo inutilis.Jan Hartman - 2009 - Etyka 42:45-49.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Heurystyka refleksji.Jan Hartman - 1997 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Illness as evil and illness as good.Jan Hartman - 2000 - Analecta Husserliana 64:85-90.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Knowledge, being, and the human: some of the major issues in philosophy.Jan Hartman - 2013 - New York: Peter Lang.
  This book is a defence of scepticism, based on a critical analysis of the concept of knowledge. The metaphysics of substance and its modern and contemporary consequences are analyzed, mostly the transcendental tradition. Finally, a sceptical approach is proposed, leading to an a-ethical concept of the will and the values of life.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kanta sprawa polska, czyli kondycja naszej filozofii.Jan Hartman - 2005 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Lokalne lojalności – uniwersalna odpowiedzialność.Jan Hartman - 1999 - Etyka 32:75-81.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  45
  Local Loyalty-Universal Responsibility.Jan Hartman - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 1:73-78.
  I present an analysis of the dialectic relationship uniting concepts of responsibility and loyalty, on the background of the political question of the right to move (immigration, in a very broad sense of leaving one's native community). I present a thorough analysis of the meanings of the categories of responsibility and loyalty, concentrating on the aspects that reveal their mutual antagonism. It is specially claimed that no responsibility is purely individual (however neither is it collective) and in this respect the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Local Loyalty-Universal Responsibility.Jan Hartman - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 1:73-78.
  I present an analysis of the dialectic relationship uniting concepts of responsibility and loyalty, on the background of the political question of the right to move (immigration, in a very broad sense of leaving one's native community). I present a thorough analysis of the meanings of the categories of responsibility and loyalty, concentrating on the aspects that reveal their mutual antagonism. It is specially claimed that no responsibility is purely individual (however neither is it collective) and in this respect the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Śmierć Hegla, śmierć filozofii.Jan Hartman - 2009 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ogólna idea transcendentalizmu.Jan Hartman - 1990 - Principia 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Philosophical heuristics.Jan Hartman - 2015 - New York: Peter Lang Edition. Edited by Ben Koschalka.
  The book examines metaphilosophical issues and contemporary philosophy, in particular such movements as hermeneutics, pragmatism, structuralism and deconstructionism. The author calls the new project of philosophical and metaphilosophical investigations which his work aims to present «philosophical heuristics».
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Short studies in bioethics.Jan Hartman - 2003 - Kraków: Jagiellonian University, Collegium Medicum.
 17. Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny.Jan Hartman - 2007 - Diametros 14:12-31.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  20
  The Question of Competence in Medical Life.Jan Hartman - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 5:13-18.
  In the present world, where the sphere of knowledge and social relations have become extremely complex, the problem of insufficient competency and inability to manage efficiently the accumulation and distribution process of various professional skills, has grown very urgent. Paradoxically, the insufficient knowledge,lacking skill or competence may be advantageous. To a certain extent, it reduces the threat of arrogant technocracy and meritocracy, while supporting innovation and creative search process, in which the burden of excessive erudition has often slowed down progress. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Trudności w pracy filozofa.Jan Hartman - 1990 - Principia 2.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wesenhafter Formalismus der praktischen Philosophie.Jan Hartman - 1999 - Synthesis Philosophica 14 (1-2):235-246.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  Wybrane spory bioetyczne w polskiej przestrzeni publicznej. Analiza logiczno-retoryczna.Jan Hartman - 2022 - Etyka 60 (1):91-110.
  Debata bioetyczna w polskiej przestrzeni publicznej podporządkowana jest walce ideologicznej toczonej pomiędzy środowiskami konserwatywnymi, skupionymi wokół Kościoła katolickiego a środowiskami liberalnymi, domagającymi się wprowadzenia w Polsce regulacji i praw podobnych do tych, jakie obowiązują w Europie Zachodniej. W artykule dokonano przeglądu i analizy wypowiedzi publicystycznych i politycznych w przykładowych trzech obszarach: aborcji, obowiązkowych szczepień oraz prawa do strajku personelu medycznego. Uderzającą cechą publicznych sporów bioetycznych w Polsce jest prawie całkowity brak świadomości istnienia bioetyki jako dyscypliny akademickiej dostarczającej wiedzy i ekspertyzy (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark