47 found
Order:
Disambiguations
Pavel Cmorej [69]Pavel Materna-Pavel Cmorej [1]
 1.  17
  K Sousedíkovým tézam o intencionálnych entitách.Pavel Cmorej - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (2):245-252.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2.  9
  Empirick é esenci á lne vlastnosti.Pavel Cmorej - 1996 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 3 (3):239-261.
  In the first part of this paper, the author analyzes several unacceptable views of properties of physical objects and justifies the familiar explication, according to which properties of physical objects are certain functions defined on the set of all couples w,t, where w is a possible world and t is a moment of time . On the background of the indicated understanding of properties, the author demonstrates that there exist empirical essential properties. An empirical property is understood as a property, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 3.  17
  K pojmom existencie a ich rádu.Pavel Cmorej - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (1):84-95.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 4.  15
  O jednej vete ao tom, o čom hovorí.Pavel Cmorej - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (4):540-543.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5.  13
  Mentálnosť a intersubjektívna dostupnosť intencionálnych entít.Pavel Cmorej - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (4):531-539.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6.  16
  K existencii intencionálnych objektov prof. Sousedíka.Pavel Cmorej - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (1):96-109.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 7.  12
  Na margo zlej správy pre ontologických nudistov.Pavel Cmorej - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (2):218-226.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8.  19
  Z logickej syntaxe a sémantiky (VII).Pavel Cmorej - 1995 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 2 (3):306-318.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9.  12
  Indivíduá a ich individuátory.Pavel Cmorej - 2009 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 16 (2):250-262.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Predmety a stavy vecí v metafyzike Wittgensteinovho Traktátu.Pavel Cmorej - 1989 - Filozofia 44:348-361.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11.  12
  Majú tichého indivíduá časti?Pavel Cmorej - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (2):235-237.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  12
  K Šebelovej kritike jednej kritiky antiesencializmu.Pavel Cmorej - 2007 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (3):372-378.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Are Individuals Parts of Thoughts?Pavel Cmorej - 2010 - Filozofia 65 (8):780-791.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dialogue about Reference.Pavel Cmorej & Peter Strawson - 1999 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 6 (4):395-406.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Do Tichy's individuals have parts?Pavel Cmorej - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (2):235-237.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Empirical essential properties.Pavel Cmorej - 1996 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 3 (3):239-261.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. From the Data of Consciousness to Scientific Theories (On Igor Hrušovský's work Problems of Epistemology).Pavel Cmorej - 2000 - Human Affairs 10 (1):40-52.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Komplexy.Pavel Cmorej & Pavel Tichý - 1998 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 5 (2):139-161.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. K Transparentnej Teórii Pojmov.Pavel Cmorej & Pavel Materna - 2000 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 7 (2):176-191.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. On the Notions of Identification.Pavel Cmorej - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (4):439-457.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Some Reflections on the Book of Marian Zouhar Essentials of Logic for Social and Human Sciences.Pavel Cmorej - 2009 - Filozofia 64 (7):704 - +.
 22. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy.Pavel Cmorej, Dezider Kamhal & Marián Zouhar - 2005 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 12 (1):80-94.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy.Pavel Cmorej & Marián Zouhar - 2006 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 13 (1):55-66.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Jubileum prof. Pavla Maternu.Marie Duží, Pavel Cmorej & Marián Zouhar - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (3):434-436.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Predpoklade nemennosti pojmov a inom Karel mácha faustovské reflexie rozhovor S ladislavom hanusom.Dagmar Smreková, Vojtech Filkorn, JÚUUS ŠVIHRAN, Hp Grice, Pf Strawson & Pavel Cmorej - 1992 - Filozofia 47 (7-12):574.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Analytické filozofické skúmania.Pavel Cmorej - 2009 - Filozofia 65 (8):807.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  14
  Znalosť predmetu a jeho pojem.Pavel Cmorej - 1995 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 2 (4):406-416.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28.  14
  Na okraj Sousedíkových poznámok k významu jednej vety.Pavel Cmorej - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (2):248-259.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  2
  K problémom metodológie empirických vied. Ku knihe L. Bielika Metodologické aspekty vedy.Pavel Cmorej - 2021 - Filozofia 75 (10).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  18
  Z logickej syntaxe a sémantiky (I).Pavel Cmorej - 1994 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 1 (1):76-82.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  17
  Piagetovo chápanie logickomatematických entít.Pavel Cmorej & Ján Rybár - 1994 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 1 (4):334-353.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  15
  Z logickej syntaxe a sémantiky (V).Pavel Cmorej - 1995 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 2 (1):82-96.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  14
  K pojmom identifikácie.Pavel Cmorej - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (4):439-457.
  The aim of the paper is to analyse and explicate the meanings the word „identification“ has in common language, philosophy of language and in P. Tichý’s theory of constructions. The author distinguishes acts of identification performed by a man from identification carried out by some expressions. He tries to argue that in case of expressions identifying is the same as referring and in case of Tichý’s constructions identifying means constructing.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  13
  Existencia a mentálnosť intencionálnych indivíduí a predikácia ich vlastností.Pavel Cmorej - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (4):506-522.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  13
  Rozh ľ ady.Pavel Cmorej - 1994 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 1 (2):149-159.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  K transparentnej teórii pojmov (II).Pavel Materna-Pavel Cmorej - 2000 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 7 (3):302-319.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  Vývin pojmov-posledné pokračovanie K jednej koncepcii.Pavel Cmorej - 1998 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 5 (1):66-83.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  O Tom isTom ao inom.Pavel Cmorej - 2007 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (1):88-91.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter?Pavel Cmorej & Jaroslav Peregrin - 1995 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 2 (3):277-292.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  10
  Individuátor–indivíduum alebo vlastnosť?Pavel Cmorej - 2009 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 16 (3):410-414.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  7
  O utváraní ideálnych vzorov jazykových výrazov.Pavel Cmorej - 2003 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 10 (3):3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  16
  Platonizmus, výrazy a semivýrazy.Pavel Cmorej - 2006 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 13 (2):218-231.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  6
  Proper names and aposteriority of identity statements.Pavel Cmorej - 2006 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 13 (4):481-494.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  Vlastné mená a aposteriórnosť výrokov o identite.Pavel Cmorej - 2006 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 13 (4):481-494.
  The author of the article seeks to find an answer to the question whether it is possible to determine a priori the truth value of the statement „M = N“ where „M“ and „N“ are proper names of the same particular. He analyses the argumentation of the conception defending the positive answer to the question and tries to present arguments in favour of the opposite view. Let us suppose that the individual I is named by „M“ at time t1 and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  19
  Z logickej syntaxe a sémantiky (VIII).Pavel Cmorej - 1995 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 2 (3):417-429.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  12
  K vývinu pojmov a genetickej väzbe medzi nimi.Pavel Cmorej - 1996 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 3 (1):78-86.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  8
  K povahe intencion á lnej referencie.Pavel Cmorej - 2005 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 12 (4):397-406.
  Speaker’s reference is an intentional act directed, via an expression, at an object – an intentional object. The author of the paper tries to find an answer to the following question: What does a speaker refer to when he does not know what a description or a proper name used refers to? He argues that, if the speaker uses such a description, his reference is not directed at the referent of the description but at its meaning. If the speaker uses (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation