Order:
 1. Prawda a Metoda.Janusz Jaskóła & Anna Olejarczyk (eds.) - 2003 - Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  cz. 1. Aporie myśli współczesnej -- cz. 2. O prawdzie.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Między grotą a jaskinią. Lektura eseju Bachelarda z perspektywy platońskiej.Anna Olejarczyk - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia:117-138.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej.Artur Pacewicz, Anna Olejarczyk & Janusz Jaskóła (eds.) - 2009 - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark