Order:
 1.  8
  Kongzi: Zhou Qin Han Jin wen xian ji.Yihua Jiang, Ronghua Zhang & Genliang Wu (eds.) - 1990 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Da tong meng huan: Kang Youwei wen xuan.Youwei Kang, Yihua Jiang & Ronghua Zhang - 2002 - Tianjin: Bai hua wen yi chu ban she. Edited by Yihua Jiang & Ronghua Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  When I Am Old: The Self-Face Recognition Advantage Disappears for Old Self-Faces.Ronghua Zhang & Aibao Zhou - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark