Results for 'Zehra Edisan'

49 found
Order:
 1.  13
  Evaluating Ethical Sensitivity in Surgical Intensive Care Nurses.Zehra Basar & Dilek Cilingir - 2019 - Nursing Ethics 26 (7-8):2384-2397.
  Background and aim: Surgical intensive care nurses should have ethical sensitivity allowing them to identify ethical issues in order that they can recognize them and make the right decisions. This descriptive study was conducted with the aim of evaluating the ethical sensitivity of surgical intensive care nurses. Materials and methods: The research was carried out with the participation of 160 nurses in six Turkish hospitals, four state, one university, and one private. The data were collected using the “Nurse Description Form” (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  6
  Dinî Grup Mensubu Kadınların Kadın Algısı ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumu Üzerine Nitel Bir Araştırma: İsmailağa Cemaati Örneği.Zehra IŞIK - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  25
  An Evaluation of Nurses’ Professional Autonomy in Turkey.Zehra Göçmen Baykara & Serap Şahinoğlu - 2014 - Nursing Ethics 21 (4):447-460.
  Background:The development of a profession’s autonomy closely relates to that profession’s level of autonomy in performing its specific role. For the nursing profession, this key role is nursing care.Objectives:This study was undertaken to evaluate the professional autonomy of nurses in care provision, from an ethical perspective.Research design:A mixed methods approach is employed in this research, which makes use of both quantitative and qualitative methods. The quantitative dimension of this research covers sociodemographic aspects and makes use of the Sociotropy–Autonomy Scale. The (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Haccın Dönüştürücü Gücüne Şahit Olan Mali Sultanı: Mens' Mûs'.Zehra Gözütok Tamdoğan - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):629-662.
  Hac, Müslümanlar üzerine hem yükümlülük ifade etmekte hem de aralarında vahdetin oluşmasına imkân tanıyan bir iletişim kaynağı olmaktadır. Bu ibadetin gerçekleştirilmesinde ferdin maddî gücü yanı sıra bulunduğu yerin Harameyn’e uzaklığı, yol güzergâhının emniyeti vb. unsurlar da önem arzetmektedir. Yakın bölgeler hariç birçok devlet yöneticisi yerine getiremedikleri ve yönetimleri adına meşruiyet meselesi olarak gördükleri haccın rahat bir şekilde edâ edilebilmesi için çok çaba sarfetmişlerdir. Özellikle kendi hacılarının bu farizayı yerine getirip sağ salim ülkelerine ve ailelerine kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla Harameyn’in yöneticileri ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  The Concept of Active Power in the Philosophy of Thomas Reid.Zehra Eroğlu - 2022 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 6 (1):21-35.
  The article focuses on the concept of active power as an ability that activates the agent, who is the implementer of common sense principles in Thomas Reid's philosophy. Reid argues that the use of active power in the process of realizing the principles of common sense in action is very important for the morality of the agent. While the correct use of active power ensures the emergence of honorable and moral actions, the wrong use of this power causes the emergence (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Elif Baga. Hesab Biliminde Kılavuz: Eş-Şemsiyye Fi’L-His'b (Niz'meddin En-Nîs'bûrî), İnceleme-Çeviri-Eleştirmeli Metin.Zehra Bilgin - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):227-232.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  15
  Ca‘fer es-S'dık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi.Zehra Korkmaz & Hayati Yilmaz - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1151-1181.
  Hicrî birinci yüzyılın sonu ile ikinci yüzyılın ortalarında yaşamış bulunan Ca‘fer-i Sâdık ve Ebû Hanîfe, akran iki âlimdir. Kûfe’de yetişen ve Ehl-i sünnet mezheplerinden birinin imamı olan Ebû Hanîfe’nin, Medine’de yetişen ve İsnâaşeriyye’nin altıncı imamı kabul edilen Ca‘fer ile bir araya geldiği ve onun talebesi olduğu hem sünnî hem Şiî kaynaklarda rivayet edilmektedir. Mukaddem kaynaklarda Ebû Hanîfe’nin Ca‘fer-i Sâdık’ın öğrencisi olduğu yönündeki ifadelerin, muahhar kaynaklarda abartılı bir şekilde yorumlandığı görülmüştür. Bu çalışmada Ebû Hanîfe ile Ca‘fer-i Sâdık arasındaki hoca-talebe ilişkisi netleştirilmeye (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Elif Baga. Hesab Biliminde Kılavuz: eş-Şemsiyye fi’l-His'b (Niz'meddin en-Nîs'bûrî), İnceleme-Çeviri-Eleştirmeli Metin.Zehra Bilgin - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):203-207.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  13
  Amount of Priming and the Cue Depreciation Effect.Zehra F. Peynircioğlu - 1990 - Bulletin of the Psychonomic Society 28 (5):393-394.
 10.  9
  Ineffectiveness of Covert Rehearsal with Tones.Zehra F. PeynİrcİoĞlu & Michelle L. Palmer - 1992 - Bulletin of the Psychonomic Society 30 (4):333-336.
 11.  4
  Khôra in Plato’s Philosophy by M. Hafız.Zehra Eroğlu - 2020 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 4 (2):173-177.
  Muharrem Hafız, Platon Felsefesinde Khora [Khôra in Plato’s Philosophy], 304 pp.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Yaşam Kültürü Olarak Kır Konutu Çevresi: Artvin Örneği.Zehra EMİNAĞAOĞLU - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):433-433.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  On Otherness: An Analysis in the Context of Ibn Sına’s Theory of Relation.Zehra Gökgöz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):91-120.
  The mode of existence of relatives has been a matter of debate throughout the history of thought. Having evaluated the debate through the contrast between a first intelligible that has individuals in the external world and a second intelligible that has no counterpart at the individual level in the external world, Ibn Sīnā believed the relative to be a categorical accident with individuals that can be pointed at in the external world. In the Metaphysics of al-Shifā, Ibn Sīnā proposed a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  11
  Osman Turanın Siyasetçi Kimliği ve Yassıadada Yargılanması.Zehra Arslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):19-19.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  45
  Halk Bilimi Müzeciliğinde Deneysel Yaklaşımlar: Yaşayan Müze.Zehra Sema Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1111-1111.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  15-29 Aralık 1931 Tarihli Âli İktisat Meclisi Raporuna Göre 1930lu Yılların Başında Türkiyedeki Li.Zehra Arslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):649-649.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  17
  The Harmony Elements In Adni’s Dıvan.Zehra GÖRE - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:405-422.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Trip Report Of Turkish Delegation Regarding Sports Organization In Soviet Union Belonging To Year 19.Zehra Arslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):89-89.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Spring As ‘The Time Of Madness’ In Classical Ottoman Poetry.Zehra GÖRE - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:282-295.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Cevrî’s Verse Annotation For Mesnevî: Hall-i Tahkîk't.Zehra GÜMÜŞ - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:231-250.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  12
  The Movie, Kabadayı, In The Context Of The Habit Of Mind In Anatolian Society.Zehra YİĞİT - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:2492-2507.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  11
  Women's Problematic at Novels by Afet Ilgaz.Zehra Yazbahar - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1063-1082.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  Kamusal Alan Ve Din İlişkilerinde Yeni Dönem.Cemile Zehra KÖROĞLU - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1487-1487.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  Şerh Of Tuhfe-i Ş'hidî : Pîrî Paşa-Z'de Mehmed B. Abdü’l-B'kî El-Cem'lî’s Tuhfe-i Mîr.Zehra GÜMÜŞ - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:296-312.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Anadoluda Dini Hayat: Bolvadin İlçesi Ö.Cemile Zehra KÖROĞLU - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):491-514.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Başkalık Üzerine: İbn Sîn'’Nın Görelilik Teorisi Bağlamında Bir İnceleme.Zehra Gökgöz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):83-108.
  Görelilerin varlık tarzı düşünce tarihinde bir tartışma konusudur. Tartışmayı “dış dünyada şahısları bulunan birinci makul” ve “şahıs düzeyinde karşılığı bulunmayan ikinci makul” karşıtlığında değerlendiren İbn Sînâ, görelinin, dış dünyada işaret edilebilir şahısları bulunan kategorik bir araz olduğu görüşündedir ve eş-Şifâ Metafizik’te, benimsediği görüşe karşı öne sürülmüş olan teselsül gerekçeli itirazları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir çözüm sunmuştur. Makalede, söz konusu çözümde inşa edilen modelin başkalık anlamı için uygulanabilirliği sınanmış ve bu sınamanın sonucunda başkalığın modelle uyumsuzluğu, bir problem olarak ortaya konmuştur. Problemin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Modern Kamusal Alana Eleştirel Yaklaşıml.Cemile Zehra KÖROĞLU - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):431-457.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Kadın Dindarlığının İnşasında Dinsel Anlatıların Yorumlanmasi ve Eylemselleşmesi.Fatma Zehra Fi̇dan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):323-323.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  Karacaoğlan Şiirlerinde Gölge ve Anne Arketipinin Yansımaları Üzerine Bir Değerl.Fatma Zehra Uğurcan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):525-525.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  “Usûl-İ İml'” By Grammar And Orthographic Council And Our Orthographic Problems.Zehra GÜMÜŞ - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:303-319.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Verse Dictionary Şerhs In Classical Turkish Literature.Zehra GÜMÜŞ - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:423-431.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  George Andreopoulos, Zehra F. Kabasakai Arat, and Peter Juviler (Eds.), Non-State Actors in the Human Right Universe.Adamantia Pollis - 2008 - Human Rights Review 9 (2):275-276.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  İmdat Avşar and His Storytelling.Yazbahar Zehra - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1941-1950.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Examination of Qur'an Course Activity Books for 4-6 Year-Old Children in Terms of Story Content and Illustration Features. [REVIEW]Zehra Geli̇ci̇ - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:85-115.
  Diyanet İşleri Başkanlığı 2013-2014 eğitim yılıyla birlikte kendine yeni bir hizmet alanı açmış ve Cumhuriyet tarihinde ilk olarak resmi okul öncesi din eğitimini 4-6 yaş Kur’an Kursları ile başlatmıştır. Bu alanda her geçen yıl tecrübe kazanılmış olsa da çeşitli noktalarda bazı sorunların devam ettiği görülmektedir. Araştırmanın konusu 4-6 yaş Kur’an Kursları etkinlik kitaplarında yer alan hikâyelerin içerik ve resimlendirme bakımından okul öncesi çağındaki çocuklar için uygunluğunun incelenmesidir. Araştırmamızın amacı, okul öncesi dönemde okuma yazma bilmeyen çocuklar için hikâyelerin ve özellikle de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ethics in International Research.N. Aksoy, Z. Edisan, E. Çevik & S. Aksoy - forthcoming - Bioethics Congress.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  15
  Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları İle Doğru Yazma Becerileri Arasındaki İlişki.Zehra D. Eroğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1441-1441.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  Gavsi Halid Ozansoy and Clearance Movement in Literature: Clearance Movement of 1940.Zehra D. Eroğlu - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1281-1311.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Explaining Individual Differences in Executive Functions Performance in Multilinguals: The Impact of Code-Switching and Alternating Between Multicultural Identity Styles.Jeanine Treffers-Daller, Zehra Ongun, Julia Hofweber & Michal Korenar - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  İbn Kemmûne’nin Cisim Anlayışı.Fatma Zehra Pattabanoğlu - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):69-91.
  İslâm felsefenin klasik dönem çalışmalarının ardından, on ikinci yüzyıl sonrasında ortaya çıkan yeni yapılanmanın resmini görmek ve sonraki süreci anlamak bakımından İbn Kemmûne dikkat çeken isimlerdendir. Bu makale onun daha önce akademik camiada tartışılmamış cisim teorisiyle ilgilidir. Bundan dolayı konu, mümkün bir mahiyet olarak cismin nasıl varlık kazandığı ve bu süreci yönlendiren ilkelerin tabiat alanına nasıl yansıdığı, cismin ne olduğu, kurucu unsurları, çeşitleri, nitelikleri ve eklentileri çerçevesinde tabiat felsefesi ve metafizikle bağlantılı olarak ele alınmıştır. Böylece İbn Kemmûne’ye göre ilk cismin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Family Conflicts Are Bitter Splits That Hurt: A Qualitative Inquiry Toward Understanding the Impact of Family Issues in Functional Neurological Symptom Disorder.Iram Zehra Bokharey, Urusa Fahim & Khola Tahir - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Functional Neurological Symptom Disorder or Conversion Disorder, is a fairly common diagnosis among mental health patients in Pakistan. Despite its prevalence there's a dearth of research on the phenomenon, particularly on the experience of FNSD. The study was conducted with the aim to ascertain the lived experiences of individuals with Functional Neurological Symptom Disorder around stressful situations in their families in Pakistan. For this purpose, a total sample of 10 participants were recruited from the psychiatry department of a tertiary care (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  19
  Perceived Severity of Cyberbullying: Differences and Similarities Across Four Countries.Benedetta E. Palladino, Ersilia Menesini, Annalaura Nocentini, Piret Luik, Karin Naruskov, Zehra Ucanok, Aysun Dogan, Anja Schultze-Krumbholz, Markus Hess & Herbert Scheithauer - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42.  5
  Book Review: Transnational Identity and Memory Making in the Lives of Iraqi Women in Diaspora by Nadia Jones-Gailani. [REVIEW]F. Zehra Yildirim - 2021 - Gender and Society 35 (3):505-507.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Academic Dishonesty and Personality: An Analysis of University Students in Karachi, Pakistan.Amena Zehra Ali, Bushra Khan & Maryam Siddiqui - 2017 - Journal of Social Sciences and Humanities 56 (2):103-112.
  Academic dishonesty that involves the use of any prohibited means for gaining unfair advantage academically has become a global problem in educational institutions. Limited studies have been conducted to explore the significance of personality with reference to academic misconduct. The present study was conducted to find out the different personality correlates as well as predictors of Academic Dishonesty. For this purpose 232 students of undergraduate and graduate courses from different faculties of University of Karachi, Pakistan, with ages ranging between 18-35 (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  17
  Meanings of Pain: Volume 2: Common Types of Pain and Language.Marc A. Russo, Joletta Belton, Bronwyn Lennox Thompson, Smadar Bustan, Marie Crowe, Deb Gillon, Cate McCall, Jennifer Jordan, James E. Eubanks, Michael E. Farrell, Brandon S. Barndt, Chandler L. Bolles, Maria Vanushkina, James W. Atchison, Helena Lööf, Christopher J. Graham, Shona L. Brown, Andrew W. Horne, Laura Whitburn, Lester Jones, Colleen Johnston-Devin, Florin Oprescu, Marion Gray, Sara E. Appleyard, Chris Clarke, Zehra Gok Metin, John Quintner, Melanie Galbraith, Milton Cohen, Emma Borg, Nathaniel Hansen, Tim Salomons & Grant Duncan - 2019 - Springer Verlag.
 45.  55
  "Orientalism" and Middle East Feminist StudiesColonial Fantasies: Toward a Feminist Reading of OrientalismDeconstructing Images of "The Turkish Woman."Between Marriage and the Market: Intimate Politics and Survival in CairoIn the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and PalestineFeminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern AnalysisIslam and Gender: The Religious Debate in Contemporary IranEngendering Middle East StudiesDreams of Trespass: Tales of a Harem Childhood.Lila Abu-Lughod, Meyda Yegenoglu, Zehra Arat, Homa Hoodfar, Judith Tucker, Haideh Moghissi, Ziba Mir-Hosseini, Deniz Kandiyoti, Fatima Mernissi & Ruth V. Ward - 2001 - Feminist Studies 27 (1):101.
 46.  98
  Knowledge and Ethical Perception Regarding Organ Donation Among Medical Students.Nisreen F. Ali, Amal Qureshi, Basmah N. Jilani & Nosheen Zehra - 2013 - BMC Medical Ethics 14 (1):38.
  To determine the knowledge and ethical perception regarding organ donation amongst medical students in Karachi- Pakistan.
  Direct download (13 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Comorbid Learning Difficulties in Reading and Mathematics: The Role of Intelligence and In-Class Attentive Behavior.David C. Geary, Mary K. Hoard, Lara Nugent, Zehra E. Ünal & John E. Scofield - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Nurses' Attitudes Toward, Perceptions of, and Experiences with Conscientious Objection.Seyhan Demir Karabulut, Şenay Gül, Şükrü Keleş, Zehra Göçmen Baykara & Neyyire Yasemin Yalım - forthcoming - Nursing Ethics:096973302210857.
  Background Conscientious objection is a person’s refusal to fulfill a legal duty due to their ethical values, religious beliefs, or ideological affiliations. In nursing, it refers to a nurse’s refusal to perform an action or participate in a particular situation based on their conscience. Conscientious objection has become a highly contested topic in recent years. Research objectives This study had four objectives: eliciting information on how Turkish nurses perceive conscientious objection, revealing whether their moral beliefs affect the care they provide, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Two Islamic Movements in Conflict in Terms of Linguistic Nationalism.Recep Gülmez - 2017 - Japanese Journal of Political Science 18 (2):247-261.
  Religion and nationalism are not only two distinctive but also closely related concepts when it comes to nation-building. Their role in language policy and linguistic nationalism is pervasive. Today, in Turkey, two religious movements of the same origin play a key role in linguistic nationalism and decision-making in language policy: the Gülen movement and the Med-Zehra movement. These two non-governmental affinities are important groups in the Nur movement. The Gülen movement is supportive of Turkish nationalism and thereby Turkish language (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark