Order:
 1. Ru xue yu yi shu jiao yu =.Zhenbin Nie - 2006 - Nanjing Shi: Nanjing chu ban she.
  本书系统地阐述了经典儒学理论中的艺术教育思想及儒学演变与艺术教育的发展。全书分为两部分:上篇分别阐述孔子、孟子、荀子等先秦思想家和儒家经典著述中的艺术教育思想,下篇逐一剖析汉、魏晋齐梁、唐等各朝儒学的 变迁与艺术教育的发展。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xian Qin sheng ming zhe xue yu Zhongguo yi shu sheng ming lun.Zhenbin Nie - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Yi shu hua sheng cun: Zhong xi shen mei wen hua bi jiao.Zhenbin Nie - 1997 - Chengdu: Sichuan ren min chu ban she. Edited by Shouyao Teng & Jiangang Zhang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yi shu zhe xue yu yi shu jiao yu.Zhenbin Nie - 2015 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhongguo gu dai mei yu si xiang shi gang.Zhenbin Nie - 2004 - Zhengzhou Shi: Henan ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhongguo jin dai mei xue si xiang shi.Zhenbin Nie - 1991 - [Peking]: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zhongguo yi shu jing shen de xian dai zhuan hua.Zhenbin Nie - 2013 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark