Results for 'Izzet Duyar'

11 found
Order:
 1.  22
  Reasons for Facebook Usage: Data From 46 Countries.Marta Kowal, Piotr Sorokowski, Agnieszka Sorokowska, Małgorzata Dobrowolska, Katarzyna Pisanski, Anna Oleszkiewicz, Toivo Aavik, Grace Akello, Charlotte Alm, Naumana Amjad, Afifa Anjum, Kelly Asao, Chiemezie S. Atama, Derya Atamtürk Duyar, Richard Ayebare, Mons Bendixen, Aicha Bensafia, Boris Bizumic, Mahmoud Boussena, David M. Buss, Marina Butovskaya, Seda Can, Katarzyna Cantarero, Antonin Carrier, Hakan Cetinkaya, Daniel Conroy-Beam, Marco A. C. Varella, Rosa M. Cueto, Marcin Czub, Daria Dronova, Seda Dural, Izzet Duyar, Berna Ertugrul, Agustín Espinosa, Ignacio Estevan, Carla S. Esteves, Tomasz Frackowiak, Jorge Contreras-Graduño, Farida Guemaz, Ivana Hromatko, Chin-Ming Hui, Iskra Herak, Jas L. Jaafar, Feng Jiang, Konstantinos Kafetsios, Tina Kavcic, Leif Edward Ottesen Kennair, Nicolas Kervyn, Nils C. Köbis, András Láng, Georgina R. Lennard, Ernesto León, Torun Lindholm, Giulia Lopez, Mohammad Madallh Alhabahba, Alvaro Mailhos, Zoi Manesi, Rocío Martínez, Sarah L. McKerchar & Mesk - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve S'lih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme.Hüseyin Yakar - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):107-147.
  Çalışmamızda Kur’ân’da izzet ve mülk kavramlarının nasıl bir üslupla sunulduğu ve tefsir kaynaklarımızda izzet ve mülkün elde edilme keyfiyetine nasıl yaklaşıldığı hususu ele alınmıştır. Bu kapsamda mülk ve izzetin teminine dair âyetler incelenmiş, Fâtır sûresinin 10. âyeti ise diğer âyetlere nispetle daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Zikri geçen âyetin çalışmanın merkezinde olmasına bağlı olarak konuyla ilgili kavramsal çerçeveye söz konusu âyetteki kavramlar da dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda izzet, mülk, amel, sâlih ve kelime kavramları makalenin sınırlı alanı kapsamında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  The Poems Of Kabuli Who Is From 16 Century Poets.Hidayet Duyar - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:274-329.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  24
  Yet more comparative studies M. H. Hansen (ed.): A comparative study of six city-state cultures. An investigation conducted by the copenhagen Polis centre . (Historisk-filosofiske skrifter 27.) pp. 144, maps, ills. Copenhagen: The Royal danish academy of sciences and letters/c. A. reitzels forlag, 2002. Cased, dkr 200. Isbn: 87-7876-316-. [REVIEW]Vedia Izzet - 2004 - The Classical Review 54 (02):457-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Keçeci-Z'de İzzet Molla'nın Mihnet-i Keş'n'ında Mek'n ve Psikoloji İlişkisi.Gökçehan Aysel Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1237-1237.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Keçeci-Z'de İzzet Moll' And His Garden Of Love.Karacasu Barış - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:690-726.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  S'kîn'me Of Benliz'de İzzet Mehmed Bey.Sait Okumuş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:867-877.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Şeyh G'lib’s and Keçeci-Z'de İzzet Molla’s “Gazel”s Between Nazire Connections.Mustafa Arslan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:251-282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Tefsir Kitaplarındaki İsrailiyata Dair.Sema Çelem & Zakir Aras - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (53 (15-06-2018)):187-198.
  Muhammed İzzet Derveze (1888-1984) Filistin direniş hareketi içinde aktif rol alan Arap fikir ve siyaset adamı, müfessir ve tarihçidir. Bu yazı, Merhum Muhammed İzzet Derveze’nin El-Vaʿyu’l-İslāmī dergisinde yayınlanan “Ḥavle’l-İsrāiliyyāt fī Kutubu’t-Tefsīr” adlı makalesinin tercümesidir. 1966 yılında yayınlanan makalede yazar, tefsir kitaplarında var olan akıldışı rivayetleri değerlendirmekte ve bu haberlerin Kur'an'ın asıl mesajını örttüğünü düşündüğü için eleştirmektedir.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Effects of Internet Use on University Students' Perceptions of Loneliness.Yusuf Genç, Arif Durğun, Hüseyin Zahid Kara & Rahman Çakir - 2018 - Akademik İncelemeler Dergisi 13 (2):301-336.
  In this article, the effects of Internet use on the perception of loneliness of university students are investigated. The research sample consists of 202 university students studying medicine at Abant Izzet Baysal University. Demographic questions, “UCLA loneliness scale” and “ Internet Cognitive Status Scale (IBSQ)” were used in the study. The results of the questionnaires were transferred to SPSS and Mann Whitney U, Kruskal Wallis H and Spearman correlation analysis were performed. As a result of the analysis, it was (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. One Risālah and One Sharḥ On the Free Will (al-Irādah al-Juzʾiyya): al-Ṣādıq al-Qayṣarī’s ‘Risālah fī afʿāl al-ʿib'd’ and ʿİzzad Ahmad b. Husayn ʿÂrif al-Divrīkī’s ‘Sharḥ risālah al-irādah al-juzʾiyya’.Mustafa Borsbuğa & Coşkun Borsbuğa - 2021 - Atebe 5:59-103.
  The study will examine how the contradiction between the freedom of will of man and the principle that God is the creator of everything is resolved through the risālah of al-Ṣādıq al-Qayṣarī and the commentary written by ʿİzzad ʿÂrif al-Divrīkī on this risālah. In addition, it is aimed to contribute to the literature by making the critical edition and translation of the risālah. The subject of will and human actions, which had been discussed in a theological and moral context in (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark