Order:
 1. Wen Ming de Hui Mie Yu Xin Sheng: Ru Xue Yu Zhongguo Xian Dai Xing Yan Jiu.Zhaohui Fang - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  本书试图论证: 法治、自由、民主、人权等价值是植根于西方社会历史和文化土壤的西方文化价值, 并至少并不完全适合于中国文化的习性. 未来中国现代性的发展可能在一定程度上与这些价值相融, 甚至在一定程度上需要吸收或发展它们, 但是它们决不能构成未来中国现代性的核心价值.--.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xue Tong de Mi Shi Yu Zai Zao: Ru Xue Yu Dang Dai Zhongguo Xue Tong Yan Jiu.Zhaohui Fang - 2010 - Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She Zong She You Xian Gong Si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Exploring the Term “Harmony” and its Practical Significance in Confucian Classics with Examples Drawn From the Liji.Zhaohui Fang & Thomas McConochie - 2020 - Philosophy Compass 15 (9):1-12.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark