55 found
Order:
Disambiguations
Herman Dooyeweerd [39]H. Dooyeweerd [30]
 1. A New Critique of theoretical Thought.Herman Dooyeweerd - 1953 - Revue de Métaphysique et de Morale 65 (3):357-360.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   65 citations  
 2.  8
  The Theory of Analogy in Thomistic Philosophy and in the Philosophy of the Cosmonomic Idea.Herman Dooyeweerd - 2020 - Philosophia Reformata 85 (1):91-107.
  Translation of “De leer der analogie in de thomistische wijsbegeerte en in de wijsbegeerte der wetsidee” by Herman Dooyeweerd, Philosophia Reformata 7, pp. 47–57.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  6
  The Significance of the Philosophy of the Law Idea for the Theory of Human Society.Herman Dooyeweerd - 2022 - Philosophia Reformata 87 (1):108-121.
  Translation of “De beteekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor de theorie der menschelijke samenleving” by Herman Dooyeweerd, Philosophia Reformata 2, pp. 99–116.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  8
  In the Twilight of Western Thought: Studies in the Pretended Autonomy of Philosophical Thought.Herman Dooyeweerd - 1960 - Philadelphia: Presbyterian and Reformed Pub. Co..
  Dooyeweerd would be the first to disclaim originality, or that his is a final system, but rather declares that his is a development of Christian philosophy on the biblical foundations of John Calvin and Abraham Kuyper. As such, his philosophy is of major importance and of far-reaching implications. Dooyeweerd discusses in this work the pretended autonomy of theoretical thought ; the sense of history and the historicistic world- and life-view ; the relationship between philosophy and theology and concludes it with (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 5.  9
  Het dilemma voor het christelijk wijsgeerig denken en het critisch karakter van de Wijsbegeerte der Wetsidee.Herman Dooyeweerd - 1936 - Philosophia Reformata 1:3-16.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 6.  8
  Het tijdsprobleem en zijn antinomieën op het immanentiestandpunt.H. Dooyeweerd - 1936 - Philosophia Reformata 1:65.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 7.  2
  Schepping en evolutie.Herman Dooyeweerd - 1959 - Philosophia Reformata 24 (3-4):113-159.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 8.  2
  Nontheoretical Presuppositions in Science and Scholarship: Critique of an Uncritical Critique.Herman Dooyeweerd - 2022 - Philosophia Reformata 88 (1):86-92.
  Translation of “De niet-theoretische voor-oordeelen in de wetenschap: Critiek op een oncritische critiek” by Herman Dooyeweerd (1938), Philosophia Reformata 3 (4), pp. 193–201.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  11
  Van Peursen's cri tische vra gen bij “A New Cri tique of Theo reti cal Thought”.Herman Dooyeweerd - 1960 - Philosophia Reformata 25 (3&4):97-150.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 10. Christian Philosophy and the Meaning of History.H. Dooyeweerd - 1996
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11.  2
  Encyclopedia of the science of law.H. Dooyeweerd - 2002 - Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press. Edited by Alan M. Cameron.
  Introduction - the Introduction is the most accessible and authentic orientation in his entire philosophy and it serves as the basis of the subsequent volumes treating the various foundational issues of Legal Science.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12. Vernieuwing en Bezinning.H. Dooyeweerd - 1960 - Les Etudes Philosophiques 15 (1):99-99.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 13.  8
  Het tijdsprobleem en zijn antinomieën op het immanentiestandpunt.H. Dooyeweerd - 1939 - Philosophia Reformata 4 (1):1-28.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 14.  7
  De transcendentale critiek Van het wijsgeerig denken en de grondslagen Van de wijsgeerige denkgemeenschap Van het avondland.Herman Dooyeweerd - 1941 - Philosophia Reformata 6:1-20.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 15.  24
  De kentheoretische Gegenstandsrelatie en de logische subject-objectrelatie.Herman Dooyeweerd - 1975 - Philosophia Reformata 40:83-101.
 16.  8
  Na vijf en dertig jaren.Herman Dooyeweerd - 1971 - Philosophia Reformata 36:1-10.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 17.  33
  De transcendentale critiek Van het wijsgeerig denken.H. Dooyeweerd - 1939 - Synthese 4 (1):314 - 339.
 18.  6
  Schep ping en Evo lu tie.Herman Dooyeweerd - 1959 - Philosophia Reformata 24 (3/4):113-159.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 19.  3
  The Transcendental Critique of Philosophical Thought and the Foundations of the Philosophical Community of Thought in the West.Herman Dooyeweerd - forthcoming - Philosophia Reformata:1-16.
  Translation of “De transcendentale critiek van het wijsgeerig denken en de grondslagen van de wijsgeerige denkgemeenschap van het avondland” by Herman Dooyeweerd (1941), Philosophia Reformata 6 (1), pp. 1–20.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Kuyper's Wetenschapsleer.Herman Dooyeweerd - 1939 - Philosophia Reformata 4 (4):193.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 21.  25
  Het tijdsprobleem in de wijsbegeerte der wetsidee.Herman Dooyeweerd - 1940 - Philosophia Reformata 5:160-182.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 22.  1
  Het tijdsprobleem en zijn antinomieën.Herman Dooyeweerd - 1936 - Philosophia Reformata 1 (2):65-83.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 23.  5
  Het substantiebegrip in de moderne natuurphilosophie en de theorie van het enkaptisch structuurgeheel.H. Dooyeweerd - 1950 - Philosophia Reformata 15:66.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 24.  2
  The Dilemma for Christian Philosophical Thought and the Critical Character of the Philosophy of the Cosmonomic Idea.Herman Dooyeweerd - 2018 - Philosophia Reformata 83 (2):267-278.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  9
  De vier religieuze grondthema's in den ontwikkelingsgang van het wijsgeerig denken van het avondland.H. Dooyeweerd - 1941 - Philosophia Reformata 6:161.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26.  1
  Het tijdsprobleem in de wijsbegeerte der wetsidee.H. Dooyeweerd - 1940 - Philosophia Reformata 5 (1-4):160-182.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 27. A New Critique of Theoretical Thought, Vol. I, The Necessary Presuppositions of Philosophy.Herman Dooyeweerd, D. H. Freeman & W. S. Young - 1953
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. De idee der individualiteits-structuur en het Thomistisch substantiebegrip.H. Dooyeweerd - 1946 - Philosophia Reformata 11:22.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  7
  De verhouding tussen wijsbegeerte en theologie en de strijd der faculteiten.Herman Dooyeweerd - 1958 - Philosophia Reformata 23 (1):1-21.
 30.  6
  Het oecumenisch-reformatorisch grondmotief van de wijsbegeerte der wetsidee en de grondslag van de Vrije Universiteit.Herman Dooyeweerd - 1966 - Philosophia Reformata 31 (1):3-15.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  11
  Centrum en Omtrek: De Wijsbegeerte der Wetsidee in een veranderende wereld.Herman Dooyeweerd - 2007 - Philosophia Reformata 72 (1):1-20.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  13
  De leer der analogie in de Thomistische wijsbegeerte en in de wijsbegeerte der wetsidee.H. Dooyeweerd - 1942 - Philosophia Reformata 7:47.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. De Modale Structuur van Het Juridisch Oorzakelijkheidsverband.H. Dooyeweerd - 1950 - Noord-Hollandsche Uitg. Mij.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Philosophy and Christianity.H. Dooyeweerd (ed.) - 1965 - Kampen, J. H. Kok.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Philosophy and Christianity Philosophical Essays Dedicated to Professor Dr. Herman Dooyeweerd.H. Dooyeweerd - 1965 - J. H. Kok.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Reformatie en scholastiek in de wijsbegeerte , Boek I, Het grieksche Voorspel.H. Dooyeweerd & T. Wever - 1953 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 143:444-447.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Geschiedenis der Antieke Wijsbegeerte.Paul van Schilfgaarde, H. Dooyeweerd & D. H. Th Vollenhoven - 1953 - Revue de Métaphysique et de Morale 58 (1):214-215.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  The Four Basic Religious Themes in the Development of Philosophical Thinking in the West.Herman Dooyeweerd - 2020 - Philosophia Reformata 86 (1):1-18.
  Translation of “De vier religieuze grondthema’s in den ontwikkelingsgang van het wijsgeerig denken van het avondland” by Herman Dooyeweerd (1941), Philosophia Reformata 6 (4), pp. 161–179.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  De beteekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor de theorie der menschelijke samenleving.H. Dooyeweerd - 1937 - Philosophia Reformata 2:99.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  1
  De idee der individualiteits-structuur en het thomistisch substantiebegrip.H. Dooyeweerd - 1943 - Philosophia Reformata 8 (3-4):5-99.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41.  9
  Het gesprek tussen het neo-thomisme en de wijsbegeerte der wetsidee.H. Dooyeweerd - 1966 - Bijdragen 27 (2):202-213.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  De niet-theoretische voor-oordeelen in de wetenschap: Critiek op een oncritische critiek.H. Dooyeweerd - 1938 - Philosophia Reformata 3:193.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. De transcendentale critiek Van het theoretisch denken en de thomistische theologia naturalis.H. Dooyeweerd - 1952 - Philosophia Reformata 17 (1-4):151-184.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. De Analogische Grondbegrippen der Vakwetenschappen En Hun Betrekking Tot de Structuur van den Menselijken Ervaringshorizon.H. Dooyeweerd - 1954 - Noord-Hollandsche Uitg. Mij.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Transcendental Problems of Philosophic Thought: An Inquiry into the Transcendental Conditions of Philosophy.Herman Dooyeweerd - 1948 - Grand Rapids: W. B. Eerdmans Pub. Co..
 46.  5
  Reformatie en Scholastiek in de Wijsbegeerte.H. Dooyeweerd - 1952 - Philosophical Review 61 (1):111-112.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  De idee der individualiteits-structuur en het thomistisch substantiebegrip.H. Dooyeweerd - 1945 - Philosophia Reformata 10 (4):25-48.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  3
  Del Vecchio's idealistic philosophy of law viewed in the light of a transcendental critique of philosophical thought.Herman Dooyeweerd - 1957 - Philosophia Reformata 22 (1):1-20.
 49.  3
  Het wijsgeerig tweegesprek tusschen de Thomistische philosophie en de wijsbegeerte der wetsidee.H. Dooyeweerd - 1948 - Philosophia Reformata 13:49.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  11
  Ter nagedachtenis van Harry Diemer.H. Dooyeweerd - 1949 - Philosophia Reformata 14:1.
1 — 50 / 55