7 found
Order:
 1.  27
  Fenomenologia na drodze myślowej Martina Heideggera.Karol Michalski - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):45-58.
  Fenomenologia w dwudziestym wieku wiąże się z filozofią Edmunda Husserla. Punktem wyjścia jego myślenia jest założenie korelacji świata i świadomości. Podstawowe pojęcie intencjonalności świadomości ukazuje, że świadomość jest zawsze świadomością czegoś. Tak więc wszelkie bycie tego, co bytuje, istnieje o tyle, o ile ma odniesienie do doświadczającej, postrzegającej i myślącej świadomości. Swiat jest zatem korelatem świadomości. Fenomenologia nie jest początkiem drogi myślowej Martina Heideggera. Jego myślenie filozoficzne ma swoje korzenie w teologii i wczesnej fascynacji ontologią. Droga myślowa Heideggera wiedzie przez (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Heideggero istocie mowy.Karol Michalski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Nota bibliograficzna.Karol Michalski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Periechontologia: wiedza o tym, co obejmujące jako podstawowa wiedza filozofii w myśleniu Karla Jaspersa.Karol Michalski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):121-131.
  Podstawowy wiedzy filozoficzny nazywa Karl Jaspers „wiedzy o tym, co obejmujące ”. Przy przedstawieniu podstawowej wiedzy filozoficznej nie chodzi Jaspersowi o określenie tego, czym jest byt w ogóle. Nie chodzi mu o zbudowanie jakiejś nauki o bycie. W podstawowej filozoficznej wiedzy, w rozumieniu Jaspersowskim, chodzi o otwarcie przestrzeni, w której byt może nas napotkać. To przedsięwzięcie wyraża także nazwa „periechontologia", pochodząca od starogreckich pojęć periéchon i logos, która oznacza „naukę o tym, co obejmujące". Sens periechontologii nie leży w dostarczeniu jakiejś (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  19
  Periechontologia: wiedza o tym, co obejmujące jako podstawowa wiedza filozofii w myśleniu Karla Jaspersa.Karol Michalski - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:121-129.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Die Periechontologie: Das Wissen vom Umgreifenden als Grund-Wissen der Philosophie im Denken von Karl Jaspers.Karol Michalski - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:130-131.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Formalne wskazanie jako zasada metodyczna w myśleniu hermeneutycznym Martina Heideggera.Karol Michalski - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 5 (4):227-251.
  Formal indication is one of the central concepts of Heidegger’s hermeneutics. Formal means that something is to be fulfilled. Indication indicates the direction of fulfilling. Heidegger developed the so-called by him, „formal indication”, respectively „formally indicative concepts” as a methodological justification of the philosophical terminology. The term „formal indication” aroses in the context of the phenomenology of life, where Heidegger introduces his „hermeneutics of facticity”, which is also referred to as „formally indicative hermeneutics“. This is about something crucial for Heidegger’s (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark