4 found
Order:
 1. Ju jiao xue sheng jiao se: xian jin xue sheng jia zhi qing xiang wen ti = JUJIAO XUESHENG JUESE.Guisheng Chen - 2011 - Beijing: Jiao yu ke xue chu ban she.
 2.  1
  Jiao yu yan jiu kong jian de tan qiu.Guisheng Chen - 2006 - Fuzhou: Fujian jiao yu chu ban she.
  本书内容包括:教育的实证研究、历史的比较的教育研究、教育行动研究、马克思主义教育文献研究、“元教育学”研究.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kongzi shou ye yan jiu.Guisheng Chen - 2012 - Beijing: Jiao yu ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  20
  Influence of Audiovisual Training on Horizontal Sound Localization and Its Related ERP Response.Yuexin Cai, Guisheng Chen, Xiaoli Zhong, Guangzheng Yu, Hanjie Mo, Jiajia Jiang, Xiaoting Chen, Fei Zhao & Yiqing Zheng - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.