8 found
Order:
 1.  8
  Nauka jako racjonalna doxa. Józefa Życińskiego koncepcja nauki i filozofii nauki – poza internalizmem i eksternalizmem.Zbigniew Liana - 2019 - Philosophical Problems in Science 66:147-199.
  Philosophical interests of Joseph Życiński in the domain of the philosophy of science were focused on the debate concerning the nature of science and philosophy of science that followed the Einstein-Planck revolution in science. The unexpected discovery of the philosophical, extra-scientific presuppositions in science, as well as of the extra-rational factors determining the way these presuppositions are accepted in science were to be explained within the meta-scientific framework. It is the aim of this paper to present ˙ Życiński’s diagnosis of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  40
  Poszukiwanie pewności [recenzja] J. Such (red.), Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, 1992.Zbigniew Liana - 1993 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 15.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  40
  Szczęście w przestrzeniach Banacha [recenzja] Michał Heller, Szczęście w przestrzeniach Banacha, 1995.Zbigniew Liana - 1996 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 19.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  32
  Filozoficzne i naukowo - przyrodnicze elementy obrazu świata [konferencje i sympozja].Zbigniew Liana - 1997 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 20.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  28
  Inspiracje chrześcijańskie w rozwoju myśli naukowej we wczesnym średniowieczu (V-XII w.).Zbigniew Liana - 1993 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 15.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  27
  Giordano Bruno.Zbigniew Liana - 2000 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 27.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Józefa Życińskiego koncepcja racjonalizmu umiarkowanego: epistemologiczna i doxalogiczna funkcja podmiotowego commitment.Zbigniew Liana - 2020 - Philosophical Problems in Science 68:117-184.
  One of the main problems of modern rationalistic theories of science is the non-eliminability of the subjective factor in the development of science. Temperate rationalism of Newton-Smith was an attempt to solve this problem. J. Życiński developed his own version of temperate rationalism in which the subjective factor played much more substantial role. In the article I am presenting his specific idea of the personal _commitment_ as a necessary condition for rationalism and science. In the first section I proceed to (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  58
  W poszukiwaniu utraconej jedności.Zbigniew Liana - 1989 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation