Results for 'Eylem Ozaltun'

23 found
Order:
See also
Eylem Ozaltun
Harvard University
 1. On the Reconstruction of Kantian Intuitions: Modern Logic.Eylem Ozaltun - 2008 - In Valerio Hrsg V. Rohden, Ricardo Terra & Guido Almeida (eds.), Recht Und Frieden in der Philosophie Kants. pp. 1--175.
 2. Kuram-Eylem Baglami = Cözümleyici Bir Felsefe Denemesi.Nermi Uygur - 1975 - [I.Ü. Edebiyat Fakültesi].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Eylem-Nesne İlişkileri Üzerine Sadece {-I}, {-Ø} Ekleriyle Çekimlenmiş Ad / Zamir Alan Eylemler mi G.Kerime Üstünova - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1143-1143.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Yetersizlikten Etkilenmiş Yetişkin Bireye Sahip Annelerin Çocuklarının Takıntılı Davranışlarına Yöne.Dayi Eylem - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):487-487.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Ortak Eylem Amaçlı Metotla Yabancı Dil Öğretiminde Otantik Doküman Kullanımı.Özdemi̇r Huri - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):555-555.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Growing Up Married : Representing Forced Marriage on Screen.Eylem Atakav - 2019 - Critical Discourse Studies 17 (2):229-241.
  ABSTRACTAccording to the UNICEF report entitled ‘Ending Child Marriage: Progress and Prospects’, there are 700 million women who were married as children, and 280 million girls are at risk of becoming child brides. In Turkey, according to the reports written by feminist organisations 1 in 3 marriages there is a child. These figures are alarming and signal the need for further and urgent research in the field. In 2016 I made my first ever film entitled Growing Up Married. The film (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  23
  The Evaluation of Self‐Care and Self‐Efficacy in Patients Undergoing Hemodialysis.Eylem Bağ & Mukadder Mollaoğlu - 2010 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (3):605-610.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Almanya'daki Birinci Nesil Türk Göçmenlerin Türk Televizyonlarının Haber Bültenlerini İzleme Ve Değe.Eylem Şentürk Kara - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):883-883.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Şiddet Ve Susku: Bir Eylem Siyasasına Doğru.Mark Hobart - 1996 - Cogito 6:51-64.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Eylem Odaklı Yaklaşıma Göre Sınıf içi Hedef ve Etkinliklerin Hazırlanm.Deli̇baş Murat - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):241-241.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Aristoteles'te Ahlaki Bir Eylem Olarak Yönetim Ve Politika.Devrim Özkan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):135-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Mona Lisa in Veils: Cultural Identity, Politics, Religion and Feminism in Turkey.Atil Eylem Atakav - 2007 - Feminist Theology 16 (1):11-20.
  Turkey has been experiencing an evolutionary feminist movement within the modernization project since 1923. This paper explores the relationship between politics, religion and feminism in the context of Turkish cultural identity and women's experience of the evolution of modernization evolution. Commencing with a discussion of the Time magazine cover-the Mona Lisa in veils-the paper gives examples of women's experiences of the divine and shifts in patriarchal culture. It also provides an overview of the history of feminism in Turkey, which offers (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  Professional Values of Turkish Nurses: A Descriptive Study.Cetinkaya-Uslusoy Esin, Paslı-Gürdogan Eylem & Aydınlı Ayse - 2017 - Nursing Ethics 24 (4):493-501.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Taslakları Aracılığıyla Metin Tutarlıklarının Sağlanması: Bir Eylem Ar.Mehmet Tok - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1005-1005.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  İdeolojik Çeviri Kararları ve Habermasın İletişimsel Eylem Kuramı Işığında Öneriler.Oktay Eser - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):281-281.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Temel Söz Varlığı Bağlamında Türkçe Ve Almancada En Sık Kullanılan Elli Eylemin Söz-Eylem Kuramı Çer.Faik Kanatli - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):733-733.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Yunan trajedi̇leri̇nde çilginlik ve deli̇rme olgusuna bakiş.Yakup Akyüz - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:16-36.
  Çılgınlık ve ona bağlı oluşan delirme Yunan tragedyalarında kullanılan temel olgulardan biridir. Özellikle de Sophokles ve Euripides’sin oyunlarında sıklıkla karşımıza çıkar. Delirme, baht dönüşümünde meydana gelen mani ve melonkoli halleriyle ortaya çıkmaktadır. İntihar eylemi bazı trajik kişilerde delirme eyleminin sonunda acıya dayanamayıp ortaya konulan eylem olarak gözükmektedir.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Ahl'kî Özdenetim Duygusu Olarak Pişmanlığın Mahiyeti.Muhammet Caner Ilgaroğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Duygular; insanın epistemik, etik ve estetik yönleriyle doğrudan ilişkili varoluşsal özniteliklerdir. İnsan anlam-lı, değerli ve güzel bir hayat kurarken akılla birlikte duygulardan motivasyon almaktadır. Duygular, çok fonk-siyonlu yapısıyla insanın niyet, tutum, tavır ve eylemlerini belirleme, harekete geçirme, yönlendirme, etkile-me, dönüştürme, frenleme ve bazen de manipüle etme araçlarıdır. Bu nedenle ahlak başta olmak üzere insan eylemlerini problem edinen her araştırma, duyguları ele almak durumun¬dadır. İnsanı tam anlamıyla tanıma-nın yolu, pratik yaşantısı içerisinde ortaya çıkan duygusallığını anlamaktan geçer. Dolayısıyla teorik olanın durağanlığı ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Üniversite Öğrencilerinin Tasavvuf, Tarikat ve Rabıta Olgusuna Bakışı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği.Ramazan Akkir - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1273-1298.
  İslam'daki manevi hayatın ve ahlaki değerlerin ismi olan tasavvuf, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yerel ve evrensel birçok unsuru içinde barındıran bu akım, dinin maneviyat boyutunu ön olanda tutar. İslam toplumu, ruhi ve manevi değerlerin birçoğunu tasavvufa ve onun kurumsal ifadesi olan tarikatlara borçlu olduğu görülmektedir. Tasavvufun en önemli özelliklerinde birisi, bireyin gündelik hayatının akışına müdahil olmasıdır. Dinin bireyin dünyasına nüfuzu anlamına gelen dindarlık ise bireyin günlük dünyasının duygusal yönlerinde Sufizmin etkisiyle güçlü değişiklikler meydana getirmektedir. Bununla beraber tasavvuf, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Namazın Önemi ile İlgili Bir Hadis ve Del'letiyle İlgili Tartışmalar.Hüseyin Kahraman & Serkan Başaran - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1217-1251.
  Namaz birçok âyet ve hadisin önemine vurgu yaptığı ibadetlerdendir. Hatta Kur’an’da namazla birlikte anılmak, diğer ibadetler için bir değer ölçüsü olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in sözlerinde namaz, kalbî bir eylem olan imanın görünür ve yaşanır ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Namazın terk edilmesi farklı yorumlar olmakla birlikte “küfür” kelimesiyle de ifade edilmiştir. Bu öneminden dolayı namazın kasten terkedilmesi, namaz vaktinin farkında olmadan kaçırılması veya gaflete düşüp namaz içerisinde birtakım yanlışlar yapılması gibi konuları içeren hadisler titizlikle ele alınıp anlaşılmaya çalışılmıştır. Üzerinde farklı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Satan as the Machiavellian Hero in Paradise Lost.Dilek Keçeci - 2009 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 2 (1):4.
  This study investigates common points between Milton’s and Machiavelli’s attempts to understand interpret the limits absolute power whether it belongs to God or the Prince. Milton characterizes satan as an epic hero with virtù, which is a characteristic lauded by Machiavelli as well. Despite this, when satan is in action, he loses these positive traits and turns to a Prince-like character who can justify the employment of vicious means to reach his aim. In the light of Machiavelli’s and Milton’s republican (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Structural Equation Model Analysis of Religious Attitudes and Behaviors in Solving Agricultural Production Problems.Bahset Karsli & Süleyman Karaman - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  In the article, in which religious attitudes and behaviours in rural life and agricultural activities in Antalya have been studied, the religious mentality of the farmers engaged in agricultural activities has been analysed in the context of agricultural perceptions, agricultural production problems and religious attitudes scales. Human being has cultivated the soil to meet his most basic physiological needs, and the stages in these cultivation processes constitute the development stages of human history. In this way, it could be said that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark