Results for 'Elita Chatipwa'

15 found
Order:
 1.  7
  The Ethics of Developed Nations Recruiting Nurses from Developing Countries: The Case of Malawi.Adamson S. Muula, Joseph M. Mfutso-Bengo, Joan Makoza & Elita Chatipwa - 2003 - Nursing Ethics 10 (4):433-438.
  There is currently a global shortage of nurses. Developing countries such as Malawi are among those hardest hit by this shortage. The demands on available nurses have increased and at the same time there is a lack of interest in becoming a nurse owing to the poor working conditions among those still employed in the service. It is questionable if developed nations should recruit nurses from countries such as Malawi, where severe human resource constraints are being experienced. We argue in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Elita warszawskiej inteligencji radykalnej wobec kultury szlacheckiej.Joanna Kurczewska - 1982 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 27.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Politicheskaia elita v Tatarstane: Vyzovy vremeni i trudnosti adaptatsii.Midkhat Farukshin - 1994 - Polis 6:67-79.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Indywidualizm i elita w epoce informacji.Kristóf Nyíri - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):21-30.
  Wolność to idea, w imię której toczy się dzisiaj proces wyzwalania się Europy Wschodniej. Jest to potężna idea, która jednak w obecnych warunkach kryje w sobie również pewne niebezpieczeństwo, ponieważ podczas wyzwalania się spod dyktatury, uniezależniania się od wpływów Rosji i przebijania się ku klasycznym wartościom wolnosci obywatelskiej, można łatwo osiągnąć pozorne zwycięstwo; bezużyteczne zwycięstwo na peryferiach historii. Trzeba sobie obecnie zdac sprawę z tego, że Europa Wschodnia nie jest wcale widownią wydarzeń, mających zasadnicze znaczenie dla świata jako całości. Trzeba (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Liberalizovanje Srbije: Politička elita koje nema i socijalna psihologija autodestrukcije.Vojin Rakic - 2006 - Center for the Development of Liberalism and Faculty of Management of BK University.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. A Escola Menonita de Curitiba: manutenção da identidade étnica e religião // Mennonite school of Curitiba: maintenance of ethnic identity and religion.Valquiria Elita Renk & Oliveira da Cruz - 2014 - Conjectura: Filosofia E Educação 19 (2):178-197.
  Neste artigo pretende-se analisar a Escola do Boqueirão, da Comunidade Menonita de Curitiba. Os menonitas são um grupo étnico alemão, anabatistas, que vieram ao Brasil nos anos de 1930, oriundos da Rússia. O objetivo é compreender a experiência de escolarização numa comunidade étnica e a importância da escola na manutenção da identidade cultural. As questões de pesquisa são: como se caracterizava esta escola? Como a escola era um espaço que contribuiu na manutenção da identidade étnica? Como a nacionalização marcou os (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Indywidualizm i elita w epoce informacji.J. C. Nyíri & Adam Żak - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:21-29.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Interfaces da bioética global de Potter com a teoria da complexidade de Edgar Morin em vista de novos saberes à educação do futuro.Valquiria Elita Renk, Anor Sganzerla & Graciano Pedro Pessuro - 2022 - Conjectura: Filosofia E Educação 27:022017.
  As constantes mudanças da sociedade contemporânea, principalmente relacionadas ao desenvolvimento do progresso tecnocientífico, tem exigido uma contínua reinvenção da sociedade para acompanhar essas mudanças. Essas transformações têm impactado a totalidade da vida humana, e da biosfera. Se o futuro da natureza humana e da vida da biosfera eram considerados certos, não exigindo a prática de princípios específicos para que isso pudesse continuar a existir, Van Rensselaer Potter (1911-2001) com sua proposta de uma bioética global, e Edgar Morin (1921- atual) com (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Balkanski paradoksi: propast politike nacionalnih elita na Balkanu.Božidar Lj Jakšić - 1995 - Filozofija I Društvo 1995 (8):55-63.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Działalność parlamentarna i sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego.Marcin Sokalski - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25 (1):71-98.
  The paper describes the state and local parliamentary activity of Marcjan Ścibor Chełmski, one of the most interesting parliamentarians in the Polish-Lithuanian Commonwealth of the 17th century. The text is based on archival research including the Parliament manuscript diaries, private correspondence describing the debates; published sources: instructions, parliamentary resolutions, memoirs; and studies of the history of parliamentarism, on top of the functioning of the political elite and the circulation of information. M.S. Chełmski came from a family with a strong tradition (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  16
  Antinomies of „truth and reconciliation“: Post-Yugoslav cases.Slobodan Karamanic - 2012 - Filozofija I Društvo 23 (3):3-22.
  Tekst nudi kriticku evaluaciju teorijskih pretpostavki i prakticnih upotreba koncepta?istine i pomirenja?, sa posebnim osvrtom na postjugoslovenske slucajeve. Prvo, u tekstu se upucuje na antinomiju izmedju liberalnog principa individualne autonomije svesti i pokusaja da se uspostavi?organizovano pamcenje?. Sa posebnim osvrtom na koncept?srpske kolektivne odgovornosti?, ukazano je na nacin kako ovaj konceptualni okvir subvertira politicku i licnu autonomiju gradjana, prevodeci pitanje odgovornosti u domene kolektivnog morala i kulture. Drugo,?organizovano pamcenje? koje priziva identifikaciju sa?nacionalnim zlocinima? izaziva kratak spoj proizvodeci pre efekat renacionalizacije (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Twórczość w Internecie. Prosumenci, kognitariat, demokratyzacja.Michał Piotr Pręgowski & Maria Juza - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  Akademickie rozważania dotyczące twórczości i statusu twórcy w XXI wieku nie mogą ominąć tak istotnego pola rozważań, jak internet i pokrewne mu nowe technologie. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie przemian społecznych w zakresie twórczości, przyczyn i przejawów tych przemian. Autorzy przywołują najnowsze koncepcje teoretyczne związane z twórczością, wskazując na ich podstawie nowe formacje społeczne korzystające z (re)demokratyzacji procesu twórczego dzięki upowszechnieniu dostępu do Internetu. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak demokratyzacja twórczości w sieci, twórczość oddolna i partycypacyjna nierówność. Autorzy (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Corruption, corporate character-formation and "value-strategy".Aleksandar Fatic - 2013 - Filozofija I Društvo 24 (1):60-80.
  While most discussions of corruption focus on administration, institutions, the law and public policy, little attention in the debate about societal reform is paid to the?internalities? of anti-corruption efforts, specifically to character-formation and issues of personal and corporate integrity. While the word?integrity? is frequently mentioned as the goal to be achieved through institutional reforms, even in criminal prosecutions, the specifically philosophical aspects of character-formation and the development of corporate and individual virtues in a rational and systematic way tend to be (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  8
  Model for research of the style of political leadership in Serbia at the crossing of the millennium.Predrag Pavlicevic - 2013 - Filozofija I Društvo 24 (2):211-238.
  U clanku je naznacen model za naucnu deskripciju stilova politickog liderstva u Srbiji u periodu od 1990. do danas, odnosno, ukazano na osnovne elemente koncepta koji je autor razvio u studiji?Stil politickih lidera u Srbiji: U periodu 1990-2006. godine?. Autor izlaze oceni analiticki instrumentarij koji pomenuti koncept obuhvata, istovremeno ukazujuci na korelativne teorijske pristupe koje u navedenoj studiji nije razmatrao, a mogu biti od znacaja za istrazivanje politickih elita u Srbiji. Doprinos u epistemoloskom delu metoda registruje se u definisanju (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Początki działalności publicznej Jerzego Sebastiana Lubomirskiego za panowania Władysława IV Wazy.Marcin Sokalski - 2022 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (2):145-170.
  Artykuł omawia początki działalności publicznej Jerzego Sebastiana Lubomirskiego (1616–1667), jednego z synów wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego. Wykorzystując bogaty materiał archiwalny, autor, wśród wielu innych kwestii, stawia pytanie o to, czy początkowe lata działalności politycznej Jerzego Sebastiana Lubomirskiego wywarły wpływ na jego późniejszą postawę rokoszanina. W młodości J.S. Lubomirski wzorem wielu młodych magnatów odbył kilkuletnią podróż edukacyjną po Europie. Działalność publiczną J.S. Lubomirski rozpoczął od funkcji marszałka sejmiku w Proszowicach, a następnie wyboru na oba sejmy w 1637 r. W działalności poselskiej (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark