Results for 'Qiang Yu'

1000+ found
Order:
 1. Cheng Xuanying Ping Zhuan.Yu Qiang - 2006 - Nanjing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  48
  The Philosophies of Laozi and Zhuangzi and the Bamboo-Slip Essay Hengxian.Yu Qiang - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (1):88-115.
  The bamboo slip essay Hengxian æ’å ˆis historically valuable because it serves to further the ontological understanding and comprehension of issues related to the existence of the universe from the perspective of Laozi’s Daoist thought. Hengxian explores important propositions such as how Qi originated and activated itself and they came out of the same source but differed in nature from several aspects. The idea that Hengxian is ‘being’ without any definiteness responds to the issue of the relationship of difference and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Predictive Values of Changes in Local and Remote Brain Functional Connectivity in Primary Angle-Closure Glaucoma Patients According to Support Vector Machine Analysis.Qiang Fu, Hui Liu & Yu Lin Zhong - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  PurposeThe primary angle-closure glaucoma is an irreversible blinding eye disease in the world. Previous neuroimaging studies demonstrated that PACG patients were associated with cerebral changes. However, the effect of optic atrophy on local and remote brain functional connectivity in PACG patients remains unknown.Materials and MethodsIn total, 23 patients with PACG and 23 well-matched Health Controls were enrolled in our study and underwent resting-state functional magnetic resonance imaging scanning. The regional homogeneity method and functional connectivity method were used to evaluate the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Active Construction of Profession-Related Events: The Priming Effect Among Pre-Service Teachers with Different Professional Identity.Xin-Qiang Wang, Jun-Cheng Zhu, Lu Liu, Xiang-yu Chen & Jun-yu Huo - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 5.  22
  Cognitive-Processing Bias in Chinese Student Teachers with Strong and Weak Professional Identity.Xin-Qiang Wang, Jun-Cheng Zhu, Lu Liu & Xiang-yu Chen - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
 6. Influence Mechanism of Employee Playfulness Personality on Employee Creative Deviance.Qiang Liu, Zhongwei Zhao, Yiran Liu, Yu Guo, Yao He & Hao Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Based on the antecedent variable and the outcome variable on the individual level, we introduce mediating variables, integrate moderating variables to construct the conceptual model and theoretical framework of the influence mechanism of playfulness personality on creative deviance of employees. Based on the questionnaire survey data of employees in high-tech enterprises, this study adopts the nonparametric percentile Bootstrap method based on deviation correction to empirically discuss the influence mechanism of employee playfulness personality on employee creative deviance. The empirical analysis results (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Qiang Guo Shu Ren: Yi Ge Wei da Min Zu de Jiao Yu Li Xiang = Empower the Nation and Enlighten the People: The Educational Ideal of a Great Nation.Dingbang Liu - 2011 - Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Xing Shi Qiang Zhi Chu Fen Quan de Fen Pei Yu Zhi Heng = Xingshiqiangzhichufenquandefenpeiyuzhieng.Yuansheng Song - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  51
  The Philosophies of Laozi and Zhuangzi and the Bamboo-Slip Essay Hengxian.Qiang Yu & Huang Deyuan - 2009 - Frontiers of Philosophy in China 4 (1):88 - 115.
  The bamboo slip essay Hengxian 恒先 is historically valuable because it serves to further the ontological understanding and comprehension of issues related to the existence of the universe from the perspective of Laozi's Daoist thought. Hengxian explores important propositions such as how "Qi originated and activated itself and "they came out of the same source but differed in nature" from several aspects. The idea that "Hengxian is ' being' without any defmiteness" responds to the issue of the relationship of difference (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  14
  BCCT: A GUI Toolkit for Brain Structural Covariance Connectivity Analysis on MATLAB.Qiang Xu, Qirui Zhang, Gaoping Liu, Xi-Jian Dai, Xinyu Xie, Jingru Hao, Qianqian Yu, Ruoting Liu, Zixuan Zhang, Yulu Ye, Rongfeng Qi, Long Jiang Zhang, Zhiqiang Zhang & Guangming Lu - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Brain structural covariance network can delineate the brain synchronized alterations in a long-range time period. It has been used in the research of cognition or neuropsychiatric disorders. Recently, causal analysis of structural covariance network, winner-take-all and cortex–subcortex covariance network, and modulation analysis of structural covariance network have expended the technology breadth of SCN. However, the lack of user-friendly software limited the further application of SCN for the research. In this work, we developed the graphical user interface toolkit of brain structural (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  74
  The Theme and Logical Construction of the Taoist Philosophy.Qiang Yu - 2005 - Frontiers of Philosophy in China 1 (1):133-143.
  Fully embracing previous achievements in the research of Taoist philosophy, this paper attempts to create a sound analysis and investigation of the value concern of Taoism and reconstruct a new set of Taoist philosophy conforming to the requirement of modern science from the perspective of modern philosophy. The author sincerely wishes that the preliminary understanding of the Taoist philosophy presented in this paper would contribute to the construction of the Taoist philosophy.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Which Factor Is More Relevant to the Effectiveness of the Cognitive Intervention? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials of Cognitive Training on Symptoms and Executive Function Behaviors of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder.Shuxian Chen, Jinglong Yu, Qiang Zhang, Jin Zhang, Ying Zhang & Junhong Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Emotional Creativity Improves Posttraumatic Growth and Mental Health During the COVID-19 Pandemic.Hong-Kun Zhai, Qiang Li, Yue-Xin Hu, Yu-Xin Cui, Xiao-Wei Wei & Xiang Zhou - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Emotional creativity refers to a set of cognitive abilities and personality traits related to the originality of emotional experience and expression. Previous studies have found that emotional creativity can positively predict posttraumatic growth and mental health. The outbreak of coronavirus disease 2019 has posed great challenges to people’s daily lives and their mental health status. Therefore, this study aims to address the following two questions: whether emotional creativity can improve posttraumatic growth and mental health during the COVID-19 pandemic and how (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  1
  Supply Chain Investment in Carbon Emission-Reducing Technology Based on Stochasticity and Low-Carbon Preferences.Shan Yu & Qiang Hou - 2021 - Complexity 2021:1-18.
  Due to excessive greenhouse gas emissions, carbon emission-reducing measures are urgently needed. Important emission-reduction measures mainly include carbon trading and low-carbon cost subsidies. Comprehensive consideration of these two policies is a research hotspot in the field of low-carbon technology investment. Based on this background, this paper considers the impact of consumer low-carbon preferences on market demand and the impact of uncertainty in carbon emission-reduction behaviour. We construct a stochastic differential game model with upstream and downstream enterprises based on cost-sharing coordination (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Influence of Ongoing Task Difficulty and Motivation Level on Children’s Prospective Memory in a Chinese Sample.Pi-guo Han, Lei Han, Yu-Long Bian, Yu Tian, Min-xia Xu & Feng-Qiang Gao - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  23
  Tactile Priming Modulates the Activation of the Fronto-Parietal Circuit During Tactile Angle Match and Non-Match Processing: An fMRI Study.Jiajia Yang, Yinghua Yu, Akinori Kunita, Qiang Huang, Jinglong Wu, Nobukatsu Sawamoto & Hidenao Fukuyama - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 17.  6
  Negative Emotional State Modulates Visual Working Memory in the Late Consolidation Phase.Fangfang Long, Chaoxiong Ye, Ziyuan Li, Yu Tian & Qiang Liu - 2020 - Tandf: Cognition and Emotion 34 (8):1646-1663.
  Volume 34, Issue 8, December 2020, Page 1646-1663.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Towards Mobile Intelligence: Learning From GPS History Data for Collaborative Recommendation.Vincent W. Zheng, Yu Zheng, Xing Xie & Qiang Yang - 2012 - Artificial Intelligence 184:17-37.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Influences of Head Motion Regression on High-Frequency Oscillation Amplitudes of Resting-State fMRI Signals.Bin-Ke Yuan, Yu-Feng Zang & Dong-Qiang Liu - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 20.  4
  Coordination Strategy for a New Retail Supply Chain Based on Combination Contract.Shuiwang Zhang, Yu Mei, Qiang Bao & Lingzhi Shao - 2021 - Complexity 2021:1-13.
  The supply chain in the new retail context demands higher requirements on the price, service, and logistics level. It is very important to seek the coordination among the optimal price, service level, and logistics level. In this paper, we propose the coordination of pricing, the service level, and delivery time of a new retail supply chain composed of one product supplier, one platform service provider, and one logistics provider. Firstly, the profit function mode of product pricing, platform service level, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  The Fine Structure Levels and Spin-Singlet Contributions to Zero-Field-Splitting Parameters of Cr2+Ion in CdGa2S4.Tan Xiao-Ming, Kuang Xiao-Yu, Zhou Kang-Wei, Liu Zi-Jiang & Qu Yu-Qiang - 2010 - Philosophical Magazine 90 (10):1289-1295.
 22.  25
  Amplitude Differences in High-Frequency fMRI Signals Between Eyes Open and Eyes Closed Resting States.Bin-Ke Yuan, Jue Wang, Yu-Feng Zang & Dong-Qiang Liu - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 23.  8
  Huangdi Sijing Yu Huang-Lao Sixiang.Yu Mingguang - 1991 - Philosophy East and West 41 (2):258-261.
 24.  81
  The Principle of Utility and the Principle of Righteousness: Yen Fu and Utilitarianism in Modern China: Qiang Li.Qiang Li - 1996 - Utilitas 8 (1):109-126.
  One aspect of the intellectual changes taking place in China in the late nineteenth and early twentieth centuries was the emergence of utilitarian ideas. Although it may be useful to think of modern Chinese thought from the perspective of the emergence of social Darwinism and nationalism, it is significant that the country's most progressive scholars at the turn of thecentury derived their inspiration from utilitarianism. Utilitarianism was accepted as a weapon with which to challenge traditional social, political, and cultural ideas, (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Hu Shih Yü Chung Hsi Wen Hua.Shih Hu & Ying-Shih Yü - 1987 - Shui Niu Ch U Pan She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  27
  Han Yü's poetische Werke: Uebersetzt von Erwin von Zach (1872-1942)Han Yu's poetische Werke: Uebersetzt von Erwin von Zach. [REVIEW]Peter A. Boodberg, James Robert Hightower, Han Yü & Han Yu - 1953 - Journal of the American Oriental Society 73 (1):35.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Chê Hsüeh Yü Lun Li.Shanghai Chiao Yü. Tsa Chih Shê & Shih Hu - 1925 - Shang Wu Yin Shu Kuan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Ethics of Confucius and Aristotle: Mirrors of Virtue.Jiyuan Yu - 2007 - Routledge.
  As a comparative study of the virtue ethics of Aristotle and Confucius, this book explores how they each reflect upon human good and virtue out of their respective cultural assumptions, conceptual frameworks, and philosophical perspectives. It does not simply take one side as a framework to understand the other; rather, it takes them as mirrors for each other and seeks to develop new readings and perspectives of both ethics that would be unattainable if each were studied on its own.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 29.  2
  The Ethics of Confucius and Aristotle: Mirrors of Virtue.Jiyuan Yu - 2007 - Routledge.
  As a comparative study of the virtue ethics of Aristotle and Confucius, this book explores how they each reflect upon human good and virtue out of their respective cultural assumptions, conceptual frameworks, and philosophical perspectives. It does not simply take one side as a framework to understand the other; rather, it takes them as mirrors for each other and seeks to develop new readings and perspectives of both ethics that would be unattainable if each were studied on its own.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 30.  3
  A Sociocultural Perspective on English-as-a-Foreign-Language (EFL) Teachers’ Cognitions About Form-Focused Instruction.Qiang Sun & Lawrence Jun Zhang - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  There has been much research into teacher beliefs about teaching and learning as seen in the general teacher education literature. In the field of language teacher education, this line of research has been evolving, with the recent trend being streamlined into “teacher cognition” as a generic or umbrella term. Despite increasing amounts of research output so far, research into foreign language teachers’ cognitions about their own teaching and decision-making is still insufficient, particularly with regard to university-level English-as-a-foreign-language teachers in China. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 31.  3
  Local Similarity-Based Fuzzy Multiple Kernel One-Class Support Vector Machine.Qiang He, Qingshuo Zhang, Hengyou Wang & Changlun Zhang - 2020 - Complexity 2020:1-12.
  One-class support vector machine is one of the most popular algorithms in the one-class classification problem, but it has one obvious disadvantage: it is sensitive to noise. In order to solve this problem, the fuzzy membership degree is introduced into OCSVM, which makes the samples with different importance have different influences on the determination of classification hyperplane and enhances the robustness. In this paper, a new calculation method of membership degree is proposed and introduced into the fuzzy multiple kernel OCSVM. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Sheng Ming Yu Jin Hua.Yu Li - 2007 - Hebei Jiao Yu Chu Ban She.
  本书对地球生命的创始、人类的起源、生命进化的模式,以及死亡灭绝的循环,人类未来的发展方向等,有大量全新的见解.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Jen Hsing Yü Tzu Wo Hsiu Yang.Wei-Ming Tu, Chün Hu & Min-Hsiung Yü - 1992
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Decision and Coordination of Low-Carbon E-Commerce Supply Chain with Government Carbon Subsidies and Fairness Concerns.Qiang Han, Yuyan Wang, Liang Shen & Wenquan Dong - 2020 - Complexity 2020:1-19.
  More low-carbon products help fight climate change and environmental problems. Governments consider encouraging the manufacturer’s initiative of producing low-carbon products by providing subsidies. However, when the manufacturer sells low-carbon products through the e-commerce platform, fairness concerns arise because of the profit difference. So, this paper builds game models to study decision behavior in the low-carbon e-commerce supply chain when the manufacturer receives government carbon subsidies and has fairness concerns. Our findings show that consumers’ preference for low-carbon products will be conducive (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35.  9
  The Chinese Heart in a Cognitive Perspective: Culture, Body, and Language.Ning Yu - 2009 - Mouton de Gruyter.
  This book is a cognitive semantic study of the Chinese conceptualization of the heart, traditionally seen as the central faculty of cognition. The Chinese word xin, which primarily denotes the heart organ, covers the meanings of both "heart" and "mind" as understood in English, which upholds a heart-head dichotomy. In contrast to the Western dualist view, Chinese takes on a more holistic view that sees the heart as the center of both emotions and thought. The contrast characterizes two cultural traditions (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  13
  Solving China's Peasant Issues Requires a New Way of Thinking: A Conversation Between Yu Jianrong and Geoff Raby.Yu Jianrong & Geoff Raby - 2014 - Contemporary Chinese Thought 46 (1):23-36.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi.Deying Yu - 2009 - Shanghai Yi Wen Chu Ban She.
  本书内容包括:“化境”论溯源、文学翻译的起点、文学翻译的过程、译文的生命、“化境”论的当代意义与理论反思等。.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan.Zhihui Yu - 2010 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu.Zhonghai Yu - 2010 - Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao.Jiaju Yu - 2008 - Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu.Tao Yu (ed.) - 2009 - Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.
  本书分为十章,主要内容包括:体育哲学的性质及发展、体育哲学方法论、游戏的本质及对体育的意义、身心观与体育、体育与健康、体育与教育、体育与娱乐、体育伦理问题等.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Yu Dan "Zhuangzi" Xin De.Dan Yu - 2006 - Zhongguo Min Zhu Fa Zhi Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Yu Yan Ben Zhi Li Lun de Zhe Xue Chong Jian =.Quanyou Yu - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Yu Yu Ji.Yu Yu - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Yu Zhou de Ben Xing Yu Gui Lu.Zeng'en Yu - 2009 - Bei Fang Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Xiong Shili's Understanding of Reality and Function, 1920-1937.Yu Sang - 2020 - Brill.
  In _Xiong Shili’s Understanding of Reality and Function, 1920-1937_, SANG Yu presents a detailed examination and analysis of how Xiong Shili gradually established his philosophical system of Reality and Function, a key conceptual polarity in traditional Chinese philosophy.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  12
  A Novel Approach to Face Verification Based on Second-Order Face-Pair Representation.Qiang Hua, Chunru Dong & Feng Zhang - 2018 - Complexity 2018:1-10.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  32
  The Poetry of Meng Chiao and Han YüThe Poetry of Meng Chiao and Han Yu.Joseph Roe Allen, Stephen Owen, Meng Chiao, Han Yü & Han Yu - 1978 - Journal of the American Oriental Society 98 (4):534.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  50
  The Classic of Tea by Lu YüThe Classic of Tea by Lu Yu.Robert P. Gardella, Francis Ross Carpenter, Lu Yü & Lu Yu - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (3):474.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Exploring Influence of Communication Campaigns in Promoting Regenerative Farming Through Diminishing Farmers' Resistance to Innovation: An Innovation Resistance Theory Perspective From Global South.Qiang Jin, Syed Hassan Raza, Nasir Mahmood, Umer Zaman, Iqra Saeed, Muhammad Yousaf & Shahbaz Aslam - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Climate change and farming malpractices are harmful to the globe's productive soil and biodiversity, thereby posing a hazard to the survival of future generations. Innovative technologies provide continuous smart conservation solutions, such as regenerative farming, to confront the ongoing climate crisis and maintain biodiversity. Albeit, regenerative farming has the potential to conserve climate change by upgrading the soil's organic materials and reinstating biodiversity leading to carbon attenuation. However, a critical problem remains concerning adapting conservation farming practices that can assist low-income (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000