Order:
Disambiguations
Piotr Leśniak [5]P. Leśniak [3]
 1.  2
  Filozofia tu i teraz. Ontologia procesu jako podstawa filozoficznego coachingu.Piotr Leśniak - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 54 (3):111.
  Artykuł zawiera szkic ontologicznych podstaw coachingu filozoficznego – nowej dyscypliny praktycznej, która od roku 2016 stanowi składnik oferty edukacyjnej Uniwersytetu Opolskiego. Jest rozwinięciem idei zawartych w moim tekście „Filozofia jako ćwiczenie duchowe – coachingowy model uprawiania filozofii”. W drugim paragrafie przedstawiono ontologię Platona z perspektywy filozofii procesu. Widziana z tej perspektywy ontologia Platona jest rodzajem metafizyki doświadczenia – byt nazywany przez Platona „prawdziwym” nie jest rzeczywistością abstraktów, lecz tym, czego doświadczamy w chwilach, gdy rozpoznajemy znaczenie konkretnych sytuacji życiowych w perspektywie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  2
  Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Coachingowy model uprawiania filozofii.Piotr Leśniak - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 54 (3):5.
  Główną tezą tekstu jest uznanie tzw. modelu coachingowego za pierwotny i wciąż żywy sposób uprawiania filozofii. Twierdzę, że filozofia akademicka, która od kilku stuleci tkwi w tradycji scholastycznej, może być uprawiana w modelu coachingowym. W drugim paragrafie przedstawiam odróżnienie dwóch rodzajów filozofowania: Sokratejskiego – określonego w tekście mianem „coachingowego” – oraz Arystotelesowskiego, nazywanego tutaj „scholastycznym”. W trzecim paragrafie pokazuję, w jaki sposób Wiktor Frankl nawiązuje do coachingowej tradycji uprawiania filozofii w swojej praktyce terapeutycznej. W czwartym przedstawiam przykłady zastosowania modelu coachingowego (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Obiektywność prawdy w filozofii K. R. Poppera.P. Leśniak - 2001 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Problem doświadczenia na gruncie empiryzmu konstrukcyjnego.Piotr Leśniak - 2011 - Roczniki Filozoficzne 59 (2):207-222.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Spostrzeganie barw w świetle epistemologii ewolucyjnej.Piotr Leśniak - 2006 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Stawanie się osobą jako proces.Piotr Leśniak - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (2):7-37.
  Pierwsze trzy części mają charakter wstępny. Ich zadaniem jest, na podstawie filozofii procesu Whiteheada, zdefiniować podstawowe terminy, takie jak cielesność, osoba ludzka, świadomość, jedność osobowa, etapy, fazy i wymiary procesu stawania się osobą. Szczególnie istotne dla rozumienia pojęcia osoby ludzkiej okazuje się właściwe rozumienie pojęcia Boga. Wskazano różnice pomiędzy Platońską i Arystotelesowską teologią oraz psychologią, szczególnie w aspekcie duszy pożądliwej. W kolejnych częściach omówione są etapy stawania się osobą ludzką: dzieciństwo, dorosłość i dojrzałość. Każdy z nich przedstawiony zostaje z perspektywy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. P. K. Feyerabend's Praktical Relativism.P. Lesniak - 1995 - Roczniki Filozoficzne 43 (3):97.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Praktyczny relatywizm P. K. Feyerabenda.P. Lesniak - 1995 - Roczniki Filozoficzne 43 (3):89.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark