Order:
 1.  10
  "Yan shi jia xun" ci hui yu fa yan jiu.Xiaoxin Wang, Rijian Zhou & Zhitui Yan (eds.) - 1998 - [Guangzhou]: Guangdong ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bai hua Yan shi jia xun: zhi jia ming xun.Zhitui Yan - 1992 - Guilin Shi: Lijiang chu ban she. Edited by Dong Cao.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Gan-shi kakun.Zhitui Yan - 1982 - Tōkyō: Meitoku Shuppansha. Edited by Seiichi Uno.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Yan shi jia xun zhu ping.Zhitui Yan - 2000 - Beijing Shi: Xue yuan chu ban she. Edited by Yanjie Liu & Shi Liu.
  本书是我国南北朝时代一部有名的古籍,此书共分为七卷,为家训类著作。全书的语言平易朴实而又不乏文采,与当时盛行的浮华的骈文既有区别,又较先秦两汉的古文更为随意自然,在南北朝文学史上别具一格。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Yan shi jia xun yi zhu.Zhitui Yan - 1998 - Changchun Shi: Jilin wen shi chu ban she. Edited by Yuqi Wu & Xiuxia Wang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Yan shi jia xun.Zhitui Yan - 1992 - Beijing Shi: Beijing Yan Shan chu ban she. Edited by Guang Sima.
 7.  6
  Yan shi jia xun xuan yi.Zhitui Yan - 1991 - Chengdu: Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Yongnian Huang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Yan shi jia xun ji jie.Zhitui Yan - 1980 - Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,: Shanghai gu ji chu ban she ;.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Yan shi jia xun ; Sima Guang jia fan.Zhitui Yan - 1977 - [Taibei?]: Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui. Edited by Guang Sima.
   
  Export citation  
   
  Bookmark