Results for 'Abdulmecit Karatas'

31 found
Order:
 1. Board structure and performance in an emerging economy: Turkey.Nisan Selekler-Goksen & Abdulmecit Karatas - 2008 - International Journal of Business Governance and Ethics 4 (2):132-147.
  This study aims at analyzing the board structure and its impact on firm performance in the context of an emerging economy, Turkey. Emerging economies are characterised by poorly-developed legal systems, under-developed markets for corporate control and concentrated ownership structures. This context is expected to have an impact not only on the board structure but also on the relationship between board structure and firm performance. Drawing from agency, stewardship and resource dependence theories and emphasising the impact of the societal context in (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  7
  Board structure and performance in an emerging economy: Turkey.Nisan Selekler Goksen & Abdulmecit Karatas - 2008 - International Journal of Business Governance and Ethics 4 (2):132.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  7
  Elmali Karataş, II: The Early Bronze Age Village of KarataşElmali Karatas, II: The Early Bronze Age Village of Karatas.Sharon R. Steadman & Jayne L. Warner - 1998 - Journal of the American Oriental Society 118 (1):80.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Stoning To Death In Theory And Practice In The Ottoman Empire.Abdulmecit Mutaf - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:573-597.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Arşiv Belgeleri Işığında Balıkesirli Şeyh Lütfullah C'mii ve Z'viyesi.Abdülmecit İslamoğlu & Mehmet Akkuş - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):885-908.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Nehrî Ahmed Dîv'nçesi’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri.Abdülmecit İslamoğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:517-550.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Hilmi Yavuz'un Doğu Şiirleri'ne Toplumcu Gerçekçi Bir Yaklaşım.Ömer Faruk Karataş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1157-1157.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Relationships Between the Life Satisfaction, Meaning in Life, Hope and COVID-19 Fear for Turkish Adults During the COVID-19 Outbreak. [REVIEW]Zeynep Karataş, Kıvanç Uzun & Özlem Tagay - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  The current study investigated whether there are significant relationships between life satisfaction and meaning in life, hope and COVID-19 fear and the extent to which life satisfaction is predicted by these variables. The study group of this research consists of 1,186 adults with the mean age of 41.04. Study group participants are consists of different cities of different regions of Turkey. As the data collection tools, the life satisfaction scale, the meaning in life scale, the dispositional hope scale and the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 9.  4
  Direct Bullying and Cyberbullying: Experimental Study of Bystanders’ Motivation to Defend Victims and the Role of Anxiety and Identification With the Bully.Tomas Jungert, Pinar Karataş, Nathalie Ophelia Iotti & Sean Perrin - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  School bullying among young adolescents is a globally pervasive problem, but is less common when bystanders are motivated to defend victims. Thus, the focus of this experimental study is on motivation to defend victims of bullying.Methods: A total of 388 students from two Turkish public schools participated in a vignette experiment. Students were randomized to one of two vignettes. Self-report measures of motivation to defend, trait anxiety, depression, and identification with the victim or bully were used.Results: Participants reported more autonomous (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Kl'sik Türk Müziği Eğitimi'nde Bir Saray Üniversitesi: Enderûn Mektebi.Sadık Karataş Özgür - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):869-869.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  35
  Emperyalizm Bağlamında Oryantalizm Kavramına Bir Bakış.Karataş Cengiz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1269-1269.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  11
  Greek Cults and Their Sacred Laws on Dress-code: The Laws of Greek Sanctuaries for Hairstyles, Jewelry, Make-up, Belts, and Shoes.Aynur-Michele-Sara Karatas - 2020 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 113 (2):147-170.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  17
  Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Türkiye Örneği.Karataş Abdullah - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):855-855.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  14
  Nichiren’in Hayatı Ve Temel Öğretileri.Hüsamettin Karataş - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (44):141-170.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Vis'lî Ali Çelebi And His Mevlid.Abdülmecit İslamoğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  18
  Ethical evaluation of the website-based promotion and advertisements for in vitro fertilisation services in Turkey.M. Karatas, M. Sehiralti, S. Gorkey & T. Guven - 2011 - Journal of Medical Ethics 37 (8):510-511.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  “Tefsir Usûlü” Üzerine Bazı Mülahazalar ve Teklifler.Ali Karataş - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):469-489.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Dijitalleştirme Süreci ve Dijital Kütüphane Uygulamalarına Bir Bakış.Karataş Ateş Esmeray - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):561-561.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Modern Fıkıh Usûlü Kitaplarında Mutlakın Mukayyete Hamli Meselesinde Gösterilen Bazı Örneklerin Yeterliliği Sorunu.Nizamettin Karataş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):821-852.
  Mutlak ve mukayyet konusu fıkıh usûlünün lafız bahislerinde ele alınıp derinlemesine incelenen başlıklardan biridir. Konu her ne kadar fıkıh usûlü kitaplarında yeterince açıklanmış gözükse de her teorik meselede olduğu üzere farklı değerlendirmelere açık taraflar da ihtiva etmektedir. Bu iki lafız özellikle mutlakın mukayyede hamli etrafında ele alınmıştır. Usûlcülerin bu konuda verdiği örnekler ayrıca önemlidir. Bu örneklerin incelenmesi mutlak ve mukayyet lafızların daha iyi anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu makalede öncelikle mutlak ve mukayyet lafızların tanımı, mahiyeti ve fıkıh usûlünün diğer konuları (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Ermeni Meselesinin Enternasyonalizasyon.Karataş Yakup - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):377-386.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Rumeli Vilayetleri Örneğinde Osmanlı Devleti'nin Çatışma Çözüm Politikaları.Yakup Karataş - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):397-397.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  The Traces Of Azerbaijan Turkish On Fuzûlî.Karataş Mustafa - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:525-555.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  The Technique Of Letter Novel And Two Samples From Turkish Literature: Mektup Aşkları And Kedi Mektupları.Evren Karataş - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1663-1679.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Mustafa Azbî'nin Niy'zî-i Mısrî'nin "İçre" Redifli Gazeline Şerhi.Abdülmecit İslamoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):35-35.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  İslam hukukunda zannî bi̇lgi̇ni̇n deli̇l değeri̇ bağlaminda i̇cti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Supplicationes. Dankfeste als Komponente inneraristokratischer Konkurrenz in der römischen Republik.Sema Karataş - 2021 - Klio 103 (1):211-237.
  ZusammenfassungDer Beitrag ordnet die supplicationes von den Anfängen bis in die letzte Phase der späten Republik in die laufende Debatte um die inneraristokratische Konkurrenz der politischen Elite Roms ein. Im Vordergrund steht die Frage nach der Rolle und Funktion der supplicatio als Distinktionsmerkmal im Wettkampf um honos und honores. Die Genehmigung einer supplicatio sah für die erfolgreichen Feldherren eine besonders prominente Rolle innerhalb des Rituals vor und hob sie zugleich aus dem Kreis ihrer Konkurrenten hervor. Das hohe Interesse der Feldherren (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Hatay'da Ofiyolitler İçerisinden Çıkan Mineralli Suların Fiziko-Kimyasal Özellik.Karataş Atilla - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):665-665.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Turkish Language Classes at Universities and Negative Attitude on Turkish Language.Mustafa Karataş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  The Woman’s Movements In Turkey And The Woman’s Voices In Our Literary.Evren Karataş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1652-1673.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Doğu ve Güneydoğu Anadolunun Göçebe Aşiretleri Arasında Osmanlı Devletinin Barış Çabaları.Karataş Yakup - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):221-221.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Russell-Meinong Tartışması Üzerine.Çağdaş Karataş - 2020 - Felsefe Arkivi 53:35-54.
  Russell-Meinong tartışması, geçtiğimiz yüzyılın başlarında gerçekleşmiş, nesne sorununu konu eden bir tartışmadır. Tartışmanın odak noktaları; varlığın nasıl anlaşılması gerektiği, nelerin var olduğu, nesne olma koşulları ve bu bağlamda ontoloji-mantık ilişkisidir. Farklı ilkeler ve yöntemler benimseyen iki düşünür, bazı konularda uzlaşı içinde olmakla birlikte çeşitli konularda görüş ayrılıkları içindedir. Russell, temel olarak, varlık-dışı nesneleri içeren önermelerin çelişmezlik ve 3.halin olanaksızlığı ilkelerini çiğnediğini öne sürerek bu nesnelerin ontolojiden elenmesini savunmaktadır. Meinong’un nesne kuramı, özetle, varlık tarzlarını ayırmakta ve mantık ilkelerinin belirleyiciliğini sınırlandırmaktadır. Bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark