8 found
Order:
 1. Antoni Popławski: fizjokratyczna wizja jednostki i społeczeństwa.Marek Blaszke - 1988 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 33.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Człowiek a historia w filozofii Jana Jakuba Rousseau.Marek Blaszke - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Fizjokratyczna teoria własności w nie wydanym rękopisie Antoniego Popławskiego: „Nauka o Prawie Przyrodzonym krótko i jaśnie ze­brana dla uczących się polityki in Collegio Nobilium Schol. Piar. w Warsza­wie 1771 r.„. [REVIEW]Marek Blaszke - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 31.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Granice egalitaryzmu. Społeczność Clarens z Nowej Helo­izy.Marek Blaszke - 1993 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Galiani i Morellet — spór o wolność handlu zbożem.Marek Blaszke - 1998 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 43.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hugona Kołłątaja koncepcja religii naturalnej. Francuska wersja Porządku fizyczno-moralnego.Marek Blaszke - 2009 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 54.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Projekty reform dla Polski dwóch adwersarzy – Mably’ego i Le Mercier de la Rivičre’a.Marek Blaszke - 1992 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 37.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Umowa społeczna J. J. Rousseau – polityka i racjonalność.Marek Blaszke - 1987 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 32.
   
  Export citation  
   
  Bookmark