Results for 'al-H��asan ibn ��Ali�� H��arra��ni��'

1000+ found
Order:
 1. Akhlāq az dīdgāh-i Qurʼān va ʻitrat.Murtaz̤á Farīd, Ṣādiq Sajjādī & al-Ḥasan ibn ʻAlī Ḥarrānī (eds.) - 1984 - Tihrān: Daftar-i Nashr-i Farhang-i Islāmī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Abū al-Ḥasan al-ʻĀmirī: al-tarbawīyāt wa-al-madhhab al-akhlāqī fī falsafat al-saʻādah wa-māniʻāt al-isʻād, al-ʻaql al-ʻamalī fī al-falsafah "al-Mashrīqīyah al-mushriqīyah" min Ibn Sīnā wa-Miskawayh wa-Ibn al-Jazzār ḥattá al-Ghazālī.ʻAlī Zayʻūr - 2022 - Bayrūt: Maktabat Ḥasan al-ʻAṣrīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 3. al-Fikr al-siyāsī wa-al-akhlāqī ʻinda al-ʻĀmirī: Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn Yūsuf, al-mutawaffá ʻām 381 H: dirāsat wa-taḥqīq kitāb al-Saʻādah wa-al-isʻād fī al-sīrah al-insānīyah.Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn Yūsuf ʻĀmirī - 1991 - al-Qāhirah: Dār al-Thaqāfah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by Aḥmad ʻAbd al-Ḥalīm ʻAṭīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Manhaj al-jadal wa-al-munāẓarah fī taqrīr masāʼil al-iʻtiqād.Ibn Ḥasan & ʻUthmān ibn ʻAlī - 1999 - al-Riyāḍ: Dār Ishbīliyā.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Sharḥ al-ʻallāmah Quṭb al-Dīn Maḥmūd ibn Muḥammad al-Rāzī al-mutawaffá sanat 766 al-mulaqqab bi-Taḥrīr al-qawāʻid al-manṭiqīyah fī sharḥ al-Risālah al-Shamsīyah allatī ṣanafahā al-Imām Najm al-Dīn ʻUmar ibn ʻAlī al-Qazwīnī al-maʻrūf bi-al-Kātibī al-mutawaffá sanat 493 nafaʻa Allāh bi-hi āmīn. Wa-bi-hāmishihi Ḥāshiyat al-ʻallāmah al-muḥaqqiq wa-al-fahhāmah al-mudaqqiq al-Sayyid al-Sharīf ʻAlī ibn Muḥammad al-Jurjānī ʻalá sharḥ Quṭb al-Dīn al-Rāzī ʻalá matn al-Shamsīyah fī al-manṭiq nafaʻa Allāh bi-himā āmīn.Quṭb al-Taḥtānī & Muḥammad ibn Muḥammad - 1893 - Miṣr: al-Maṭbaʻah al-Azharīyah. Edited by Maḥmūd al-Imām Manṣūrī, ʻAlī ibn ʻUmar Qazwīnī & ʻAlī ibn Muḥammad Jurjānī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. al-ʻAṭāʼ al-fikrī li-Abī al-Walīd ibn Rushd: waqāʼiʻ al-ḥalqah al-dirāsīyah allatī ʻuqidat fī ḥaram Jāmiʻat Āl al-Bayt fī al-Mafriq / al-Urdun bi-tārīkh 29 Rajab 1419 H al-muwāfiq la-hu 18 Tishrīn Thānī 1998 M.Fatḥī Ḥasan Malkāwī & ʻAzmī Ṭāhā al-Sayyid Aḥmad (eds.) - 1999 - ʻAmmān: al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Majmūʻah mushtamilah ʻalá al-ātī bayānuh (al-awwal-- al-Badr al-ʻillāh fī kashf ghawāmiḍ al-Maqūlāt) wa-huwa sharḥ al-Shaykh ʻUmar al-mashhūr bi-Ibn al-QarahʹDāghī ʻalá risālat al-Maqūlāt li-Mullā ʻAlī al-Qiziljī ; wa-talīhi manhuwwātuh mafṣūlah bi-jadwal wa-al-matn fī ṣadr al-ṣaḥīfah ; wa-baʻda itmām mā dhukira talīhā risālat Ismāʻīl al-Kalanbawī fī ādāb al-baḥth maʻa ḥāshiyatayhā-- aḥaduhumā lil-ʻAllāmah al-Shaykh ʻUmar al-madhkūr ; wa-al-thāniyah li-Mullā ʻAbd al-Raḥmān al-Banjawīnī mafṣūlah ayḍan bi-jadwal.Maḥmūd al-Imām Manṣūrī, ʻAlī Qiziljī, ʻUmar Ibn al-Qarahʹdāghī, Gelenbevî İsmail Efendi & ʻAbd al-Raḥmān Pinjwīnī (eds.) - 1935 - [Cairo]: Maṭbaʻat al-Saʻādah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. al-Ādāb al-dīnīyah.al-Faḍl ibn al-Ḥasan Ṭabarsī - 2004 - Bayrūt: Muʼassasat al-Aʻlamī lil-Maṭbūʻāt. Edited by ʻAlī ʻĀshūr.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Sharḥ-i kitāb-i "al-Tadhkarah fī aḥkām al-jawāhir wa-al-aʻrāḍ" Ibn Mattawayh.Sabine Schmidtke, Naṣr Allāh Pūrjavādī & Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Aḥmad Wāḥidī (eds.) - 2006 - [Birlīn], Almān: Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī-i Dānishgāh-i Āzād-i Birlīn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Sard al-hāmish: dirāsah fī kitāb ''al-Faraj baʻda al-shiddah'' li-Abī ʻAlī al-Muḥassin ibn ʻAlī al-Tanūkhī, 384 H: dirāsah.Falāḥ Ḥasan Shākir - 2022 - al-Baṣrah, al-ʻIrāq: Dār Shahrayār lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bū ʻAlī Sīnā: Shaykh al-Raʼīs Abū ʻAlī Ḥusayn ibn ʻAbd Allāh: faylasūf va pizishk-i nāmdār-i Īrānī.Kāẓim Mūsavī Bujnūrdī & Sharaf al-Dīn Khurāsānī (eds.) - 2009 - Hamadān: Markaz-i Dāʼirat al-Maʻārif-i Buzurg-i Islāmī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Hādhā Taʻrīb al-Sayyid Muḥammad al-Sharīf al-mutawaffá bi-baladat Shīrāz yawm al-ithnayn al-rābiʻ wa-al-ʻishrīn min Dhī al-Ḥijjah sanat 838 lil-risālah al-Fārisīyah fī al-manṭiq li-wālidihi ʻAlī ibn Muḥammad ibn ʻAlī al-maʻrūf bi-al-Sayyid al-Sharīf al-Sayyid al-Jurjānī al-mawlūd fī Jurjān li-thamān baqīn min Shaʻbān sanat 740 wa-al-mutawaffá fī Shīrāz.ʻAlī ibn Muḥammad Jurjānī - unknown - Edited by Ibn al-Sharīf al-Jurjānī, Muḥammad ibn ʻAlī, Muṣṭafá ibn ʻUthmān ibn Aḥmad ibn Zayn al-Ṣayyād Marṣafī & Maḥmūd al-Imām Manṣūrī.
  Arabic translation Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī'l letter on logic translated by the recipient, his son, Ibn al-Sharīf al-Jurjānī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Rafʻat-i ḥikmat: andīshahʹnāmah-ʼi Āyat Allāh ʻAllāmah Sayyid Abū al-Ḥasan Rafīʻī Qazvīnī (rah).Rafīʻī Qazvīnī & Abū al-Ḥasan - 2009 - Tihrān: Sāzmān-i Intishārāt-i Pizhūhishgāh-i Farhang va Andīshah-i Islāmī. Edited by Muḥammad ʻAlī Ardistānī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. al-Tisʻīnīyah.Ibn Taymīyah & Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm - 1999 - al-Riyāḍ: Maktabat al-Maʻārif lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by Muḥammad ibn Ibrāhīm ʻAjlān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ḥadīth al-Dīk wa-al-Fīl: qirāʼāt fī al-huwīyah wa-al-ilḥād wa-al-ʻalmānīyah wa-mā baʻdahā.ʻAlī Ḥasan Hadhīlī - 2018 - al-Najaf al-Ashraf: Markaz ʻAyn lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Muʻāṣirah.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ādāb al-ʻālim wa-al-mutaʻallim ʻinda al-mufakkirīn al-Muslimīn: min muntaṣaf al-qarn al-thānī al-Hijrī wa-ḥattá nihāyat al-qarn al-sābiʻ.Yaḥyá Ḥasan ʻAlī Murād - 2003 - Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. al-Tadhkirah fī aḥkām al-jawāhir wa-al-aʻrāḍ.Ibn Mattawayh & al-Ḥasan ibn Aḥmad - 1975 - al-Qāhirah: Dār al-thaqāfah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. Edited by Sāmī Naṣr Luṭf & Fayṣal Budayr ʻAwn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. al-Maʻrifah wafqan lil-manhaj al-ʻirfānī ʻinda al-Imām al-Khumaynī.Ḥasan ʻAlī Maḥmūd - 2000 - Ṭihrān: Muʼassasat Tanẓīm wa-Nashr Turāth al-Imām al-Khumaynī, al-Shuʼūn al-Dawlīyah.
 19.  2
  al-Majmūʻah al-kāmilah li-aʻmāl al-Shaykh Ḥasan ibn ʻAbd Allāh Āl al-Shaykh.Āl al-Shaykh & Ḥasan ʻAbd Allāh - 2014 - al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: al-Majallah al-ʻArabīyah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. al-Akhlāq fī al-Islām: fī ḍawʼ al-Kitāb wa-al-Sunnah wa-āthār al-ṣaḥābah raḍiya Allāh ʻanhum.Saʻīd ibn ʻAlī ibn Wahf Qaḥṭānī - 2015 - [al-Riyāḍ]: [Saʻīd ibn ʻAlī ibn Wahf al-Qaḥṭānī].
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Manhaj Ḥasan Ḥanafī: dirāsah taḥlīlīyah naqdīyah.Fahd ibn Muḥammad al-Sarḥānī Qurashī - 2012 - al-Riyāḍ: Majallat al-Bayān.
  Ḥanafī, Ḥasan; views on Islamic philosophy; Islam; doctrines.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Taʻlīqah-ʼi Āqā Sayyid ʻAlī Kāzarūnī bar al-Asfār al-arbaʻah-i Ṣadr al-Mutiʼallihīn.Kāzarūnī Shīrāzī & Sayyid ʻAlī ibn ʻAbbās - 2021 - Tihrān: Intishārāt-i Mawlá. Edited by Raz̤ī Shīrāzī & Manūchihr Ṣadūqī.
  Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad ibn Ibrāhīm, -1641. Asfār al-arbaʻah fī al-ḥikmah. ; Islamic philosophy -- Iran.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Naẓarāt fī falsafat Ibn Sīnā wa-Mullā Ṣadrā al-Shīrāzī: faʻalīyāt al-nadwah al-duwālīyah allatī naẓẓamahā al-Mujamaʻ al-Tūnisī Bayt al-Ḥikmah bi-taʻāwun maʻa Maʻhad al-ʻUlūm al-Insānīyah wa-al-Dirāsāt al-Thaqafīyah bi-Irān, min 22 ilá 24 Uktūbar 2013.Miqdād ʻArafah Mansīyah (ed.) - 2014 - Qarṭāj: al-Majmaʻ al-Tūnisī lil-ʻUlūm wa-al-Ādāb wa-al-Funūn, Bayt al-Ḥikmah.
 24. Qaḍāʼ ḥuqūq al-muʼminīn.al-Ḥasan ibn Ṭāhir Ṣūrī - 1990 - Bayrūt: Muʼassasat Āl al-Bayt li-Iḥyāʼ al-Turāth. Edited by Ḥāmid Khaffāf.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Andīshah-i siyāsī-i mutafakkirān-i Musalmān =.ʻAlī Akbar ʻAlīkhānī, Sumayyah Siyāhʹpusht, Mahdī Ṣāliḥī, Saʻīd Raḥīmī, Ḥabīb Ilāh Mihrʹjū, Zahrā Ṣābirī & Sumayyah Taṣdīqī (eds.) - 2011 - Tihrān: Pizhūhishkadah-i Muṭālaʻāt-i Farhangī va Ijtimāʻī.
  jild-i 1. Az ʻAbd al-Ḥamīd Kātib (59 Sh.) tā Abū al-Ḥasan Masʻūdī (336 Sh.) -- jild-i 2. Az Abū al-Ḥasan ʻĀmirī (291 Sh.) tā Abū al-Faz̤l Bayhaqī (465 Sh.) -- jild-i 3. Az Nāṣir Khusraw (383 Sh.) tā Sadīd al-Dīn ʻAwfī (616 Sh.) -- jild-i 4. Az Najm al-Dīn Rāzī (553 Sh.) tā Fakhr al-Muḥaqqiqīn (748 Sh.) -- jild-i 5. Az ʻUbayd Zākānī (670 Sh.) tā Jalāl al-Dīn Sayūṭī (884 Sh.) -- jild-i 6. Az Rūzbihān Khunjī (825 Sh.) tā Shaykh (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Maqālah fī dhikr al-ḥudūd.li-Abī al-Ḥasan Saʻīd ibn Hibat Allāh ibn al-Ḥasan al-Ṭayyib H.), taḥqīq D. Ilhām Muṣṭafá Muḥammad & murājaʻat U. D. ʻAbd al-Ḥamīd Madkūr - 2018 - In Ilhām Muṣṭafá Muḥammad, ʻAbd al-Ḥamīd ʻAbd al-Munʻim Madkūr, Muṣṭafá Labīb, Saʻīd ibn Hibat Allāh ibn al-Ḥusayn & Qāsim ibn Ṣalāḥ al-Dīn Khānī (eds.), Risālatān fī ʻilm al-manṭiq: Maqālah fī dhikr al-ḥudūd ; Risālah fī ʻilm al-manṭiq. Maṭbaʻat Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq al-Qawmīyah bi-al-Qāhirah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Mashrab al-ʻāmm wa-al-khāṣṣ min kalimat al-ikhlāṣ.al-Ḥasan ibn Masʻūd Yūsī - 2000 - Binjadyah, al-Dār al-Bayḍāʼ: Ḥ. Ḥamānī. Edited by Ḥamīd Ḥamānī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Tadhkirat Ibn Ḥamdūn: al-siyāsah wa-al-ādāb al-malakīyah.Ibn Ḥamdūn & Bahāʼ al-Dīn Muḥammad ibn al-Ḥasan - 1927 - Miṣr: Maktabat al-Khānjī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Ḥāshīyat al-Ṣabbān ʻalá al-Sharḥ al-Ṣaghīr lil-Mullawī ʻalá al-Sullam al-murawnaq.Muḥammad ibn ʻAlī Ṣabbān - 2020 - İstanbul: Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by Ḥasan Ibn Raḍwān & Māhir Muḥammad ʻAdnān ʻUthmān.
  1. Ḥāshīyat al-Ṣabbān ʻalá al-Sharḥ al-Ṣaghīr lil-Mullawī ʻalá al-Sullam al-murawnaq -- 2. Taqrīrāt Ḥasan ibn Riḍwān al-Ḥusaynī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Iz̤āh al-maqāṣid min Ḥikmat-i ʻayn al-qavāʻid.Ibn al-Muṭahhar al-Ḥillī & al-Ḥasan ibn Yūsuf - 1959 - Edited by Muḥammad Mishkāt & ʻAlī Naqī Munzavī.
 31.  21
  Ibn Mattawayh, al-Tadhkira fī aḥkām al-jawāhir wa-l-aʿrāḍ. Edited by Daniel Gimaret; and Kausalität in der muʿtazilitischen Kosmologie: Das Kitāb al-Muʾaṯṯirāt wa-miftāḥ al-muškilāt des Zayditen al-Ḥasan ar-Raṣṣāṣ. [REVIEW]Aaron Zysow - 2021 - Journal of the American Oriental Society 134 (4):721-725.
  Ibn Mattawayh, al-Tadhkira fī aḥkām al-jawāhir wa-l-aʿrāḍ. Edited by Daniel Gimaret. 2 vols. Cairo: IFAO, 2009. Pp. 818. €89. Kausalität in der muʿtazilitischen Kosmologie: Das Kitāb al-Muʾaṯṯirāt wa-miftāḥ al-muškilāt des Zayditen al-Ḥasan ar-Raṣṣāṣ. By Jan Thiele. Islamic Philosophy, Theology, and Science, vol. 84. Leiden: Brill, 2011. Pp. x + 155 + 57. $136.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Jadal al-anā wa-al-ākhar: qirāʼāt naqdīyah fī fikr Ḥasan Ḥanafī fī ʻīd mīlādihi al-sittīn.Ḥasan Ḥanafī & Aḥmad ʻAbd al-Ḥalīm ʻAṭīyah (eds.) - 1997 - [Giza]: Maktabat Madbūlī al-Ṣaghīr.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kitāb al-ʻAfw wa-al-iʻtidhār.Ibn Durayd & Muḥammad ibn al-Ḥasan - 1992 - ʻAmmān: Dār al-Bashīr. Edited by Abū Ṣāliḥ & ʻAbd al-Qaddūs.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Sharḥ-i ḥāl-i Ṣadr al-Mutʼallihīn Shīrāzī va sukhunī dar ḥarakat-i jawharīyah.Ḥusaynī Qazvīnī & Abū al-Ḥasan - 1961 - Ṭihrān: Chāpkhānah-i Dānishgāh. Edited by Seyyed Hossein Nasr.
 35. Hādhihi al-Ḥāshiyah al-kubrá lil-ʻAllāmah Shaykh al-Islām al-Shaykh Ḥasan al-ʻAṭṭār ʻalá maqūlāt al-Sayyid al-Bulaydī wa-ḥāshyatahu al-kubrá wa-al-ṣughrá ʻalá sharḥ maqūlāt al-ʻAllāmah al-Sujāʻī.Ḥasan ibn Muḥammad ʻAṭṭār - 1910 - [Cairo]: al-Maṭbaʻah al-Khayrīyah. Edited by Maḥmūd al-Imām Manṣūrī.
 36. Falsafat al-mawt.al-Sayyid Ḥarrānī - 2015 - al-Qāhirah: Dār Uktub lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Majmūʻah-ʼi ḥavāshī va taʻlīqāt: bar 19 kitāb-i kalāmī, falsafī va ḥikamī-i ḥukamāʼ-i mutaʼakhkhir va qadīm.Rafīʻī Qazvīnī & Abū al-Ḥasan - 2007 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-ʼi Īrān. Edited by Ghulām Ḥusayn Riz̤āʹnizhād Nūshīn.
 38. al-Asrār al-khafīyah fī al-ʻulūm al-ʻaqlīyah.Ibn al-Muṭahhar al-Ḥillī & al-Ḥasan ibn Yūsuf - 2018 - Qum: Muʼassasat Būstān Kitāb.
 39. Sharḥ al-Sullam al-munawraq.Ḥasan ibn al-Darwīsh al-Quwaysinī - 2020 - In Māhir Muḥammad ʻAdnān ʻUthmān, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Akhḍarī, Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim Damanhūrī, Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī, QuwaysinīḤasan ibn al-Darwīsh, Aḥmad ibn al-Mubārak Sijilmāsī, Saʻīd ibn Ibrāhīm Qaddūrah & Khaṭṭāb ʻUmar Darawī (eds.), Majmūʻ al-Sullam al-murawnaq: wa-yashtamilu ʻalá sabʻat kutub. Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Majmūʻah-ʼi rasāʼil va maqālāt-i falsafī.Rafīʻī Qazvīnī & Abū al-Ḥasan - 2007 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-ʼi Īrān. Edited by Ghulām Ḥusayn Riz̤āʹnizhād Nūshīn.
 41. Marāṣid al-tadqīq wa-maqāṣid al-taḥqīq.Ibn al-Muṭahhar al-Ḥillī & al-Ḥasan ibn Yūsuf - 2017 - Karbalāʼ, al-ʻIrāq: al-ʻAtabah al-ʻAbbāsīyah al-Muqaddasah, Qism Shuʼūn al-Maʻārif al-Islāmīyah wa-al-Insānīyah. Edited by Muḥammad Ghafūrīʹnizhād.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Mā baʻda al-ṭabīʻah.Bahmanyār ibn al-Marzubān & Abū al-Ḥasan - 1911 - Miṣr: Maṭbaʻat Kurdistān. Edited by Maḥmūd al-Imām Manṣūrī, Averroës, Bahmanyār ibn al-Marzubān & Abū al-Ḥasan.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Jām-i jahānʹnumāy: tarjamah-ʼi Kitāb al-taḥṣīl.Bahmanyār ibn al-Marzubān & Abū al-Ḥasan - 1983 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī-i Dānishgāh-i Mak Gīl Shuʻbah-i Tihrān. Edited by ʻAbd Allāh Nūrānī & Muḥammad Taqī Dānishʹpazhūh.
 44. Tablīgh al-amānah fī maḍārr al-isrāf wa-al-tabarruj wa-al-kahānah.ʻAbd al-Ḥayy ibn ʻAbd al-Kabīr Kattānī - 2008 - Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Maṣābīḥ al-qulūb: sharḥ-i Fārsī-i panjāh va sih ḥadīs̲-i akhlāqī az Payāmbar-i Akram.Shīʻī Sabzvārī & Ḥasan ibn Ḥusayn - 1996 - Tihrān: Daftar-i Mīr̄ās̲-i Maktūb. Edited by Muḥammad Sipihrī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Taʼwīlīyat al-naṣṣ al-ʻIrfānī fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī: aʻmāl muhdāh ilá al-Ustādh ʻAbd al-Majīd al-Ṣaghīr, Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-Taṭwān bi-sharākah maʻa Markaz Abī al-Ḥasan al-Ashʻarī lil-Buḥūth al-ʻIqdīyah al-tābiʻ lil-Rābiṭah al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ.Aḥmad ʻAbbādī (ed.) - 2021 - Taṭwān: Manshūrāt Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah.
  Language and languages; linguistics; Arabic language; sufism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  2
  Chihil majlis: majlis-i Kamāl al-Dīn Ḥusayn Khvārazmī.Kamāl al-Dīn Maḥmūd ibn ʻImād al-Dīn Ghujdavānī - 2009 - [Hamadān]: Kirishmah. Edited by Kamāl al-Dīn Ḥusayn ibn Ḥasan Khvārazmī & Ismāʻīl Shafaq.
  Critical study of preaching and sermons by Kamāl al-Dīn Ḥusayn ibn Ḥasan Khvārazmī on sufism.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. at-Takhsīl =.Bahmanyār ibn al-Marzubān & Abū al-Ḥasan - 1983 - Baku: "Ėlm". Edited by Artur Vladimirovich Sagadeev.
 49. Makārim al-akhlāq.al-Faḍl ibn al-Ḥasan Ṭabarsī - 1971 - Edited by Muḥammad Ḥusayn Aʻlamī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Athar al-Fārābī fī falsafat ibn Khaldūn: dirāsah taḥlīlīyah muqāranah lil-uṣūl wa-al-muʼaththirāt al-falsafīyah al-Fārābīyah fī al-fikr al-Khaldūnī.Ḥamīd Khalaf ʻAlī Saʻīdī - 2006 - Bayrūt: Dār al-Hādī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
1 — 50 / 1000