Results for 'Zbigniew Spendel'

671 found
Order:
 1.  7
  Publish or be ethical? Publishing pressure and scientific misconduct in research.Mariola Paruzel-Czachura, Lidia Baran & Zbigniew Spendel - 2020 - Research Ethics 17 (3):375-397.
  The paper reports two studies exploring the relationship between scholars’ self-reported publication pressure and their self-reported scientific misconduct in research. In Study 1 the participants...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. Komel Gibinski and Zbigniew S. Herman.Zbigniew S. Herman - 2005 - In Mariusz M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science. Polish Academy of Sciences. pp. 90.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem, przełożył Zbigniew Nerczuk, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 143 (H.-G. Gadamer, Die Idee des guten zwischen Platon und Aristoteles).Zbigniew Nerczuk (ed.) - 2002 - Kęty: Wydawnictwo Antyk.
  Jest to wybór z pracy Gadamera "Idea dobra..." Zawiera Przedmowę, Zakres problemu, Rozdział I (Sokratejska wiedza i niewiedza) oraz Posłowie tłumacza. This is the opening part of the Polish translation of Gadamers' The idea of the good... with the Translator's afterword.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  35
  Who Invented 'Avicenna's Gilded Pills'?Zbigniew Bela - 2006 - Early Science and Medicine 11 (1):1-10.
  This article questions the belief expressed in various histories of pharmacy that the tenth-century Arab physician Avicenna introduced the tradition of coating pills with gold and silver. Although an examination of his Canon documents Avicenna's interest in the medicinal application of gold and silver, no mention is made of coating pills. Nor do other Islamic physicians seem to have been familiar with this practice, any more than such medieval European authors as Arnaldus of Villanova, Raymund Lull or Johannes de Rupescissa. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  23
  Exploring the garden: The first step on the shore of the mythical preparadigmatic land labeled “South Africa”.Zbigniew Bialas - 1997 - The European Legacy 2 (4):759-763.
 6.  21
  Do Various Indices of Galaxy Clustering Describe the Same Physical Property?Zbigniew Garncarek & Konrad Rudnicki - 1990 - Apeiron 8:15-17.
 7. Return to Eden.Zbigniew Gertych - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (7-12):55.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2019 - Toruń, Polska: Wydawnictwo Naukowe UMK.
  Jest to tłumaczenie Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka. W pliku znajduje się początek wstępu oraz I sposób powściągnięcia sądu. This is a complete Polish translation of Sextus Empiricus' Outlines of Pyrrhonism. In the file you may find the beginning of the Preface and the translation of the I mode of suspension of judgment.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Josef Kohler (1848-1919).Günter Spendel - 2009 - In Annette Brockmöller & Eric Hilgendorf (eds.), Rechtsphilosophie Im 20. Jahrhundert: 100 Jahre Archiv für Rechts- Und Sozialphilosophie. Nomos.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Demokracja a globalizacja.Zbigniew Romaszewski - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):166-179.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi.Zbigniew Rudnicki (ed.) - 2012 - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Inspiracje korczakowskie: wokół "Prawideł życia" w 80. rocznice̜ wydania.Zbigniew Rudnicki (ed.) - 2011 - Poznań: Wydawn. Naukowe UAM.
 13.  1
  Inspiracje korczakowskie: wokół "Prawideł życia" w 80. rocznice̜ wydania.Zbigniew Rudnicki (ed.) - 2011 - Poznań: Wydawn. Naukowe UAM.
 14.  4
  Portal społecznościowy jako narzędzie do promowania informacji regionalnych –na przykładzie profili Facebook TVP Łódź, Radia Łódź i „Expressu Ilustrowanego”.Zbigniew Gruszka - 2021 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 62 (3):21-39.
  The author aims at evaluating the activities on the Facebook profiles of three regional media editorials – namely the ‘TVP 3 Łódź’ TV channel, the ‘Radio Łódź’ radio channel, and the Express Ilustrowany daily – particularly in terms of including local and regional information in their posts. Another objective was to attempt to quantify and compare these activities. The used research method is the analysis of profile content on Facebook, and the study was conducted within the period of one month.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks I (1-30), z języka greckiego przetłumaczył i opracował Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2018 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):105-116.
  Jest to początek Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka, ks. I (1-30) w nowym przekładzie. Całość tekstu ukaże się w Wydawnictwie UMK w połowie roku 2019. -/- This is the opening part of Sextus' Outlines of Pyrrhonism (I 1-30). The translation of the treatise will be published by Wydawnictwo UMK in the 2019.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. O pocieszeniu... (wywiad z profesorem Stefanem Swieżawskim prowadzi Zbigniew Nerczuk).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Toruński Przegląd Filozoficzny 2:7-14.
  This is the interview with Prof. Stefan Swieżawski, an eminent medievist and enthusiast of Thomas Aquinas' philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Is there such a thing as ‘Greek atomism’?Zbigniew Kotowicz - 2015 - Kairos 13:145-156.
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Dr House - Nietzscheański model estetyzacji moralności.Zbigniew Sareło - 2011 - Diametros 30:29-40.
  Jednym z elementów współczesnej kultury są seriale telewizyjne, w przeważającej mierze charakteryzujące się brakiem jakichkolwiek wartości artystycznych oraz intelektualnych. Do nielicznych pod tym względem należy serial pt. Dr House. Centralną kwestią w tym serialu jest postawa moralna głównego bohatera. Krytycy dostrzegli w niej wiele analogii do moralności Nietzscheańskiego nadczłowieka. W artykule podjęto próbę ukazania, że w moralności dr House'a odzwierciedla się Nietzscheański model estetyzacji moralności, polegający na tym, że kryterium etycznej słuszności czynów jest wolność jednostki i jej autonomiczność w kształtowaniu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Etyka w szkole: jak nauczać: praca zbiorowa.Zbigniew Sareło (ed.) - 1997 - Warszawa: Wydawn. Akademii Teologii Katolickiej.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Filozofia zla w filmach grozy.Zbigniew Sarelo - 2003 - Studia Philosophiae Christianae 39 (1):105-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Moralnośc filozofowania.Zbigniew Sareło - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (1):25-37.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Moralność i etyka w ponowoczesności.Zbigniew Sareło (ed.) - 1996 - Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Problem przezwyciezenia kryzysu cywiuzacyjnego w pogladach leszka kolakowskiiego.Zbigniew Sarelo - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (1):75-86.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  12
  Nauka jako racjonalna doxa. Józefa Życińskiego koncepcja nauki i filozofii nauki – poza internalizmem i eksternalizmem.Zbigniew Liana - 2019 - Philosophical Problems in Science 66:147-199.
  Philosophical interests of Joseph Życiński in the domain of the philosophy of science were focused on the debate concerning the nature of science and philosophy of science that followed the Einstein-Planck revolution in science. The unexpected discovery of the philosophical, extra-scientific presuppositions in science, as well as of the extra-rational factors determining the way these presuppositions are accepted in science were to be explained within the meta-scientific framework. It is the aim of this paper to present ˙ Życiński’s diagnosis of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  2
  Kłamstwo kłamcy i zbiór zbiorów: o problemie antynomii.Zbigniew Tworak - 2004 - Poznań: Wydawn. Nauk. UAM.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 26.  4
  Relatywizm etyczny.Zbigniew Borysiuk - 1998 - Etyka 31:183-195.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Filozoficzne konsekwencje twierdzeń Gödla.Zbigniew Brynikowski - 1980 - In Jan Such (ed.), O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach: praca zbiorowa. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  29
  The new dimensions of human rights.Zbigniew Brzezinski - 1996 - Ethics and International Affairs 10:165–174.
  Brzezinski predicts that the interface between ethics and science will be the new frontier of politics, and it will place on the shoulders of democratic leaders and those concerned with human rights, the obligation to be at least part-time scientists and philosophers.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Monuments and War Memorials on the Battlefields of the Polish Armoured Division.Zbigniew Mieczkowski - forthcoming - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Czy Bóg Feuerbacha umarł.Zbigniew Mikołejko - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):71-80.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Działalność naukowa Zakładu Filozofii i Socjologii Religii IFiS PAN w latach osiemdziesiątych.Zbigniew Mikołejko - 1987 - Studia Filozoficzne 263 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Imperatyw ekumenizmu.Zbigniew Mikołejko - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 57 (1):59-69.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Mity tradycjonalizmu integralnego: Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy.Zbigniew Mikołejko - 1998 - Warszawa: Wydawn. IFiS PAN.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Neomesjanizm współczesnego katolicyzmu.Zbigniew Mikołejko - 1995 - Etyka 28:119-128.
  The author characterizes and explains a phenomenon of neomessianism in catholic moral teaching of John Paul II and cardinal Ratzinger. According to these Christian moralists, the modern world is being destroyed by antichristian liberalism, “wild capitalism” and ethical relativism and that is why it need a new evangelization. It is also a church which suffers from secularization and therefore the mission, the revived idea of Christ and moral examples should begin.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Trzy tezy o Pasji.Zbigniew Mikołejko - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):91-100.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Posłowie do: Pierre Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia (Plotin ou la simplicite du regard).Zbigniew Nerczuk (ed.) - 2004 - Kęty: Wydawnictwo Antyk.
  This is the afterword to the Polish translation of the book by P. Hadot, "Plotin ou la simplicite du regard".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem (Techne and Truth. The problem of techne in the dispute between Gorgias and Plato).Zbigniew Nerczuk - 2002 - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Techne and Truth. The problem of techne in the dispute between Gorgias and Plato -/- The source of the problem matter of the book is the Plato’s dialogue „Gorgias”. One of the main subjects of the discussion carried out in this multi-aspect work is the issue of the art of rhetoric. In the dialogue the contemporary form of the art of rhetoric, represented by Gorgias, Polos and Callicles, is confronted with Plato’s proposal of rhetoric and concept of art (techne). The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Sekstus Empiryk, Przeciw uczonym, przekład i opracowanie (Sextus Empiricus, Against the professors, introduction and translation).Zbigniew Nerczuk - 2007 - Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  This is the Polish translation with introduction and commentary in the footnotes of Sextus Empiricus' work "Against the Professors" (AM I-VI).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sekstus Empiryk, Przeciw fizykom. Przeciw etykom (Translation, introduction and commentary to Sextus Empiricus, Against the physicists. Against the ethicists).Zbigniew Nerczuk - 2010 - Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Polish translation, introduction and commentary to Sextus Empiricus, Against the physicists. Against the ethicists.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, G. Kurylewicz & M. Olszewski (eds.) - 1999 - Kraków, Polska: Wydawnictwo Znak.
  Jest to fragment traktatu "O Bogu" z "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu - zawiera on Wstęp, Wprowadzenie i przekład ksiąg VII - X. ks. VII - "O nieskończoności Boga" ks. VIII - "O byciu Boga w rzeczach" ks. IX - "O niezmienności Boga" ks. X - "O wieczności Boga".
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Kultura i naród (Józef Chałasiński, Kultura i naród. Studia i szkice. Warszawa 1968, Książka i Wiedza, s.617).Zbigniew Pucek - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):128-134.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Legitymizacja państwa w prawoznawstwie.Zbigniew Pulka - 1996 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie.Zbigniew Pulka - 2000 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Classical political philosophy in popular discourse: the case of Poland.Zbigniew Rau - 2021 - Lanham: Lexington Books. Edited by Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński & Krzysztof Zagórski.
  Classical Political Philosophy in Popular Discourse combines two scientific paradigms-classical political philosophy and contemporary, empirical sociology. The chief aim of this unique scientific project is to explore, operationalize, and reconstruct a political doctrine appearing in social discourse, exemplified by Polish society.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Human Nature, Social Engineering, and The Reemergence of Civil Society.Zbigniew Rau - 1990 - Social Philosophy and Policy 8 (1):159.
  There is not much disagreement that the recent spectacular establishment of parliamentary democracies and market economies in Eastern Europe and the even more breathtaking events in most Soviet republics – which should culminate in the reemergence of the Baltic nations as independent states – may be convincingly conceived of as the triumph of civil society over the Marxist-Leninist system. Both the collapse of the Marxist-Leninist system and the reemergence of civil society may be discussed in terms of theories which deal (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Tocquevillian Ideas: Contemporary European Perspectives.Zbigniew Rau & Marek Tracz-Tryniecki (eds.) - 2014 - Lanham, Maryland: Upa.
  This book presents Tocqueville’s vision of the European continent, exploring his ideas of liberty, virtue, religion, patriotism, civic participation and democracy. Although Tocqueville is often revered as a classic writer on the subject of American democracy, this book focuses on the multifaceted importance of his ideas within a European context.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  40
  Wynikanie semantyczne a wynikanie formalne.Zbigniew Lis - 1960 - Studia Logica 10 (1):39 - 60.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48.  10
  Josiah Royce for the Twenty-First Century: Historical, Ethical, and Religious Interpretations.Zbigniew Ambrozewicz, Marc M. Anderson, Randall E. Auxier, Thomas O. Buford, Gary L. Cesarz, Rossella Fabbrichesi, Matthew Caleb Flamm, Richard A. S. Hall, Jacquelyn Ann K. Kegley, Wojciech Malecki, Bette J. Manter, Ludwig Nagl, Ignas K. Skrupskelis & Claudio Marcelo Viale (eds.) - 2012 - Lexington Books.
  The collection presents a variety of promising new directions in Royce scholarship from an international group of scholars, including historical reinterpretations, explorations of Royce's ethics of loyalty and religious philosophy, and contemporary applications of his ideas in psychology, the problem of reference, neo-pragmatism, and literary aesthetics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Halina Skibniewska.Zbigniew Filipow - forthcoming - Dialogue and Universalism.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Nature with urban physical order and the quality of life.Zbigniew Filipow - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (7-12):39.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 671