26 found
Order:
 1.  6
  Czy da się pominąć ontologię? Uwagi na marginesie Pytań i odpowiedzi Adama Jonkisza.Marek Lechniak - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):281-303.
  W artykule najpierw w kilku zdaniach przedstawiam główne tezy Ajdukiewicza teorii pytań, następnie krótko prezentuję zasadnicze tezy książki Jonkisza oraz niewątpliwe zalety tej pracy. Następnie przedstawię moje zastrzeżenia co do pewnych rozstrzygnięć teoretycznych przyjętych przez Autora, a mianowicie założenia, że osnowy pytań są ciągiem składników bez żadnych wymagań składniowych, założenia o szczególnym charakterze tzw. uogólnionej negacji oraz założenia, że w pracy nie są przyjęte żadne założenia ontologiczne. Przyjęcie języka teorii mnogości jest już uprzywilejowaniem ontologii teoriomnogościowej.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  40
  J.M. Bocheński’s method of philosophical analysis and contemporary applied ontology.Marek Lechniak - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):17-26.
  The aim of this article is to reconstruct Bocheński’s method of philosophical analysis as well as to clarify the purpose of that method and its basic elements. In the second part of the paper I will compare Bocheński’s method with the methods of modern applied ontology.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  6
  Przekonania i zmiana przekonań: analiza logiczna i filozofoczna.Marek Lechniak - 2010 - Lublin: Wydawn. KUL.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  7
  Logika a językoznawstwo.Marek Lechniak - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (2):29-44.
  Artykuł podejmuje zagadnienie relacji między językoznawstwem a logiką. Punktem wyjścia są dyskusje między logikami a językoznawcami, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach. W artykule poddano analizie wzmiankowane dyskusje i wskazano, że faktycznie wkradają się w nie nieporozumienia; spróbowano również dokładniej określić domenę logiki i ukazać, że różni się ona zasadniczo od domenyjęzykoznawstwa.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Epistemic capacities, incompatible information and incomplete beliefs.Piotr Kulicki, Robert Trypuz, Paweł Garbacz & Marek Lechniak - 2010 - In In proceeding of: ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication and Action (LogKCA-10).
  We investigate a speci c model of knowledge and beliefs and their dynamics. The model is inspired by public announcement logic and the approach to puzzles concerning knowledge using that logic. In the model epistemic considerations are based on ontology. The main notion that constitutes a bridge between these two disciplines is the notion of epistemic capacities. Within the model we study scenarios in which agents can receive false announcements and can have incomplete or improper views about other agent's epistemic (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. In proceeding of: ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication and Action (LogKCA-10).Piotr Kulicki, Robert Trypuz, Paweł Garbacz & Marek Lechniak - 2010
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. David Makinson, Od logiki klasycznej do niemonotonicznej, przeł. T. Jarmużek.Marek Lechniak - 2009 - Roczniki Filozoficzne:199-202.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. JC Beall, Bas C. Van Fraassen, Possibilities and Paradox. An Introduction to Modal and Many-Valued Logic.Marek Lechniak - 2007 - Roczniki Filozoficzne:240-244.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  22
  Józef Bremer: Osoba — fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [Persons: Fiction or Reality? The Identity and Unity of the “Self” in the Light of Neurological Research].Marek Lechniak - 2014 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 19 (2):255-259.
  The article reviews the book Osoba—fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [Persons: Fiction or Reality? The Identity and Unity of the “Self” in the Light of Neurological Research] 2nd ed., by Józef Bremer.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Józef Bremer: Osoba — fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych.Marek Lechniak - 2014 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 19 (2):255-259.
  The article reviews the book Osoba—fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [Persons: Fiction or Reality? The Identity and Unity of the “Self” in the Light of Neurological Research] 2nd ed., by Józef Bremer.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Józef Bremer: Osoba — fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych.Marek Lechniak - 2014 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 19 (2):255-259.
  The article reviews the book Osoba—fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [Persons: Fiction or Reality? The Identity and Unity of the “Self” in the Light of Neurological Research] 2nd ed., by Józef Bremer.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. John N. Martin, Themes in Neoplatonic and Aristotelian Logic: Order, Negation and Abstraction.Marek Lechniak - 2007 - Roczniki Filozoficzne:244-251.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Jason Stanley: Know How.Marek Lechniak - 2015 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 20 (1):102-107.
  The article reviews the book of Jason Stanley, Know How. Oxford: Oxford University Press, 2011.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  11
  Jason Stanley: Know How.Marek Lechniak & Bolesław Czarnecki - 2015 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 20 (1):102-107.
  The article reviews the book of Jason Stanley, Know How. Oxford: Oxford University Press, 2011.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Kilka uwag o relacji alternatywności w semantyce światów możliwych.Marek Lechniak - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (1):171-190.
  This paper analyses the concept of the relation of alternativity between possible worlds, the primary concept for relational semantics. We have focused only on epistemic and doxastic logics. The paper presents two approaches to these logics: J. Hintikka’s position and R. Stalnaker’s position.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  35
  Kilka uwag o Leona Koja koncepcji przekonań.Marek Lechniak - 2009 - Roczniki Filozoficzne 57 (2):61-72.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  14
  Kilka uwag o logice przekonań religijnych.Marek Lechniak - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):99-120.
  An article is an introductory analysis of concept of religious belief in the language of logic. In its first part, there is a comparison of the concept of religious belief with the concept of scientific belief, next part is a presentation and analysis of Bocheński’s conception of rationality of religious beliefs, and the third part of article is an attempt of analysis of Aquinas conception of faith in the light of contemporary logic.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Niektóre filozoficzne problemy logik zmian przekonań.Marek Lechniak - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):147-167.
  The article presents some problems of logical representation of belief change. The problem of beliefs (approached in a synchronic way) was analyzed on the ground of epistemic or intuitionist logics. In the 1980\'s works concerning logical reconstruction of belief change appeared. The basic conception here is the conception of belief change formulated by C. Alchouron, P. Gardenfors and D. Makinson (abbreviated as AGM), based on the assumption that the belief state is represented by a non-contradictory set of propositions and that (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  25
  Once More about Moore’s Paradox in Epistemic Logic and Belief Change Theory.Marek Lechniak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):77-99.
  In this article, it was first presented Moore’s paradox per se and after the author focused on the logical perspective — at first he analyzed these considerations in the field of so-called standard epistemic logic and after on the formal theory of belief change.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Stosowanie logiki w filozofii. O dyskusji między Stanisławem Kamińskim i Janem F. Drewnowskim.Marek Lechniak - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 55 (2):65-85.
  Artykuł prezentuje i komentuje dyskusję pomiędzy J. F. Drewnowskim a S. Kamińskim, której przedmiotem było stosowanie logiki w filozofii, a ściślej w metafizyce ogólnej o orientacji arystotelesowsko-tomistycznej. Drewnowski prezentował w niej stanowisko reprezentatywne dla tzw. Koła Krakowskiego o możliwości stosowania narzędzi logiki formalnej w metafizyce, Kamiński takiej możliwości zaprzeczał. Spróbujemy wskazać pewne wnioski z tej dyskusji przydatne dla dzisiejszego rozumienia stosowania logiki w filozofii. W końcowej partii podjęta jest próba znalezienia przyczyn stanowiska Kamińskiego, które jest reprezentatywne dla przedstawicieli tzw. lubelskiej (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  The Concept of Conversion in the Light of Some Concepts of Faith.Marek Lechniak - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (2):209-238.
  The paper is devoted to an analysis of the concept of conversion in relation to the various concepts of faith distinguished by Robert Audi. The first part presents William James’ analysis of the concept of conversion, the biblical roots of the concept of conversion as epistrephō and metanoeō and analyses of conversion in the social sciences. The second part of the paper analyses the various notions of faith proposed in the works of Robert Audi. Finally, in the third part, I (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Wielowartościowość a pojęcia epistemiczne.Marek Lechniak - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (2):375-389.
  The paper presents several attempts to express intuition concerning the understanding of knowledge and conviction by means of the conceptual apparatus of many-valued logic. J. Łoś’s pioneer system has been presented here, the system constructed by Ngoc Duc Ho. The internal logic in this system is used by the knowing subject as the three-valued logic of Łukasiewicz. The third logical value is understood as “unjustified” and the four-valued system of N. Belnap, the system that allows for the occurrence of propositions (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  18
  Zastosowanie systemów pośrednich między S4 A S5 w kontekstach epistemicznych.Marek Lechniak - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):41-60.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  Wielowartościowość a pojęcia epistemiczne. [REVIEW]Marek Lechniak - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (2):375-390.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  8 Bridges between Formal and Mainstream Epistemology. [REVIEW]Marek Lechniak - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (2):432-437.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  The Logic of Time and Modality. [REVIEW]Marek Lechniak - 2007 - Roczniki Filozoficzne 55 (1):309-315.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark